Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYDZIELONE CZĘŚCI SALI LEKCYJNEJ LUB WYKŁADOWEJ PRZEZNACZONE DLA STUDENTÓW POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO, KTÓRZY NIE MIELI PRAWA DOWOLNEGO WYBIERANIA MIEJSC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GETTO ŁAWKOWE to:

wydzielone części sali lekcyjnej lub wykładowej przeznaczone dla studentów pochodzenia żydowskiego, którzy nie mieli prawa dowolnego wybierania miejsc (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONE CZĘŚCI SALI LEKCYJNEJ LUB WYKŁADOWEJ PRZEZNACZONE DLA STUDENTÓW POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO, KTÓRZY NIE MIELI PRAWA DOWOLNEGO WYBIERANIA MIEJSC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.780

ZDECHLINA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PERSPEKTYWA, KUJTO, ISKIERNIK OCHRONNY, ŚLAD, SKORPION, MAURYTYJKA, KOKTAJL KRABOWY, SZTABSOFICER, MAŁOLETNIOŚĆ, SKUPISKO, KOMBAJN GÓRNICZY, KOMBAJN, URCEUS, KORSYKAŃCZYK, ZIMNE NÓŻKI, JEŹDZIEC APOKALIPSY, DULKA, RIKSZARZ, GEN LETALNY, DRUHNA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, MATECZNIK, RYBA, ŁOPATACZ, MARKEVITCH, SIDLISZ PIWNICZNY, BĄBELKI, BRĄZÓWKA, RAKIETKA, FAŁSZYWOŚĆ, LATARNIOWIEC, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ŚWIETLICA, WICEADMIRAŁ, TAKSON MONOTYPOWY, LOT SZYBOWCOWY, GRAFOSKOP, PIWONIA, ROSZCZENIE ZWROTNE, KALANETYKA, STERN, KARTAUN, OCZKO, ASZKENAZYJKA, ANTOLOGIA, TOPOLOGIA, LICZEBNIK, PŁEĆ, MECHANIKA KWANTOWA, CHYBOTLIWOŚĆ, GARNITUR, SZTUCZNY LÓD, JARZMO, DROBNICOWIEC, KOLEJ LINOWA, GAZOWY OLBRZYM, WISIELCZY HUMOR, ODGAŁĘZIACZ, DRAMATOPISARSTWO, GOTYK, STAWKA, PRZEDROŚLE, PARYTET, RUCH, NIERUCHAWOŚĆ, PIESIO, OPERA MYDLANA, AZOTAN, ROZZIEW, ZBROJOWNIA, KIRPAN, SADŹ, BOMBA ATOMOWA, ŚREDNIA KWADRATOWA, OSADA, AFILIACJA, GOŁĄBEK, MIARKOWNIK SPALANIA, SĘK OTWARTY, PANORAMA, ZEWNĘTRZE, WYGIĘCIE, KOŁO RATUNKOWE, CZARKA, SZKLANE DOMY, DŻAGA, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, TĘSKNOTA, KARAWAN POGRZEBOWY, NULLODA, OKSYDAZA, WYNIK, WCIERKA, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, KRAB, ROPNIAK, METFORMINA, KNYSZ, HOMESPUN, AUSZPIK, LIFTING, KARCZEK, SPÓŁKA POWIĄZANA, ZWOLNIENIE, LEUKOTOMIA, SZPARA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, PŁYCINA, WIELORYBNICTWO, KOSMOGONIA, UCZESTNIK, MLECZKO, DULĘBA, SULFON, INTERKALACJA, BUTLA, STAGNACJA LODOWCA, BOLIWIJKA, FILET, AKCJA NIEMA, PUSZCZA, BRUDNA ROBOTA, TACA, FUNKCJA BORELOWSKA, DOPUST BOŻY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, GRONO, AUTOBUS PRZEGUBOWY, OGIER, DATOWNIK, REJESTR, POŚWIST, ŻÓŁW NATATOR, DOŻYWOTNOŚĆ, GICZ, ZAPRZEDANIEC, ONE-LINER, FOTOGRAM, KOLAUDACJA, SIEĆ KOLEJOWA, NORZYCA, OBROŻA, JADZICA, REKOGNICJA, KATATONIA, PAPIERZAK, OSTROŻNOŚĆ, PŁOTEK, IMITATOR, ROZWAGA, POSTRZELENIEC, GODNOŚĆ, PRAWO KARNE, PRZECZYSTOŚĆ, POLIPTYK, TOR WODNY, DRELICH, ZESTAWIK, JOGURCIK, CONNECTICUT, CZAPKA TEKTONICZNA, SYSTEMATYKA, MISZPELNIK, KULFONIK, PELENG, WAŁĘSAK, GORSET, OBUDOWA, WAKUOLA, KORZYSTNOŚĆ, GIAUR, OSTATECZNOŚĆ, WŁOSKOWATOŚĆ, STOWARZYSZENIE, PRZEPROST, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KOBIETA SPOD LATARNI, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, PLEBEJUSZ, DEMOT, LEPSZA POŁOWA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, PEŁNOLETNOŚĆ, KORZENIE, CANZONA, DELEGACJA, SURINAMKA, WARZYWO GRUNTOWE, PREZYDENCJA, TAJWAŃCZYK, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, ŁAŃCUCH, GRANITA, MNIEJSZE ZŁO, ORBITA, MATEJKO, GÓWNIARSTWO, KOSTARYKANIN, EKSTRUZJA, NACISK, WEKSEL CIĄGNIONY, KRYMINALISTYKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PLOTER TNĄCY, GNIEW, SILNIK INDUKCYJNY, ANARCHICZNOŚĆ, TRAWA PASTEWNA, OKO, WYTWÓRCA, PAJAC, CHOROBA UHLA, PALIWO SILNIKOWE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, NIESŁUSZNOŚĆ, KANON, HAFIS, GOFR, SZEJK, MARTWY, TREND HORYZONTALNY, STAŁA HUBBLE'A, UGHELLI, CICHA MSZA, STOPIEŃ ETATOWY, DEGRADACJA, POŚWIST, KATAPULTOWANIE, DŻEM, REWERS, OMAŃCZYK, ROZŁÓG, ANTAŁEK, DOWÓD NIE WPROST, NISZA NIWALNA, PĘCHERZ, KRYZA, PUSZKIN, SAGA, SZPEKUCHA, GRETING, KURATORSTWO, FRYCOWE, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, PŁETWAL, DIVA, PRZEKAŹNIK, WIERTŁO CYLINDRYCZNE, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, MAPUTO, CZECZOTA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, FARSZ, CEWKA, FRANCUSZCZYZNA, CENTRALNE, KONDOMINIUM, WIEK, SĄCZYNIEC, WALUTA MIĘKKA, PADÓŁ, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, MŁODZIK STARSZY, SOCZEWKA, SKOCZ SKALNY, SYF, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, MANDORLA, BALDACHIM, GŁOWA NIE OD PARADY, PAWIĄZ, KARTAUNA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, NIEKAPEK, KWARTET SMYCZKOWY, RESPIRATOR, FUTRO, BRYZOL, ANGOLKA, KOKORYCZKA, PONAGLENIE, BARBADOSYJCZYK, PROMIEŃ, WOSZCZYNA, CAP, KAJAK, JEZIORO RELIKTOWE, BANIECZKA, KOPROFAGIA, LENIUCH, MANEŻ, UŚMIESZEK, KRYZYS KATATYMICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wydzielone części sali lekcyjnej lub wykładowej przeznaczone dla studentów pochodzenia żydowskiego, którzy nie mieli prawa dowolnego wybierania miejsc, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONE CZĘŚCI SALI LEKCYJNEJ LUB WYKŁADOWEJ PRZEZNACZONE DLA STUDENTÓW POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO, KTÓRZY NIE MIELI PRAWA DOWOLNEGO WYBIERANIA MIEJSC to:
Hasło Opis krzyżówkowy
getto ławkowe, wydzielone części sali lekcyjnej lub wykładowej przeznaczone dla studentów pochodzenia żydowskiego, którzy nie mieli prawa dowolnego wybierania miejsc (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GETTO ŁAWKOWE
wydzielone części sali lekcyjnej lub wykładowej przeznaczone dla studentów pochodzenia żydowskiego, którzy nie mieli prawa dowolnego wybierania miejsc (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x