CHOROBA ROZWIJAJĄCA SIĘ W WYNIKU ZAKAŻENIA WSIERDZIA, NAJCZĘŚCIEJ W OBRĘBIE ZASTAWEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA to:

choroba rozwijająca się w wyniku zakażenia wsierdzia, najczęściej w obrębie zastawek (na 28 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA ROZWIJAJĄCA SIĘ W WYNIKU ZAKAŻENIA WSIERDZIA, NAJCZĘŚCIEJ W OBRĘBIE ZASTAWEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.903

POCZUCIE WINY, DEMO, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, WESTA, CHOROBA CANAVAN, BASEN MODELOWY, WYŁAWIACZ, KALCYFIKACJA, OBRONA PIRCA, KAMORRA, KSIĘGOWOŚĆ, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, STACJA HYDROLOKACYJNA, SEKCJA, CZIROKEZKA, SOLNISKO, BRUDNICOWATE, MATKA BIOLOGICZNA, KOKORNAK, PRZYSŁONA, WIROWOŚĆ, STROIK, WALKA, HYDROCHEMIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, BIAŁORUSZCZYZNA, ZOONOZA, PACZKA, TRANSPOZYCJA, BETON ŻUŻLOWY, LARYNGOFON, SEKRET, KWIAT LOTOSU, OBCIĄŻENIE, SALA PLENARNA, TORBIEL SKÓRZASTA, EKSPERTKA, BASENIK, BACH, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, ZAKŁAD HANDICAP, BEZŁAD FRIEDREICHA, OTWIERANIE DUSZY, PORZĄDEK DORYCKI, PATYK, DEMOSCENA, KONTAKT, HELIKAZA, GLOSA, LIRA, DUK WSPANIAŁY, LURA, ANOMALIA POLANDA, BABESZJOZA OWIEC, ZAMIENIALNOŚĆ, DZIEŃ, AKWATORIUM, AUTSAJDER, SZARA MYSZKA, CZŁAPAK, JĘZYK DUŃSKI, FELINOLOGIA, CENTRUM, REPOWNIA, POJAZD ZABYTKOWY, ZAŚCIANEK, RAUBITTER, LAMINAT, KURA DOMOWA, ZONA, ŻÓŁW SŁONIOWY, JASZCZURKA WĘŻOWATA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, INWERT, PASAŻ, OSAD ABYSSALNY, DIETA KOPENHASKA, LATARNIA UMARŁYCH, SZAFIARKA, CHOROBA LENEGRE'A, OSĘK, FACHURA, PRAWA RĘKA, POŚCIEL, KLIN, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, RENESANSOWOŚĆ, MORGAN, DOSTRZEGALNOŚĆ, AZYL, ZAKOLE, ŚWINKA, GRZYBIENIE, BIBUŁKARZ, GRUNT, PODLIZYWACZ, KOSIARKA ROTACYJNA, TUNICZKA, KREML, ZJEŻDŻALNIA, KORONKA, GASTRONOM, INDUKCJA WŁASNA, TELEROBOTYKA, FIZYKA, REAKTYWACJA, ZŁOŻE, ABORCJONISTKA, OKRĘT FLAGOWY, STRES, PRÓBA WODY, SPLOT, SEKRETARZYK, TRZY KARTY, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ATASZAT, POTENCJAŁ DZETA, ORGANIZM WYŻSZY, GARBNIK, MASECZKA, FERRIMAGNETYK, CHOROBA WORECZKOWA, BURMISTRZYNA, TOR, KOŃCZYNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY, POJAZD KOLEJOWY, RAJZA, KROCHMAL, ENCYKLOPEDYSTA, GEEK, WATAHA, PRZEPIÓR RDZAWY, OBRZĄDEK, IZOZYM, WETERYNARKA, ATAWIZM, KOMPANIA, OBRZYD, KAPILARNOŚĆ, MODERNIZM, MASŁO CZOSNKOWE, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, WYZIEW, SOK JELITOWY, BUKIECIARZ, JĄDRO ŚLIMAKOWE, ALARM SZALUPOWY, STRATUS, IKAR, KUCHNIA, RACHUNEK WEKTOROWY, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, GAZ WULKANICZNY, SEKCJA RYTMICZNA, ZGRZEBŁO, KONTRABANDZISTA, SUBSTRAT, JEZIORO RAMIENICOWE, PANEK, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, OKRĄGŁOŚĆ, LUTNIA, WYKRĘTAS, POSTAĆ, PRZEPLOTKA, MARUDA, PROCES FIZJOLOGICZNY, NEURONAUKA, WEKA, OCEANOGRAFIA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, CHEMIA, ZESPÓŁ BEHRA, KORBACZ, OPÓR, ZAPOJA, SPŁYW, ŚPIĄCZKA, SIEWECZKA HIMALAJSKA, SEMITOLOG, WIEK PRZEDEMERYTALNY, PRZYCZYNKARZ, SSAKI, CIAŁKO BIAŁAWE, ZGNICIE, RADZISTA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, REFLEKSOLOG, REZYGNACJA, TYGIEL, MRUKOKSZTAŁTNE, OLIGOMER, BABIE LATO, BŁĘDNIK KOSTNY, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, GNIAZDO, NARZECZONY, DYWIZJON RAKIETOWY, KUSICIEL, WYBIJACZ, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, NIEWYPARZONA BUZIA, MUTUALIZM, DIZAJNER, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SKARYFIKACJA, OSTROSŁUP FOREMNY, ZGRAJA, DŻIHAD, MIECZ OBROTOWY, STYL KORYNCKI, RENTA RÓŻNICZKOWA, ZWYCZAJOWOŚĆ, JĘZYKI TURAŃSKIE, ZAKRĘCENIE SIĘ, ARAKAŃCZYK, KOŃ TORYJSKI, PRZYTOMNOŚĆ, ROŚLINA NACZYNIOWA, GAWĘDA, MIASTECZKO ROWEROWE, CUDACTWO, NOREFEDRYNA, FILOZOFIA NAUKI, WIELOFAZOWOŚĆ, COMBER, TRZMIEL DRZEWNY, SŁUŻBISTKA, ZORBA, SIARKA POPIOŁOWA, WĘDRÓWKA, MASZERUNEK, ZATRZYMANIE SIĘ, OBSADKA, SOLARIUM, ROPOMOCZ JAŁOWY, SŁODOWNIA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ŁAPEĆ, GEODYNAMIKA, RANA, AIDS, NIEBIESKA TABLETKA, WIRTUOZERIA, RAK, STOPA ŻYCIOWA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, UCZENNICA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, KOLOR, KOMORA ZAMKOWA, ZRZECZENIE SIĘ, DZIAD, SYSTEM AUTONOMICZNY, NIT, PALATALIZACJA, HOMO NOVUS, PIEPRZYCA, ONTOGENEZA, BLUSZCZ, WESTERN, SUBSYSTENCJA, ROMULAŃSKI, SAMOLOT, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, LISTNIENIE, WYSPA, SZCZUR PACYFICZNY, LIŚCIENIE, KNOT, PŁOTEK, KIRYS, STORCZYKARNIA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, KULTURA AZYLSKA, JĘZYKOZNAWCA, VALLA, INDEKS, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, LOTOS, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, DOŁEK, DZIELNICA KLIMATYCZNA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, JĘZYK PRASEMICKI, NIZIOŁEK, PROROCTWO, OBIEGNIK, CHOROBA WHIPPLE'A, WEJŚCIE, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, IDIOM, ?CHLUBNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.903 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA ROZWIJAJĄCA SIĘ W WYNIKU ZAKAŻENIA WSIERDZIA, NAJCZĘŚCIEJ W OBRĘBIE ZASTAWEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA ROZWIJAJĄCA SIĘ W WYNIKU ZAKAŻENIA WSIERDZIA, NAJCZĘŚCIEJ W OBRĘBIE ZASTAWEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA choroba rozwijająca się w wyniku zakażenia wsierdzia, najczęściej w obrębie zastawek (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA
choroba rozwijająca się w wyniku zakażenia wsierdzia, najczęściej w obrębie zastawek (na 28 lit.).

Oprócz CHOROBA ROZWIJAJĄCA SIĘ W WYNIKU ZAKAŻENIA WSIERDZIA, NAJCZĘŚCIEJ W OBRĘBIE ZASTAWEK sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CHOROBA ROZWIJAJĄCA SIĘ W WYNIKU ZAKAŻENIA WSIERDZIA, NAJCZĘŚCIEJ W OBRĘBIE ZASTAWEK. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x