U JAMOCHŁONÓW: WARSTWA, KTÓRA WYŚCIELA WNĘTRZE CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENDODERMA to:

u jamochłonów: warstwa, która wyściela wnętrze ciała (na 9 lit.)ENTODERMA to:

u jamochłonów: warstwa, która wyściela wnętrze ciała (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ENDODERMA

ENDODERMA to:

u jamochłonów: warstwa, która wyściela wnętrze ciała (na 9 lit.)ENDODERMA to:

entoderma, endoderma - wewnętrzny listek zarodkowy, warstwa komórek powstająca w rozwoju zarodkowym zwierząt w trakcie różnorodnie zachodzącej gastrulacji (łac. entodermis, z gr. éndon wewnątrz, dérma skóra) (na 9 lit.)ENDODERMA to:

tkanka pochodzenia miękiszowego, najbardziej wewnętrzna warstwa kory pierwotnej, otaczająca walec osiowy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "U JAMOCHŁONÓW: WARSTWA, KTÓRA WYŚCIELA WNĘTRZE CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.123

MEGAKARIOCYT, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, KROPLA W MORZU, MATKA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, HALOFIT, AKADEMIA, BLACHA, SKOLEKS, PALPACJA, SAMOUPROWADZENIE, WSKRZESICIEL, TEOZOF, ANOMIA, ODPRAWA CZASOWA, STYLIZATOR, OURANOZAUR, ACHROMATYNA, MAŁGORZATKA, SAMURA, SIŁA, PRYSKAWKA, SKRZYDŁO, SPOŻYWCA, TRZECIA CZĘŚĆ, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, LEJNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, POLEPA, TWÓR SIATKOWATY, AMEBA, WNĘTRZE, OSTATNIE PODRYGI, PÓŁANALFABETA, ANTOLOGISTA, WYDRZYK, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, NIĆ WIODĄCA, DOMINATOR, BEZGLUTENOWIEC, PIERWSZA DAMA, GRUPA ARYLOWA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, POMAGACZ, SKAŁA LUŹNA, NIEZGRABIASZ, KOMORNICA, KANION PODMORSKI, SŁONOROŚL, BADACZ, TYŁ, CHORIAMB, ZBIERACZKA, PROGRAMOTWÓRCA, KSIĄŻKA KUCHARSKA, STRAŻ GMINNA, NIPPONOZAUR, SZYCH, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, PRZEKŁADOWCA, CHŁOPEK ROZTROPEK, DASZEK, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, WARZELNICTWO, BÓBR RZECZNY, SARKOLEST, FAZA, DIABEŁ WCIELONY, RODZAJ GRAMATYCZNY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SAŁO, HETEROSFERA, PUL, CZARNA ROBOTA, ŚLACHTA, PRZETŁOK, DROGA KRAJOWA, SMARKATA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ZROŚLAK, RACJONALIZATOR, SPRZEDAWCZYK, SKARGOWOŚĆ, BISSEKTIPELTA, DANA, BIZNES, RTS, WSZECHWIEDZĄCA, GWIAZDA ZMIENNA, , DRŻĄCZKA, PÓŁWYSEP, GEN SKACZĄCY, PÓŁSIOSTRA, WSCHÓD, PANTOMIMA, PRYSZNIC, WIERCIPIĘTKA, TARCIE, TECHNIK LABOLATORYJNY, SPONTANICZNOŚĆ, SZTORMLINA, MUCHA, STRATOSFERA, PRZYBYSZKA, ANTROPOTOMIA, ABORTERKA, RAKOWATOŚĆ, ŁATA MURARSKA, PRZEDMIOT, WNĘTRZE, JAŁÓWKA, STAW OSADOWY, PŁETWA, ASTRONOMICZNA LICZBA, ŚLUZAK, TAKSIARA, METAMER, KSZTAŁTY, KUMA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, APOSTOŁ, SOMATOTOPAGNOZJA, ROZGRZESZENIE, RELING, OCHRONA KATODOWA, POTWARZ, INTEGRACJA POZIOMA, WIĄZADEŁKO, ŁASKOTKI, ROŚLINA GÓRSKA, NORIKER, PRZESYP, BAŁAMUTKA, ZŁÓG, KONWOLUCJA, OWSIANKA, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, LIMONKA KAFFIR, UZALEŻNIONY, OBIECANKI CACANKI, MINIMUM PROGRAMOWE, DYPLOMATKA, BLANK, IRYGATOR, NULLIPARA, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, RAK KALIFORNIJSKI, PRELUDIUM, MANIACZKA, SYRENA ALARMOWA, PORCELANKA, BAGAŻOWY, ŁUSKA, NEGOCJACJA, ŁUSKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, PROFANATORKA, GIDIA, KUPER, KRZYWA BALISTYCZNA, CYJANELLA, MYDELNICZKA, ROZGWIAZDY, STRONA, POPIJAŁA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, NEUROTYK, BEZSZPARKOWCE, DYWANIK ASFALTOWY, ZAŁOGANT, ANATOMIA WARSTWOWA, WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI, OBROŃCZYNI, CIEG, PÓŁSAMOGŁOSKA, SYMETRALNA, LAGUNA, HIPISKA, NIEKLAROWNOŚĆ, OJCIEC CHRZESTNY, SZARA MYSZKA, FIGURKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, WŁAŚCICIEL, MASOWY MORDERCA, LAK, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, WYCHODNIA, PUSTA STRUNA, KOMBINACJA, NASKÓREK, ZAPRAWA, MUZYKA PROGRAMOWA, GENERACJA, RYCINA, PARÓWKA, CZUCIE SOMATYCZNE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, KOCIA KOŁYSKA, WYKRĘTAS, HIPOMANIA, ZBIERACZKA, OBWÓD MAGNETYCZNY, OTRZEWNA, SKI-TOURING, BOHATERKA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, TOŻSAMOŚĆ, INDETERMINIZM, SUPERNOWA TYPU IA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, SUPERNOWA TYPU II, EKOSFERA, STRAŻNIK, SARONG, BLISTR, WIEK DOROSŁY, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, REZERFORD, PUNKT PRZYSŁONECZNY, WYWROTNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, ODRODZICIEL, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, STREFA ZGNIOTU, KOŚCIÓŁ UNICKI, FIGLARZ, KURATORKA, ANATOM, HIPERPRZESTRZEŃ, PRZEJEZDNA, LANAZAUR, KORZEŃ, UZDROWICIEL, KOLEPIOCEFAL, ZABAWOWICZ, NOWINIARZ, CHWOST, HUMANOID, NAWRÓCICIEL, SIKORY, TRÓJKĄT EULEROWSKI, TYNKTURA, LATAWICA, RAKARZ, OTWARTOŚĆ, DWORUS, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, DAWCZYNI, RZECZ WNIESIONA, BURDON, KONFIGURATOR, KLEJ, ABROZAUR, CHROMIK, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, STOPKA, SEMOLINA, NAWÓJ, PISANINA, EUTEKTYK, ZAWRÓT, ZAMKNIĘTOŚĆ, USTAWA PRAGMATYCZNA, KOKLUSZ, GAPOWICZKA, ROŚLINA KOPALNA, CHOROBA WIRUSOWA, SKRUPULANT, KĄPIEL LECZNICZA, STAN PODGORĄCZKOWY, PRZEKRYCIE, DAWCA ORGANÓW, METAMERIA, KOKIETKA, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, UKŁAD PIRAMIDOWY, ZARAŻONA, WARSTWA JASNA, KARTY, PIEPRZ CZERWONY, SKIOFIT, PRZEJEZDNY, ZASZŁOŚĆ, KOŃ TURKMEŃSKI, MENTOR, WEBINARIUM, ASYRYJSKI, SATYR, CIĘGNO KOTWICZE, TRWONICIEL, INTERESOWNOŚĆ, CHORĄŻY, MORDERCA, TRZYNASTKA, INTYNA, ?PRZEJEMCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.123 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

U JAMOCHŁONÓW: WARSTWA, KTÓRA WYŚCIELA WNĘTRZE CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: U JAMOCHŁONÓW: WARSTWA, KTÓRA WYŚCIELA WNĘTRZE CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ENDODERMA u jamochłonów: warstwa, która wyściela wnętrze ciała (na 9 lit.)
ENTODERMA u jamochłonów: warstwa, która wyściela wnętrze ciała (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENDODERMA
u jamochłonów: warstwa, która wyściela wnętrze ciała (na 9 lit.).
ENTODERMA
u jamochłonów: warstwa, która wyściela wnętrze ciała (na 9 lit.).

Oprócz U JAMOCHŁONÓW: WARSTWA, KTÓRA WYŚCIELA WNĘTRZE CIAŁA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - U JAMOCHŁONÓW: WARSTWA, KTÓRA WYŚCIELA WNĘTRZE CIAŁA. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x