URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU LĄDOWEGO, PORUSZAJĄCE SIĘ NA KOŁACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJAZD KOŁOWY to:

urządzenie służące do transportu lądowego, poruszające się na kołach (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU LĄDOWEGO, PORUSZAJĄCE SIĘ NA KOŁACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.670

GALARETA, EMBRIOGENEZA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, LIMO, GORĄCY PIENIĄDZ, IZOZYM, CAMORRA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, AEROLIT, TRUST, BACH, SZYDEŁKO, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, KARCZOWISKO, FECHTMISTRZ, BRONTOZAUR, BANALNOŚĆ, KÓŁECZKO, PODKŁAD, KRYSTALOCHEMIA, KONTRAST NASTĘPCZY, APARAT RENTGENOWSKI, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, MIEJSCE, TRZON MACICY, KRONIKARZ, KORYTO RZEKI, RODZAJ NIJAKI, JUBILER, ANTOCYJANIDYN, WYŻERACZ, CYPRYŚNIK BŁOTNY, WYROK, SKUTEREK, PORÓD OPÓŹNIONY, UŚMIECH, WSPOMNIENIE, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, STAN PSYCHICZNY, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, FIKOLOGIA, KATOLICKOŚĆ, SWAWOLA, NAPALENIEC, CYLINDER, ASIEJEW, KOZIOROŻEC, LITOGRAFIA, KOMPAKT, DRAPIEŻCA, RĄBEK, PRZEBIERANIEC, WYSPA KUCHENNA, KLESZCZE, DESPOTYZM, PRZYCISK, PAJĄCZEK, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SILNIK SKOKOWY, ODKRYCIE, WYRAZ OBCY, SECESJONISTA, SOGDYJSKI, ZADZIORNICA WŁOCHATA, JĘZYK BRETOŃSKI, SIATKA, KASZTAN, MIETLORZ, WŁAMANIE, KLUBA, DOLA, WYMÓG, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, SYNDROM WILKOŁACZY, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, ABORCJONISTKA, PUSTYNNICA KATOLICKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, FILOLOGIA ROSYJSKA, SCENKA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, EGZOSZKIELET, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, INWERSJA, MROŹNIA, SETKA, CEWKA INDUKCYJNA, KABINA, WYŁAPYWACZ, LAUFER CZARNOPOLOWY, TROSKA, FALKA COIFLET, ORTOPTYSTKA, CZASOPISMO, TERAPSYDY, EKSPRES PRZELEWOWY, PLUTON, KAUTOPIREIOFAGIA, KOLASA, KLASTER, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, TREŚĆ, ZAKRĘCANIE, FACH, OBROTNIK, SCHRONISKO, DZIEWIĄTKA, SZOPA, PĄK, DRZEWO TERPENTYNOWE, TYK, RYBA MAŚLANA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, KLESZCZE, EMALIA, KROWA, AKOMODACJA, URZĄDZENIE, KAMIEŃ, ERGASTULUM, KOSTKA BRUKOWA, WERSJA REŻYSERSKA, KWATERUNEK, STAW OSADOWY, KASTRAT, SZMELC, FRAKCJA, OKRES DOSTOSOWAWCZY, KRATA, UTYLITARYZM, STYL IZABELIŃSKI, WEKA, ZUPKA CHIŃSKA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, AKWAWITA, FIGURA DZIOBOWA, NARCIARSTWO NORWESKIE, NIEJEDNOLITOŚĆ, ODPYLNIA, WERSJA STABILNA, STYL TOSKAŃSKI, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, FORTE, SZKLIWO, HERMENEUTYKA, BRETOŃSKI, DESZYFRAŻ, ANARCHIZM, SZANIEC, PODSKÓRNIA, SKOK, BŁYSK, OBIEG, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, LOGIKA, RESET, WERBOWNIK, WIĘZADŁO KARKOWE, DUPLIKACJA, POLEROWNIK, ZASIĘG, USTAWNIK POZYCYJNY, KRAV MAGA, KOSZYCZEK, INWERSJA, ZAPALENIE, GRZYB WOLAK, WOLANT, ŻUŁAWA, SZTUCZNY SATELITA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, PISARZ POLNY, GERMANISTYKA, KOMUNIKACJA, PRZYCZYNKARZ, MINA JĄDROWA, BUFFETING, PRZEPYCHACZKA, TAMTAM, KAZUISTA, MIESIĘCZNICA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, KOLEKTOR SŁONECZNY, WŁÓKA, APOLOGETA, MIRA, KONTAKT, PRÓBNIK, ŁASKAWCA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, WARNIA, APARAT, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, MAŁPA WĄSKONOSA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ZMARTWIENIE, HELIOFIT, STARA MALEŃKA, ASESOR KOLEGIALNY, BEZPOWROTNOŚĆ, ENDOSZKIELET, DOK, MIŚ, KOMEDIANTKA, BAON, ANARCHISTA, ŚMIECISKO, MUTUŁY, OSADA, MIĘSO, BIOZA, MARKIZA, PROTETYKA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ALTERNARIOZA, MIKROCHEMIA, PARTIA ROSYJSKA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, PAWANA, FORSYCJA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, MIAZMATY, DILPAK, LOGIKA PRAWNICZA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, MŁYN, GARNUSZEK, FIZYKA ATOMOWA, WIGILIA, PRZEPOJA, RAKIETKA TENISOWA, REKIN OWSONA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, SKARBNIK, SSAK ŻYWORODNY, NARCIARSTWO KLASYCZNE, MIGELITKA, CYKL WYDAWNICZY, RYZYKO NIEWYGASŁE, MAŁPI GAJ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, REGLAN, LIRA, OBŻARTUCH, KAPELUSZ PANAMSKI, KOLEJ GONDOLOWA, LEMNID, GNIOTOWNIK, ROPNIAK, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, SZCZUR POLINEZYJSKI, GREEN, DESTYLATOR, MIECZ UCHYLNY, BANIAK, KONWERTER, SYNTEZATOR, EWANGELIZATOR, AFRYKAŃSKI, PRZEWIELEBNOŚĆ, OSZCZĘDZACZ, TEST, PERŁA URIAŃSKA, NARZĘDZIE, AMORFIZM, SPRAWDZIAN, NIEOBYCZAJNOŚĆ, CHŁODNICA, DYSTYCH, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PEBA, DIAMAGNETYZM, CHWYT PONIŻEJ PASA, SKORUPIAKI, OBIEKT, UNTERWALDEN, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, OŻYNA, HELIKAZA, ROWER, DZIANINA, ZWAPNIENIE, KOMEDIANT, GEODEZJA LEŚNA, NACJA, RZEZAK, CZERPAK, SPACJA, SEANS, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PROPORZEC, FORMALISTA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, INFORMATYKA MEDYCZNA, ?RYBA DRAPIEŻNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU LĄDOWEGO, PORUSZAJĄCE SIĘ NA KOŁACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU LĄDOWEGO, PORUSZAJĄCE SIĘ NA KOŁACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJAZD KOŁOWY urządzenie służące do transportu lądowego, poruszające się na kołach (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJAZD KOŁOWY
urządzenie służące do transportu lądowego, poruszające się na kołach (na 12 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU LĄDOWEGO, PORUSZAJĄCE SIĘ NA KOŁACH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU LĄDOWEGO, PORUSZAJĄCE SIĘ NA KOŁACH. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x