Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIESZKANIE, LOKAL MIESZKALNY, KTÓRY NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, ALE NALEŻY DO MIASTA, GMINY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMUNALKA to:

mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)KOMUNAŁKA to:

mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMUNALKA

KOMUNALKA to:

zakład, firma, przedsiębiorstwo państwowe, które świadczy usługi komunalne (na 9 lit.)KOMUNALKA to:

mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZKANIE, LOKAL MIESZKALNY, KTÓRY NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, ALE NALEŻY DO MIASTA, GMINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.745

LAMPA FLUORESCENCYJNA, NARAMIENNIK, BALANSJER, ŚMIECIARZ, UNDEAD, AS SERWISOWY, UBOGI, UNIONISTA, ZLEWKA, TEKSAS, POUNDAL, WIDMO, CZERNICA, ROZSADNIK, DEGRAS, LEŃ, GAZ PIEPRZOWY, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, INTROJEKCJA, STAWIDŁO, UNISTA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, ŚPIEWAK, SZORSTKOŚĆ, GIĘCIE, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, SADNIK, BECHER, ORGANISTA, POMYŚLNY WIATR, IDIOMATYZM, TEOGONIA, NIKCZEMNOŚĆ, OBRONA CARO-KANN, BROŃ BIAŁA, FASOLKA SZPARAGOWA, CZARNA OWCA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, CHROPOWATOŚĆ, PROBLEM DECYZYJNY, CHIP, ROK ZWYKŁY, SYLFIDA, MOTYWIK, SINGEL, KAPELUSZ PANAMSKI, PLUTOKRACJA, JASIENICA, FOTOREALIZM, KRAKERS, KAMIEŃ PROBIERCZY, METATEKST, PRZESUWALNOŚĆ, NIEWYPAŁ, UPITA, EDUKATOR, HANIEBNOŚĆ, POBORCA, NIEPOPULARNOŚĆ, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, ROZTERKA, INŻYNIER, OKRES NIESKŁADKOWY, DOKSOGRAF, ZESTAWIENIE, KURZOWIEC, STRONA, SINUS, IMPAS, ABISYŃSKI KLASYCZNY, SPRAWDZIAN, WARIACJE, FILM TRÓJWYMIAROWY, KOSMATOŚĆ, KOMISJA REWIZYJNA, BRACHYCEFALIA, PORAŻENIE MÓZGOWE, PĘCHERZYK, STABILIZATOR, RYNEK RÓWNOLEGŁY, MODEL HERBRANDA, UPARCIUCH, RUMIAN RZYMSKI, KĄT PEŁNY, STYLISTA, ORKA, KWAS MIGDAŁOWY, SYRENY, SILNIK RELUKTANCYJNY, PRĄD MORSKI, COMBER, TUNEL, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, OKAZJONALNOŚĆ, CZARCIE NASIENIE, MAJOWY PRACOWNIK, NISKOŚĆ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, FOLKSDOJCZ, ARENDARZ, SKUBANIEC, FUNKCJA BORELOWSKA, DIAKON, SAMOPAŁ, ROZPIS, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, PROSTA, MAKABRYCZNOŚĆ, SMOLUCH, ZESZYT W KRATKĘ, PLATYCERIUM, STRAŻ GMINNA, ARTYKUŁ WIARY, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, SONDA MOLEKULARNA, WĄŻ, PSOTA, MODRASZEK ARION, ORKA NAJMNIEJSZA, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, PRZEŚCIERADŁO, PLEBEJUSZ, JUDASZ, JESION, POMAGIER, MISTRZ PROSTEJ, JEDNOLITOŚĆ, DWORNOŚĆ, FECHTY, TYNK SZLACHETNY, GOTYCYZM, PROSIAK, TRANSPOZYCJA, DAKTYLOGRAFIA, DOMICYL, RADKÓW, CEREBROZYD, GUGLE, LICHWA, WSPOMNIENIE, PIEŃ, ARYTMETYKA BINARNA, BRAK, WIEŚ, PRZESADNOŚĆ, REDAKTOR TECHNICZNY, PŁASKOZIEMCA, SZAMPANIA, WIĄŚL, MORUS, BILDUNGSROMAN, DOROSŁOŚĆ, LALKARZ, WYPRAWKA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, ZAINTERESOWANA, PRĄD JEDNOFAZOWY, INTERMEZZO, FILEMON BRĄZOWY, BUKOWIANIN, OBSZCZYMUREK, BAJKA, RUCH KRZYWOLINIOWY, NIEWYCZERPALNOŚĆ, CIOS, WZNIOS, PASTERSKOŚĆ, NERWOWOŚĆ, ADAMÓW, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, GRZECZNOŚĆ, KSENOBIOTYK, CONNECTICUT, IKEBANA, TEKODONTY, BIOFILNOŚĆ, BARANEK, POLAROID, OGNIWO SREBROWE, PIGMENT, NATRYSK, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, CZERPNIA POWIETRZA, ZRZESZONY, USZATEK, GÓWNOZJAD, OBŁÓG, WYRÓB SPIRYTUSOWY, NIEDORZECZNOŚĆ, ŚWIATŁO KOTWICZNE, POWAB, OTWARTOŚĆ, MAJĄTEK, POPIELICA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, KARTA MOBILIZACYJNA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PRAKTYCZNOŚĆ, DOZÓR BÓŻNICZY, RELACJA BINARNA, DOBRO POZYCJONALNE, SZAŁAS, EFEKTOWNOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, RZECZOWNIK ZBIOROWY, PRAWO RYNKÓW, MATOLA, SYGNAŁ CIĄGŁY, SOFCIK, POSZKODOWANA, CZASZA, OWCA JACOBA, CZIRU, TĘTNICA NERKOWA, OKRUSZYNKA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, WIERZCHOŁEK, FALISTOŚĆ, CIEMNA ENERGIA, SWOBODA, APOKRYFICZNOŚĆ, NOSIDŁO, GRUNWALD, DYDAKTYCZNOŚĆ, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, SZMATA, SINOLOGIA, BANDYCKOŚĆ, KOZIBRÓD, KURS STAŁY, ODDZIAŁ WYDZIELONY, RZECZ PRZYSZŁA, GNIOTOWATE, DOMINACJA CAŁKOWITA, BAŁTOLOGIA, GRODZA, CYJANOHYDRYNA, ZAKURZENIE, NIEJADALNOŚĆ, NERW BŁĘDNY, FLEGMA, CUDZOŚĆ, DYSZA, RARYTAS, EPKA, STALMACH, RÓWNOLATEK, ADŻAPSANDALI, PŁYTA DETONACYJNA, SSAK ŁOŻYSKOWY, CHROMBUCYL, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, PODATEK KATASTRALNY, CZĄSTKA CIĘŻKA, NORA, SPRAWNOŚĆ, MONOGENIZM, PIRAMIDA FINANSOWA, ADAPTACYJNOŚĆ, GRAFICZKA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ANGLOARAB SHAGYA, PLUGIN, STYLING, NIEŻYWOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, CZEREMCHA, JASNOTOWATE, SZAJBUS, KARMIENIE, KOLEŻEŃSTWO, ŁAKOMY KĄSEK, CENTRALA, PODTRZYMKA, TAŚMA, MĘDRZEC, GORZKOŚĆ, FIGHTER, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ROZWIĄZŁOŚĆ, SĘDZIA LINIOWY, FUSYT, ORLICZKA MIECZOWATA, KONCERT, PORTFEL, TANIEC WSPÓŁCZESNY, WĘGLÓWKA, WOLICJONALNOŚĆ, BIAŁA HERBATA, ORGANISTÓWKA, HUN, FUNDUSZ MIESZANY, LENIUSZEK, LASKOWICE OŁAWSKIE, HELMINTOLOGIA, ASOCJACJONISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.745 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIESZKANIE, LOKAL MIESZKALNY, KTÓRY NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, ALE NALEŻY DO MIASTA, GMINY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
komunalka, mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)
komunałka, mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMUNALKA
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.).
KOMUNAŁKA
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x