ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALOG to:

związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zastąpiono innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, ale struktura pozostała niezmieniona (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANALOG

ANALOG to:

coś, co działa dzięki mechanizmowi anlogowemu (na 6 lit.)ANALOG to:

odpowiednik, analogon (na 6 lit.)ANALOG to:

odpowiednik (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.207

HEGEMONICZNOŚĆ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, BILL, MŁOTOWNIA, BEŁT, CZARNA MAGIA, PROMIEŃ NADFIOLETOWY, SZTUBAK, WIENIAWSKI, MATRYCA LOGICZNA, GWIAZDA PODWÓJNA, SAMOISTNOŚĆ, BEZCZUCIE, HOT DOG, WYSTAWCA, KULT, BASTEJA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PIANOGUMA, NARAMIENNICA, URZĄD CENTRALNY, WNIEBOWZIĘCIE, SIEROTA, ODMIANKA, FANPAGE, KADŹ, OPARCIE, TLENOCHLOREK, PALINGENEZA, PAWANA, BENZOES, OŚWIECICIEL, FILTR ANTYSPAMOWY, ROZMÓWNICA, NEPALSKI, LOKATOR, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, ARMEKT, KOŚCIÓŁ KATOLICKI OBRZĄDKU ORMIAŃSKIEGO, ŚLIWA, WIEK, KLAUZULA WALORYZACYJNA, MINISTERSTWO, OBSADA, ORTOGRAFIA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, DOM HANDLOWY, MISTERIUM, OŁATKA, ZAMEK, MIKROBIOTA, PŁOW, SOK, SAMOUPROWADZENIE, SZYK TOROWY, WZORZEC MYŚLOWY, POLE WIROWE, WYSPA, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, DEUTER, WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT, PRZECIWUTLENIACZ, WICEKAPELMISTRZ, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, GATUNEK ALOCHRONICZNY, MONITOR, ENERGOELEKTRYK, SILNIK, OPASANIE, KANTONISTA, WYŁADOWANIE KORONOWE, LEKCJA, PRZESIEW, OBRONA, SULFON, MEDALIK, BADYLARZ, EPOS, KOŚĆ GNYKOWA, BIOLOGIA, ROKPOL, OKULIZACJA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KANAŁ PÓŁKULISTY, LIST GRATULACYJNY, STOŻEK USYPISKOWY, ULICA, PULWERYZATOR, DESKA, SUKCESJA, ELFKA, KREOLSKI, PODRYG, SŁOWEŃSKI, SPEKTROMETRIA MASOWA, TRESA, FOSFORAN(V), DURGAPUR, LUSTRO, PRZEDŁUŻACZ, NADPIEK, POWAŁA, KORALNIKI, SER, PORZECZKÓWKA, PROWENIENCJA, FRYZJER, REMULADA, WÓDKA, PRAWO PODMIOTOWE, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, WANNA, SZKLIWO, BODZIEC, STYLISTKA, FREESTYLE, ADAGIO, ANTENA YAGI, SALOPA, PLOTER PŁASKI, ALBAŃSKOŚĆ, KOŁPAK, KSYLEN, RUCH PRZYSPIESZONY, PROSTA, ANGLISTYKA, IMPRESJA, PIEC DYMARSKI, ABERRACJA, INGUSZKA, BULLETIN BOARD SYSTEM, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, BONANZA, FENYLFERYNA, FOTEL KLUBOWY, SUPERNOWA, POLISA LOKACYJNA, CYRK, ANTIDOTUM, FOTOTROPIZM, SILNOŚĆ, LATOROŚL, ZROŚLAK, ZAKURZENIE, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, POINT AND CLICK, BEFKA, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, KOLORYT LOKALNY, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, KAWAŁ, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, PARANTELA, KOŁEK, JĘZYK AJNOSKI, BULLA, PATYCZAK, GLOBUS, AUTO SUBKOMPAKTOWE, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, OPERA, POWIEŚĆ ALUZYJNA, STARY KAWALER, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KATAFOREZA, KWARTET, N-GRAM, BULWA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, PUDU EKWADORSKI, JACHT, OSTROGI, EMPIRYZM GENETYCZNY, WOŹNY, ZIOŁO, PRZEWRÓSŁO, TURKUĆ, SOKI, KANAŁ, PEPICZEK, RĄB, AKOMODACJA, FIGOWIEC POSPOLITY, WĘZEŁ DROGOWY, SĄD APODYKTYCZNY, SZYLKRET, PRZYCZÓŁEK, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, AKSAMITKA, SKĄPOGUZKOWCE, MRÓWKA FARAONA, DOPŁYW, ŚLIZG, ZOO, WINDA, LATIMERIOPODOBNE, WARIOMETR, CHRYZOFITY, LADA, CHARAKTER, TRANSFER BUDŻETOWY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KAMIZELKA, KOPARKA JEDNOCELOWA, ELUWIUM, TOFFI, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, MIGLANC, OKUPACJA, WSPOMINKI, CHALDEJSKI, SZKIELET, KOK, STAN NIECZYNNY, SAMOPAŁ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, DROGI, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, KREWNIAK, STEMPEL, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, WIEŻA, GŁĘBIA OSTROŚCI, CHODZĄCY TRUP, GOTYK, UKŁAD ZAMKNIĘTY, TRANZYSTOR OSTRZOWY, KASZYCA, DATOWNIK, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KARTAUN, PLURALIZM, TRANSPORTER, PRZEKLEŃSTWO, WILCZE STADO, PRZYLEPNOŚĆ, LEWICOWOŚĆ, SALA, WIATR KATABATYCZNY, SYSTEMAT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WINDA, MIESZACZ, MOHRG, ARENA, TALERZ, ZACIESZ, STROP GĘSTOŻEBROWY, KIRGIZJA, SPADOCHRONIARZ, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ATREZJA POCHWY, BULIONER, TOP, POMPA POŻARNICZA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, PM, SEJSMOGRAF, SIARKOSÓL, ZAWODNIK, SKÓRZAK, LITWAK, AFERKA, UKŁAD OPTYCZNY, BELKOWANIE, NADBITKA, KLUCZ, PÓŁSIOSTRA, MECENAT ARTYSTYCZNY, BIAŁA NOC, KOLUMNA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, GLONY ZŁOCISTE, ZMYWACZ, PTASZYNA, FERMAN, FAGOCYTOZA, ROSOŁEK, ULSAN, KOŁNIERZ, FILM S-F, PRESTIŻ, GRANICA, CZUB, ELEKTROLIT, OSCYLACJA, TRUMNA, SĄCZEK, DIABLOTKA, AMBASADOR, CZASZA LODOWA, ZAPŁOTKI, KAPLICZKA, MAŁY PALEC, BATERIA, DOK, ?FLAGOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALOG związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zastąpiono innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, ale struktura pozostała niezmieniona (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALOG
związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zastąpiono innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, ale struktura pozostała niezmieniona (na 6 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM JEDEN LUB KILKA ATOMÓW ZASTĄPIONO INNYMI ATOMAMI W STOSUNKU DO ZWIĄZKU MACIERZYSTEGO, ALE STRUKTURA POZOSTAŁA NIEZMIENIONA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x