CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA JEST PŁASKA I WIRUJE, NP. TARCZA HAMULCOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARCZA to:

część maszyny, która jest płaska i wiruje, np. tarcza hamulcowa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TARCZA

TARCZA to:

rodzaj celu w strzelectwie i służbach mundurowych (na 6 lit.)TARCZA to:

ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru (na 6 lit.)TARCZA to:

element uzbrojenia pełniący funkcje obronne (na 6 lit.)TARCZA to:

rodzaj naszywki z numerem szkoły, tarcza szkolna (na 6 lit.)TARCZA to:

płaski element urządzenia na jego powierzchni, na którym znajduje się podziałka i wskazówki, z których można odczytać jakąś informację o pomiarze, lub - coraz częściej - wyświetlacz (na 6 lit.)TARCZA to:

okrągły kształt, głównie ciał niebieskich widocznych na niebie, np. tarcza Księżyca (na 6 lit.)TARCZA to:

ktoś lub coś, co chroni (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta lub tablica z godłem (na 6 lit.)TARCZA to:

tarcza kontynentalna - rozległy, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się obszar zbudowany ze skał krystalicznych (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór nieba południowego; do 1922 r. nosił nazwę Tarczy Sobieskiego (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)TARCZA to:

broń ochronna do walki wręcz wykonana z drewna pokrytego skórą lub blachą, używana do XVII w (na 6 lit.)TARCZA to:

stalowa osłona działa, karabinu maszynowego przed pociskami i odłamkami (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta służąca za cel w strzelaniu ćwiczebnym (na 6 lit.)TARCZA to:

każdy element maszyny, przyrządu itp. kolisty i plaski, ruchomy dookoła własnej osi (na 6 lit.)TARCZA to:

słoneczna lub strzelecka (na 6 lit.)TARCZA to:

słoneczna lub zegara (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA JEST PŁASKA I WIRUJE, NP. TARCZA HAMULCOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.776

AUTONOMIZM, ECHINUS, GUTKOWO, TORBIEL SKÓRZASTA, POŁUDNIE, FELERNOŚĆ, WAHADŁO, POMPA POŻARNICZA, GÓRKA, CENTRALNOŚĆ, SAMODZIERŻAWCA, AMIDEK, NIEKROPIEŃ, ODZIOM, LAPIS-LAZULI, MÓZG ELEKTRONOWY, KONSTRUKCJA SOCHOWA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, SZKAPLERZ, LODOWIEC GÓRSKI, TRZÓSŁO, MOSTEK, ROJALISTA, KACZKA CZERNICA, SUPERNOWA, PODOBNOŚĆ, PYCHOTKA, ROZRZUTKOWATE, KORWINIZM, WYDAJNOŚĆ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, NIEBOSKIE STWORZENIE, SZEWIOT, MECH JAWAJSKI, PRZEWÓD ODGROMOWY, BIAŁY WĘGIEL, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, PONURNIK, NAWAŁNIK POPIELATY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, ŁUK AORTY, PROFESKA, LAMPA PUNKTOWA, SWATKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, JĄDRO, PRINSEPIA CHIŃSKA, PRAKTYCZNOŚĆ, MICROSWITCH, STALNICA, RAKARZ, ANGLIA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, STRAŻNIK, ROSTBEF, PRZETWORNIK, ZATOCZKA, POKRZYWDZONY, MEZOMORFIA, KIJANKA, MARYNISTYKA, RZECZ, NIEGRZECZNOŚĆ, NAGOŚĆ, NAWA, MARKETING PARTNERSKI, HUBA WIERZBOWA, NIEPOTRZEBNOŚĆ, MASZYNOWNIA, ZNANOŚĆ, WIELOPŁETWIEC, POLIMODALNOŚĆ, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, ZJAWISKO NATURALNE, PRAWO DŻUNGLI, STRONNICTWO, FIGHTER, DOBRODZIEJKA, JELCZ, GRONKOWIEC, SKOK SPADOCHRONOWY, BLASZKA, NAUKA HUMANISTYCZNA, WARCHOŁ, MUMIA, AUTONOMIA, SKŁADNIK POKARMOWY, GNIAZDO, AMALAKA, NAWA, SOŚNIAK, RELIGIA MOJŻESZOWA, PRODUKCJA PIERWOTNA, INSPEKTOR SZKOLNY, POMOCNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, NORMATYWISTA, NIELUDZKOŚĆ, KINAZA BIAŁKOWA, WINIETA, AKTYWATOR, WARUGA, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, SUPERKONTO, JODEK, MAŁOWODZIE, ATUT, ŁAM, PLEJADY, TEORIA FISHERA, NEUTRALIZACJA, KOLAMINA, MŁODZIEŻÓWKA, RAK KALIFORNIJSKI, SZEPTUCHA, KOASEKURACJA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, APEKS, POSTAĆ BIBLIJNA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, WSPÓŁUCZENNICA, BAWET, MODEL, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, JAŁOWCÓWKA, PIERWSZOŚĆ, PALPACJA, TELEWIZJA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, POWSZECHNOŚĆ, ANALIZA CZYNNIKOWA, PODKORA, TERPEN, SILNIK ELEKTRYCZNY, ADWOKAT DIABŁA, PIENIĄDZ TOWAROWY, ŚWIADEK, PIEŚŃ, NIEUSTANNOŚĆ, KOŁOWIEC, CHOLEWKA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, PARTNERKA, DRZEWO, NAPĘD TAŚMY, NARAMIENNIK, POZIOM, PIERŚCIEŃ, HASŁO WYWOŁAWCZE, KONKURENTKA, TRADER, WYSTAWCA, WZGARDZICIEL, CIEMNIA OPTYCZNA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, JELITKOWO, UNIONISTA, GODZIWOŚĆ, PROGRAM, BIELMO, POMOC SPOŁECZNA, DŹWIGACZ DACHOWY, DORADCZYNI, ZJADACZ, KODOWANIE PREFIKSOWE, PROTOTYPOWOŚĆ, GRAFICZKA, PODGARDLE, KANTYNIARZ, SILNIK, SYKATYWA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, CIEPŁA WDOWA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, AGAR, DÓJKA, KIRYS, GAZOWNIK, BIEDAK, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, ŚMIESZKA, UCIECZKA, FUGU, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MONOCENTRYZM, KOPUŁA LODOWA, PUSZCZALSKA, GIPSORYT, NIEDOROZWÓJ, POSŁUCH, REPUBLIKA JAKUCKA, KLAWIATURA EKRANOWA, PRZYSIEK, TERMINATOR, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ANTYLOPA KROWIA, UDAWACZKA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, NEOFITA, OSPAŁOŚĆ, BUJAK, HINDUSKI, LOTNICZKA, KWAŚNOŚĆ, KONTRAST RÓWNOCZESNY, AGADA, WRZASKLIWOŚĆ, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, STARY WYŻERACZ, POLIGAMISTKA, AMPUŁKA, SEGMENT, TWORNIK, FOSA, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, FABRYKATOR, GROT, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, NERWICOWOŚĆ, ELEKTROFON, WZMACNIACZ, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, SAMMER, MEGAPOZYTYW, PENTAPLOID, FAJERWERKI, OCHMISTRZYNI, AFIKS, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, WYGRA, BŁONA PODSTAWOWA, ZABÓR, OSET KĘDZIERZAWY, KROATYSTYKA, MIESZANKA, OPARCIE, MIKROSKOP OPTYCZNY, MANKIET, WAPER, BELKOWANIE, WENTYLACJA, ZGNIŁOŚĆ, PODMIOT, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KRĘGOWCE, WEHIKUŁ, RYBIARZ, MERYTERIUM, SYNDROM WILKOŁACZY, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, DWA OGNIE, NIECZYNNOŚĆ, AGNOSTYK, PERKOZ ZAUSZNIK, CHRONOMETR MORSKI, ZATOKA, KAMERALNOŚĆ, PODMIOT GRAMATYCZNY, MAŁOŚĆ, PAN, REDEMPTORYSTA, SZTAFAŻ, POŚCIELÓWKA, WYDAJNOŚĆ, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, SAMOCHODZIARZ, POPRZEDNICA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, RZEPKA KOLANOWA, PALEOLIT, ZNAK, SERDECZNIK POSPOLITY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, DWUWARSTWOWOŚĆ, SUBIEKT, OBIEKT LINIOWY, POKOLENIE, CHOLINOLITYK, DEMIURG, PRZEDZAMCZE, BĘBEN MAGNETYCZNY, MIĘKKIE SERCE, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, PRAWO BIOTA-SAVARTA, FASOLA SZPARAGOWA, KORONA SŁONECZNA, UBOGOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, REJESTR, ZMROK, CECHOWNIA, KADŁUB, URODNOŚĆ, HEMOROID, ZADZIORNOŚĆ, PLAN, PROMIEŃ, ?CHWYTAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.776 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA JEST PŁASKA I WIRUJE, NP. TARCZA HAMULCOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA JEST PŁASKA I WIRUJE, NP. TARCZA HAMULCOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARCZA część maszyny, która jest płaska i wiruje, np. tarcza hamulcowa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARCZA
część maszyny, która jest płaska i wiruje, np. tarcza hamulcowa (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA JEST PŁASKA I WIRUJE, NP. TARCZA HAMULCOWA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA JEST PŁASKA I WIRUJE, NP. TARCZA HAMULCOWA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x