CIAŁO CECHUJĄCE SIĘ PARAMAGNETYZMEM; UMIESZCZONE W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM WYKAZUJE SIĘ NAMAGNESOWANIEM Z KIERUNKIEM ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO, CO POWODUJE, ŻE JEST ONO PRZYCIĄGANE PRZEZ MAGNES - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁO PARAMAGNETYCZNE to:

ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane przez magnes (na 20 lit.)PARAMAGNETYK to:

ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane przez magnes (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIAŁO CECHUJĄCE SIĘ PARAMAGNETYZMEM; UMIESZCZONE W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM WYKAZUJE SIĘ NAMAGNESOWANIEM Z KIERUNKIEM ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO, CO POWODUJE, ŻE JEST ONO PRZYCIĄGANE PRZEZ MAGNES". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.036

KUCZKA, ROŚLINA OWADOPYLNA, WERYFIKACJA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, KĄT DEPRESJI, PUBLIKA, RAJD DAKAR, ŻURFIKS, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ZIMA, TĘTNICA SKRONIOWA, LINIA ŚNIEGU, PODDAŃCZOŚĆ, TYPOGRAFIA, ALLEL DOMINUJĄCY, DEPRYWACJA POLITYCZNA, CHLEB CHRUPKI, CORBETT, KONGRUENCJA, BĄK, DEFOLIANT, KANCONETA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, NANDORIŃSKI, PIERWSZY, MATERIALIZM, CENTRUM, ZIELONA GRANICA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, DOLINA U-KSZTAŁTNA, BILARD FRANCUSKI, KARCZMA PIWNA, DOBYTEK, DRUK OFFSETOWY, RESORT, WIDŁY, ODWSZAWIANIE, ANTYNATURALIZM, KOMPOZYCJA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, LAKONIZM, BOOROOLA, POTAJEMNOŚĆ, CHOPINISTKA, OŚRODEK, EMALIA, OBSERWACJA, MASKULINIZM, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, LEISZMANIOZA SKÓRNA, MALIMO, WŁÓCZĘGA, PARALAKSA, CHOKER, SYJON, ŁĄCZNIK GAZOWY, KOPARKA POPRZECZNA, PRYWATNOŚĆ, GRUPA, ZACHMURZENIE, POWAB, MINOGOWATE, GEOTECHNIK, GAZ PIEPRZOWY, KREDYT KONSUMENCKI, LÓD DENNY, MEDIEWAL, LENIUSZEK, DROŻNOŚĆ, ELEKTROLIZA, REGENERACJA, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, PANNA NA WYDANIU, DYSKURSYWNOŚĆ, KECALKOATL, SZCZEGÓLNOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, FRANCISZKANIE, PREORIENTACJA, RELACJA ZWROTNA, OSIEDLE, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, PIŻMOSZCZUR, PŁACA MINIMALNA, SSAK OWADOŻERNY, APOLLIŃSKOŚĆ, BASEN, RANA, EMOTIKONKA, LUDY TURAŃSKIE, ŚWIETLÓWKA, DROGA POŻAROWA, INTERROGACJA, PERSZERON, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, RODZIMOŚĆ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, WYKOP, HYBRYD, BŁONA NACZYNIOWA, HISZPAŃSKI, ŁACIŃSKOŚĆ, KARTAGIŃSKI, SZCZYPIOR, KOŁEK, BEZGŁOWOŚĆ, BŁYSZCZ BIZMUTU, KWESTA, CUKIER, WIETRZENIE ORGANICZNE, FANATYCZNOŚĆ, TRAKTAT WERSALSKI, KONWERGENCJA, POJAZD NIEKOŁOWY, WĘDZIDŁO, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, SKALA PODATKOWA, SZOS, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, MATOWOŚĆ, WCINKA, THRILLER, SZEREG NEPTUNOWY, DRYL, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, RDZA, BIAŁY DZIEŃ, NARODOWOŚĆ, AMANT, GATUNEK AMFITERMICZNY, SŁUGA BOŻA, KOSTIUMERNIA, ZAKRYSTIA, CHOROBA ZARAŹLIWA, MELDUNEK CZASOWY, EROZJA ŚNIEŻNA, ERPEG, WIESZCZBIARNIA, DZIEŻKA, REGIONALISTA, JOŁOP, SREBRNY EKRAN, BROŃ, GRZEBIEŃ, GRZYBNIA, KRET EUROPEJSKI, MASOŃSKOŚĆ, PRACOWNIK, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, OTĘPIENIE, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, EUROKORPUS, PUŚLISKO, KLESZCZE, ŚWIDER, HYPOSTYL, MAKABRYCZNOŚĆ, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, INIA, TRYGON, LUK ŁADUNKOWY, ŚCIĘGNO ACHILLESA, UCZEŃ, ORLICA, PROLIFERACJA, NOSACZ, DYSFAGIA, KORPORACYJNOŚĆ, HAMULEC KLOCKOWY, GWIZD, NIEZRĘCZNOŚĆ, KNAJPA, KOŃCÓWKA, POWSZECHNOŚĆ, ŁUK NADOCZODOŁOWY, ASOCJALNOŚĆ, MAJAK, KRETYŃSKOŚĆ, ROŚLINA EGZOTYCZNA, ZJAWISKO SEEBECKA, KARTEZJANIZM, ŁUSKA, MIKROFON KRTANIOWY, DELEGACJA, KOSZATNICZKA, MONOCHROMATYZM, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, CIUPAGA, PIES MINIATUROWY, LUDEK, CNOTLIWOŚĆ, NADMIERNA SENNOŚĆ, PROMINENT, PRAŻNIA, DWUBARWNOŚĆ, GRUBA RYBA, STRONA BIERNA, WAPIENNIK, TOREBKA, CYBERPUNK, KURCZATOW, ELIMINACJE, ORZECH KOKOSOWY, PLEBS, FAZA ANALNA, ŁOTEWSKI, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, HALLOTRON, MALOWNICZOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, WAFEL, SORPCJA, MIJANKA, KLAPA, BIEDRONKA, ZAGRYWKA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, MIASTO OTWARTE, SPÓJNOŚĆ, MIKROFON WĘGLOWY, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, DRINK, SZACHOWNICA, GRUPA ACETYLOWA, MOC, UJŚCIE GARDŁOWE, MIGLANC, PATOLOG SĄDOWY, EFEKT ZATŁOCZENIA, PĘCINA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, JĘZYK FLAMANDZKI, SOŚNIAK, HAMSUN, PRZEWRÓT, GROMBELARD, HERNYSTIR, CHOROBA BOSTOŃSKA, MATE, KWARCÓWKA, GOTÓWKOMAT, ZAPALENIE, ORNITOLOG, MAKAK CZUBATY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, OPTIMUM KLIMATYCZNE, INDULGENCJA, OPIEKA SPOŁECZNA, STADION OLIMPIJSKI, PARWENIUSZ, HEBRAJSKI, DEKLARACJA, RÓG, TRANSCENDENCJA, KOMUNA, ZASIĄG, GATUNEK ZAWLECZONY, SYNTEZA JĄDROWA, DZIKIE POLA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, TUBULOPATIA, KĘDZIERZAWKA, WĘGLARNIA, ROCK AND ROLL, FRYBURG, GRUCHOT, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, RYBA AMFIDROMICZNA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, DENUNCJANT, WÓR, CYRKUMFLEKS, SPRZĄCZKA, PIOCYJANINA, ABLACJA, EMULGACJA, ZGREDEK, POWIEŚĆ MIŁOSNA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, PRZYGOTOWALNIA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, WAPIEŃ MUSZLOWY, KRZTUSIEC, LUGIER, POTOK, DOBRO LUKSUSOWE, HINDUSKI, BUJDA NA RESORACH, DŻINIZM, NARZECZONA, SZNAPS, FILOLOGIA KLASYCZNA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, NONET, ?LIRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.036 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIAŁO CECHUJĄCE SIĘ PARAMAGNETYZMEM; UMIESZCZONE W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM WYKAZUJE SIĘ NAMAGNESOWANIEM Z KIERUNKIEM ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO, CO POWODUJE, ŻE JEST ONO PRZYCIĄGANE PRZEZ MAGNES się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CIAŁO CECHUJĄCE SIĘ PARAMAGNETYZMEM; UMIESZCZONE W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM WYKAZUJE SIĘ NAMAGNESOWANIEM Z KIERUNKIEM ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO, CO POWODUJE, ŻE JEST ONO PRZYCIĄGANE PRZEZ MAGNES
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁO PARAMAGNETYCZNE ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane przez magnes (na 20 lit.)
PARAMAGNETYK ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane przez magnes (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁO PARAMAGNETYCZNE
ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane przez magnes (na 20 lit.).
PARAMAGNETYK
ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane przez magnes (na 12 lit.).

Oprócz CIAŁO CECHUJĄCE SIĘ PARAMAGNETYZMEM; UMIESZCZONE W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM WYKAZUJE SIĘ NAMAGNESOWANIEM Z KIERUNKIEM ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO, CO POWODUJE, ŻE JEST ONO PRZYCIĄGANE PRZEZ MAGNES sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CIAŁO CECHUJĄCE SIĘ PARAMAGNETYZMEM; UMIESZCZONE W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM WYKAZUJE SIĘ NAMAGNESOWANIEM Z KIERUNKIEM ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO, CO POWODUJE, ŻE JEST ONO PRZYCIĄGANE PRZEZ MAGNES. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x