SIRENIDAE - RODZINA PŁAZÓW Z RZĘDU PŁAZÓW OGONIASTYCH, OBEJMUJĄCA 4 GATUNKI ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH TERENACH USA; PRZEDSTAWICIELE TEJ RODZINY ŻYJĄ W WODACH STOJĄCYCH, ODŻYWIAJĄ SIĘ DROBNĄ ZWIERZYNĄ I ROŚLINNOŚCIĄ, POSIADAJĄ ZARÓWNO PŁUCA, JAK I SKRZELA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYRENOWATE to:

Sirenidae - rodzina płazów z rzędu płazów ogoniastych, obejmująca 4 gatunki zwierząt żyjących na południowo-wschodnich terenach USA; przedstawiciele tej rodziny żyją w wodach stojących, odżywiają się drobną zwierzyną i roślinnością, posiadają zarówno płuca, jak i skrzela (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIRENIDAE - RODZINA PŁAZÓW Z RZĘDU PŁAZÓW OGONIASTYCH, OBEJMUJĄCA 4 GATUNKI ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH TERENACH USA; PRZEDSTAWICIELE TEJ RODZINY ŻYJĄ W WODACH STOJĄCYCH, ODŻYWIAJĄ SIĘ DROBNĄ ZWIERZYNĄ I ROŚLINNOŚCIĄ, POSIADAJĄ ZARÓWNO PŁUCA, JAK I SKRZELA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.997

KATAR, AGAT, WODA GEOTERMALNA, TEATR EPICKI, BEŁKACZEK POSPOLITY, MRAŹNICA, FUZJA POZIOMA, PIASKÓWKA, PTERION, UZBRAJANIE SIĘ, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, ZEGAR KWARCOWY, GOŹDZIK, ALASKA, KULANKA, GŁUPTAK, SZAROTA NORWESKA, GALOP WYŚCIGOWY, POLICJA POLITYCZNA, ADENOWIRUS, KLOCEK, PSTROKÓWKA NADOBNA, TWIERDZENIE ZERMELO, ŚWISTUŁA, PARAGENEZA, GRUSZE AZJATYCKIE, PLUTON, NAUKA, AKINEZJA, DOMINO, WĘGLOWODAN, ŻEGLARZ, MOKASYNY, WILK Z GÓR CASCADE, HEPTASTEORNIS, ZIARNO, NEWTON, BUDA, KSIĄŻĘ ALBERT, ŚMIGŁOWIEC, KOCZKODAN BŁOTNY, KOTEW, KAPTURNICA, EONIZM, KRĘTAK, NIEPOCHWYTNOŚĆ, JUTLAND, ŻABA GOLIAT, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, CZOSNEK SINAWY, GIMBAZA, INTERNAT, SUSEŁ, LAWENDA FRANCUSKA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, UPARTOŚĆ, SZCZEKUSZKOWATE, BRACHYLOFOZAUR, SIŁA NOŚNA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, PRZESYŁ, LOGIKA MATEMATYCZNA, ALBATROS GALAPAGOSKI, PATRON, SKRĘTEK MIESZAŃCOWY, WSZY, ŻMIJA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, SARNA, SKALNIK DROBNY, DOKTOR HABILITOWANY, PANDANOWIEC, AJER, ALAMOZAUR, AKINEZJA, SZURPEK NIERÓWNY, BALANSJER, ŻUŻEL, NARKOLEPSJA, GRZECH CIĘŻKI, PYTON HIEROGLIFOWY, KAJMAN KARŁOWATY, BIEGANINA, KROK MILOWY, PANCERNIKI, ANOMALIA MAGNETYCZNA, MONO, NACZYNIAK, ŻWIROWIEC, BŁOTNIARKA, MIKROMIERZ, EOBRONTOZAUR, REKLAMIARZ, PIEPRZ TURECKI, LEMURKOWATE, NUR BIAŁODZIOBY, MIRA, PIETRUSZKA, KLINOCHWOSTKA MAŁA, NACJA, NIEMIECKOŚĆ, TURBINA RUROWA, WAPIENNICTWO, DUJKER CZARNOPRĘGI, ODKŁACZACZ, WIĄZ, KARAKUŁ, ŻABA LEŚNA, RUCH, PIĘTA, SENTYMENT, SIEĆ POKARMOWA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, SKRĘTKOWATE, WILGA, RÓŻA PUSTYNI, RYBITWY, LUNETA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, HISPANIOLAK, SYFON, TORFOWIEC SZORSTKI, DEGRADACJA SPOŁECZNA, BALANS, BARYŁKARZ, ŚWINIARKA, PARAZYTOZA, NASNUWNIK, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, WCIORNASTEK, AGONIA, NOC, HAITAŃSKI, BRODEK RANDA, TYGRZYK PASKOWANY, KURZA ŚLEPOTA, PROTOHADROS, KROCHMAL, MONOTELETA, BACHATA, SROGOŚĆ, FRANCUSKI, KUMAK, PĘPAWA ZŁOTA, ZŁOTOKRYZIK, SIWAPITEK, MRÓWNIKOWATE, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ZWIĘZŁOŚĆ, BALKONIK, PÓJDŹKA, KARBUNKUŁ, WYRAKOWATE, PUSTELNIK, SKOCZ DŁUGOCZUBY, SZYPSZYNIEC, REUMATOLOGIA, FUNKCJA ZDANIOWA, GRUNCIK, OSTROLOT CIEMNY, FINANSE PUBLICZNE, FUNT, PRZELOTNICE, PETREL POŁUDNIOWY, LEPNICZKA, OMARLICA, NAPALENIEC, OGÓREK, SANIE, NYLON, SOCZEWKA FRENSELA, MAGELANÓWKI, ONI, SKRĘT, KABOTYNIZM, MUCHOŁÓWKA, KRETOJEŻE, BŁONKA, NOGALOWATE, PRAKOLCZATKA, MAKAK JAPOŃSKI, HARUSPICJA, SKÓROSKRZYDŁE, GRAFIKA, CASUAL, PAKARANOWATE, PRĘTNIK, BARCZATKA PIERŚCIENIÓWKA, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, ŚLEPCE, BOAS, PATISON, MODRASZEK ARION, ARKANSAS, DYBUK, SZEREG HOMOLOGICZNY, LEMUR RUDOOGONOWY, KAPTUR, DZIEWIĄTA FALA, DEFENSYWA, SOMATYZACJA, GRUCZOŁ ŁZOWY, NIEPARKA, FAZA, NIEWYRAŹNOŚĆ, LANSJER, KURIER TATRZAŃSKI, NADKRWISTOŚĆ, ŻÓŁWIAKI, KRYPTOKLID, PAZUROGON UZDOPRĘGI, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, WĘŻÓWKA, FRYZ ARKADOWY, RUDAWKA KOMORSKA, AGATIS MOCNY, PIES MYŚLIWSKI, KOCANKA, PŁYWACTWO, PIECZARKOWIEC, BIELISTKA SIWA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, SALAMANDRA OKULAROWA, TRZĘSICOWATE, GRUNT, KLIWIA SZLACHETNA, SZMALEC, ORLICZKA DŁUGOLISTNA, TEKSASET, WAGA SZALOWA, MIKROGRAFIA, CZWOROLIST WIELOLISTNY, RAFA, TARCZOŁUSK MOCNY, RANA, EFEKT ZATŁOCZENIA, TEORBAN, LODOWIEC ALPEJSKI, SAVE, TURKAWECZKA CZARNODZIOBA, JODŁA GÓRSKA, BOROWIK WRAŻLIWY, BEZTORBIKI, FILOZOF, HUBA BIAŁAWA, PAŹ ŻEGLARZ, CIELENIE SIĘ LODOWCA, STRZAŁA AMORA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, GUANAKO, AMFIUMA DWUPALCZASTA, SITCOM, NAWAŁNIK BURZOWY, KONGIJSKI, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, KULA, HAŁAŚNIK MASKOWY, ŚCIÓŁKARZ MODRY, BALANTIDIOZA, LEGWAN FRĘDZLASTY, MĘŻCZYZNA, BELLOTTI, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, HETEROTIS, SZABLA, WUPPERTAL, CHWYTNICE, KOŁO ZĘBATE, SAWANTYZM, AMPUŁKA, NIEODPORNOŚĆ, SKÓRA WŁAŚCIWA, KOMÓRKA MATECZNA, ARCUS TANGENS, LISTKOGONKA MODROGŁOWA, PULPIT, KROKIET, GEODETA, HURMA, WIKARIANTY, STAN PODSTAWOWY, MIODÓWKA CZERWONOGŁOWA, DABOJA ARMEŃSKA, PANCERNIK KARŁOWATY, SKRZYDLIK ARNOLDA, ELITA, KLEJOWNIA, CIĘŻKI TYŁEK, KSIĄŻĘ, FEDERACJA, ŻABA OWCZA, WAŁKÓWKA, BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA, LETARG, WĄŻ, BURZYK PODBIELAŁY, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, TOŃ, NEKTON, ?POZIOMKA WYSOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.997 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIRENIDAE - RODZINA PŁAZÓW Z RZĘDU PŁAZÓW OGONIASTYCH, OBEJMUJĄCA 4 GATUNKI ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH TERENACH USA; PRZEDSTAWICIELE TEJ RODZINY ŻYJĄ W WODACH STOJĄCYCH, ODŻYWIAJĄ SIĘ DROBNĄ ZWIERZYNĄ I ROŚLINNOŚCIĄ, POSIADAJĄ ZARÓWNO PŁUCA, JAK I SKRZELA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIRENIDAE - RODZINA PŁAZÓW Z RZĘDU PŁAZÓW OGONIASTYCH, OBEJMUJĄCA 4 GATUNKI ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH TERENACH USA; PRZEDSTAWICIELE TEJ RODZINY ŻYJĄ W WODACH STOJĄCYCH, ODŻYWIAJĄ SIĘ DROBNĄ ZWIERZYNĄ I ROŚLINNOŚCIĄ, POSIADAJĄ ZARÓWNO PŁUCA, JAK I SKRZELA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYRENOWATE Sirenidae - rodzina płazów z rzędu płazów ogoniastych, obejmująca 4 gatunki zwierząt żyjących na południowo-wschodnich terenach USA; przedstawiciele tej rodziny żyją w wodach stojących, odżywiają się drobną zwierzyną i roślinnością, posiadają zarówno płuca, jak i skrzela (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYRENOWATE
Sirenidae - rodzina płazów z rzędu płazów ogoniastych, obejmująca 4 gatunki zwierząt żyjących na południowo-wschodnich terenach USA; przedstawiciele tej rodziny żyją w wodach stojących, odżywiają się drobną zwierzyną i roślinnością, posiadają zarówno płuca, jak i skrzela (na 10 lit.).

Oprócz SIRENIDAE - RODZINA PŁAZÓW Z RZĘDU PŁAZÓW OGONIASTYCH, OBEJMUJĄCA 4 GATUNKI ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH TERENACH USA; PRZEDSTAWICIELE TEJ RODZINY ŻYJĄ W WODACH STOJĄCYCH, ODŻYWIAJĄ SIĘ DROBNĄ ZWIERZYNĄ I ROŚLINNOŚCIĄ, POSIADAJĄ ZARÓWNO PŁUCA, JAK I SKRZELA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SIRENIDAE - RODZINA PŁAZÓW Z RZĘDU PŁAZÓW OGONIASTYCH, OBEJMUJĄCA 4 GATUNKI ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH TERENACH USA; PRZEDSTAWICIELE TEJ RODZINY ŻYJĄ W WODACH STOJĄCYCH, ODŻYWIAJĄ SIĘ DROBNĄ ZWIERZYNĄ I ROŚLINNOŚCIĄ, POSIADAJĄ ZARÓWNO PŁUCA, JAK I SKRZELA. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x