LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELISA to:

linia śrubowa; krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HELISA

HELISA to:

łańcuch kwasu dezoksyrybonukleinowego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.967

BAT, DOM JEDNORODZINNY, NASYCALNIA, PILEUS, ROZMIAR, WATAHA, WYDZIAŁ, ROZBIEŻNOŚĆ, PRODUKCJA, MANIAK, BRAMOWNICA, RAKIETOWIEC, ASYMETRIA, MODNIARZ, POMIOTŁO, ORBITA, ZBAWCZYNI, IRRADIACJA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, SAKSONIA, OBUDOWA, MIARKOWNIK SPALANIA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, RAJA POLARNA, MISKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, MIODOJAD UBOGI, PŁATKI ZBOŻOWE, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, SALA, DYFUZJA, GARNITUR, OWOC WIELOKROTNY, WIDEO, SZAMPION, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, KSIĘGOWA, PICOWNIK, FAKT NAUKOWY, BALOWICZ, GEODEZJA NIŻSZA, CHOROLOG, KOPROFAGIA, TUNIKA, PŁYN ZŁOŻOWY, PODWOZIE, SERCÓWKA, KORDZIK, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, OWAD, KONWENCJA TURYSTYCZNA, KARMAN, KONSTYTUCJA, TRASZKA GÓRSKA, KWIATUSZEK, BLACHOWNIA, GLONY, LINIA KRZYWA, WIKARY, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, DERMOKOSMETYKA, DROŻNOŚĆ, APOSTOŁ, REALNOŚĆ, PARZONKA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, SKÓRNIK, PASTORAŁKA, SUPERVISOR, HISTERYK, FILIŻANKA, PŁASKLA, NAGRZEW, WZNIOS, FILOLOGIA ROSYJSKA, DIAK, RAGLAN, PRZYSTAWANIE, HEMATOLOGIA, SKÓRA WŁAŚCIWA, CHRYSTOFANIA, HIW, SY, WSPÓŁWŁADCA, SKUP, RACHUNEK OPERATOROWY, TERMITIERA, NAPÓR, ESCORT, NAROST, KOŁECZEK GOLFOWY, INDOKTRYNACJA, RYM PARZYSTY, GEST, PANASONIC, NARY, ANDROGINIA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, TROL, BRIENZ, RÓŻA BARYTOWA, ALGONKIN, SZUKACZ, ZABIEG, WNĘTROSTWO, MNICH, CIERŃ, AMERYKANIZM, PIKSEL, IDIOSYNKRAZJA, LISTA TRANSFEROWA, WYGŁAD TEKTONICZNY, CHABANINA, ANDROPAUZA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, EPIMER, DWUDZIESTY, WNYKARZ, OBSERWATORKA, BRANIE ROZWODU, HARMONIA, CHOROBA FAZIO-LONDE, BANDYTYZM, WEDYZM, ANTEPEDIUM, ATAK, DŻINSY, KOŃ KLADRUBSKI, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ORGAN, ALGEBRA OGÓLNA, ZWIĄZEK SPORTOWY, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, KOCHANEK MUZ, IMMUNOCHEMIA, ZAŁOŻENIE, MADZIARSKI, OSAD, LAS DRĄGOWY, KATEGORIA PIÓRKOWA, PRZYCZYNA MATERIALNA, TRYMER, SPLUWACZKA, SZEW, MIRA, MISKA SOCZEWICY, KONWERTOR, CHEMOTROPIZM UJEMNY, PROSTYTUTKA, KASA, DOPING, PRZEMYT, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, OPCJA BARIEROWA, ELEW, PRZEKAZICIEL, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, LEKCJA, KALETKA, STONKA, TRUFLA, TWÓRCA, ODPRZĘG, CIERŃ, BEZDNO, KOLANO, DZWONNICA, OFICERKI, KISZENIAK, CHLOASMA, KONKATEDRA, KLUCZ NASADOWY, BASEN, ŻUBROŃ, WŁÓCZNIA, KOPULACJA, LINIA EMISYJNA, KOKPIT, BAŃKA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, BAJADERKA, POSYBILIZM, IKAR, LINORYT, KOREK, PIJAWKA, TOUCHE, SWETER, CARSTWO, MAJĄTEK, CZERWIEC, JUTLAND, FERMENTOR, ANEUPLOIDALNOŚĆ, PRZYWODZICIEL, KWAS, MNOŻENIE MACIERZY, DYSZEL, KOMBAJN ROLNICZY, WYRĄB, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, LATAWICA, MAKARONIARZ, KOZOJEBCA, MADONNA, DRUHNA, AKUMULATORY, SUMERYJKA, ROZKŁAD, FAKT, ŻOŁDAK, LICZNIK OBROTÓW, RAJTARIA, POMADKA, KOLUMNA MARYJNA, BETON ŻUŻLOWY, GINEKOMASTIA, ÓSEMKA, CALABAZA, SUBSTANCJA OBCA, CIASTO SKALNE, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, KĘPA, UNIWERSAŁ, SZYPLIN, RUBASZNICA, KONWENANS, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, PĘTAK, BOMBARDA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, KARAWANA, MIÓD SZYTY, KAPER, , ASFALT, PENDENT, KANOE, SLAJS, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, ANGLOSASKA, OŚLA GŁOWA, MOTORÓWKA, NOSOROŻEC, PARKIET, ŁOTOK, DRIBLING, AREOGRAFIA, PANI, ZABAWKA, MWERU, SAMOTOK, NUDZIARZ, PILOTKA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ANTENA REFLEKTOROWA, KARŁO, TARBUSZ, INFLACJA OTWARTA, OMACNICA, RETRAKCJA, CZAS TERAŹNIEJSZY, FLUID, IZENTROPA, KLATKA BŁAZNÓW, REDUKCJA, NIEWIDKA, KOOPERACJA, ASYMPTOTA, ŁUSKA, ROTARIANIN, GŁĘBINA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, BRUTAL, SZRAF, MUCHOMOR BULWIASTY, MALTA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, MIASTECZKO, MEDYCYNA NUKLEARNA, MĘŻCZYZNA, WIĄD RDZENIA, ŁOPATA, APARAT STEREOSKOPOWY, MIESIĄC SMOCZY, SYMPOZJON, NAKŁADKA, POŚLIZG, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, MARIONETKA, BRZĘKACZ, MANIACZKA, SIARCZEK, OENEROWIEC, KRAKWA, ?DROŻNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.967 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HELISA linia śrubowa; krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELISA
linia śrubowa; krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi (na 6 lit.).

Oprócz LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - LINIA ŚRUBOWA; KRZYWA TRÓJWYMIAROWA ZAKREŚLONA PRZEZ PUNKT PORUSZAJĄCY SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PO TWORZĄCEJ WALCA LUB STOŻKA, KTÓRY OBRACA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ KĄTOWĄ WOKÓŁ SWEJ OSI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast