ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE to:

zespół norm prawnych określających m.in. zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.506

KOLEJKA, CENTAUR, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, RYJKONOSY, SLAJS, ZACIĘCIE, JARZĘBINA, KRATOWNICA, OWADY, KREWETKA ATLANTYCKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KUC SZETLANDZKI, TOM, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, LUDA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, SWETER, KANONIERKA, SKAŁA WAPIENNA, STRZELECTWO SPORTOWE, NATURALNY SATELITA, GIERKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, BAŁYK, FRONT STACJONARNY, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, EKSPEKTATYWA PRAWNA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, CUDOTWÓR, OSIEMNASTY, OTORYNOLARYNGOLOGIA, GASTROFAZA, NUMER TAKTYCZNY, KOKTAJL MOŁOTOWA, RZECZ NIERUCHOMA, AUDIOBUS, KOLONISTA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ROZPUSZCZALNIK, BOURBON, CZERWIENIDŁO, OPĘTANIE, WNĘTER, BŁONICA NOSA, WARZYWO, TERMINAL, PERYPATETYK, BABULINKA, CIĘŻKI SPRZĘT, WYDATKI OSOBOWE, SPOIWO BUDOWLANE, MIAZGA ZĘBOWA, BARWICA DREWNA, PREIMPLANTACJA, OPERACJA LOGICZNA, SOLANKA, PUKNIĘCIE, SAJGONKA, FINISZ, TURNIA, LOTOS, PSIARA, IMITATOR, STYMULATOR, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, BĘBEN, GYMKHANA, NACZYNIE WIEŃCOWE, ŁYKACZ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ZAŁOŻENIE, SATYRYCZNOŚĆ, KOŹLAK PSZENICZNY, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, DRABKA, PAŁANECZKA MAŁA, JĘZYK LITERACKI, DZIANINA, PIĄTKA, ALIENACJA, PROSUMENT, MALTA, SERECZNIK, ZAKRZTUSZENIE, KORDIAŁ, ORGAN RENTOWY, ASTRAGAL, POWSTRZYMANIE, BOCZNIK, ANIOŁECZEK, DWUPRZODOZĘBOWCE, EPIGRAF, SUPERNOWA TYPU IC, OHM, ETANOLOAMINA, PROCES KARNY, MERZYK OBRZEŻONY, BOKSERKA, POŚWIST, KIERUNEK, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, SURDYNKA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, OPIEKUN FAKTYCZNY, STRZAŁECZKA, BUŁAN, SYLWETA, PREZYDENCJA, ŻYCIE, KOMISJA SKRUTACYJNA, KOŃ TRAKEŃSKI, KONWENCJA LITERACKA, ABAKUS, TRYSKAWKA SZKLANA, AUDYT, KACZKA, REKINY, POGOTOWIE RATUNKOWE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, DŹWIGAR, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, PIESZCZOSZEK, EKSPRES, UDAR, PODZBIÓR, KONFEDERACJA, BAJM, BIG-BAND, PRZEPIS KOŃCOWY, MANATY, PRZEŁOM, AKOMODACJA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ZŁAD, KREDKA, LITOBENTOS, WSPÓŁKRÓL, KOMPUTER GŁÓWNY, WYDATEK OSOBOWY, RYKSZARZ, BOCZNICA, ISTOTA SZARA, DANIE ARBUZA, OLIWA, KAWALER, GRUNGE, ATLAS, PROGRAM, PINCETA, SIEĆ STAWNA, ETYKA POSELSKA, WYNIK, FILM KATASTROFICZNY, BIRGINIAK, TOJAD SMUKŁY, SER PODPUSZCZKOWY, BĘBEN, POZYCJA, SPRYCIARKA, ODCHYŁKA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, SZWEDZKI, WIDZENIE MASZYNOWE, STROPNICA, KLEPISKO, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PROCES FIZYCZNY, UMOWA PARTNERSKA, SATELITA, SELEKCJA, MIKSER, KARRUKA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, REPOZYCJA, ACHALAZJA, CEREMONIALNOŚĆ, TRÓJKĄT BERMUDZKI, WYTWÓR, SIAD, MIKWA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, DRWINA, SKÓRA, TABOR, BROSZURKA, MAKROKIERUNEK, PATRYLINEARNOŚĆ, PROKARIONT, KIEROWNICA, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, HIEROGLIFY, RESPONDENTKA, HEKSODA, ŚLIWA, EKSPROPRIACJA, DYFUZJA KULTUROWA, DENDRODOA, SATYRA, ZGĘSTEK, ODNOWA BIOLOGICZNA, STATUS, CHEKKER, BRZYDAL, LIBRA, CHOROBA ZAKAŹNA, MLECZAJ LEPKI, SPRAWOZDANIE FINANSOWE, KREACJONIZM, LIBERIA, SEPTET, ZAJĄC BIELAK, PORÓD RODZINNY, RAWA, KĄT ROZWARTY, FORMA DRUKOWA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, FERMA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, SZALONA GŁOWA, NOK, SUSEŁ PEREŁKOWANY, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, DUPLEKS, PUKLERZ, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KAWA ZBOŻOWA, SIUSIUMAJTEK, FERMAN, ŻYRAFA KENIJSKA, STRES POURAZOWY, KANCELARYZM, MURZYŃSKOŚĆ, KONKURENCJA, GENERACJA ROZPROSZONA, KOMISJA REWIZYJNA, MELUZYNA, ZŁOTOROST, KICAJ, RADIOLOGIA, PATENA, KRAJ, OFICER FLAGOWY, MIGRACJA ZASIŁKOWA, CEP, STRZĘP LUDZKI, DOM REKOLEKCYJNY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, MARYJCZYK, PENTAPTYK, MECENASOSTWO, KONTYNGENT, KANAŁ, SYSTEM AUTONOMICZNY, ZABYTEK, WHOPPER, OPARCIE, STREFA NUMERACYJNA, ENDOPROTEZA, KONNICA, EDAMMER, DEZASEMBLER, KAPITALNY REMONT, TKACZ, PASTYŁA, AUTOBUS CZŁONOWY, TANGO, CZYŚCIOSZKA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KARTA, APOSTOŁ, BLOKADA, WALC, WIEWIÓRKA SZARA, INSPEKTOR SZKOLNY, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ZAKOPCENIE, BŁONA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ENEJ, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, ASPIRACJA, KONTROLING, GOSPODARKA PLANOWA, OBRAMIENIE, STEREOTYPIA, PRZYWŁASZCZENIE, OSĘKA, BOGUMIŁ, PIEROGI, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, LEKARZ, PARTYZANTKA, PUNKT, KAMIEŃ, PRAWO PRACY, ?WYŁADOWANIE KORONOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.506 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE zespół norm prawnych określających m.in. zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
zespół norm prawnych określających m.in. zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych (na 22 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast