URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE; JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM SKŁADOWYM KAŻDEGO SYSTEMU RADIOKOMUNIKACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTENA to:

urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie; jest niezbędnym elementem składowym każdego systemu radiokomunikacji (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTENA

ANTENA to:

jeden z czułków u stawonogów, przede wszystkim u skorupiaków (na 6 lit.)ANTENA to:

element urządzenia radiotechnicznego do wypromieniowywania lub odbierania energii elektromagnetycznej w postaci fal radiowych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE; JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM SKŁADOWYM KAŻDEGO SYSTEMU RADIOKOMUNIKACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.680

HUMANIORA, ARCHETYPOWOŚĆ, NIEBYWAŁOŚĆ, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, AZT, MIEDZIORYT, SUSEŁ PEREŁKOWANY, LINIA ŚNIEGU, PLANETARIUM, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, SYFON, LUGER, BAŁWOCHWALSTWO, NUMERATOR, ODWIETRZNIK, ARANŻER, PIERWSZOŚĆ, LUPA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, APARAT ABSORPCYJNY, MELODIA, GOLIZNA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, RELACJA PEŁNA, SYSTEM INFORMATYCZNY, GETER, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, METAFRAZA, TRENAŻER ELIPTYCZNY, ŁATEK, JEŻYNA POPIELICOWA, SALAMI, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, KLISZKA, BEZNADZIEJNOŚĆ, BELLADONA, RECYTATYW, TUNEL CHŁODNICZY, WRZÓD TWARDY, PRINSEPIA CHIŃSKA, AJDUKIEWICZ, BIAŁA, KAFAR, PONURNIK, PROCES KARNY, MIEJSCOWA, PŁASKOZIEMCA, ASTER, KOŁO, MIKSTURA, MAKI ZŁOCISTY, SIŁA AERODYNAMICZNA, HOMARZEC, LITERATURA FAKTU, CASCO, NIENAGANNOŚĆ, OKAP, LICZI, KRETYŃSKOŚĆ, PARASOL, PORYWCZOŚĆ, GRĘPLA, OBJAŚNIENIE, NIEKOMPLETNOŚĆ, ŻOŁĘDNICA, KAFEJKARZ, DOSTĘPNOŚĆ, PLANTACJA NASIENNA, CZARNA ROBOTA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, USYTUOWANIE, ZASZŁOŚĆ, DIPOL, BIDET, GAŁĘZIAK ZBITY, DESIGN, NARAMIENNIK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ETIOPSKI KLASYCZNY, UMYWALNIA, KODOWANIE PREFIKSOWE, PROSTOWÓD, ZAJĄCZEK, SPRAWDZIAN, NOSIDŁO, PRZEMIENNIK AMATORSKI, BARWINEK POSPOLITY, AUTOMAT, FLEGMA, PODSIEĆ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, OSTOJA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, OKAP, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KOLIDAR, RAJFURKA, SKŁADNIK POKARMOWY, PŁYWAK, FILTR AKUSTYCZNY, KSIĄŻKOWOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ODRZYNEK, MASZYNA DO SZYCIA, REOFIL, BEZSENSOWNOŚĆ, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, BORAZON, FUNDUSZ MIESZANY, WIEWIÓRKA POSPOLITA, KOTWA, NARKOTYK TWARDY, PRZEWODNIK, POPOVER, GOFR, NÓW, SEKSTA, PIJUS, KARKOŁOMNOŚĆ, DREWNO LETNIE, WSPORNIK, KARZEŁ, MAŁOWODZIE, WYCHWYT, KRĄGŁOŚĆ, NAPRĘŻACZ, NUDYSTA, ODŚRODKOWOŚĆ, WYBIERAK, BERYL, FILTR BESSELA, PIRYDOKSAMINA, SOŚNIAK, ŁUK ZĘBOWY, KONDYCJONER, ZAKRES, MIESZARKA, PŁOZA, PASEK, KĘDZIERZAWKA, WIEK PRODUKCYJNY, OPOKA, STELLARATOR, BUŁCZARKA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, MIĘSO, OMIEG WSCHODNI, PIEC CENTRALNY, TERAPIA SYSTEMOWA, SZYNA, EUROPEJSKOŚĆ, PŁOMIEŃ, PIRYDOKSAL, IMPLIKATURA, DYSPOZYTOR, BEZLITOSNOŚĆ, NADAJNIK RADIOWY, DOMINATOR, BIOMETRIA, POPRZEWRACANIE, WODNIAK, ŻAGIEL SKOŚNY, SYFEK, OBIEG PIENIĄDZA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, NONSENSOWNOŚĆ, SYFON, CŁO OCHRONNE, SECESJONISTA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, CZUWAK AKTYWNY, STACJA, AUTONOMIA, CHROPAWOŚĆ, ÓSEMNIK, BECZKA Z PROCHEM, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, KONIECZNOŚĆ, ZŁOTOŚĆ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, PISANINA, KAMERA, POWTARZALNOŚĆ, KADŹ ZACIERNA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, ŻYWY POMNIK, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, CHRONOGRAF, WIDŁOZĘBOWCE, RAMDYSK, POWIEŚĆ MIŁOSNA, FUNKCJONALIZM, ANTROPOCENTRYZM, KONDYCJONALIZM, KOŁO DEPTAKOWE, KOŚCISTOŚĆ, ADAPTER CUMOWNICZY, JĘZYK FLEKSYJNY, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, TYTUŁ NAUKOWY, OPUKIWANIE, MAŚLANY RYNEK, ŚMIECH, RODZIMOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, FAKS, GOŹDZIANKA, AUTONOMIZM, LICZBA PRZESTĘPNA, STYGOFAUNA, WINDA, MIĘKKOŚĆ, PEWNIK, PŁYTA DETONACYJNA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, SPOTKANIE WARSZTATOWE, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, CIRROCUMULUS, DŁUGOSZPAROWATE, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, OWCA JACOBA, CHMURNOŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, HERMETYCZNOŚĆ, USTERZENIE PŁYTOWE, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, ILUSTRACYJNOŚĆ, MĘTNOŚĆ, WAZONKOWCE, SYGNAŁ, NOWOTWÓR ŁAGODNY, KARAFUŁKA, ZGODNOŚĆ, WYRAŻENIE, LIDAR, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, GASIWO, NOWA, AEROZOL, PIEPRZ CZARNY, NAZWA ZBIOROWA, KOSZATNICA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, WIDEOODTWARZACZ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ALGOMETR, PONCZ, ZGREDEK, PRZEWÓD ODGROMOWY, PAPILOTEK, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, CRACK, EUKARIOT, WIZUALNOŚĆ, LINIA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, OGRANICZONOŚĆ, OWAL CASSINIEGO, NAGOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, POSŁUCH, OLEJEK KAMFOROWY, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, ANAKREONTYK, PIESZCZOCH, WIGILIA, KACZKA, CIASNOŚĆ, PRZEWÓD SĄDOWY, MIESZANKA, ZAGRYWKA, PRZEWÓD JEZDNY, BEZSENSOWNOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, KIERUNKOWOŚĆ, CZARNA WDOWA, PĘPAWA, PROGRESISTA, WARTOŚĆ BILANSOWA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, MONOPARTYJNOŚĆ, NAROŻNIK, PŁETWOJASZCZURY, OGONEK, KRATA ROZDZIELNA, NAJDUCH, POSTĘP GEOMETRYCZNY, CZERWONA KRWINKA, SAMOISTNOŚĆ, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, WYPŁATA, ?GLINIANE RĘCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.680 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE; JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM SKŁADOWYM KAŻDEGO SYSTEMU RADIOKOMUNIKACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE; JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM SKŁADOWYM KAŻDEGO SYSTEMU RADIOKOMUNIKACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTENA urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie; jest niezbędnym elementem składowym każdego systemu radiokomunikacji (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTENA
urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie; jest niezbędnym elementem składowym każdego systemu radiokomunikacji (na 6 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE; JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM SKŁADOWYM KAŻDEGO SYSTEMU RADIOKOMUNIKACJI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE; JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM SKŁADOWYM KAŻDEGO SYSTEMU RADIOKOMUNIKACJI. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x