ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALOG to:

związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zastąpiono innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, ale struktura pozostała niezmieniona (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANALOG

ANALOG to:

coś, co działa dzięki mechanizmowi anlogowemu (na 6 lit.)ANALOG to:

odpowiednik, analogon (na 6 lit.)ANALOG to:

odpowiednik (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.207

AUTOBUS SZYNOWY, DWUNASTKA, NOŚNIA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, STAUROPIGIA, TLENEK KWASOWY, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, KLON, EGZORCYZM, KAMIENICA, NAGŁOŚNIENIE, ZNAK, PAKIET, DRAJREP, POINT AND CLICK, PLAC MANEWROWY, LIRNIK, KLATCH, FIRMÓWKA, HISZPAŃSKI, KONICZYNKA, WYRĘBISKO, WELWET, ZGŁAD, WODOREK, FAZA, ALKOWA, MIERNIK CYFROWY, KOPNIAK, PRZETWÓRCZOŚĆ, BALERON, POWIEŚĆ SCI-FI, PRACA ORGANICZNA, FOSFORAN(V), JAZDA, ODTWÓRCA, DZ, DEKONTAMINACJA, SERIAL TELEWIZYJNY, GRZEBACZ, RAGDOLL, ESPADRYLA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, IZOTERMIA, PEPTYD, NERW, TRYNITARYZM, WIDOWNIA, MRÓWKA, PRZERWA ENERGETYCZNA, FRANCA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, OBRONA, KRYPTODEPRESJA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, SKOCZNIA, UDERZENIE, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, FIGURA RETORYCZNA, SÓL Z EPSOM, KOMORA NABOJOWA, ALIENACJA, STRUKTURA FUNKCYJNA, INWESTYCJA, WINO DESEROWE, MASZKARON, ACHTERPIK, AGATA, SALADA, AFRYKANIZOWANIE, WESTFALKA, PORZECZKÓWKA, GRA LOGICZNA, MIERZEJA, ARBORETUM, ULOT, AKOMODACJA, BOROWIKOWA, MIMAS, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PLEWKA, CIAŁO KOLANOWATE, LODOŁAM, PCHACZ, GATUNEK SYNCHRONICZNY, HOT DOG, LASECZKA, KLAKSON, SYLWETA, RUMUNKA, JARZENIÓWKA, STWORZENIE NIEBOŻE, TAFELKA, LOGGIA, ORGAN KONTROLI, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PIRAMIDA FINANSOWA, ZASILANIE, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, DZIRYT, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, MURRINA, ZAKŁADKA, DEPUTAT WĘGLOWY, FENYLOETYLOAMINA, NACZYNIE, STRAŻ, PANEGIRYSTA, HYDROKSYKWAS, UJĘCIE, ŚLUBNA, DZIWKARZ, RISOTTO, MALINIAK, POWTÓRZENIE, BLIN, REJESTRANT, DWUPEPTYD, KATASTROFA, MODUŁ, KOLEGIATA, SKALA, BAJKA, PRZETARG, KASZA, SŁUŻEBNIK, STAROUKRAIŃSKI, NADPIEK, TERMOLOKATOR, SALWA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, KREM, AEROFIT, WIELKORUSKI, ATONIA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KONIUNKCJA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, CIĄGNIK BALASTOWY, KANGUR OLBRZYMI, NIĆ, DOŁEK, BUFOR, BROSZURKA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, WZÓR, WAŁ MORENOWY, KARLIK DROBNY, SKLEP ZOOLOGICZNY, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, OWAD, KONNICA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KWAS STEARYNOWY, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, KOSMOGONIA, DYSKONTO, MAKART, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, NESTOR, SKARB, HIPERION, DZIEWIĘTNASTKA, WITRYNA, KRYZA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, DOPŁATA EKSPORTOWA, PRZEDZIAŁ, SCENOPISARSTWO, KOSODRZEWINA, RAMIENICA OMSZONA, UMOWA KOMPENSACYJNA, SPODENKI, ELEKTROFON, MEDALION, FIGURA, IMPOST, PUNKT PODSŁONECZNY, DIAGNOZA, OTWÓR, KISZKA ZIEMNIACZANA, LUZAK, SPRZĘCIOR, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, WSTRZĄS, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, KROPKA, REMONTANTY, SZKARADA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, TARANTELA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, PALACZ, HODOWCA, TABLICA STEROWNICZA, FILEMON CIENKODZIOBY, EPOKA, SSAK WYMARŁY, SZPITAL ZAKAŹNY, UKŁAD WIELOKROTNY, OKIENKO TRANSFEROWE, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, LUBASZKA, ARCHIWOLTA, KOLORYT, PRZĘDZIWO, EMANUEL, KONCENTRAT, ODNIESIENIE, GEN PODZIELONY, SIAD, NOBEL, ROBOT PRZEMYSŁOWY, AOJDA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, TIPI, BOKS GARAŻOWY, PORA, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, TRIANGULACJA, JAWAJSKI, PÓŁNOCEK, HISTORIA, TŁO, NADAWCA SPOŁECZNY, SALICYLAN, NACISK, WINA KWALIFIKOWANA, PRAWNICTWO, NAJEM, RYNEK FINANSOWY, CHÓR, STRONA, OLEODRUK, BANDANKA, DUPLIKACJA, ELEW, CÓRKA ŚMIECIARZA, STATYKA, BODZIEC WARUNKOWY, NASTURAN, RAJD OBSERWOWANY, CYRK, EPICYKL, DANIE CZARNEJ POLEWKI, PLOTER PŁASKI, AKCENT, ALFABET SYLABICZNY, CHRANCUSKI, ANTYDOGMATYZM, RZEMIOSŁO, KOPALINA STAŁA, AZALIA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, TEŚCIK, KOZAK, METALOID, CÓRA MARNOTRAWNA, GWAŁT, BIEGUNKA, TURBINA SPALINOWA, ŚLIZGAWKA, SKÓRKA, KŁOBUK, PAPUGA, ŻEBRO, PRĄD ZAWIESINOWY, TREPANACJA, RÓWNANIE CAŁKOWE, ŁOŻYSKO TOCZNE, KONTYNGENT CELNY, RĘKAWICZNIK, TELEFON ZAUFANIA, BREZYLKA, WYMIANA, EMPIRYZM, FOTORECEPTOR, PIĘĆDZIESIĄTKA, DYSOCJACJA, OBCINAK, SIARCZAN BARU, KRWIOBIEG PŁUCNY, MACICA, EKSPANDER, IZOLACJA, FERMAN, ZBLIŻENIE, MARENGO, EMPORA, BUM, KSIĘSTWO, DYSZKANCIK, OCIEKACZ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ALAIN, RURA, SOŚNICOWATE, PISMO IDEOGRAFICZNE, ?PROPAGACJA FAL RADIOWYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALOG związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zastąpiono innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, ale struktura pozostała niezmieniona (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALOG
związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zastąpiono innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, ale struktura pozostała niezmieniona (na 6 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast