WYDARZENIE, SYTUACJA, ZJAWISKO BĘDĄCE FRAGMENTEM JAKIEJŚ CAŁOŚCI LUB POCHODZĄCE OD NIEJ, TAKIE, KTÓRE WYSTĄPIŁO NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CAŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODPRYSK to:

wydarzenie, sytuacja, zjawisko będące fragmentem jakiejś całości lub pochodzące od niej, takie, które wystąpiło na skutek wystąpienia całości (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODPRYSK

ODPRYSK to:

rodzaj druku wklęsłego, który polega na tworzeniu matrycy na wypolerowanej płycie metalowej za pomocą trawienia. (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDARZENIE, SYTUACJA, ZJAWISKO BĘDĄCE FRAGMENTEM JAKIEJŚ CAŁOŚCI LUB POCHODZĄCE OD NIEJ, TAKIE, KTÓRE WYSTĄPIŁO NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CAŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.554

STRINDBERG, PANCERZOWCE, OWODNIOWCE, WSPOMINKI, PERKOLACJA, WISZOR, BIAŁORUSKI, JEDNOŚĆ, CEWKA, ANTYKADENCJA, KOREKTOR, BERET, IZBA CZELADNA, UPOLITYCZNIENIE, LEBERWURSZT, AMANT, DRENAŻ LIMFATYCZNY, MECENASOSTWO, ZAKŁADKA, WRÓBEL MAZUREK, KONTEKST, KAMICA MOCZOWA, WIDMO, FLANELA, WAHADŁO, ZAGARNIĘCIE MIENIA, ANASTOMOZA, USTAWKA, CHLEB, STORYTELLING, KOMA, SANKI, KASZKIET, STATEK POWIETRZNY, PRZEMYTNICTWO, EPIZOOTIA, FILAR, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, MAKAGIGA, OŁADKA, RANA POSTRZAŁOWA, TERMINAL PASAŻERSKI, TUSZKA, ZASZŁOŚĆ, KAMIEŃ OZDOBNY, PIENIĄDZ LOKALNY, SPÓJNIK, NADLOTKA, RÓŻA BAZALTOWA, ASYGNACJA, WZIERNIK, LEBERKA, STATYW, MAJÓWKA, MODULACJA SKROŚNA, EMOTKA, ORTEZA, ŹRÓDŁO POLA, PLATFORMA PROCESOROWA, BALDACHIM, EMISJA, ŁOBUZEK, BÓG, SZCZUDŁO, SZAFA, KOLORYT, ZAOPATRZENIE, DELIBERACJA, SEZAM, POMAGIER, SZANTA, STAN CZYNNY, FOSFORYT, BEŁT, BARWICA, CZEMPION, ANALIZA, PRODROM, ZORZA POLARNA, ALLELUJA, CEBULARZ, BAZYLIA, DYNAMIKA, BIOGENEZA, KREDKA, ODCISK PALCA, PUBLIKACJA, SKRZYPOWE, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, KOALICJANT, NIEPRZECHODNIOŚĆ, POWSZECHNOŚĆ, ORGAN, NACZYNIE OZDOBNE, ZESPÓŁ USHERA, EPOKA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, CHARYZMA, TRÓJNÓG, SENIOR, PRZYLŻEŃCE, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, ARTEFAKT, DYMISJA, MONOGAMIA, PRYZMA, MINOGOWATE, POLDER, GALARETA, IMPAS, KATAPULTOWANIE, KAPILARNOŚĆ, REKONFIGURACJA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, PRZYWŁASZCZENIE, KŁOPOT, POŚWIST, ZĄB, MEMBRANA, PRZESYŁ, PRZECHOWANIE, SYR, ROWER, AKT PŁCIOWY, FRYZ, PROTAMINA, TWIERDZENIE CEVY, DIWA, ODSYP, ORGAN, ROZRABIACZ, REZYGNACJA, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, ZESTAW, DZBANEK, BUNT, SOS, PROPAROKSYTON, KIELICH, KANAŁ LATERALNY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SKUTEK PRAWNY, BUŁAN, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, NASTAWA, WOLE OKO, PRZECIER, DANSKER, ASEKURANTKA, USZYSKO, SZPILKA, LIAZA, BEZWŁADNOŚĆ, ZAGOŃCZYK, ACETYLENEK MIEDZI, PŁETWA STEROWA, DEGENERACJA, PŁUCZKA, TYPOGRAFIA, PRZEKŁAD, WSCHODY, DYSPLASTYK, RUCHY DIKTYOGENICZNE, KUFF, ROZSZCZEPIENIE WARGI, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, JEDNA CZWARTA, FANPAGE, WĄTEK, CIOS, KULCZYBA WRONIE OKO, CHROBOTEK, KRYMINAŁ, SYGNAŁ, NAROŻNIK, PIPSZTOK, WIZYTÓWKA, ALLEGRETTO, ADRES WZGLĘDNY, STAUROPIGIA, HECA, KOLEBKA, CZAPKA SPORTOWA, OSTENTACYJNOŚĆ, STREFA BUFOROWA, CENZURA, OPERA, TEORIA INFORMACJI, SZTUKA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, ŁANIA, TRAGIZM, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, STARY BYK, KRÓLOWA MATKA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, TONACJA, LAK, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŚLIZGAWICA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, ECHOLOKACJA, PAGRUS, TRĄBKA SYGNAŁOWA, RZEMIEŚLNICTWO, RAPORT, ZEGAR ELEKTRONICZNY, WYKONAWCA, ZŁOTODESZCZ, PRECYPITACJA, SKŁADNIK POKARMOWY, PIŁKA MECZOWA, PROTETYKA, ODPUST, IZBA, SYGNAŁ ANALOGOWY, SPRZĘT, JANKA, CZŁON OKREŚLANY, STOS, LOGIKA ZDAŃ, OWADOŻERNOŚĆ, REMIKS, INSTRUMENT, WYMÓG, GRA KOMPUTEROWA, KANDYZ, UCHO IGIELNE, EMENTALER, BLACKOUT, BALKON, MODEL DECYZYJNY, WCINKA, PRZEDSZKOLE, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WYPADEK DROGOWY, BOKÓWKA, ZAPORA, ADIUTANT, PARKIET, DRUK ROZSTRZELONY, EDYCJA, WAŁ, KAPITUŁA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, DANIE ARBUZA, TAROK, ZASADA PODCZEPIENIA, METAFRAZA, ZLEWKA, SOCZEWKA, SUBSTYTUCJA, KUM, CYMBAŁ, ORLICZKOWATE, LICENCJA OTWARTA, ARSENAŁ, KNYSZ, TYSIĄC, LEGENDA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, NAWALANKA, SYMULACJONIZM, LOT, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, GUMKA, GLORIA, WEŁNA, TERMOS BUFETOWY, KWASZENIAK, ZGRED, PISZCZEK, PILOT, KOMISJA, CAMPUS, KONTROLER, TRASA ŚREDNICOWA, OSÓW, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, DAMAST SKUWANY, GRZYB, POWTÓRZENIE, REPUBLIKA BANANOWA, IMPOTENCJA, JĘZYK CHIŃSKI, BYLICA, TEORIA KATEGORII, OSPA, CHOINKA, OBSADA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, KLIKALNOŚĆ, LINIA, NOŻYK, KORKI, POKRZYWDZONA, KLAPECZKA, LISTOPAD '89, ?PRZECHRZTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDARZENIE, SYTUACJA, ZJAWISKO BĘDĄCE FRAGMENTEM JAKIEJŚ CAŁOŚCI LUB POCHODZĄCE OD NIEJ, TAKIE, KTÓRE WYSTĄPIŁO NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CAŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDARZENIE, SYTUACJA, ZJAWISKO BĘDĄCE FRAGMENTEM JAKIEJŚ CAŁOŚCI LUB POCHODZĄCE OD NIEJ, TAKIE, KTÓRE WYSTĄPIŁO NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CAŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODPRYSK wydarzenie, sytuacja, zjawisko będące fragmentem jakiejś całości lub pochodzące od niej, takie, które wystąpiło na skutek wystąpienia całości (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODPRYSK
wydarzenie, sytuacja, zjawisko będące fragmentem jakiejś całości lub pochodzące od niej, takie, które wystąpiło na skutek wystąpienia całości (na 7 lit.).

Oprócz WYDARZENIE, SYTUACJA, ZJAWISKO BĘDĄCE FRAGMENTEM JAKIEJŚ CAŁOŚCI LUB POCHODZĄCE OD NIEJ, TAKIE, KTÓRE WYSTĄPIŁO NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CAŁOŚCI sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - WYDARZENIE, SYTUACJA, ZJAWISKO BĘDĄCE FRAGMENTEM JAKIEJŚ CAŁOŚCI LUB POCHODZĄCE OD NIEJ, TAKIE, KTÓRE WYSTĄPIŁO NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CAŁOŚCI. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast