LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELISA to:

linia śrubowa; krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HELISA

HELISA to:

łańcuch kwasu dezoksyrybonukleinowego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.967

MIĘSIARZ, BIAŁA GORĄCZKA, TOPIELICA, KRAKWA, KOMPENSACJA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, KIEP, SCÉNIC, STEROLOTKA, PORYK, SŁONIOROŚL, DRAMAT EPICKI, ŚLIWKA, KOZERA, PRZEKOZAK, PALIWO KOPALNE, SYGNAŁ CIĄGŁY, UWAŻNOŚĆ, CUKIER MLEKOWY, WYBIEG, ZDRADLIWOŚĆ, CELULOZOWNIA, LARYNGOFON, RING, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, KANTONIERA, KOMEDIA DELL'ARTE, WĘZEŁ RYBACKI, OKŁADKA, CZOŁÓWKA, SYFON, WĘGIEL KOPALNY, SIATKOWIEC, LITEWSKI, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, REŻYSER, EFEKT PRIMAKOFFA, KRUP, POJAZD LATAJĄCY, FACHMAN, ZBIORNIK RETENCYJNY, BLENDA SMOLISTA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, CZARNA KARTKA, NOWICJAT, SKNERSTWO, CYTRYNIAN, HARMONIKA, IZDEBNIK, BALKON, EPIZOOTIA, GERRYMANDERING, ZNAMIĘ SUTTONA, PLEWKA, FARERCZYK, CHOROBA OLLIERA, RYTOWNIK, AKUMULACJA, WYKONANIE, HOMOGENIZACJA, ŻEGLARZ, POLEWKA, OSĘK, PIEŚŃ, ZBŁĄKANA OWIECZKA, KWAS POROSTOWY, TROP, DUSZA, DEKARBOKSYLAZA, PYZATOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, POLAROGRAF, ŚWIĘTE KOLEGIUM, WAR, SEPARACJA, SERENADA, JUDAISTA, FIRMA WYDMUSZKA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, STACJA ORBITALNA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, EKSHIBICJONISTKA, OWADOŻERNOŚĆ, RYGIEL, CZEPIEC, KARTUZJA, GNIAZDO SIEROCE, RENA, ROZTROPEK, SILNIK INDUKCYJNY, ANTENA DOOKÓLNA, MANIERYZM, KWIAT, PAJAC, ARENA, ZATOR, SZUM, DRABKA, WKLĘSEK, JASTRZĘBIE OKO, SZAFOT, PODKOLANIE, WYCZYSTKA, CZĘŚĆ, PROLIFERACJA, SKALAR, ROCZNIKARZ, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, PULMAN, ROPUCHA WODNA, MSZA GREGORIAŃSKA, MIRAŻ, TROLLKONTO, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ANTYNOMIA RUSSELLA, PODKATEGORIA, SOMATYZACJA, STYGMAT, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, BILDUNGSROMAN, TEOLOGIA NATURALNA, OTRZEWNA, KUPAŹ, OBSUW, RESPONSORIUM, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, PRACA INTERWENCYJNA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, MECENASKA, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, KOLCOROŚL, WĄŻ, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, GURU, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, MIARKOWNIK SPALANIA, FIZYKA MOLEKULARNA, MANIACZKA, CZAS PÓŁTRWANIA, WYRAZY, KANIBALIZACJA, BABA JAGA, PRZYLEPA, ŹDZIEBLARZE, FRANIA, KULCZYBA, POMPIER, GOLF, LINA, FERMATA, NAPROTECHNOLOGIA, KRATER PASOŻYTNICZY, CZOPUCH, REZEDA, SZKOŁA, INTERPOZYCJA, OTOCZKA, TREN, KAWA, TERGAL, KAMIEŃ PROBIERCZY, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, WARTOŚĆ DODANA, SORABISTYKA, IZOMER KONFORMACYJNY, PATRYLINEARNOŚĆ, TATO, KUSZETKOWY, NABYTEK, ANTYIMPERIALISTA, KREOL, DOM, BAŁAGULSZCZYZNA, ĆWIERK, RÓJ, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, TOR, MINA, DWUDZIESTKA, POPRZEDNIK, BUTWA, LICZBA NIEWYMIERNA, PULOWER, BOŚNIACKI, GÓRNICTWO MORSKIE, IZOMER, SREBRNA PAPROĆ, UMIEJSCOWIENIE, PAENULA, WIEDZA O KULTURZE, HIDŻAB, POCHLEBSTWO, FILOZOF PRZYRODY, PERSONA, PRZYCZYNA MATERIALNA, AMERYKAŃSKOŚĆ, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, AKADEMIA, GŁOS, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PODŁOGA, KWIAT SIARCZANY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, MODUŁ MIESZKALNY, PERŁA, SZAGRYN, TASZCZYN PSZCZELI, KOSZER, MĄŻ ZAUFANIA, ANGLOSAS, FIRMAMENT, NAPPA, MOL, RUGI, AMON, TRANSPORTOWIEC, ZMIERZCH CYWILNY, PIEKŁO, BEZPIECZEŃSTWO, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, KIŚĆ, WIEŻA STRAŻNICZA, CHLEB, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ROZPACZNIK, KAMBUZ, EKSKLUZYWIZM, CYKL KOSMICZNY, MIENIE ZAMIENNE, BRONA, ROSTBEF, SKÓRZAK, AUDYTORIUM, PALCÓWKA, BĘBEN, UWODZICIEL, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, KĘDZIERZAWOŚĆ, ROŚLINA OKRYWOWA, GNICIE, SIEKIERA, TRUST, UPAŁ, POZIOM, KARTKA, SESJA, FRONT STACJONARNY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PLAGA, KLAKSON, SKROMNOŚĆ, CZERWONA STREFA, ARKA, BÓBR ZWYCZAJNY, OBRONA, PODWODA, HETYTA, STRONNOŚĆ, BIKRON, LEKTURA, ODSTRZAŁ, KURS, ZARYS, ADALINA, PORZĄDEK KORYNCKI, KONFIGURACJA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, ARAMEIZM, LEWICA, HEMOSTAZA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ZŁOTÓWKA, RAKIETA, PŁATEK, MODEL AMERYKAŃSKI, ŻEGLAREK, BZURA, GRUPA ILORAZOWA, ŁADUNEK, WOŁGA, ODCISK PALCA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, POINTER, ZEBROID, HALO, NARYS FORTYFIKACYJNY, OBRÓT, KORPUS, KRACH, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, CZERWONE, IBISOWATE, KRÓCICA, EKSPLOATATOR, CHRONOMETR MORSKI, DOCHTÓR, INIEKCJA STRUMIENIOWA, PROSZEK KAKAOWY, ?GOTÓWKOMAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.967 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HELISA linia śrubowa; krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELISA
linia śrubowa; krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi (na 6 lit.).

Oprócz LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x