GRANIASTOSŁUP, W KTÓRYM WSZYSTKIE ŚCIANY BOCZNE SĄ PROSTOKĄTAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRANIASTOSŁUP PROSTY to:

graniastosłup, w którym wszystkie ściany boczne są prostokątami (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRANIASTOSŁUP, W KTÓRYM WSZYSTKIE ŚCIANY BOCZNE SĄ PROSTOKĄTAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.908

SILNIK ZAMKNIĘTY, WOJOWNICZOŚĆ, ZŁAMANIE OTWARTE, ZERWA, DACH MANSARDOWY, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, ETER, KĄT, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, SILNIK PRZELOTOWY, WOŁOWATE, TLENOCHLOREK, NONA, MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE, ANTYKWA, ANTYCYPACJA, GRÓDŹ, CIĄG POLIGONOWY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, BARYCENTRUM, ŻUCHWOWCE, HAMULEC NAJAZDOWY, KACAPSKI, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, NUMER GEOGRAFICZNY, ZOOLOGIK, TIOL, TINGEL, RUCH OPÓŹNIONY, ZASIEDLENIE, IZOKWANTA, HAWAJSKI, KĄT PROSTY, CUDZOZIEMKA, OCZYSZCZALNIK, KWAS AZOTOWY, HERBATA, SZLIF WYPUKŁY, WALEC ELIPTYCZNY, LAPIDARIUM, JĘZYK PASZTO, DUŃSKI, BOŻE NARODZENIE, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, SKŁAD, PALARNIA, CURRICULUM VITAE, GOSPODARKA RABUNKOWA, ALOCHTON, HAFT KRZYŻYKOWY, DZIENNIK PODAWCZY, LOB, NIDERLANDZKI, REPUBLIKA FEDERALNA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, ZERO BEZWZGLĘDNE, PASEK, SŁONIOWATE, ŚWIADOMOŚĆ, RĘKAW, STRĄGA, TEATR, FALA ODBITA, DIARIUSZ SĄDOWY, KOMPOSTOWNIK, ETER, SŁONIARNIA, KARTKA WYBORCZA, RELIEF PŁASKI, MOTYLEK, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, ULICA, PUNKT ZEROWY, MISJA STABILIZACYJNA, MOWA, KOMPOSTOWNIK, KAFEJKA INTERNETOWA, WIELORYBY WŁAŚCIWE, ŁOŻYSKO WALCOWE, TŁO, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TRANZYSTOR POLOWY, START, MINISIATKÓWKA, PROCES STACJONARNY, JĘZYK KRASNOLUDÓW, NITROBAKTERIA, PREPAID, SPOKOJNOŚĆ, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, AMPLITUDA, KARNET, BEZKLASOWOŚĆ, GZYMS, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, ZWIERZĘTA, RADIOKABINA, KONWOKACJA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, KOSZYCZEK KWIATOWY, UNIWERSUM, UNIŻENIE, DŹWIGACZ DACHOWY, GALICYJSKI, STREFA NUMERACYJNA, FOSFATYDYLOCHOLINA, YURI, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, GIMNASTYKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, CESARSTWO, GRUPA TORSYJNA, SYSTEM KAPITAŁOWY, WIRTUALIZACJA, SILNIK BOCZNIKOWY, OKNO TEKTONICZNE, ŻAŁOBA, RÓG, ALGEBRA BANACHA, DZICZ, PRZESŁUCHANIE, ŁEBEK, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, OKIENKO, RAMA, MISZPELNIK, UKŁAD DZIESIĘTNY, RZEŹNIA, HAMULEC KLOCKOWY, DZIEŃ OTWARTY, BYSTRZYCA, POKÓJ, ZARZUELA, MASIELNICZKA, BIUROKRACJA, GLIZA, PIĘŚCIARSTWO, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, SCEPTYK, KURAKI, AGAMIA, ZDRÓJ, ŁAD, PAŃSTWO TOTALITARNE, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, SUBSTANCJALIZM, MENU PODRĘCZNE, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, SIEĆ, TRAWERS, AUTOTRANSFUZJA, PIEC INDUKCYJNY, POTENCJAŁ RYNKOWY, TEOKRACJA, UKŁAD SŁONECZNY, ZABIEG LECZNICZY, ŁĄCZNIK GAZOWY, PUSTY LOS, HAMULEC TARCZOWY, CHÓR, INTERFEROMETR LASEROWY, UKŁAD WIELOFAZOWY, ARENA, WIEK EMERYTALNY, PRZEMIANA POKOLEŃ, CUKIER GRONOWY, ŁĄCZNIK OLEJOWY, CIĄG GŁÓWNY, PIEC WAPIENNY, FOKUS, INWENTARZ ŻYWY, STANOWISKO, SAMOWOLKA, NERWICA SPOŁECZNA, DROGA KOLEJOWA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, TECHNOKRATYZM, OGRÓD DENDROLOGICZNY, DZIEŃ REKTORSKI, DECYZJA DOPUSZCZALNA, GRANICA CIĄGU, RÓG, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, MÓWNICA, RZUT WOLNY, KREDENS, MAGIEL, DZIEDZINA EUKLIDESA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, JATKA, MUSICAL, KOMUNA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, INTERGLACJAŁ, ANTYEGALITARYZM, GARNEK, POWIEŚĆ ALUZYJNA, NORWESKI, GRAF KOMÓRKOWY, HELING, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, NAPASTLIWOŚĆ, ŻABA, ŁĄCZNIK CIECZOWY, WYGIĘCIE, KLUCZ SZWEDZKI, STAW KULISTY WOLNY, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ROZSADNIK, TYNTA, ALOCHTON, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, LUJ, INFORMA, SĄD GRODZKI, REIFIKACJA, SYJON, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, LITEWSKI, TRAFIKA, OCTOWNIA, KALEJDOSKOP, RZEŹBIARNIA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, MIKROKOMÓRKA, WRZAWA, SEZON, ADRES INTERNETOWY, NIEŚWIADOMOŚĆ, KLUCZ, CZYTANIE WYBIÓRCZE, ŁAWA RZĄDOWA, BONANZA, KALKA CERAMICZNA, ZIMOWISKO, INSTRUMENT DREWNIANY, TWARDE LĄDOWANIE, KANCELARIA NOTARIALNA, PIRAMIDA, FOREMKA, FLAGOWIEC, IZBA, PANTALEON, TIOALKOHOL, DEKAL, STREFA WOLNOCŁOWA, ORGAN PROMULGACYJNY, SCHRONISKO, FILOLOGIA, PRZYCHODNIA, ASPIRYNA, MYJNIA SAMOCHODOWA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, SENAT, WALE GŁADKOSKÓRE, ROZBIERALNIA, ŚWIAT, PAŃSTWO, DACH NAD GŁOWĄ, ROZTOPY, SEKWENCJA, STACJA POMP, RYNEK PRACY, GRA NIESKOŃCZONA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, FLAK, CIOS PROSTY, PUSZKA, PRZEDPŁATA, WELUR, KONKURENCJA, FIKCJONALIZM, ELEKTROFON, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, KONSULAT, MACIERZ WSTĘGOWA, WOK, EUBAKTERIE, KOLEJ LINOWA, OBIEGNIK, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, BIOTA, SERWER, IMID, LUGIER, REFERENDUM LOKALNE, ARBORETUM, LICZNIK PRĄDOWY, ANAL, EPICYKL, FILOLOGIA SERBSKA, HIPOTEKA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, INFORMATORIUM, PATENA, KUTYKULA, ?CNOTA KARDYNALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.908 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRANIASTOSŁUP, W KTÓRYM WSZYSTKIE ŚCIANY BOCZNE SĄ PROSTOKĄTAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRANIASTOSŁUP, W KTÓRYM WSZYSTKIE ŚCIANY BOCZNE SĄ PROSTOKĄTAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRANIASTOSŁUP PROSTY graniastosłup, w którym wszystkie ściany boczne są prostokątami (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRANIASTOSŁUP PROSTY
graniastosłup, w którym wszystkie ściany boczne są prostokątami (na 19 lit.).

Oprócz GRANIASTOSŁUP, W KTÓRYM WSZYSTKIE ŚCIANY BOCZNE SĄ PROSTOKĄTAMI sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - GRANIASTOSŁUP, W KTÓRYM WSZYSTKIE ŚCIANY BOCZNE SĄ PROSTOKĄTAMI. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x