OSTROSŁUP, W PODSTAWIE KTÓREGO ZNAJDUJE SIĘ WIELOKĄT FOREMNY, A RZUTEM JEGO WIERZCHOŁKA JEST ŚRODEK GEOMETRYCZNY PODSTAWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTROSŁUP FOREMNY to:

ostrosłup, w podstawie którego znajduje się wielokąt foremny, a rzutem jego wierzchołka jest środek geometryczny podstawy (na 16 lit.)OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY to:

ostrosłup, w podstawie którego znajduje się wielokąt foremny, a rzutem jego wierzchołka jest środek geometryczny podstawy (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSTROSŁUP, W PODSTAWIE KTÓREGO ZNAJDUJE SIĘ WIELOKĄT FOREMNY, A RZUTEM JEGO WIERZCHOŁKA JEST ŚRODEK GEOMETRYCZNY PODSTAWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.010

KREDYT KONSORCJALNY, KLASA, FERRIMAGNETYK, GÓRALKI, EPIMYTHION, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, MAMUCIA SKOCZNIA, JANUSZ, SUWNICA BRAMOWA, KURATORKA, STANIĘCIE, UBÓJ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, BROŃ CHEMICZNA, OGRZEWACZ, MEDYCYNA SPORTOWA, KORMOFITY, PONCZOWNICA, STÓŁ MONTAŻOWY, AGAR, MOMENT, STACJA POMP, BIBLIOTEKA RUCHOMA, GORĄCZKA, SMOK WAWELSKI, OFIARA, ETIOPSKI KLASYCZNY, KATASTROFICZNOŚĆ, ENERGETYKA WIATROWA, DYPTYCH, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, GIĘTKOŚĆ, PRZEWIJAK, LOTOS, MONTER, LATINO, ITAKA, BRZEMIĘ, ROCK PROGRESYWNY, SAMOZATRATA, MEDIALNOŚĆ, SIATKA, GÓWNIANOŚĆ, GRONINGER, FORMA DWULINIOWA, SILNIK CZTEROSUWOWY, PORZĄDEK JOŃSKI, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, DROGA, ANTYCIAŁO, WUJOWIE, TEATR EPICKI, DYSTORSJA, SPRAWNOŚĆ, ZBIEG, OCZYSZCZANIE, TANAGRYJKA, EKRAN, NIESTRAWNOŚĆ, PODŚCIELISKO, WRZECIENNIK, FREGATA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, BOGRACZ, OKRES ROZLICZENIOWY, WYSPA KONTYNENTALNA, KRĘGARSTWO, TATERNIK, ŻEBRO, LEUMAFIT, SYSTEMIK, PRAKTYCZNOŚĆ, SŁABIZNA, ZANOKCICA CIEMNA, JĘZYK GALICYJSKI, PARTER, BOLIMUSZKA, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, JAŁOWIEC, KOMPANIA, SŁAWIANKA, KĄŚLIWOŚĆ, GŁOS, PRECYPITAT, GÓWNOZJAD, HURDYCJA, DIAGRAM KWIATOWY, KUTYKULA, KULA, SOLARIUM, KINETYKA CIECZY, ŁAKOMY KĄSEK, SUBSYSTENCJA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, NÓW, MODRASZEK BLADY, JĘZYK BRETOŃSKI, PĘPEK, ZWODNICZOŚĆ, ETIOPSKI, CANOSSA, WOLNA AMERYKANKA, DOMEK NA DRZEWIE, EROZJA GLACJALNA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, SCENKA, UBOGOŚĆ, KALENDARZ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, MIŚ, JAZGOT, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, SOS MALTAŃSKI, CZĘŚĆ, EMOTIKON, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, HAKONOS, EKLIPTYKA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, GWICHT, BRYŁA SZTYWNA, KATAKUMBY, FILTR GĄBKOWY, NADWZROCZNOŚĆ, SKALA INWERSJI, BŁĄD, PODWIECZÓR, NERW BŁĘDNY, TAUTOLOGIA, PRZETWORNIK, PRELUDIUM, WIEK PRODUKCYJNY, MORFOGENEZA, BECZKA Z PROCHEM, ODMIENNOŚĆ, MONOPOL, BRZESZCZOT, MIEDNICA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, PODYPLOMÓWKA, ŁOWCA GŁÓW, BŁONA PODSTAWOWA, IZOLACJONIZM, OSA DACHOWA, RAFIA, ANTIFA, KORONIARZ KOŃCATY, SZYBKI BILL, UKŁAD ADAPTACYJNY, GĘSTOŚĆ, ŚNIOT, MORZE CZARNE, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, WYMIENIACZ, DOŚWIADCZENIE, EUROCENT, BĄBELEK, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, PIKIEL, CERKIEWSZCZYZNA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, DOWÓD WPROST, OSADA, ZACHÓD, CENTRUM URAZOWE, LEKKOMYŚLNOŚĆ, STOPIEŃ, STÓŁ, WYCHOWANKA, SZCZEP, PION, POMPA STRUMIENIOWA, PTERANODON, TENOR DRAMATYCZNY, ZNAMIENITOŚĆ, PISMO GRECKIE, TERAPSYDY, BECZKA BEZ DNA, ANONIMOWOŚĆ, TOBOGAN, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, POKRZYWDZONA, HUMANISTYKA, JĘZYK, ZOOLATRIA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, PRAWO, CHOROBA BUSCHKEGO, AUTSAJDER, FACHOWIEC, NAWÓZ SZTUCZNY, TOWOT, FOTOEDYTOR, REAGINA, GŁOS, DĘTKA, ZUCH, POKŁAD DOLNY, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, PSEUDOLOSOWOŚĆ, KENOZOIK, FRUCZAK BUJANKOWIEC, ANALITYCZKA, NIEWYRAŹNOŚĆ, NEUSTON, METR NA SEKUNDĘ, KLOAKA, KOMISUROTOMIA, EKSTERNISTA, LAUR, APLIKACJA REFERENDARSKA, BRAT, ANTEOZAUR, KANCERA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, KRYPTOREKLAMA, GZIK, MECHANIZM JEZDNY, GLINA ZWAŁOWA, PALENISKO RETORTOWE, BECZKA, ŚRODEK TRWAŁY, POCHWALSKI, KŁUSAK FRANCUSKI, KONSTRUKTYWNOŚĆ, PROTROMBINA, HACZEK, IZOLACJA AKUSTYCZNA, FALA, REMIKS, EUDAJMONIZM, NONAJRON, KOMBATANCKOŚĆ, ŁONO, LITEWSKOŚĆ, SZTANGA, KRAKOWSKOŚĆ, PEPPERONI, PODSADKA, BLACKOUT, ALBAŃSKOŚĆ, JARZYNIAK, PRZEPRAWA, SZORSTKOŚĆ, ZADRAPANIE, SZARY RYNEK, NIMFA, RACHUNEK LAMBDA, ZDARZENIE, OPARY, ROZRZĄD, AZTREONAM, NAZWA RZETELNA, REGRESJA MORZA, NIESUBTELNOŚĆ, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, ZASTAWKA AORTALNA, MODRZEW EUROPEJSKI, ANTYRAKIETA, SODOMA I GOMORA, CHMURA NISKA, ŚWIAT ASTRALNY, CIENKA SKÓRA, RODZINA ZASTĘPCZA, DASZEK, AGENEZJA NEREK, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, WĘGRZYNEK, BABA-JĘDZA, MĄTEWKA, REPRESJA, KONFEKCJONER, ROBER, PODNIEBIENIE TWARDE, SOLANKA, WCINKA, CHRANCUSKI, ZWYCIĘŻONY, KOALA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, PROFIL LIPIDOWY, LEPSZOŚĆ, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, OKLUZJA, PACAN, GRUSZA, LANGUSTYNKA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, BIEG PŁASKI, OSTINATO, ŻARÓWKA, ODJEMNIK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, CHELAT, ?PASIECZYSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.010 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSTROSŁUP, W PODSTAWIE KTÓREGO ZNAJDUJE SIĘ WIELOKĄT FOREMNY, A RZUTEM JEGO WIERZCHOŁKA JEST ŚRODEK GEOMETRYCZNY PODSTAWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSTROSŁUP, W PODSTAWIE KTÓREGO ZNAJDUJE SIĘ WIELOKĄT FOREMNY, A RZUTEM JEGO WIERZCHOŁKA JEST ŚRODEK GEOMETRYCZNY PODSTAWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTROSŁUP FOREMNY ostrosłup, w podstawie którego znajduje się wielokąt foremny, a rzutem jego wierzchołka jest środek geometryczny podstawy (na 16 lit.)
OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY ostrosłup, w podstawie którego znajduje się wielokąt foremny, a rzutem jego wierzchołka jest środek geometryczny podstawy (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTROSŁUP FOREMNY
ostrosłup, w podstawie którego znajduje się wielokąt foremny, a rzutem jego wierzchołka jest środek geometryczny podstawy (na 16 lit.).
OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY
ostrosłup, w podstawie którego znajduje się wielokąt foremny, a rzutem jego wierzchołka jest środek geometryczny podstawy (na 19 lit.).

Oprócz OSTROSŁUP, W PODSTAWIE KTÓREGO ZNAJDUJE SIĘ WIELOKĄT FOREMNY, A RZUTEM JEGO WIERZCHOŁKA JEST ŚRODEK GEOMETRYCZNY PODSTAWY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OSTROSŁUP, W PODSTAWIE KTÓREGO ZNAJDUJE SIĘ WIELOKĄT FOREMNY, A RZUTEM JEGO WIERZCHOŁKA JEST ŚRODEK GEOMETRYCZNY PODSTAWY. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x