TURBELLARIA - GRUPA ZWIERZĄT NALEŻĄCA DO PŁAZIŃCÓW; ŻYJĄ W ŚRODOWISKU WODNYM (WODY SŁODKIE LUB SŁONE), SĄ DRAPIEŻNIKAMI, A ICH CIAŁA OKRYWAJĄ NABŁONKI Z RZĘSKAMI, W NABŁONKACH TYCH UMIESZCZONE SĄ RABDITY WYRZUCANE W CZASIE ATAKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIRKI to:

Turbellaria - grupa zwierząt należąca do płazińców; żyją w środowisku wodnym (wody słodkie lub słone), są drapieżnikami, a ich ciała okrywają nabłonki z rzęskami, w nabłonkach tych umieszczone są rabdity wyrzucane w czasie ataku (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TURBELLARIA - GRUPA ZWIERZĄT NALEŻĄCA DO PŁAZIŃCÓW; ŻYJĄ W ŚRODOWISKU WODNYM (WODY SŁODKIE LUB SŁONE), SĄ DRAPIEŻNIKAMI, A ICH CIAŁA OKRYWAJĄ NABŁONKI Z RZĘSKAMI, W NABŁONKACH TYCH UMIESZCZONE SĄ RABDITY WYRZUCANE W CZASIE ATAKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.210

KONTROLA PASZPORTOWA, HOSTIA, HIPERAKUMULACJA, WELON, BIELMO, MEDIANTA, FRAZEOLOGIZM, POMOST, ICHNOLOGIA, BOMBARDON, KIBITKA, PACHOLĘ, HUSARIA, TUMAKI, POMAZANIEC, ZAWAŁ BLADY, UKŁAD OPTYCZNY, CHÓR, SĄD KOLEŻEŃSKI, ORLICZKOWATE, LEPIARKOWATE, PUNKT PRZYSŁONECZNY, SĘDZIA RINGOWY, WIĄZ, REFERENDUM LOKALNE, BUŃCZUK, MIKROKROPKA, ŚRODEK KARNY, IZOLATKA, SWORZEŃ, BANK DOMICYLOWY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, WODOCIĄGOWNIA, BAKTERIA ŚLUZOWA, WILK, TELETECHNIKA, BINOKLE, MARAN, PERFUZJA, STAN, OLGA, INWESTYCJA PORTFELOWA, HAKONOSOWATE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ORION, KONGLOMERACJA, BASILEUS, CZERWONE ŚWIATŁO, DWUDZIESTKA, DOŁEK, CZERPAK, PRZYSŁÓWEK, UROCZYSKO, URANOZAUR, SKRAJNIK, PIERÓG, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, DYSTRYKT, KWASKOWATOŚĆ, KOMENTARZYK, HEL, ALBA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, JALAPENO, SZMOTŁOCHOWATE, PENTIMENTO, KOŁNIERZYK, LUD, CHOROBA AUJESZKEGO, KUC SZETLANDZKI, DOSTATEK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, JAPONKI, NORKA, GLORIETA, PRĄD ZMIENNY, PAPRYKA, ZAUROPODOMORFY, PORWAK LODOWCOWY, RAKIJA, KLIN, TYNKTURA, TURANIE, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, FOSA, ANTYKONCEPCJA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, COLA, KONTRASYGNATURA, ALIT, SOK, BEZLISTY, MORWIN, OPASANIE, OBCHODOWY, ANEMIA APLASTYCZNA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, PROGRAM UŻYTKOWY, SZPETOTA, INDOKTRYNACJA, NIOBRARAZAUR, GALUSZKI, BULLA, ZNAK MUZYCZNY, PĘDRAK, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, POROST, DEKLINACJA, KERO, DWUDZIESTY SZÓSTY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, JEZIORO LOBELIOWE, AKRECJA, PRODUKT LECZNICZY, OBSZAR WODNY, PRAKTYKA RELIGIJNA, ALTERNATYWA, TROGLOFIL, GONIOMETRIA, TYTANOZAURY, TYGRZYK PASKOWANY, MROZIWO, SUBSTYTUCJA, WOLSKI, ECHOLOT, UNCJA, PUL, SALETRA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, ROGI, KAPSLA, CEWKA, REGLAN, PUKLERZ, DEFLEKTOR, SUBSKRYBENTKA, TYTUŁ, FEIJOADA, BALON, MELASA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KRANÓWKA, OŚLA GŁOWA, IGLASTE, GAZ, OZDOBNIK, RUBASZKA, BAT MICWA, KONFRONTACJA, PŁYTKA POSADZKOWA, EDYCJA, GENDER, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, RACJONALIZM, PODPORA, GUMKA, PANGSZURA INDYJSKA, PORCYJKA, KRZYWA BALISTYCZNA, KOZAK, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, KONCERT ŻYCZEŃ, ADIANTUM WŁOSY WENERY, MAJDAN, PRZESYŁ, PRĄTNIKOWATE, WYPRAWA, KAMPUS, PALPACJA, NURT, CIECZ WYCZERPANA, SIEDLISKO, AMBASADOR, FACSIMILE, KATZENJAMMER, EXLIBRIS, HANOWER, PRZECZULICA SKÓRNA, KABLOWIEC, ŚLUZOWCE, DWUKULTUROWOŚĆ, WYWIAD, MUTACJA, PRZEJAZD KOLEJOWY, RAJDER, RACZYNA, LEKARZ, SALATERKA, CZWARTY, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, BODZIEC WARUNKOWY, AKT, PROPORZEC, WYBRYK NATURY, PAKOWNOŚĆ, AERODYNAMIKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, TEMPERATURA MROZU, KALKA, OPINIOTWÓRCA, SIATKA, WOLUNTARIAT, BONET, HIGIENISTKA, PRZERÓB, ESKORTA, ROZJAZD, ZASTAWKA, DAKTYLOGRAFIA, AZYDOTYMIDYNA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, MERENGA, ŁADUNEK, PAS POOPERACYJNY, KONFEDERACJA, KISZONKA, OPARZENIE, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, PERKOLACJA, C, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, MIĘSOŻERNOŚĆ, FAZA, WODA MIĘKKA, MIESZEK, TRANSFORMATORNIA, KALIBER, STRZAŁA, PRZEDROŚLE, AHISTORYZM, TYTOŃ, WARIACJA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, RYNNA, RĄCZYCA, PUSTAK STROPOWY, PARTIA, GOMÓŁKA, TRANSPONDER, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, LUWERS, ŚCIANA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, PRASOWANIE, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, OBLATKA, NOGA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, WODY FLUWIOGLACJALNE, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, BATERIA, APOKATASTAZA, HIERARCHIA, RADAR METEOROLOGICZNY, POJAZD SPECJALNY, KOPUŁA, KAPITAN, POMIDOR DRZEWIASTY, KRUSZNICA, KONSERWATYWNOŚĆ, AKROBACJA, GŁOŻYNA, PLUSZCZ, KONWERSJA, JAŚMIN, ZIELENICE, METEOR, STANCA, WYGIB, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, PÓŁKA SKALNA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, MANDOLA, ZŁA PRASA, UCZEŃ, NADBITKA, BLUSZCZ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, OŚ OPTYCZNA, WEKSEL WŁASNY, CZAS URZĘDOWY, ADMINISTRACJA, ITALIAŃSKI, SKRYBA, INKORPORACJA, ORLĘ, TRÓJKA, BLOK RYSUNKOWY, ICHTIOLOGIA, KIFOZA, EMPIRYZM GENETYCZNY, KLEPKA, PIERWOTNIAK, TRZYSZCZ, GAŁĄŹ, MŁAK, ?TKANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.210 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TURBELLARIA - GRUPA ZWIERZĄT NALEŻĄCA DO PŁAZIŃCÓW; ŻYJĄ W ŚRODOWISKU WODNYM (WODY SŁODKIE LUB SŁONE), SĄ DRAPIEŻNIKAMI, A ICH CIAŁA OKRYWAJĄ NABŁONKI Z RZĘSKAMI, W NABŁONKACH TYCH UMIESZCZONE SĄ RABDITY WYRZUCANE W CZASIE ATAKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TURBELLARIA - GRUPA ZWIERZĄT NALEŻĄCA DO PŁAZIŃCÓW; ŻYJĄ W ŚRODOWISKU WODNYM (WODY SŁODKIE LUB SŁONE), SĄ DRAPIEŻNIKAMI, A ICH CIAŁA OKRYWAJĄ NABŁONKI Z RZĘSKAMI, W NABŁONKACH TYCH UMIESZCZONE SĄ RABDITY WYRZUCANE W CZASIE ATAKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIRKI Turbellaria - grupa zwierząt należąca do płazińców; żyją w środowisku wodnym (wody słodkie lub słone), są drapieżnikami, a ich ciała okrywają nabłonki z rzęskami, w nabłonkach tych umieszczone są rabdity wyrzucane w czasie ataku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIRKI
Turbellaria - grupa zwierząt należąca do płazińców; żyją w środowisku wodnym (wody słodkie lub słone), są drapieżnikami, a ich ciała okrywają nabłonki z rzęskami, w nabłonkach tych umieszczone są rabdity wyrzucane w czasie ataku (na 5 lit.).

Oprócz TURBELLARIA - GRUPA ZWIERZĄT NALEŻĄCA DO PŁAZIŃCÓW; ŻYJĄ W ŚRODOWISKU WODNYM (WODY SŁODKIE LUB SŁONE), SĄ DRAPIEŻNIKAMI, A ICH CIAŁA OKRYWAJĄ NABŁONKI Z RZĘSKAMI, W NABŁONKACH TYCH UMIESZCZONE SĄ RABDITY WYRZUCANE W CZASIE ATAKU sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - TURBELLARIA - GRUPA ZWIERZĄT NALEŻĄCA DO PŁAZIŃCÓW; ŻYJĄ W ŚRODOWISKU WODNYM (WODY SŁODKIE LUB SŁONE), SĄ DRAPIEŻNIKAMI, A ICH CIAŁA OKRYWAJĄ NABŁONKI Z RZĘSKAMI, W NABŁONKACH TYCH UMIESZCZONE SĄ RABDITY WYRZUCANE W CZASIE ATAKU. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x