FORMA STRAJKU, W KTÓRYM PROTESTUJĄCY, CHCĄC WYMUSIĆ USTĘPSTWA, DECYDUJĄ SIĘ NIE PRZYJMOWAĆ POKARMÓW, ALE GODZĄ SIĘ NA OPIEKĘ LEKARSKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁODOWANIE to:

forma strajku, w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską (na 10 lit.)GŁODÓWKA to:

forma strajku, w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską (na 8 lit.)STRAJK GŁODOWY to:

forma strajku, w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA STRAJKU, W KTÓRYM PROTESTUJĄCY, CHCĄC WYMUSIĆ USTĘPSTWA, DECYDUJĄ SIĘ NIE PRZYJMOWAĆ POKARMÓW, ALE GODZĄ SIĘ NA OPIEKĘ LEKARSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.196

PAŹ ŻEGLARZ, EUFONIA, LODOWIEC HIMALAJSKI, PATOLOG, PRZESŁUCHANIE, EDYTORSTWO NAUKOWE, PAPROTNICA GÓRSKA, DWUGŁOS, KANARKI KSZTAŁTNE, BASEN, WIDZIMISIĘ, KRATA, SPOWALNIACZ, PODMIOT LOGICZNY, AHINSA, OJCIEC, HOPKI, UTYLITARYZM, SZORY, WYJĄTEK, DIAFTOREZA, CIĄGNIK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, STREFA PODMIEJSKA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, WIEŻA KONTROLNA, POLIMORFIZM, PSEUDOLOSOWOŚĆ, AGREGATY PIENIĘŻNE, PEDIATRIA, MEDYCYNA SĄDOWA, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, POBORCA, LIEBIG, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, NIEZGRABA, ROSTRY, ZADRZECHNIA, PANTOMIMA, SIODLARSTWO, WESZ MORSKA, NAUKOWIEC, NIEDOCUKRZENIE KRWI, ŁUK BLOCZKOWY, FORMA, POKŁAD ŁODZIOWY, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, KAWIARENKA INTERNETOWA, SEKUNDOGENITURA, FILOSEMITA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, KATAFALK, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, PRZEGRANA, ORGANIZACJA, WIELOMĘSTWO, UNIŻENIE SIĘ, ZASADA D'ALEMBERTA, MIECZNIK, RUSEK, APLEGIER, ALLEL DOMINUJĄCY, HARD CORE, MACIEJKA, WTÓRNIK, INTUICYJNOŚĆ, ROCZNIKARZ, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, POPOVER, ALPAGA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ESESMANKA, ZASIEKI, WELUR, MEDIUM, BODZIEC PODPROGOWY, ZEW, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, FRYGIJCZYCY, GŁÓWKA, KATANA, PARTNERKA, NABYTEK, DYLATACJA, PALCE, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, IRANIZACJA, DOJŚCIE, ALABASTRON, MYSZ DOMOWA, KRATOWNICA, WYSPA MAN, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, RENTIER, GRA SINGLOWA, POŻAR, LIEBERMANN, REFREN, LUKIER, MASZT ANTENOWY, RZEP, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, PORA, BEZPARDONOWOŚĆ, NACHLANIE SIĘ, BOREWICZ, KONFESJONAŁ, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, ARESZT, BIAŁA DAMA, WSPÓŁISTNIENIE, GOMÓŁKA, PLUJ-ZUPKA, IMIENINY, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, BRUDNICA NIEPARKA, TUBA, PRZYGARŚĆ, TEREN, MOD, KISIEL, DŻIHAD, EWANGELICYZM, HIPERESTEZJA, ELEKTRON WALENCYJNY, ORKA, TELEWIZJA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, SUPERNOWE, FOKUS, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, POLE WIROWE, WERSJA REŻYSERSKA, TAJEMNICA ADWOKACKA, ŻĄDŁÓWKI, ŻART, LEWORĘKI, MECENAS, BEZRADNOŚĆ, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, ASYRYJSKI, MASALA DOSA, GARBARZ, UPAŁ, SIEDLISKO, ERUPCJA, STACJA POMP, TECHNIKA OLEJNA, MOSTEK, WYRÓWNANIE, MYSZ WERTYKALNA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, DZIURAWY WOREK, MASKULINIZM, WAWRZYN, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, EPISJER, SZTURWAŁ, OSUWISKO, LEGWAN GŁUCHY, PRZEMYSŁ NAFTOWY, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, BAJECZNOŚĆ, WRZAWA, PRZYGOTOWALNIA, UDAR, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, MISKA, PIES NA BABY, BIZNESIK, PODZIAŁ, DZIENNIK PROMULGACYJNY, INŻYNIER DUSZY, SKŁADOWA, PORNOGRAFIA TWARDA, ROZCHÓD, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DORYCKI, LAMA, ACHAJA, PŁYTKA CHODNIKOWA, TROLEJBUS, SKRĘT, ZAJĄKNIĘCIE, RECESJA LODOWCA, BALDACH ZŁOŻONY, COŚ, PRZEZNACZENIE, PROFESOR, DYWESTYCJA, BLOKERS, SEJM KONWOKACYJNY, DEFLAGRACJA, HIPOTEZA SUSLINA, GROMBELARD, COB, ROŻEN, BIAŁA ŚMIERĆ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, ŻAKINADA, NIESTRAWNOŚĆ, KANAŁ, MULTIPLEKS, PRZYCZYNA FORMALNA, APLIKACJA ADWOKACKA, WĘŻYK, WULKAN TARCZOWY, OBUDOWA, ROBAK, MOCARSTWO LOKALNE, IRISH DRAFT, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BEZGRANICZE, DEFERENT, RUCH, BULANŻERIA, DOMINACJA NIEPEŁNA, BANK, MIĘSOŻERCA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, GIBANIE, PŁETWA, BIOLOGIA, MUSSET, WIELOMIESZEK, LAKTOOWOWEGETARIANIN, JĘZYK EZOPOWY, PROPLASTYD, WIĆ ROŚLINNA, DZIAŁKA ROBOCZA, AKROPOL, PŁUG, DRZEWOSTAN NASIENNY, AWANPORT, POPŁUCZYNA, EKSPEDYTURA, AUT BRAMKOWY, TYMPAN, VIRGA, MISIAK, PENETRACJA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, PANTALON, SADNIK, KISZKA, CYRK, SZCZERBA, DRUŻYNA SPORTOWA, KAPRALSTWO, ŻYCZLIWY, NAPRĘŻACZ, SIATKOWIEC, BRODAWKA, LAPTOPIK, IGŁAWA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, OFIERSKI, BRYZG, ASTRONAWIGACJA, TYFLOLOGIA, KĄPIEL SŁONECZNA, RODZINA JĘZYKOWA, CZASZA, BROMELIA, GITARA AKUSTYCZNA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY, KARŁO, ŁUK KLASYCZNY, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KNAJPA, STARSZY CZŁOWIEK, GRUBA ZWIERZYNA, MIASTO OGRÓD, AKTYWNOŚĆ, TERAPIA STRUKTURALNA, DZBANEK NA KWIATY, IRYDOLOGIA, KOŁO, RAMIENISKO, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, KURECZKA, KOŚCIÓŁ UNICKI, BIKRON, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, KLOCEK, KLEZMER, ZEBRA, KROCHMAL, PANEW, JASTRZĘBNIK, BEZWZGLĘDNOŚĆ, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, ŚMIECH, ?ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.196 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA STRAJKU, W KTÓRYM PROTESTUJĄCY, CHCĄC WYMUSIĆ USTĘPSTWA, DECYDUJĄ SIĘ NIE PRZYJMOWAĆ POKARMÓW, ALE GODZĄ SIĘ NA OPIEKĘ LEKARSKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FORMA STRAJKU, W KTÓRYM PROTESTUJĄCY, CHCĄC WYMUSIĆ USTĘPSTWA, DECYDUJĄ SIĘ NIE PRZYJMOWAĆ POKARMÓW, ALE GODZĄ SIĘ NA OPIEKĘ LEKARSKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁODOWANIE forma strajku, w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską (na 10 lit.)
GŁODÓWKA forma strajku, w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską (na 8 lit.)
STRAJK GŁODOWY forma strajku, w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁODOWANIE
forma strajku, w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską (na 10 lit.).
GŁODÓWKA
forma strajku, w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską (na 8 lit.).
STRAJK GŁODOWY
forma strajku, w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską (na 13 lit.).

Oprócz FORMA STRAJKU, W KTÓRYM PROTESTUJĄCY, CHCĄC WYMUSIĆ USTĘPSTWA, DECYDUJĄ SIĘ NIE PRZYJMOWAĆ POKARMÓW, ALE GODZĄ SIĘ NA OPIEKĘ LEKARSKĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - FORMA STRAJKU, W KTÓRYM PROTESTUJĄCY, CHCĄC WYMUSIĆ USTĘPSTWA, DECYDUJĄ SIĘ NIE PRZYJMOWAĆ POKARMÓW, ALE GODZĄ SIĘ NA OPIEKĘ LEKARSKĄ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x