JEDEN Z NAJSTARSZYCH TYPÓW PSA, O CHARAKTERYSTYCZNEJ AERODYNAMICZNEJ BUDOWIE CIAŁA, UMOŻLIWIAJĄCA OSIĄGANIE DUŻEJ PRĘDKOŚCI W POGONI ZA ZWIERZYNĄ, PODCZAS KTÓREJ PSY TE KIERUJĄ SIĘ WZROKIEM, A NIE WĘCHEM; POD WZGLĘDEM UŻYTKOWYM ZALICZANE SĄ DO PSÓW MYŚLIWSKICH - GOŃCZYCH, ALE ORGANIZACJE KYNOLOGICZNE KLASYFIKUJĄ JE W ODRĘBNEJ GRUPIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHART to:

jeden z najstarszych typów psa, o charakterystycznej aerodynamicznej budowie ciała, umożliwiająca osiąganie dużej prędkości w pogoni za zwierzyną, podczas której psy te kierują się wzrokiem, a nie węchem; pod względem użytkowym zaliczane są do psów myśliwskich - gończych, ale organizacje kynologiczne klasyfikują je w odrębnej grupie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHART

CHART to:

pies gończy o smukłej budowie do szczucia zwierzyny (na 5 lit.)CHART to:

... afgański, pies (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z NAJSTARSZYCH TYPÓW PSA, O CHARAKTERYSTYCZNEJ AERODYNAMICZNEJ BUDOWIE CIAŁA, UMOŻLIWIAJĄCA OSIĄGANIE DUŻEJ PRĘDKOŚCI W POGONI ZA ZWIERZYNĄ, PODCZAS KTÓREJ PSY TE KIERUJĄ SIĘ WZROKIEM, A NIE WĘCHEM; POD WZGLĘDEM UŻYTKOWYM ZALICZANE SĄ DO PSÓW MYŚLIWSKICH - GOŃCZYCH, ALE ORGANIZACJE KYNOLOGICZNE KLASYFIKUJĄ JE W ODRĘBNEJ GRUPIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.764

KOŃ HANOWERSKI, NASZYWKA, CHORIJAMB, ARABSKI GREYHOUND, TRAKCJA KONNA, PODREGION, JAŁÓWKA, BLOKERS, POLE BEZŹRÓDŁOWE, BUGENAZAURA, ARTYKUŁ WIARY, PRZEDROŚLE, CÓRA MARNOTRAWNA, F, ASYMPTOTA, ENERGETYKA CIEPLNA, KLIMAKTERIUM, SZCZUR PACYFICZNY, GADACZ, RADIOBIOLOGIA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, GŁADYSZKA, REWANŻ, WYCZUCIE, WYWROTNOŚĆ, WALKA Z WIATRAKAMI, INDEKS, LAWETA, LOGATOM, BETON, PŁEĆ, NOUMENON, ORKIESTRA SYMFONICZNA, SMURF, PORCELANKA, BURAK, GNICIE, PREMIA GÓRSKA, PŁONIWOWCE, PIERŚCIEŃ, PROBLEM DECYZYJNY, FIZA, BADYL, BURGER, PUCHAR, PACHA, FANPAGE, ALABASTRON, RADA STARSZYCH, NIEMĘSKOŚĆ, PODODDZIAŁ, AMERYKA, PILOT RAJDOWY, BARCZATKA GŁOGÓWKA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, KIKUTNICE, IGŁAWA, STRATEG, OUDRY, NAWROTOWOŚĆ, CHOROBA BAKTERYJNA, ZAWIKŁANIE, PRĄD STAŁY, SIMIR, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, METODOLOGIA NAUK, WIATRÓWKA, SUBKONTRAKT, WODA-WODA, FALA, KOPULACJA, TEMPERATURA CURIE, MISKA SEDESOWA, OKRUSZYNA, STYL WIKTORIAŃSKI, ŻÓŁW MADAGASKARSKI, HAPTODUS, KRUSZYNKOWATE, MASZYNKA DO GOLENIA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, KASZALOT, INŻYNIERIA TKANKOWA, FENYLFERYNA, FUNKCJA UNIMODALNA, ELEGIA, MODNIARZ, DIAULOS, PAPILOTEK, PRZEWÓD WĄTROBOWY, PRZEPOWIADACZ, GEREZA BIAŁOBRODA, PRZETARG OGRANICZONY, STACJA KOPULACYJNA, KOMIN PŁACOWY, OBŻARTUCH, PRZEDPOLE, CAKE-WALK, OSKÓREK, WIECZNA ZMARZLINA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, CHÓD, KMINEK INDYJSKI, STYL DWORKOWY, BACHUS, KAWA ROZPUSZCZALNA, ODROŚL, AUT BRAMKOWY, SOFT PORNO, OSPA WIETRZNA, ARACHOLOGIA, FACH, PODMIOT LOGICZNY, WARUGA, KOŚĆ KULSZOWA, JEZIORO POLITROFICZNE, POJAZD ZAPRZĘGOWY, GEOMETRIA CZYSTA, POZIOMNICA, SYNANTROP, POKAL, BOCIAN, SLALOM RÓWNOLEGŁY, DEKLINACJA NIJAKA, CYKL KONIUNKTURALNY, JASKÓŁKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, UJŚCIE GARDŁOWE, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, SARYSOFON, EWAPORAT, WIRTUOZERIA, AUKSYNA, KOŃ TROJAŃSKI, WIĘŹBA, KOMISJONER, BŁĄD DRUKARSKI, KARTACZ, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, WOLANIE, PRAWOZNAWCA, DZWONY RUROWE, SPRYCIARKA, FURDYMENT, POSTRZEGALNOŚĆ, PLEŚNIAK, WIELKI WYBUCH, TOPIELICA, AKCELERATOR LINIOWY, MIMETYZM, ŁUPEK GRUZEŁKOWY, FUNKCJA CELOWA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, STOPKA, RAJZA, FOTOGRAFISTA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, KOSZULA DEJANIRY, ZEBRA, ŁAD, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, TRIMER, GRUPA NILPOTENTNA, KALEJDOSKOP, INFLACJA MONETARNA, PRZEGRYW, TEMPERATURA, FAKOMATOZA, WŁOSEK, MIS, PERYPATETYK, SENAT, GAZÓWKA, KUBIZM ORFICZNY, SZKOŁA WYŻSZA, GRAMATYKA, INSTAGRAMERKA, CIĘŻKI TYŁEK, IRONICZNOŚĆ, ELF, WELON, PULSARY, ETNOPSYCHOLOGIA, PIESZY, TRYMER, WIECZNE NIEODDANIE, MECENAS, PLANTAN, UCZELNIA, STOPIEŃ TURBINY, REGRESJA PROBITOWA, CARPACCIO, POST, ASCEZA, PRYMATOLOGIA, ASOCJALNOŚĆ, KANGUR OLBRZYMI, KAMIEŃ, OCZYSZCZANIE, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, OMDLAŁOŚĆ, BRZOZA, PEPERONI, ODRZUT, LYSITHEA, NOSICIEL, BRZMIENIE, KOŃCZYNA, OSŁONA, LAIKAT, MOL, KOFFLER, BIOLA, MOHRG, WIDZENIE OBWODOWE, DOMINANTA, STYL KOLONIALNY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SCHNABL, ZAPRAWA, PALIWO SILNIKOWE, DEZINTEGRACJA SKAŁ, SEKCJA, PLANETA TYPU JOWISZ, PACJENT URAZOWY, PARADOKS, WIELORASOWOŚĆ, RÓG, DAWCA ORGANÓW, OSTOJA, GRZYB TRUJĄCY, DIABEŁ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, BUTNOŚĆ, SKRZYDEŁKO, BRĄZOWY PODKARZEŁ, BIAŁY ZNAK, TUNEZYJSKI, CZŁONEK, GILOSZ, ROZŁUPEK CZARNIAWY, NUTRIA, OPERATOR, KORBA, WSPÓŁFORMANT, BUŁGARYSTYKA, WSPÓLNOŚĆ, CHOROBA LOKOMOCYJNA, CNOTA, PRZEPOJKA, PASIPHAE, KRÓWSKO, GEOLOGIA, BUCZYNA NIŻOWA, EUGLENA ZIELONA, POSTĘPOWANIE, SOGDYJSKI, HORMON TKANKOWY, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, SYSTEMATYKA, NOSOROŻEC INDYJSKI, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, RAKI, NACIEK, TEKST, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, BICIE POKŁONÓW, PAZURNICE, ALWALKERIA, PSEUDOARTYSTA, OSMOZA, OGRANICZNIK, WAŁ, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, ROK OBROTOWY, TEKODONTY, PÓŁNOC, DECYMA, EWKA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, ELEKTROLUMINESCENCJA, NIEŚPIESZNOŚĆ, SCHRONISKO, SIŁA PŁYWOWA, POZA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, GODZINA MILICYJNA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ROPUCHA ZIELONA, KARZEŁ, NARKOTYK TWARDY, OSTRA AMUNICJA, NARCYZ, PROCH, NASKÓREK, SIUCHTA, ŁĄKOTKA, ?PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.764 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z NAJSTARSZYCH TYPÓW PSA, O CHARAKTERYSTYCZNEJ AERODYNAMICZNEJ BUDOWIE CIAŁA, UMOŻLIWIAJĄCA OSIĄGANIE DUŻEJ PRĘDKOŚCI W POGONI ZA ZWIERZYNĄ, PODCZAS KTÓREJ PSY TE KIERUJĄ SIĘ WZROKIEM, A NIE WĘCHEM; POD WZGLĘDEM UŻYTKOWYM ZALICZANE SĄ DO PSÓW MYŚLIWSKICH - GOŃCZYCH, ALE ORGANIZACJE KYNOLOGICZNE KLASYFIKUJĄ JE W ODRĘBNEJ GRUPIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z NAJSTARSZYCH TYPÓW PSA, O CHARAKTERYSTYCZNEJ AERODYNAMICZNEJ BUDOWIE CIAŁA, UMOŻLIWIAJĄCA OSIĄGANIE DUŻEJ PRĘDKOŚCI W POGONI ZA ZWIERZYNĄ, PODCZAS KTÓREJ PSY TE KIERUJĄ SIĘ WZROKIEM, A NIE WĘCHEM; POD WZGLĘDEM UŻYTKOWYM ZALICZANE SĄ DO PSÓW MYŚLIWSKICH - GOŃCZYCH, ALE ORGANIZACJE KYNOLOGICZNE KLASYFIKUJĄ JE W ODRĘBNEJ GRUPIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHART jeden z najstarszych typów psa, o charakterystycznej aerodynamicznej budowie ciała, umożliwiająca osiąganie dużej prędkości w pogoni za zwierzyną, podczas której psy te kierują się wzrokiem, a nie węchem; pod względem użytkowym zaliczane są do psów myśliwskich - gończych, ale organizacje kynologiczne klasyfikują je w odrębnej grupie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHART
jeden z najstarszych typów psa, o charakterystycznej aerodynamicznej budowie ciała, umożliwiająca osiąganie dużej prędkości w pogoni za zwierzyną, podczas której psy te kierują się wzrokiem, a nie węchem; pod względem użytkowym zaliczane są do psów myśliwskich - gończych, ale organizacje kynologiczne klasyfikują je w odrębnej grupie (na 5 lit.).

Oprócz JEDEN Z NAJSTARSZYCH TYPÓW PSA, O CHARAKTERYSTYCZNEJ AERODYNAMICZNEJ BUDOWIE CIAŁA, UMOŻLIWIAJĄCA OSIĄGANIE DUŻEJ PRĘDKOŚCI W POGONI ZA ZWIERZYNĄ, PODCZAS KTÓREJ PSY TE KIERUJĄ SIĘ WZROKIEM, A NIE WĘCHEM; POD WZGLĘDEM UŻYTKOWYM ZALICZANE SĄ DO PSÓW MYŚLIWSKICH - GOŃCZYCH, ALE ORGANIZACJE KYNOLOGICZNE KLASYFIKUJĄ JE W ODRĘBNEJ GRUPIE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - JEDEN Z NAJSTARSZYCH TYPÓW PSA, O CHARAKTERYSTYCZNEJ AERODYNAMICZNEJ BUDOWIE CIAŁA, UMOŻLIWIAJĄCA OSIĄGANIE DUŻEJ PRĘDKOŚCI W POGONI ZA ZWIERZYNĄ, PODCZAS KTÓREJ PSY TE KIERUJĄ SIĘ WZROKIEM, A NIE WĘCHEM; POD WZGLĘDEM UŻYTKOWYM ZALICZANE SĄ DO PSÓW MYŚLIWSKICH - GOŃCZYCH, ALE ORGANIZACJE KYNOLOGICZNE KLASYFIKUJĄ JE W ODRĘBNEJ GRUPIE. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x