ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE to:

zespół norm prawnych określających m.in. zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.506

FAMA, SEKS ANALNY, ZACIERKA, POLISYNDETON, SOZOLOGIA, STRĄGA, MBIRA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, JAD PSZCZELI, SKALISKO, PIEPRZ CZERWONY, PRAKTYKA, KUCHNIA GAZOWA, BROŃ OBUCHOWA, KIERAT, KACOWE, KANTAR, CHARYZMATYK, ARABSKI, GAZ, TABOR, CIERŃ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, WIZYTÓWKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KRAJ, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, ŚNIEŻNIK, SZYKANA, ŻYDOWIN, IZBICA, REFERENDUM GMINNE, ŚWIĘCONE, RESPONDENTKA, STYL, NIEDOJRZAŁOŚĆ, TRAFIENIE, ASEKURANTKA, KIEROWNICTWO, ŻABA DALMATYŃSKA, BEATLES, GENDER, WARSTWA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ZAWIESZENIE POJAZDU, ANGINA MONOCYTOWA, OBRAZ OPTYCZNY, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, ZESPÓŁ LYNCHA, PERMISYWNOŚĆ, GRUSZECZKA, OSTRA REAKCJA NA STRES, BEZPIECZNY SEKS, PŁEĆ BRZYDSZA, OŚWIADCZENIE, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, CZÓŁNO, PACHOŁ, WINIARZ, ZAPALENIE, BAR, ALLOSTERIA, PIEPRZ, STAN NADZWYCZAJNY, HUMMUS, DOMINATOR, NIDERLANDZKI, JURYDYKA, ZŁOCISZ, MAŁPOLUD, BOGOMILIZM, RZUT, OKRĘT-BAZA, TRASZKA GÓRSKA, SOK, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ZDROJEK POSPOLITY, CICHY WSPÓLNIK, KULEBIAK, WYZWOLICIEL, MASORA, SAMICA, MESZEK, EKLER, MINOGOWATE, ODDZIAŁ, WAFELEK, TAJEMNICA SKARBOWA, ANAGLIF, BIFURKACJA, AKSAMIT, KONFRONTACJA, DZIELNOŚĆ, ANARCHIA, REGUŁA, WAMPIREK, WIĄZKA, TRANSPORT AKTYWNY, REZEDA, MORESKA, PROSO, ŁOŻE, CZAT, MŁOTECZEK, BATUTA, NIECKA BASENOWA, BRYLE, PRZESŁONA, ABORCJA, UBÓJ, RETENCJA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ALBARELLO, POMPA POŻARNICZA, ANNA, MANTA, DRAMATYCZNOŚĆ, RYJOSKOCZKOWATE, PESTYCYD, RODZINA KATYŃSKA, BILANS BRAMKOWY, AGLOMERACJA, KONFEKCJONER, OBRZĘD, NARYS KWIATOWY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, UZBECKI, WŚCIBSKOŚĆ, KOCIOŁ WIROWY, ANGORA, TRASZKA PAZURZASTA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, KUCHCIK, ROZCIEŃCZALNIK, LOKAL SOCJALNY, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, WYRĘBISKO, PUL, LIBERALIZM SOCJALNY, BARWNIK SPOŻYWCZY, SZKOŁA ŚREDNIA, SKŁAD CELNY, FORMUŁKA, KOKPIT, HELSINKI, OBUWIE, TERAPIA BEHAWIORALNA, OZIMINA, INŻYNIERIA SOCJALNA, TEMPERATURA ZAPALENIA, KAPRYS, RUBATO, HLAK, SIÓDMA WODA PO KISIELU, MLEKO W PROSZKU, CZARCIE NASIENIE, EPONIM, UNIWERSYTET, RETARDACJA, TARSJUSZE, USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA, TRANSPOZYCJA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, MURZYŃSKOŚĆ, CIĄŻA EKTOPOWA, WYRÓB TYTONIOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, ULOT, GEOLOGIA NAFTOWA, DŹWIGNIA, MANEWROWY, PLAC APELOWY, LESŁAW, GŁOWA, SAMARYTANIN, LIGAND, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, FUTURE, NARKOTYK MIĘKKI, POMOC, KOLUMNA, RENÓWKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, GRA, ŁĄCZE, LITOBENTOS, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, PRZEZIERNOŚĆ, DRZEWCÓWKA, ZAPLECZE SANITARNE, NADZIEMNOŚĆ, SPÓJNIK, KONFIGURACJA, KOREKTOR, STACJA POMP, ŚMIERDZIUCH, PRZYDAWKA, HYDRAT, RAGDOLL, POWTÓRZENIE, DZIEDZICTWO, MUSZTARDA, SZKLIWO WULKANICZNE, DZIELNICA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, BIDULA, RYTOWNIK, JĘZYK RETOROMAŃSKI, REAKCJA SPRAWCZA, ULGA, SZUWAR KŁOCIOWY, RÓWNOŚĆ, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, PAPIERZAK, SITKO, FLACHA, ADALINA, SSAKI NIŻSZE, CHARAKTER PISMA, BATYST, CZABAN, KOZAK, DZIAŁALNOŚĆ, WIĘŹ SPOŁECZNA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, SŁUGA BOŻY, PIKADA, SAKLA, TEKTONIKA SOLNA, CZAS FABULARNY, KING, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, NEGATYWIZM, PLANETOIDA, BENNI, TAYLOR, PRAWOZNAWSTWO, DYFUZJA, BISIOR, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, DWUDZIESTY SIÓDMY, CZARTER, TERAPENA KAROLIŃSKA, PODAŻ ZAGREGOWANA, URYNA, SZAL, PANEL STEROWNICZY, DROGA RZYMSKA, OGNIE, PHISHER, GORĄCE ŹRÓDŁO, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, MIESZEK, LILA, MARSZ, PARKIET, POGO, WIDMO SYGNAŁU, PROROK, PRACOWNIK FIZYCZNY, SECIK, FREIKORPS, ORNAMENTYKA, SPEKTAKL, WODY ŚRÓDLĄDOWE, SZMACIARZ, PODUSZKA, PODWÓJNOŚĆ, MANTY, FENELZYNA, OSETIA, WIGILIA, KIJEK, MISTERIUM, ORUROWANIE, OPTYKA KWANTOWA, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, UDRĘCZENIE, FUNKCJA AKTYWACJI, POLICJA DROGOWA, KARL, KADRA, WOMBAT TASMAŃSKI, ŁAKNIENIE SPACZONE, PREWENCJA KRYMINALNA, BEZDUSZNOŚĆ, JĘZYK LODOWCOWY, IDEAŁ PIERWSZY, OSPOWATOŚĆ, KŁOPOTANIE SIĘ, EGRETA, STACJA REDUKCYJNA, ZAKŁÓCENIE, WZIĘCIE POD WŁOS, BARWA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ?WATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.506 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE zespół norm prawnych określających m.in. zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
zespół norm prawnych określających m.in. zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych (na 22 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. ZASADY WYKONYWANIA I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTARCZANIU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x