Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W EKONOMII: UJEMNY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB OKREŚLONEJ INWESTYCJI ALBO POŻYCZKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRATA to:

w ekonomii: ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRATA

STRATA to:

mimowolna utrata czegoś, szkoda (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W EKONOMII: UJEMNY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB OKREŚLONEJ INWESTYCJI ALBO POŻYCZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.351

SZPIGAT, PAPROĆ WODNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, CHRUPKOŚĆ, BLISKIE SPOTKANIE, BURLESKA, HAPTOBENTOS, OBSADA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, PATOGENICZNOŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, SKŁADANKA, IZBA CZELADNA, TARCZA, RZEKA ROZTOKOWA, TUBING, DEKIELEK, LAMA, SĘKACZ, OSTOJA, PLUSKWIAK WODNY, ŻNIWIARKA, DEMONSTRACJA, LISTA TRANSFEROWA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, TRÓJKĄT, KOSZULKA, GRANATNIK, REKWIZYCJA, OBRONA WŁASNA, ACETAL, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, TRANSGRESJA, PANTOFAG, JEZIORO LODOWCOWE, SPÓJNIK, AKRECJA, BENEDYKCJA, MORALIZACJA, WELWET, AKOMPANIAMENT, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, AMBASADOR, ESPADRYLA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, KASETA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, MOZZARELLA, KOSMETYK KOLOROWY, PRZYSZŁOŚĆ, PORFIROBLAST, HEKSACHLOROFEN, WYROCZNICA, POWIERNICTWO, PACHISI, DWURÓG, ABSORPCJA, MASZYNOWNIA, ASNYKOWIEC, KALINA, ANTYSOWIETYZM, PRALNIA, WIDELEC, KOSZYK, BARONIĄTKO, PROPORZEC, NARYS FORTYFIKACYJNY, PACJENCJA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, BABULA, POSTING, UKŁAD ADAPTACYJNY, LAWA PODUSZKOWA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, EPOKA INDUSTRIALNA, MATAMATA, KARBONATYT, PRADZIAD, KOŁNIERZYK, WOLTAŻ, POLITYKA GOSPODARCZA, PIĘTRO, NEKROPOLA, BUGAJ, WABIK, LOT, WIDEO, WIĆ, RZECZ NIERUCHOMA, CZAS TERAŹNIEJSZY, DWUDZIESTY SZÓSTY, EKRAN AKUSTYCZNY, WIZYTÓWKA, ZAPRAWA, RAKIETKA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, KASZTEL, ZATROSKANIE, PRZYPOŁUDNIK, OBRÓBKA, BATERIA PŁASKA, WOJNA, MIR, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, LIMUZYNA, UMOWA WIĄZANA, OPERETKA, OKLUZJA, REKUPERATOR CIEPŁA, NATURA, DEWELOPER, NIEWIERNOŚĆ, PROFESOR, ŚRUBSZTAK, KAPISZON, KIEŁBAŚNICA, PRZEWÓD RATUNKOWY, FLIGELADIUTANT, FILM PŁASZCZA I SZPADY, MEMBRANOFON, WARZELNIA, WICI, SAMOZAGŁADA, NAPAŚĆ, ODPYCHACZ, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, SEKS ANALNY, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, OBRAZ, STYLISTKA, TOWARZYSZ PANCERNY, POPELINA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KREM, TAROK, MLEKO W PROSZKU, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, DYFUZOR, POR, BOOT, OBYWATEL, LEKTOR, HETMAN NAKAŹNY, POMPA WYPOROWA, NASZYWKA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, RÓŻA SKALNA, OBRÓŻKA, ABRAZJA, MUFKA, KONWERTER, ŻYDOSTWO, RUCH, PĘTO, NAKAZ, RUBASZKA, SMORODINÓWKA, TERMINAL, WIĘZADŁO OBŁE, SALAMANDRA KAUKASKA, SZKIELET, BAZYLIKA KATEDRALNA, NEPER, BIOREMEDIACJA, ETYKIETKA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PÓŁSKÓREK, ŁASKUN, MINERALIZACJA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, POMNICZEK, MUCHA MOKRA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, RZEMIOSŁO, PUSZKA, KARABINIER, KONKURENCJA, KASA, SMREKUN, GALISYJCZYK, GIRLANDA, GRODŹ, DOROBKOWICZ, ZAGRANICZNOŚĆ, STONOGA MUROWA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WICEKAPELMISTRZ, ALGEBRA LINIOWA, TRÓJSTRONNOŚĆ, TELETECHNIKA, PUSTAK ŚCIENNY, KARABIN PLAZMOWY, SKUTEK PRAWNY, HUMOR SYTUACYJNY, BEZPIECZEŃSTWO, OGIEŃ, KOLCZAKOWATE, SATELITA, ŁADOWANIE, ZAKRZTUSZENIE, KROKANT, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ESTOŃSKOŚĆ, NIEWYPARZONY JĘZYK, CZABAN, HEDONIZM ETYCZNY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, PYZY, OKRZOSEK, TURBINA GAZOWA, BLASZKA, PLATFORMA CYFROWA, POCZEKALNIA, BITUMIZACJA, GENETYKA KLINICZNA, TELEWIZJA HD, KATAR, POSADZKA, SÓL ORGANICZNA, PRAKTYCZNOŚĆ, RUSKI, KEYNES, MAZUR, KWASZONKA, DRAMATURGIA, MARCHWIANE RĘCE, TUNBERGIA, PUSZKARZ, JEGO MIŁOŚĆ PAN, OPALENIZNA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ODSYŁACZ, KOLOROWOŚĆ, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, NAKŁAD, SERYJNY MORDERCA, SY, BOCZNICA KOLEJOWA, SUPERRAKIETA, PRZECHÓW, MONTOWNIA, SYLWETA, OBRAZOBURCA, SPÓŁKA POWIĄZANA, ANTYFONA, PIÓRKO, ŚMIERDZIUCH, TRENING, AKCJONARIUSZ, DAWCZYNI, WIDEOMAN, PESTO, ZAŚLEPIENIE, FRAMUGA, OŚCIEŻE, GALAKTOLIPID, FRA, DEGRADACJA, FILM DROGI, GARKUCHNIA, SALSA, KASZA, ASTRAGAL, KRA, PODIUM, CZŁON NADRZĘDNY, SIŁA, UDZIAŁ, KRÓLEWNA, PRODUKT LECZNICZY, GŁOŻYNA, JUDASZOWIEC, PORADLNE, TRZECI, KOMPANIA, WICEDZIEKAN, PRZEPAŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, DENDRYT, CENTRUM, HAJDUK, NIEKOMERCYJNOŚĆ, CYNADRY, GAŁĄŹ, ZEBROID, STACJE ZLEWNE, FALC, KANTON, CIOS, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ZESTAW, SAMOAKTUALIZACJA, ZAĆMIENIE, POZIOMICA, POWIEŚĆ SCI-FI, WEKSEL CIĄGNIONY, ARABIKA, ZAMEK, NOTA PROTESTACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.351 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w ekonomii: ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W EKONOMII: UJEMNY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB OKREŚLONEJ INWESTYCJI ALBO POŻYCZKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
strata, w ekonomii: ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRATA
w ekonomii: ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x