CZĘŚĆ MOWY, KTÓRA MA WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIOWE I MORFOLOGICZNE CZASOWNIKÓW DANEGO JĘZYKA, JEDNAK W PRZECIWIEŃSTWIE DO NICH NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA WŁASNEGO, A SPEŁNIA JEDYNIE FUNKCJE GRAMATYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZASOWNIK POSIŁKOWY to:

część mowy, która ma właściwości składniowe i morfologiczne czasowników danego języka, jednak w przeciwieństwie do nich nie ma żadnego znaczenia własnego, a spełnia jedynie funkcje gramatyczne (na 18 lit.)SŁOWO POSIŁKOWE to:

część mowy, która ma właściwości składniowe i morfologiczne czasowników danego języka, jednak w przeciwieństwie do nich nie ma żadnego znaczenia własnego, a spełnia jedynie funkcje gramatyczne (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MOWY, KTÓRA MA WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIOWE I MORFOLOGICZNE CZASOWNIKÓW DANEGO JĘZYKA, JEDNAK W PRZECIWIEŃSTWIE DO NICH NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA WŁASNEGO, A SPEŁNIA JEDYNIE FUNKCJE GRAMATYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.935

CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, KOŁO, SĄSIEK, PUCH, WYRAJ, WAŁKOŃ, DŻAGA, ZSTĘPNICA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, NIDERLANDZKI, BREW, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, WODA STOJĄCA, DEWALUACJA, GŁUPTAS, WIATROWNICA, GEOGRAFIA REGIONALNA, NAGANIACZ, JĘZYK IZOLOWANY, STRÓŻÓWKA, STRATEG, BUFOR RAMKI, KRIOSFERA, KORONA, OBRONA NARODOWA, EPOPEJA HEROICZNA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, KULTURA JĘZYKA, SIEROTA NIEBOŻA, SYDEROFIR, ODBOJNIK, WOLUMEN OBROTÓW, NIEBOSZCZYK, KOMPENSACJA DYNAMICZNA, WYCHÓD, NAZWA ABSTRAKCYJNA, REFERENDARZ, APOENZYM, GENERALICJA, PARA 0, OSTANIEC, NIEUCZCIWOŚĆ, GEM, BYCZEK, SPAD, SUPERNOWA TYPU II, RAK SZWEDZKI, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PODRÓŻNIK, KAPITEL, WIERZCHOŁEK, DEKONTAMINACJA, CZEP, KONWERSJA, JASNOŚĆ, TERAPIA SYSTEMOWA, BERNARD, NASZ CZŁOWIEK, NOWOŚĆ, PASIBRZUCH, RAMIĘ, TRZECIA CZĘŚĆ, NOZDRZE, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, AKT, BEZPŁCIOWIEC, CHOMIK AZERSKI, HARTOWNOŚĆ, PUKAWKA, CIASTKARZ, RZEPKA, ŁOPATKA, KLAUZURA, PROWINCJA, NACIĄG, PIEŚNIARZ, SEKSTET, BLOK, EKSPERTKA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, SYNDROM PARYSKI, CENTYMETR SZEŚCIENNY, WYSZYWANKA, ŚWIATŁO, DONOŚNIK, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, KAMELEON, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, MERYTORYKA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, HACKNEY, SZACHY TRZYOSOBOWE, SYLABA SŁABA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, GŁODOMÓR, AJGOSPOTAMOJ, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, ZEWNĘTRZE, WSPÓŁDECYZJA, PATKA, BLOK, ROŚLINA KWASOLUBNA, ANAKOLUT, CIRRUS, GOSPODARSTWO KRAJOWE, SADYSTA, MIŁOŚĆ WŁASNA, POLIMORF, PECORINO, MANICURZYSTKA, PRZYCZYNEK, SUMIK, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, KRYTERIUM ULICZNE, JURNOŚĆ, WYSEPKA, STYLIZATOR, ROK LITURGICZNY, STYPENDIUM, SZTANDAR, WSPÓŁUCZENNICA, PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, WIOLIN, BIELIZNA POŚCIELOWA, JAŁÓWKA, MANIACZKA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, WOLNOAMERYKANKA, ZBIERACZKA, CEDUŁA, ZUPA PIWNA, ADVERBIUM, POLE SIŁOWE, GRA LOSOWA, JASNOŚĆ, KASETA PRIBNOWA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, ARTEFAKT, PASSE-PARTOUT, SYNGIEL, GRYZ, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, KOLCZYK, PRZEDPIERSIE, FIGURA, KULT, PALIATYW, GEOMETRIA CZYSTA, PIRAMIDA, MANDARYŃSKI, EWALUACJA EX-POST, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, CZUB, PETRARKIZM, INERT, PISAK, ROZDANIE, GEN MODYFIKATOR, CYGANKA, SPACJA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ACHROMATYNA, KRIONIKA, FORMALISTKA, KORONA, TABLAZO, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, MROCZEK POZŁOCISTY, CENTYGRAM, HOLENDERSKI, LEJBIK, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, PAS, AUDYTORKA, WENTYL, POKRYWA, MANIERYSTA, ESHER, FALABELLA, BIURO LUSTRACYJNE, KALANDER, CESJA NALEŻNOŚCI, WROTA WĄTROBY, PASYWIZM, PACZKA, PORTYK, FASETA, MIEJSCE PRACY, POKRZEPICIEL, KOMPILATOR, BAZGRACZ, SYRENI ŚPIEW, FONETYKA, TŁUMACZ, CEPISKO, CHLOREK HEMATYNY, BISOPROLOL, EMULATOR, CZTERDZIESTKA, BLUZA, HERBATA ZIELONA, WOJSKOWY, PRZEKLĘTNIK, LEJNOŚĆ, KLOPS, ODPÓR, WELWET, BALOWICZ, ZASTAWKA MITRALNA, STARORZECZE, WSPÓŁĆWICZĄCA, CZASOWNIK, BARK, BŁĄD POMIARU, FLORENCKI, CIENKA SKÓRA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, STEREOIZOMER, DANIE KOSZA, ANIMATORKA, EWANGELIA, POSTÓJ LODOWCA, CENOBITA, GUMA DO ŻUCIA, ZADEK, SŁOWACKI, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, WSTĘP, ZALĄŻNIA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, STOPA, MODERATOR, GÓRNICZKA, NARCIARSTWO NORWESKIE, KORZONEK, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ZAPASY, ILUWIUM, STARA MALEŃKA, BULIONÓWKA, KURTYZANA, MAJĄTEK RUCHOMY, GWASZ, BARWA DŹWIĘKU, PAMIĘTNIK, PRZĄŚLICA, KORONKA BRUKSELSKA, GACEK WIELKOUCH, WIENIEC, MIOPIA, IZOENZYM, MLON, CHUJÓWKA, MYSZ CYPRYJSKA, GŁOWICA, PARKIETAŻ PENROSE'A, LAMPA PUNKTOWA, DUCALIA, ORGANOLOGIA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, ROMANISTA, HUCULSKI, SIEDZISKO, RADA STARCÓW, RÓWNIK, CHEMIA ORGANICZNA, SŁUŻBA, KNAJPIARZ, WIDEOFON, LOGOGRAF, PÓŁFRAK, GRYZETKA, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, ANALITYKA BIZNESOWA, JANUSZ, WTÓRNIK, PORTAL, WOJSKA LĄDOWE, CHODNICZEK, BRUSTASZA, BISKUPKA, GĄSIENICA, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, ALGEBRA LIEGO, STEK, BIOGEN, SEKCJA, MEDIUM, NABIODRNIK, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, METALOFON, MISTRZ PROSTEJ, NIEŻYJĄCY, ?POWINOWACTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.935 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MOWY, KTÓRA MA WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIOWE I MORFOLOGICZNE CZASOWNIKÓW DANEGO JĘZYKA, JEDNAK W PRZECIWIEŃSTWIE DO NICH NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA WŁASNEGO, A SPEŁNIA JEDYNIE FUNKCJE GRAMATYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MOWY, KTÓRA MA WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIOWE I MORFOLOGICZNE CZASOWNIKÓW DANEGO JĘZYKA, JEDNAK W PRZECIWIEŃSTWIE DO NICH NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA WŁASNEGO, A SPEŁNIA JEDYNIE FUNKCJE GRAMATYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZASOWNIK POSIŁKOWY część mowy, która ma właściwości składniowe i morfologiczne czasowników danego języka, jednak w przeciwieństwie do nich nie ma żadnego znaczenia własnego, a spełnia jedynie funkcje gramatyczne (na 18 lit.)
SŁOWO POSIŁKOWE część mowy, która ma właściwości składniowe i morfologiczne czasowników danego języka, jednak w przeciwieństwie do nich nie ma żadnego znaczenia własnego, a spełnia jedynie funkcje gramatyczne (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZASOWNIK POSIŁKOWY
część mowy, która ma właściwości składniowe i morfologiczne czasowników danego języka, jednak w przeciwieństwie do nich nie ma żadnego znaczenia własnego, a spełnia jedynie funkcje gramatyczne (na 18 lit.).
SŁOWO POSIŁKOWE
część mowy, która ma właściwości składniowe i morfologiczne czasowników danego języka, jednak w przeciwieństwie do nich nie ma żadnego znaczenia własnego, a spełnia jedynie funkcje gramatyczne (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MOWY, KTÓRA MA WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIOWE I MORFOLOGICZNE CZASOWNIKÓW DANEGO JĘZYKA, JEDNAK W PRZECIWIEŃSTWIE DO NICH NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA WŁASNEGO, A SPEŁNIA JEDYNIE FUNKCJE GRAMATYCZNE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ MOWY, KTÓRA MA WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIOWE I MORFOLOGICZNE CZASOWNIKÓW DANEGO JĘZYKA, JEDNAK W PRZECIWIEŃSTWIE DO NICH NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA WŁASNEGO, A SPEŁNIA JEDYNIE FUNKCJE GRAMATYCZNE. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x