W EKONOMII: UJEMNY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB OKREŚLONEJ INWESTYCJI ALBO POŻYCZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRATA to:

w ekonomii: ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRATA

STRATA to:

mimowolna utrata czegoś, szkoda (na 6 lit.)STRATA to:

przeciwieństwo zysku (na 6 lit.)STRATA to:

szkoda, zguba (na 6 lit.)STRATA to:

poniesiona szkoda (na 6 lit.)STRATA to:

bywa nieodżałowana (na 6 lit.)STRATA to:

bywa niepowetowana (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W EKONOMII: UJEMNY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB OKREŚLONEJ INWESTYCJI ALBO POŻYCZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.017

GATUNEK ALLOCHRONICZNY, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MAKRON, IRLANDZKOŚĆ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, FESTON, PSIANKA, DIABEŁEK, PÓŁKULA, FROTTOLA, PLEŚŃ, IMINA, OKRĘT DOZOROWY, KRUPNIK, SKOPEK, REGRESJA LODOWCA, TERMOLUMINESCENCJA, CIAPATY, BESTIARIUSZ, ANTENA RAMOWA, KASA, CIAŁKO, KANTATA, GUZ, RZEMYK, USŁUGODAWCA, DZIEŁO, WCHŁANIANIE ZWROTNE, MAJĄTEK, EMALIA, RANWERSY, EDAMMER, PROWANSALSKI, BEZCZUCIE, PASSACAGLIA, ISTOTA FANTASTYCZNA, TUSZ, EFEKT WYPYCHANIA, ALEC, WARZELNIA, FAKSYMILE, ALT, ROZWOLNIENIE, EMBRION, PÓŁWEŁNA, DOWÓZ, TYRAŃSTWO, SMAKOŁYK, PREFORMACJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PYZY, LUDZKIE ZOO, MOCHWIAN, KŁAK, BYDLĘ, SOLE, GRAFFITI, PROPAGANDÓWKA, SUBSTANCJA OBCA, BALDACHIM, KALCEOLARIA, NOTA PROTESTACYJNA, BETON ŻUŻLOWY, NERKÓWKA, POMORSKI, PRZYLEPNOŚĆ, CYRK, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, TYTOŃ, KIELICH, PERSPEKTYWA, SKANDYNAWSKOŚĆ, MANTYLA, STEK, BLIN, WIEŚ PLACOWA, JANÓW, UMBRA, HUBA ŻÓŁTA, DENAT , ALAN, PRZEPAD, WÓZEK SZPITALNY, STOŻEK WULKANICZNY, KARABIN PLAZMOWY, ŚLISKOŚĆ, MONTAŻ, GARKUCHNIA, NADZORCA SĄDOWY, WĄTROBIANKA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, WEKTOR, NASKÓREK, CZAS URZĘDOWY, WRÓBEL POLNY, KIESZONKA, CARSTWO, BĄBEL, BARYCENTRUM, DŹWIGARKA, ANDANTINO, DUM-DUM, FANPEJDŻ, PANICHIDIA, OPOZYCJA, BUT, SPADEK, POLARNA CZAPA LODOWA, OBRÓT PIENIĘŻNY, KONCERT, BLENDA, DYREKCJA, WĄTROBOWIEC, LAMPA ŁUKOWA, KURS, NEUTRALNOŚĆ, CHÓR, AMFITEATR, PODWODA, SMILEY, FOTEL KLUBOWY, WYRĄB, ABSORPCJA, GAMBIT, KASZA JĘCZMIENNA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ANTIDOTUM, LIST KREDYTOWY, PLANETA SKALISTA, KSIĘŻULKO, LĘK, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, KANOPA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ANASTOMOZA, MOSTEK KAPITAŃSKI, ŻURAWIK, DŁUGI WEEKEND, KATZENJAMMER, ŚCIANA, SIEĆ, LAUDATOR, SIARCZAN, KIESZEŃ, CEBULANKA, DEASEMBLER, IMPERIUM BRYTYJSKIE, UDAWANIE, PRZEWIDYWANIE, AMARANT, PRYMARIUSZ, POLE DRUMLINOWE, KREWETKA ATLANTYCKA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, GĘSTE, ŚWINIARKA, ŁOPATA, CZESKI, DYFERENCJACJA, PRYMUS, SAJETA, PRÓBA, STATYSTA, NAWÓZ SZTUCZNY, ALBULOWATE, OSĘK, KOMPATYBILNOŚĆ, MATRYKUŁA, NASZELNIK, SIEDEMDZIESIĄTKA, KANTAR, DYWIZJA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, NAJEM OKAZJONALNY, LEON, SSAK MORSKI, CYTOKININA, SERWETECZKA, DACH POGRĄŻONY, KLASA, JEZIORO WYTOPISKOWE, KSIĄŻKA DOTYKOWA, KOŁTRYNA, CZŁON OKREŚLANY, BURZA PIASKOWA, ALBAŃSKOŚĆ, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, TALIB, ŁOWIECTWO, KATAR KISZEK, NALEWKA, CZARNINA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, LAPILLI, MIASTO, WINO DESEROWE, KINETOPLASTYDY, ARTYKUŁ WSTĘPNY, HARCERKA, EMPORA, PUL, KAWA, POLIGYNANDRIA, BULION, WĘGAREK, PRZEZIERNIK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, OLEJ JADALNY, AMERYKAŃSKOŚĆ, DYWERSJA, APTAMER, WANIENECZKA, MANIPULATOR KULKOWY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, DOMINATOR, DOMIAR, DZIRYT, EDYKUŁ, DOPPELGANGER, BITUMIZACJA, DODATEK RODZINNY, ODPOWIEDŹ, SZEWRON, KRAWĘDŹ, NOGA, KARP PO POLSKU, MUCHINA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KRYMINALISTYKA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, PARÓWKA, BOMBARDA, PEPSI, RZUT WOLNY, BŁĄD LEKARSKI, OCIEKACZ, REFLEKS, ZASADA, PANICZĄTKO, DAMAST SKUWANY, ŻYDOSTWO, TRUKCZASZY, HULAJDUSZA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PROCES INWESTYCYJNY, BLASTODERMA, POTÓWKA, MYŚLIWIEC, LIBELLA, ŁUPEK MARGLISTY, ROBOTY DROGOWE, KEM, WIĆ ROŚLINNA, CIĄGOTY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, DRESSING, ALBUM, BEZWODNIK, LIGATURA, MATERIAŁ, WIDLICZKA, PRZYSTOSOWANIE, FILET, DAWKA PROGOWA, SZUBIENICA, ZNACHOR, PREFEKT, CELIBAT, SKOPEK, DIAMENT, CHROBOTEK, SROMOTA, WYWOŁYWACZ, TEMPERATURA MROZU, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ZASILANIE, DYWIZ, ZAPITA, LEGOWISKO, FASOLKA PO BRETOŃSKU, PARTIA, ASESOR, FETA, ZAWIKŁANIE, SPÓD, SERWER WIDEO, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, KOMÓRCZAK, KOŁNIERZ, NADRUK, KOSZARKA, ROY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KARBIDEK, HAJDUK, ZAKRĘTKA, KABAT, ?MUFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.017 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W EKONOMII: UJEMNY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB OKREŚLONEJ INWESTYCJI ALBO POŻYCZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W EKONOMII: UJEMNY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB OKREŚLONEJ INWESTYCJI ALBO POŻYCZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRATA w ekonomii: ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRATA
w ekonomii: ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki (na 6 lit.).

Oprócz W EKONOMII: UJEMNY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB OKREŚLONEJ INWESTYCJI ALBO POŻYCZKI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - W EKONOMII: UJEMNY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB OKREŚLONEJ INWESTYCJI ALBO POŻYCZKI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast