WIEK, W KTÓRYM STATYSTYCZNY CZŁOWIEK NIE JEST ZDOLNY DO WYDAJNEJ PRACY ZAWODOWEJ (DLA KOBIET POWYŻEJ 60 LAT, DLA MĘŻCZYZN POWYŻEJ 65) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEK POPRODUKCYJNY to:

wiek, w którym statystyczny człowiek nie jest zdolny do wydajnej pracy zawodowej (dla kobiet powyżej 60 lat, dla mężczyzn powyżej 65) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEK, W KTÓRYM STATYSTYCZNY CZŁOWIEK NIE JEST ZDOLNY DO WYDAJNEJ PRACY ZAWODOWEJ (DLA KOBIET POWYŻEJ 60 LAT, DLA MĘŻCZYZN POWYŻEJ 65)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.342

KSIĄŻĘ Z BAJKI, PEIPER, IDIOM, CURRICULUM VITAE, ZASOBOŻERNOŚĆ, KOK, NADWZROCZNOŚĆ, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, OFIARA LOSU, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, WYSTAWNOŚĆ, PARA UPORZĄDKOWANA, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, NERW BŁĘDNY, EWAKUACJA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, NOWOJORCZYK, CYWILKI, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, CHUDZIAK, DOROBKIEWICZ, SWAWOLA, DOSTĘP WARUNKOWY, NADNATURALNOŚĆ, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, DIALOGICZNOŚĆ, ALFABET SYLABICZNY, GORYL NIZINNY, STAGONOLEPIS, ZAIRCZYK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, EUBAKTERIE, LATA MATUZALOWE, WARSTWOWANIE, EFEKT DOMINO, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, PADWAN, KONSTRUKTYWNOŚĆ, IDIOMAT, STOPIEŃ, ARSENEK, MONILOFITY, PANAMCZYK, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, MIEJSCE, ŁAŃCUCH MARKOWA, SYMPATYCZNOŚĆ, HASŁO WYWOŁAWCZE, PODGRUPA NORMALNA, ONDYNA, BUDA, KLĘK PROSTY, GRAFOMAN, PRZEDMURZE, PRYMITYW, POCHWIAK OKAZAŁY, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, DOWCIPNIŚ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, BRĄZOWY MEDALISTA, BARKAN, CŁO OCHRONNE, FORMACJA, SZCZUR ŚNIADY, KAPSYD, WELON, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, STANOWISKO, TINA, AFGAŃSKI, AKUMULATOR, CZTERDZIESTOPAROLATEK, SKARBNICA, KREDYT RATALNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, TWIERDZENIE REESA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, KWAZIKRYSZTAŁ, KOŃCOWOŚĆ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, BAURIA, KANAŁ WAPNIOWY, POKAZ, ESTRADOWOŚĆ, ENOL, MEKSYKANIN, KOKILKA, LIPINA, DAKKA, SZPETNOŚĆ, PACHNOTKA UPRAWNA, GIBON SREBRZYSTY, JĘZYK ARTYSTYCZNY, RZUT STEREOGRAFICZNY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, PANTALEON, KRATA DYSTRYBUTYWNA, RYNEK WTÓRNY, OSKARŻENIE PRYWATNE, SIMOLESTES, STYGOKSEN, ESTOŃCZYK, DWA OGNIE, WIEK JEZUSOWY, SPOTKANIE MODLITEWNE, ETER, PERM, TELEWIDZ, REALIZM, KOŃ GORĄCOKRWISTY, CIAMCIA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, CZASOPISMO NAUKOWE, ŁOKIEĆ TENISISTY, KURATOR SZTUKI, KRAJ LAT DZIECINNYCH, MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, IZRAELCZYK, KRÓLIKARNIA, TURBINA PELTONA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, WYCINEK KULI, HAMULEC TARCZOWY, KURS SZTYWNY, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ŻŁÓBECZEK, WESTERPLATCZYK, BYLICA POSPOLITA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BONGOSY, PŁÓCIENNICA, REDAKTOR TECHNICZNY, NIEDOSTĘPNOŚĆ, MIŁOŚĆ, MIĘSO RYBY, POGONIEC, TRÓJA, BEDŁKA FIOLETOWA, MACA, REID, TOMBAK, KRONIKA TOWARZYSKA, NATURALIZM, WARSTWA JASNA, WYBIEG, DIDGERIDOO, ROLSKA, KATAGENEZA, WILCZY DÓŁ, GOTÓWKOMAT, OWCA, STOLICA, KOSZYCZEK KWIATOWY, ŚMIECIUCH, BENIAMINEK, KOLANA, TEFLON, MAŁY KONSTRUKTOR, CZŁOWIEK CZYNU, BYLICA SKALNA, LĘK KASTRACYJNY, MUTUALIZM, UKŁAD ZAPŁONOWY, PIEC MUFLOWY, ZANOKCICOWATE, PENSJA, MANDALA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, KAYMAK, ROLA, REALISTA, PIEKŁO, KWASICA, ANTROPOCENTRYZM, TYP, WYRÓB, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, PRZESIEWACZ, ZDRADZIECTWO, CZARNA MOWA, MARKETING TERYTORIALNY, KRAAL, LÓD WŁÓKNISTY, PASTEWNIK, ŚLIZG, LATARNIK, KLIMAT, GETER, TAKT, WARIANT NORMY, IDEOGRAFIA, BENZYNÓWKA, LIST POLECONY, KOPARKA NADPOZIOMOWA, DWUCYFRÓWKA, ANKA, DZIAD, PEDALSTWO, RELACJA DWUCZŁONOWA, MURZYŃSKOŚĆ, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, KALANETYKA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, PILA, DORSZ BAŁTYCKI, TRANSAKCJA TERMINOWA, STADION OLIMPIJSKI, NIEZDARA, WYRACHOWANIE, MAJMA, CEREMONIA ZAPACHOWA, PIĘKOŚ, ŚLEPY TOR, ANTYCYKLON, MLECZ, RELING, UKŁAD NIELINIOWY, ZAKLIKOWIANIN, KOD, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, BUDKA, BRODAWKA, GEHENNA, MASZT, DZIEŁO, NIEMIECKI, HERBATA CZARNA, BAJAN, DUKLA WIERTNICZA, ENIGMATYCZNOŚĆ, CZŁOWIEK JASKINIOWY, POPOVER, PANI, EKSTERN, INTEGRALNOŚĆ, ORGAN PROMULGACYJNY, SPÓJNIK, KANAR, KUTASI ŁEB, LOKALIZACJA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, KŁĘBCZAK, REZERWA WALUTOWA, KORYTO, DURNOWATOŚĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, CHAŁTURA, ZIELONOŚĆ, NEWRALGICZNOŚĆ, PROCES POLITROPOWY, AFIRMACJA, UKŁAD WYŻOWY, PRZEDROSTEK, EPOKA POLODOWCOWA, CYWIL, POJEDYNKA, KAJUTA, ZASADNOŚĆ, NAMIASTKA TABAKI, POCZUCIE WINY, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, MANDARYNKA, LOMUSTYNA, GOSPODARKA RABUNKOWA, KULTURA GRAWECKA, METEORYT HED, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, DZIEWICA, ŚMIERDZIEL, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, CHRONOMETRAŻYSTA, ORKA NAJMNIEJSZA, INNOWIERCA, GMERK, MOŻLIWOŚĆ, PROŚCIUCH, DALMATYŃCZYK, CYKL METONA, TERMOS BUFETOWY, USYTUOWANIE, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, PÓŁSIEROTA, PAN, WSPÓŁWYZNAWCA, DARCZYŃCA, TANDEM, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, KIERUNKOWY, RYBY WĘDROWNE, HYDROŻEL, GAMBIR, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, MOC WYTWÓRCZA, ?SHAMISEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEK, W KTÓRYM STATYSTYCZNY CZŁOWIEK NIE JEST ZDOLNY DO WYDAJNEJ PRACY ZAWODOWEJ (DLA KOBIET POWYŻEJ 60 LAT, DLA MĘŻCZYZN POWYŻEJ 65) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEK, W KTÓRYM STATYSTYCZNY CZŁOWIEK NIE JEST ZDOLNY DO WYDAJNEJ PRACY ZAWODOWEJ (DLA KOBIET POWYŻEJ 60 LAT, DLA MĘŻCZYZN POWYŻEJ 65)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEK POPRODUKCYJNY wiek, w którym statystyczny człowiek nie jest zdolny do wydajnej pracy zawodowej (dla kobiet powyżej 60 lat, dla mężczyzn powyżej 65) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEK POPRODUKCYJNY
wiek, w którym statystyczny człowiek nie jest zdolny do wydajnej pracy zawodowej (dla kobiet powyżej 60 lat, dla mężczyzn powyżej 65) (na 17 lit.).

Oprócz WIEK, W KTÓRYM STATYSTYCZNY CZŁOWIEK NIE JEST ZDOLNY DO WYDAJNEJ PRACY ZAWODOWEJ (DLA KOBIET POWYŻEJ 60 LAT, DLA MĘŻCZYZN POWYŻEJ 65) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WIEK, W KTÓRYM STATYSTYCZNY CZŁOWIEK NIE JEST ZDOLNY DO WYDAJNEJ PRACY ZAWODOWEJ (DLA KOBIET POWYŻEJ 60 LAT, DLA MĘŻCZYZN POWYŻEJ 65). Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x