MIESZKANIE, LOKAL MIESZKALNY, KTÓRY NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, ALE NALEŻY DO MIASTA, GMINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMUNALKA to:

mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)KOMUNAŁKA to:

mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMUNALKA

KOMUNALKA to:

zakład, firma, przedsiębiorstwo państwowe, które świadczy usługi komunalne (na 9 lit.)KOMUNALKA to:

mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZKANIE, LOKAL MIESZKALNY, KTÓRY NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, ALE NALEŻY DO MIASTA, GMINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.890

INKA, ETER, AGRESYWNOŚĆ, ZASTAWKA, KUBEK, AROGANT, GLIKOZYD FENOLOWY, AUTOPARODIA, NAPĘD FOTONOWY, ENAMINA, CZCIONKA, MODEL, DRAMAT GANGSTERSKI, BROŃ CHEMICZNA, RYBY KOPALNE, PODSZYWACZ, NIESŁUSZNOŚĆ, PEWNIK, SŁOŃCE, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ASTER NOWOBELGIJSKI, KRATKI, SŁUSZNOŚĆ, RZECZOWNIK POSPOLITY, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, BEZDUSZNOŚĆ, ARESZT DOMOWY, MOTYWIK, POZYTON, TRESER, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, CHLOASMA, KREMOGEN, ODBÓJ, URZĘDNIK DWORSKI, DORTMUNDER, BORSUK, JĘZYK GYYZ, CZŁOWIEKOWATE, SREBRNY EKRAN, FILOLOGIA KLASYCZNA, HIPERFOKALNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ANGLIA, MARYNISTYKA, PIERWOMSZAKOWCE, ROKPOL, KOŁNIERZ SZALOWY, RAKÓW, RODZAJNIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, MECENASKA, ADAKS, POSPÓLSTWO, DEBILNOŚĆ, GEEK, JĘZYK CZESKI, CENTRALA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SILNIK REPULSYJNY, ZGIEŁK, URLOP WYCHOWAWCZY, MANIFA, PODWÓJNY AGENT, NIESAMOISTNOŚĆ, UNIWERSAŁ, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, KŁUSAK ROSYJSKI, NIEGRZECZNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, STYGOFAUNA, FIKCJA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, ANTYINTELEKTUALISTA, THRILLER, KECZ, RZEKA, STAW KULISTY WOLNY, OZDOBNIK, NADWYŻKA HANDLOWA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, LIMONKA KAFFIR, WNĘKA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, KOWALNOŚĆ, WYSPIARSKOŚĆ, PIĘKNY WIEK, KOŚĆ OGONOWA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, DITLENEK, KREDYT REWOLWINGOWY, ŻMIJA, PIENIĄDZ TOWAROWY, SELEKTOR, PODEJRZANA, ZAIMEK ZWROTNY, OLDBOY, PEBA, ŚMIECISKO, SUPERJEDNOSTKA, AUTONOMICZNOŚĆ, GUZ ŁAGODNY, MŁÓDKA, PIEPRZ CZERWONY, GACEK BRUNATNY, POWIETRZNIA, OWAL, UCZCIWOŚĆ, MIRAŻ, IDENTYCZNOŚĆ, HALIT, KULTURYSTA, WKŁAD, TELEWIZORNIA, EFEKTYWNOŚĆ, PODSZEWKA, SYMPTOMAT, PATRONAT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, STUDIO FOTOGRAFICZNE, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, METRYKA, NIKCZEMNOŚĆ, TUCUXI, KARMIN, NERWICOWOŚĆ, UŁAMEK ZWYKŁY, ABOLICJONISTA, DYPLOMAT, WÓDKA, ODKRYTY SZACH, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, AMBITNOŚĆ, PREZBITER, DROBINA, LIRYCZNOŚĆ, KOCHANEK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, MAK OPIUMOWY, REALIZM FOTOGRAFICZNY, KARTKA, NERKA NADLICZBOWA, HIPSTER, TAKIFUGU, NIEKOMPLETNOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PISTOLET, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PENDŻABSKI, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, NEANDERTAL, SĘP, SPÓJNIK, ZACHWALACZ, PENITENCJAŁ, SEKS, KLAUZULA DUALNA, DYZUNITA, TAKSON MONOFILETYCZNY, DWA OGNIE, MOLESKIN, POWSINOGA, BIAŁY MARSZ, WYRAZISTOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, PLEBEJUSZ, UPARTOŚĆ, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, NIJAKOŚĆ, TĘGA GŁOWA, ŁĘG JESIONOWY, FIGHTERKA, EKSPREZYDENT, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, CYGAŃSKIE DZIECKO, CIAMAJDOWATOŚĆ, LIŚCIAK, TRASZKA GÓRSKA, INŻYNIER, CHIŃSKOŚĆ, TRUD, MONOPARTYJNOŚĆ, KOMISJA REWIZYJNA, PASEK, JĘZYK KONGRESOWY, INTERNUNCJUSZ, MIOTEŁKA, KURATORIUM OŚWIATY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PRASA, PARAFRAZA, JULA, KAPELUSZ PANAMSKI, GNÓJ, STYGMAT, ZATRUDNIONY, LANE CIASTO, MAJĄTEK OSOBISTY, PRZYBUDOWA, RYTOWNICTWO, ACHEIROPOIETOS, ENIGMATYCZNOŚĆ, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, BURGER, SAMOISTNOŚĆ, OPENER, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, ANORMALNOŚĆ, ŻOŁDAK, MNICH, POLAROGRAFIA, EROTOMAN, OLSZANICA, REALGAR, ANAL, GOOGLE, LAPAROSKOPIA, BEZBOLESNOŚĆ, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, PRZEWROTNIK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ŻYCIE WIECZNE, ZRZESZONY, GÓWNOZJADZTWO, SYNERGIA, BEZBOLESNOŚĆ, MIESIĘCZNICA, DONICZKOWCE, DZIKA RÓŻA, MOSTEK TERMICZNY, TELEWIZJA, ULOT, MODRASZEK BLADY, BEZPŁCIOWIEC, ADA, DOJRZAŁOŚĆ, ZAPORA OGNIOWA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, BABOL, JĘZYK MASZYNOWY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, ŁOWCZY, DOWOLNOŚĆ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, PIONEK, LODOWIEC SZELFOWY, PRZODOWNIK, LEMUR KARŁOWATY, TARŁÓW, BYKI, GANGRENA, REZEDA, POKÓJ, SĘDZINA, UKOŚNIKOWATE, LOKAL UŻYTKOWY, KLUCZ SKRZYPCOWY, BARWA OCHRONNA, SWÓJ, SYJON, ANTYIMPERIALISTA, BORAZON, ANONEK, GAŁĘZIAK, MIASTO, DROGA PRZEZ MĘKĘ, DOMATOR, GANGSTERYZM, WIMBLEDON, INTENSJA, DYSONANS, KOCANKA WŁOCHATA, EDYKUŁA, PATRYCJUSZ, OKAZJONALNOŚĆ, RECITATIVO, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, KOSTIUM, CIEKAWOŚĆ, GÓWNOZJAD, NIEJADALNOŚĆ, SABOT, TKANKA STAŁA, REAKTOR PRĘDKI, POLIS, PRZEŚCIERADŁO, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, DŁUŻNIK WEKSLOWY, ZDROWY, D, ZDERZAK, KURZEJ, KAJMAK, CZAS TERAŹNIEJSZY, ROZPOREK, DZIECINNOŚĆ, ?NIESTANOWCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.890 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZKANIE, LOKAL MIESZKALNY, KTÓRY NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, ALE NALEŻY DO MIASTA, GMINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIESZKANIE, LOKAL MIESZKALNY, KTÓRY NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, ALE NALEŻY DO MIASTA, GMINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMUNALKA mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)
KOMUNAŁKA mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMUNALKA
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.).
KOMUNAŁKA
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.).

Oprócz MIESZKANIE, LOKAL MIESZKALNY, KTÓRY NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, ALE NALEŻY DO MIASTA, GMINY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - MIESZKANIE, LOKAL MIESZKALNY, KTÓRY NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, ALE NALEŻY DO MIASTA, GMINY. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x