UPRAWNA ROŚLINA JEDNOROCZNA, KTÓRĄ SADZI SIĘ LUB SIEJE SIĘ ZIMĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OZIMINA to:

uprawna roślina jednoroczna, którą sadzi się lub sieje się zimą (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OZIMINA

OZIMINA to:

żyto wysiewane jesienią (na 7 lit.)OZIMINA to:

zboże siane jesienią (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPRAWNA ROŚLINA JEDNOROCZNA, KTÓRĄ SADZI SIĘ LUB SIEJE SIĘ ZIMĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.296

WRZÓD TRAWIENNY, SYNKOPA, STULEJARZ, KAZUS, AUTOSANIE, CEP, IMPAST, BLACKJACK, PRZEŻYCIE, WIZJER, ŻABA KRZYKLIWA, OPAS, DANA, SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, FRANCISZKANIZM, SLAJS, OŁADKA, ARTYSTA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, USTERKOWOŚĆ, BOHATER POZYTYWNY, STRETCH, TOR, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, POR, ZROZUMIAŁOŚĆ, CANTUS FIRMUS, LALKA, SIOSTRZYCZKA, ISKRA, ANKIETOWANA, SMOLUCH, ZEZWŁOK, RZEP, ZADOŚĆUCZYNIENIE, WIĄZADŁO, IRYGATOR, GEOLOGIA ZŁÓŻ, OKLEPIEC, GENETYKA MOLEKULARNA, KARBROMAL, SZEW, CEBER, PAMIĄTKA, ŚWIĄTKI, TOPIALNIA, LANGUSTA POSPOLITA, DICKENS, MANUFAKTURA, SOCJOBIOLOG, WIZERUNEK, NERWIAK OSŁONKOWY, USTAWKA, RYBA MASŁOWA, WAMPIR, KONFERENCJA, POLISYNDETON, PRAWNICTWO, PAPILOT, POKŁAD, DYFERENCJA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, CIAŁKO, LODOŁAM, KROSNY, MOTYLEK, KOREK TOPLIWY, BAJECZNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, MONETYZACJA, TEMPERATURA CURIE, FILTR ANTYSPAMOWY, PRZEKRASKA, DEFENSYWA, GOSPODARKA NATURALNA, PATYK, UROBEK, SIŁY POKOJOWE, KRYTYCZNOŚĆ, SIKWIAKI, HYDROFIT, ZAKŁADKA, CZESKI BŁĄD, DZIURAWY WOREK, EMPIRE, TRUSIA, MAJDANIARZ, SUW, SAUTE, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, HEWEA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, SAMOPAŁ, GRZYB NADRZEWNY, KARTA MOBILIZACYJNA, LESZCZYNA, PRZEŚMIECHY, KOŁECZEK GOLFOWY, BULLETIN BOARD SYSTEM, KOD DWÓJKOWY, STOPIEŃ ETATOWY, NASIĘŹRZAŁ, MIODOWÓD, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, AZOTAN, JAMRAJ, HIPNOTYK, TRAPER, FOTOWOLTAIKA, SZKRAB, WESOŁOŚĆ, GRA, SPOCZYNEK, DOGMAT, TANY, GOFR, RABAT, PARAMEDYK, AFERA, ASIEJEW, ROŚLINA OKRYWOWA, PENITENCJAŁ, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, OGRANICZNIK, TROCINÓWKA, ODGAŁĘZIACZ, LUD, NAPIĘTEK, PUCHAR, NERKA NADLICZBOWA, MINIATURA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, GÓRNICTWO OTWOROWE, PROCES DECYZYJNY, SZKARŁUPIEŃ, NACECHOWANIE, TEUTON, SUTASZ, KLIN, OBJAWIENIE, SERWIS, REPRESJA, TRIADA, RÓW PRZECIWPANCERNY, KATATONIA, DZWONY, HIPERFOKALNA, UPROWADZENIE, OJCIEC CHRZESTNY, MAKROKIERUNEK, BAGAŻ, HABANERA, NABIERKA, PRECYPITAT, MIELINA, KOŃ NA PATYKU, STAROWINA, PARALELIZM, SIEDMIOBÓJ, KOPUŁA LAWOWA, EPIKUREIZM, WYWROTNOŚĆ, PODATEK GRUNTOWY, EROZJA GENETYCZNA, SZCZERBAKI, STORYTELLING, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, DWUKROTNOŚĆ, PART, DOKUMENT, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, KONTAKT, ALKILACJA, PAS, GARDEROBA, KAJMAKAM, INSTRUMENT SMYCZKOWY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KONTROLA DOSTĘPU, PEDAŁÓWKA, ŚLIWKA, SAŁATA LOLLO, KANAŁ, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, MAGDALENKA, SPOIWO BUDOWLANE, ACHTERPIK, WSPÓŁRZĄDCA, ASTROFOTOMETRIA, CZYRAK MNOGI, E-MAIL, BADACZ POLARNY, LOŻA, NIEDOPUSZCZENIE, MONK, KWIAT SIARCZANY, PREFEKT, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, INŻYNIER DUSZY, WYDATKI BIEŻĄCE, PIONEK, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, WIKARIUSZ, FANTOM, ŻUREK, NOWELIZACJA, NATURALIZM, WOLE, BIEGANINA, DWUFAZOWOŚĆ, HOSTIA, LINA, DWUCYFRÓWKA, SZACHULEC, STAROANGIELSKI, CIASNOTA, SOSNA CZERWONA, HACJENDER, WIDZENIE OBWODOWE, JAZ RUCHOMY, PIĘTNASTKA, SEGMENTACJA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, MARIO, ZIELENICE, KOPIA, PRÓBKA, OPIS, DZIEWIARKA, CZASZA LODOWA, RÓG, KAPELMAJSTER, AEROFOBIA, GASKONADA, GAMBIR, NATASZA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, BROŃ BIAŁA, SZAMA, KOKILARZ, WIZA WYJAZDOWA, PRZYĆMIENIE, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, STRÓJ HISZPAŃSKI, MIESZALNOŚĆ, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, EKLER, CHOPINISTKA, ŚLEPY NABÓJ, BŁONA, PAPIERZAK, KASZA JĘCZMIENNA, POTRZEBA, TŁO, LIBRA, MERYNOS, EKSPLANTAT, TYRAŃSTWO, KWINTET, BAZA LOTNICZA, KIELON, TAKSON MONOFILETYCZNY, ARANŻACJA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, MŁAK, INTRATA, MATOWOŚĆ, NAPĘD, BILDUNGSROMAN, GAZ ELEKTRONOWY, PODATEK POGŁÓWNY, EKSPERYMENT KLINICZNY, TYGIEL, LAMUCKI, STANCJA, BASEN, MELISA, CZERWONOKRZEW, FLAMING, GALAS, JAŁOWIEC, VALLA, CZYŚCIOCHA, AREAŁ, ZNAK, DZIELNICA SENIORALNA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, WYCZUCIE, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, TRASA ŚREDNICOWA, NAGANNOŚĆ, DEZERTER, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, POJAZD SPECJALNY, ?DWUNASTOKROTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.296 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPRAWNA ROŚLINA JEDNOROCZNA, KTÓRĄ SADZI SIĘ LUB SIEJE SIĘ ZIMĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UPRAWNA ROŚLINA JEDNOROCZNA, KTÓRĄ SADZI SIĘ LUB SIEJE SIĘ ZIMĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OZIMINA uprawna roślina jednoroczna, którą sadzi się lub sieje się zimą (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OZIMINA
uprawna roślina jednoroczna, którą sadzi się lub sieje się zimą (na 7 lit.).

Oprócz UPRAWNA ROŚLINA JEDNOROCZNA, KTÓRĄ SADZI SIĘ LUB SIEJE SIĘ ZIMĄ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - UPRAWNA ROŚLINA JEDNOROCZNA, KTÓRĄ SADZI SIĘ LUB SIEJE SIĘ ZIMĄ. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x