MAŁA ANOMALIA (WADA WRODZONA), NIE WYWOŁUJĄCA POWAŻNYCH NASTĘPSTW DLA ZDROWIA, MAJĄCA ZA TO ISTOTNĄ WARTOŚĆ W STAWIANIU ROZPOZNANIA WIELU ZESPOŁÓW WAD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARIANT NORMY to:

mała anomalia (wada wrodzona), nie wywołująca poważnych następstw dla zdrowia, mająca za to istotną wartość w stawianiu rozpoznania wielu zespołów wad (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA ANOMALIA (WADA WRODZONA), NIE WYWOŁUJĄCA POWAŻNYCH NASTĘPSTW DLA ZDROWIA, MAJĄCA ZA TO ISTOTNĄ WARTOŚĆ W STAWIANIU ROZPOZNANIA WIELU ZESPOŁÓW WAD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.356

BIEGUN, BADYLARZ, DYSTORSJA, MECENASKA, NAMIOTNIKOWATE, GRYZMOŁA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, FUSYT, GRÓB SKRZYNKOWY, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, HOMOGLIKAN, NIENARUSZALNOŚĆ, UNIWERSUM HERBRANDA, CAB, SZKOŁA, KANAŁOPATIA, ENTEROTOKSYNA, GRODŹ, SZCZELINA POWIEKI, NIESTABILNOŚĆ, TRUSKAWKA, KANAR, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, USŁUGA MATERIALNA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, OWOC RZEKOMY, BRUDNICA NIEPARKA, HONOROWY GOL, FIGA, DRYBLING, BAŁWAN, JAGODZIAKI, MODELUNEK, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, PARIAN, SUBSTANCJA OBCA, CAMPANILA, NOOB, ROKOKO, MOMENT ZWYKŁY, CICHA MSZA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, SYNDROM, TEMAT FLEKSYJNY, NIEEFEKTYWNOŚĆ, KIBOLSTWO, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PRYMUS, ULICA, HOFFMAN, HALUCYNACJA, PARAOLIMPIADA, PADOK, DURNOWATOŚĆ, FRANK, TKANKA MIĘŚNIOWA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, WYRAZISTOŚĆ, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, DAKKA, GETTO, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, KWAS SZCZAWIOWY, KATAFRAKTA, LIPA, POLGAR, STRZEMIĄCZKO, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KOZA, BALON METEOROLOGICZNY, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, NIEDOPUSZCZENIE, ILUZORYCZNOŚĆ, BEZINWAZYJNOŚĆ, OPERATOR, ELFKA, ZŁOM, CZARNA DZIURA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, BIAŁA DIETA, KUJA MAŁA, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, TRYB, LAWENDA, ZIOMEK, KARABIN WYBOROWY, OKRES ZALICZALNY, RAJ PODATKOWY, GETTO ŁAWKOWE, SALUT, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, SALWINIA MAŁA, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, BLIZNA, STUPOR, ROZMIAR, TABU MILCZENIA, MISJA STABILIZACYJNA, PKB PER CAPITA, ODWACH, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, ROZRZUTKOWATE, RYZYKO KREDYTOWE, CZEK PALIWOWY, GÓWNOZJADZTWO, RÓŻNICA ZBIORÓW, DERA, LOSOWOŚĆ, BAJAN, WIETLICOWATE, GRAFICZKA, NOBEL, LAURKA, GEN MODYFIKATOR, HIPOTELORYZM, PONS, KARNIAK, BEZPROGRAMOWOŚĆ, SZKOŁA WYŻSZA, KATALIZA, MANETKA, SYNDROM WILKOŁACZY, DZIEŃ REKTORSKI, RUCH ODRZUTOWY, LILIPUTKA, ORZESZNIK, GINEKOLOGIA, NORMATYWISTA, ELEGANTKA, SZAŁWIA, BLIŹNIACZOŚĆ, MUSSET, ŻYDOSTWO, SYGNAŁ ANALOGOWY, PATETYCZNOŚĆ, WAŁKOŃ, NALEGANIE, NIEKLAROWNOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, DOKTORAT HONORIS CAUSA, POKRÓJ, KAZUISTA, MURŁATA, EUPELYKOZAURY, OFF, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, RZUTKI, DEKRET, WIEŚ CZYNSZOWA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, ALMAWIWA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, AFRYKAŃSKI, WYCIĄG LABORATORYJNY, ACENA BUCHANANA, SIKA, BERMUDY, ALUMNAT, OGIER, KRYTERIUM ULICZNE, MŁÓDKA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, ANTYNATALIZM, FRANCISZKANKA, KIMONO, ZABURZENIE NASTROJU, ZGRYW, LOTNICZKA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, PSI ZĄB, LICHOTA, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, TOY, KONWERSJA, MESA, SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE, KADZIDŁOWIEC, HERMETYCZNOŚĆ, FIORD, STAN NIETRZEŹWOŚCI, OBRONA MARSHALLA, ESENCJA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, BURGER, LOWELL, HULL, PROCES FIZJOLOGICZNY, SHONEN-MANGA, RZADKOŚĆ, ARGENTYŃSKOŚĆ, HORDA, WITRYNKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, EMBRIOPATIA, DYSMORFIA, CZEK BEZ POKRYCIA, SPRYCIARKA, GROOMER, NAZWA PUSTA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, MLECZNIK, GRUCZOŁ PRZĘDNY, WIARA, KOLACJA, REGULARYZACJA TICHONOWA, FREELANCER, SAMOREGULACJA, CZYNSZ WOLNY, DESZCZ, OMYK, POLICJA OBYCZAJOWA, GORETEX, AZOLLA, KUC AUSTRALIJSKI, NEOREALIZM, NIEWYDAJNOŚĆ, FAZA, PEDAŁÓWKA, KASETON, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, SITO, JATAGAN, MAŁA WIEŚ, WELUR, BALSA, PISANINA, NIENARUSZALNOŚĆ, MAJĄTEK, PIGWA, MAGNETO, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, EKSTERN, WAHADŁO, ZŁĄCZE, ZWIERZĘ, BÓBR EUROPEJSKI, METABAZA, TRANSLACJA, POSTĘPACTWO, WATAHA, ZŁOTA PŁYTA, MITRALIEZA, KOZA BURSKA, PRZYŚPIEW, SOBÓR, ANTROPOSFERA, UROJENIE, LOKACJA ATELIEROWA, EWOLUCJA KASKADERSKA, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, RAZBORA, SUBKULTURA, BAKTERIOCYD, ŻERDNIK, WYWIAD, PRZYPADEK, KOMAT, KOSTKA, BŁONA MIĘŚNIOWA, RAJD DAKAR, POKER ROZBIERANY, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, CENA MAKSYMALNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, NIEDOROZWÓJ, RERANIE, SZPIK, CHOMIK EUROPEJSKI, WÓZ MAŁY, POLITYKA GOSPODARCZA, TANIEC BRZUCHA, SIEPLENIENIE, GOMÓŁKA, PROMOTOR, ROZPRAWA, MURSZ, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, ROZDZIELCA, DYSPLAZJA TANATOFORYCZNA, BEBIKO, REKIN, CHWOST, DIKDIK, KOD JĘZYKOWY, BOLERKO, KSANTOFIL, RACHUNEK BIEŻĄCY, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ILUZJA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KOSZ, KOTYLOZAURY, HEKATOMBA, OBLAT, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, SINIZNA, ?ANALIZA WARIANCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA ANOMALIA (WADA WRODZONA), NIE WYWOŁUJĄCA POWAŻNYCH NASTĘPSTW DLA ZDROWIA, MAJĄCA ZA TO ISTOTNĄ WARTOŚĆ W STAWIANIU ROZPOZNANIA WIELU ZESPOŁÓW WAD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA ANOMALIA (WADA WRODZONA), NIE WYWOŁUJĄCA POWAŻNYCH NASTĘPSTW DLA ZDROWIA, MAJĄCA ZA TO ISTOTNĄ WARTOŚĆ W STAWIANIU ROZPOZNANIA WIELU ZESPOŁÓW WAD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARIANT NORMY mała anomalia (wada wrodzona), nie wywołująca poważnych następstw dla zdrowia, mająca za to istotną wartość w stawianiu rozpoznania wielu zespołów wad (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARIANT NORMY
mała anomalia (wada wrodzona), nie wywołująca poważnych następstw dla zdrowia, mająca za to istotną wartość w stawianiu rozpoznania wielu zespołów wad (na 12 lit.).

Oprócz MAŁA ANOMALIA (WADA WRODZONA), NIE WYWOŁUJĄCA POWAŻNYCH NASTĘPSTW DLA ZDROWIA, MAJĄCA ZA TO ISTOTNĄ WARTOŚĆ W STAWIANIU ROZPOZNANIA WIELU ZESPOŁÓW WAD sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - MAŁA ANOMALIA (WADA WRODZONA), NIE WYWOŁUJĄCA POWAŻNYCH NASTĘPSTW DLA ZDROWIA, MAJĄCA ZA TO ISTOTNĄ WARTOŚĆ W STAWIANIU ROZPOZNANIA WIELU ZESPOŁÓW WAD. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x