W NIEKTÓRYCH GRACH SPORTOWYCH, NP. W TENISIE ZIEMNYM: RZUT PIŁKĄ KOŃCZĄCY GRĘ, JEŚLI WYGRYWA JĄ ZAWODNIK LUB DRUŻYNA, KTÓRYM DO WYGRANIA MECZU BRAKOWAŁO TYLKO TEJ PIŁKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIŁKA MECZOWA to:

w niektórych grach sportowych, np. w tenisie ziemnym: rzut piłką kończący grę, jeśli wygrywa ją zawodnik lub drużyna, którym do wygrania meczu brakowało tylko tej piłki (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NIEKTÓRYCH GRACH SPORTOWYCH, NP. W TENISIE ZIEMNYM: RZUT PIŁKĄ KOŃCZĄCY GRĘ, JEŚLI WYGRYWA JĄ ZAWODNIK LUB DRUŻYNA, KTÓRYM DO WYGRANIA MECZU BRAKOWAŁO TYLKO TEJ PIŁKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.218

ECHOLOT, EWOLUCJA KASKADERSKA, MADRAS, PRZEZNACZENIE, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, PŁOW, SKANIA, DYSTRYBUTOR, GŁUPI JAŚ, ZBROJNIK, TĘPAK, KAUCZUKOWIEC, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, MYSZ PANCERNA, ŁUPACZKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, POZYCJA, WILCZY OBŁĘD, LABOLATORIUM, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, BIAŁA FLAGA, KONTYNGENT, DROGA, HABANERA, MECENASKA, PISIOR, ŚLIZG, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, AKRYL, ANTENA RAMOWA, OCZAROWIEC, SEKSTOLA, TŁOCZARNIA, PRZEDODWŁOK, NAPADZIOR, ZABURZENIE AFEKTYWNE, OGÓR, WEDETA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, MAŁA GASTRONOMIA, KASETA, MUSICAL, PĘDNIK OKRĘTOWY, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, FRIK, KLUCZ TELEGRAFICZNY, DWUDZIESTY, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, ŚWIECA, HOLOGRAM, SZALKA PETRIEGO, ELIMINACJA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, COLA, JEŻYNA, PANTOGRAF, CZAPKA FRYGIJSKA, KAMIEŃ NERKOWY, GRANITA, ZRZUT, MUR, PASCHA, OLIMPIADA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, INSTRUMENT DREWNIANY, DROGA, NIEŁUPKA, PRZEDSZKOLE, MYRMEKOFIL, JEDEN, KOREK, OPIS, TĘPOZĘBNE, POMAGIER, PANTALION, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, DIABELSKOŚĆ, KAUCJA GWARANCYJNA, DEMOKRACJA, JINFENGOPTERYKS, PRZEMIANA POKOLEŃ, CZĘŚĆ ZDANIA, ZARAZA, JANKA, MASZYNOWNIA, DACH HEŁMOWY, SKAŁA WAPIENNA, KLAG, TOP, KRATA DYSTRYBUTYWNA, WSPÓŁKRÓL, SIUR, PRZEWÓD SŁUCHOWY, BAKTERIA, JĄKANIE, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, NEKROFILIA, POJAZD SILNIKOWY, ZGINIĘCIE, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, MUZYKA ELEKTRONICZNA, WARUNEK, FERROMAGNETYZM, CZYNNOŚCI DOWODOWE, WŁADZUCHNA, GRZEBIEŃ, OBSERWATOR, ARCUS COTANGENS, PROTEZA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ORBITA POLARNA, NIEPOKOJENIE SIĘ, HERB, MODRZELE, CZAS ZIMOWY, HODOWLA PIERWOTNA, SKRZYDŁA, ARTYSTA, BRUGUERA, GERONTOKRACJA, KROWIA WARGA, KĄT, NASTAWA, WZÓR CHEMICZNY, JAWORZE, ŚLIZGAWICA, WZORZEC UMOWNY, MEMBRANA, ASTRAGAL, SZABER, PLUJKA, UŁAMEK ZWYKŁY, SKARBNICA, KARTKA WYBORCZA, SILNIK KOMUTATOROWY, SRAKA, NIEGOTOWOŚĆ, BROKAT, DAMKA, BURGER, ZAWIKŁANIE, TŁUK PIĘŚCIOWY, JURA DOLNA, CHEMOATRAKTANT, OBOZOWISKO, GRECKI, TYTUŁ NAUKOWY, APOSTAZJA, CHLAJNA, OCULUS, KARMAZYN, PIKOT, EKSTRADYCJA, BULAJ, KARTA TYTUŁOWA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, OPŁATA SANKCYJNA, OBSŁUGIWANIE, STROP KLEINA, STARTUP, GRAF EULEROWSKI, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SAUTE, WYKŁADZINA, ZWAŁA, SPORT MOTOROWY, OSOBA, DIADEM, SPORTOWA ZŁOŚĆ, WELUR, DEKONCENTRACJA, ANALIZA FUNKCJONALNA, PULARES, MYDELNICZKA, POSTING, SZLACHTUZ, ZAKONNICZKA, CHARAKTERYSTYKA, RZEPA, ZASADA, PIERWSZA POMOC, SAMOGON, ARENA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PIONIER, DRĄGAL, KORDIAŁ, KOLCZAK, PRINCESKA, FLET NOSOWY, OKRĘT SZPITALNY, PREFEKT, RIKSZARZ, SAMOZAPALENIE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, KLAWISZ, KONSYSTORZ, PRIMADONNA, KILOMETR ZEROWY, POPLECZNICTWO, PRZETWÓRCZOŚĆ, MAHOŃ, TERMOS BUFETOWY, GASTROFAZA, PAKARANY, GRZBIET KSIĄŻKI, RANGA, PŁEĆ, UKRYCIE, DOMICYL, SPIŻARNIA, PLAY OFF, KONDYCJONALIZM, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, CZÓŁNO, PTASZEK, WANIENKA, BATON, ALIAS INTERNETOWY, ARANŻACJA, RAPTULARZ, ZBRODNIA STALINOWSKA, ALABASTRON, NAWIERZCHNIA, ŚLIWKA, PODGŁÓWEK, OREGANO, FLAGOWIEC, BETON ŻUŻLOWY, SZTANGA, NIEBIOSA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KOPS, DWUKOLOROWOŚĆ, KARZEŁ, CZŁON OKREŚLAJĄCY, PĘCHERZ, AMARANT, NAGIEL, DYLIŻANS, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PEREŁKA, TOPENANTA, INDUKTOR, GNIEW, MEDALION, CHAŁTURA, PANDANOWIEC, PIRAMIDKA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ARTUR, NEOGEN, PRZYBLIŻENIE, NARYS KLESZCZOWY, CZUSZKA, PLECIONKA, ALLOCHTON, PIENISTOŚĆ, PERUKARNIA, ZBLIŻENIE, LAMA, KASETON, OMFALOMANCJA, CZÓŁNO, SPŁUKIWANIE, TEST, MECHANIZM ODPALAJĄCY, EMPIREUM, SEN ZIMOWY, KOSZT POŚREDNI, PODPROKURATOR, MARTWE POLE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PRZEKAZ, KONCERT, PRZYSŁÓWEK, TRANSPOZYCJA, MATECZNIK, AGAWOWATE, SALAMI, GOFR, DWORAK, KOLEJ LINOWA, ORKISZ, INTROIT, LEKARSTWO, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, MIKOZA, REDAKTOR NACZELNA, SKALA PORÓWNAWCZA, MADONNA, BAZAROWICZ, RĘKAWICZNIK, STOPKA, KIEŁŻ, PUNKT ZEROWY, PROPAROKSYTON, NIEUŻYTECZNOŚĆ, STRUDEL, ?WAGONIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.218 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NIEKTÓRYCH GRACH SPORTOWYCH, NP. W TENISIE ZIEMNYM: RZUT PIŁKĄ KOŃCZĄCY GRĘ, JEŚLI WYGRYWA JĄ ZAWODNIK LUB DRUŻYNA, KTÓRYM DO WYGRANIA MECZU BRAKOWAŁO TYLKO TEJ PIŁKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NIEKTÓRYCH GRACH SPORTOWYCH, NP. W TENISIE ZIEMNYM: RZUT PIŁKĄ KOŃCZĄCY GRĘ, JEŚLI WYGRYWA JĄ ZAWODNIK LUB DRUŻYNA, KTÓRYM DO WYGRANIA MECZU BRAKOWAŁO TYLKO TEJ PIŁKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIŁKA MECZOWA w niektórych grach sportowych, np. w tenisie ziemnym: rzut piłką kończący grę, jeśli wygrywa ją zawodnik lub drużyna, którym do wygrania meczu brakowało tylko tej piłki (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIŁKA MECZOWA
w niektórych grach sportowych, np. w tenisie ziemnym: rzut piłką kończący grę, jeśli wygrywa ją zawodnik lub drużyna, którym do wygrania meczu brakowało tylko tej piłki (na 12 lit.).

Oprócz W NIEKTÓRYCH GRACH SPORTOWYCH, NP. W TENISIE ZIEMNYM: RZUT PIŁKĄ KOŃCZĄCY GRĘ, JEŚLI WYGRYWA JĄ ZAWODNIK LUB DRUŻYNA, KTÓRYM DO WYGRANIA MECZU BRAKOWAŁO TYLKO TEJ PIŁKI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - W NIEKTÓRYCH GRACH SPORTOWYCH, NP. W TENISIE ZIEMNYM: RZUT PIŁKĄ KOŃCZĄCY GRĘ, JEŚLI WYGRYWA JĄ ZAWODNIK LUB DRUŻYNA, KTÓRYM DO WYGRANIA MECZU BRAKOWAŁO TYLKO TEJ PIŁKI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x