PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM URZĄDZENIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST ŚRUBA ZAMOCOWANA POD KADŁUBEM STATKU NA OBRACAJĄCYM SIĘ (DO 360°) WOKÓŁ PIONOWEJ OSI RAMIENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘDNIK AZYMUTALNY to:

pędnik okrętowy, w którym urządzeniem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest śruba zamocowana pod kadłubem statku na obracającym się (do 360°) wokół pionowej osi ramieniu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM URZĄDZENIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST ŚRUBA ZAMOCOWANA POD KADŁUBEM STATKU NA OBRACAJĄCYM SIĘ (DO 360°) WOKÓŁ PIONOWEJ OSI RAMIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.295

FARMACEUTA, ASFALT, POLIPTYK, TINGEL-TANGEL, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, SOCZEWKA SCHODKOWA, KOMBAJN ŚCIANOWY, GONGORYSTA, PROZODIA, KOŚĆ OGONOWA, KAMIEŃ, EKSPRESJA GENU, SAGAN, CUKRZYK, NAZWA ZWYCZAJOWA, ANTYWZORZEC, PRZESTĘPNOŚĆ, DESOCJALIZACJA, GRAF NIESPÓJNY, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, DENNIKI, BŁYSK, HULL, SUFFOLK PUNCH, SUPERRAKIETA, ZŁUDZENIE, GRA W KARTY, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, TOPIELICA, WINO LIKIEROWE, CZERKIESKA, CHŁODNICOWIEC, WOLA, TEŚCIK, SŁÓWKO, FECHTMISTRZ, AKT MOWY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, DZBANECZNIK, GALIARDA, FRAZA, PIEC TYGLOWY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, HELING, HARD CORE, LIOTARD, TEORIA PIERŚCIENI, DERMATOGLIFIKA, ZBIÓR DYSKRETNY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, WITREKTOMIA, ŚWIAT DYSKU, TAKTYCZNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, KMIOTEK, KECZ, BOCZEK, FRYSZERKA, POUFAŁOŚĆ, TAŚMA, CZERNICA, BLASZKA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ROZMIARÓWKA, SADNIK, ILUZJONIZM, PRZEPITA, SILNIK KOMUTATOROWY, MŁODZIEŻÓWA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, KWAS KAMFOROWY, KANAŁ ŻEGLOWNY, TWIERDZENIE WILSONA, SKRZYWDZONY, VALYRIA, SŁUPEK STARTOWY, MOKROŚĆ, DWUKROTNOŚĆ, WALECZNOŚĆ, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, PIERDU PIERDU, NIEPOPRAWNOŚĆ, GROTBRAMPADUNA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, POKŁAD, KAMELEON, JĘZYK PENDŻABSKI, LITERATURA PIĘKNA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, AWERS, PŁONNIKI, BOM, OŚLA CZAPKA, TRANSEPT, PREPERS, KOIMEK BEZŁODYGOWY, OTTER, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, GODZINA WYCHOWAWCZA, KARTACZ, WIELKI WYBUCH, SIATKÓWKA, ROZCZAROWANIE, BYSTROŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCA, BAGNET, SINGLETON, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, POTNIK, WETERYNARZ, ZEGAR MOLEKULARNY, PREMIA GÓRSKA, NERKOWIEC, SOZOLOGIA, TALK SHOW, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, PAS, KARKÓWKA, JĘZYK WOGULSKI, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, ALGI, PRYNCYPAŁ, ISKRA ELEKTRYCZNA, ŚMIECH, PĘTAK, OKRUCH, NADSCENIE, NIEKONKRETNOŚĆ, FOSFATYDYLOCHOLINA, DZIELNICA, UPADEK, STOLIK, SZCZELNOŚĆ, REGENERACJA, GRUPA NILPOTENTNA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, MOPS, WIELORASOWOŚĆ, DWUCUKIER, HIPERESTEZJA, LABORANT, RELACJA PUSTA, AKADEMICKOŚĆ, STABILIZATOR, KONAJĄCY, POWIEŚCIOPISARZ, SZPILKA, NAŚLADOWCZOŚĆ, ĆAKRA, PEDAŁ, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, TRANSWESTYTA, LATAWICA, DYSKONTYNUACJA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, INFLACJA OTWARTA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, CHASER, MEDYCYNA REGENERACYJNA, MARUDA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, WYDAWNICTWO SERYJNE, HÄNDEL, WIĄZANIE, CYFRONIK, ROZPIĘTOŚĆ, TEOLOGIA BIBLIJNA, ASYMPTOTA, DŻINN, POGROBOWISKO, POŁUDNIOWY WSCHÓD, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, MIKROSOCZEWKA, TWIERDZENIE ENGELA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, HELING, AUTOHEMOTERAPIA, CZEPNOŚĆ, CHRZĄSTKA, ZAPALCZYWOŚĆ, EFEKT DOMINO, NEUTRALNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, KASTYLIJSKI, WYWÓZ, PROTEST SONG, OCZKO POLODOWCOWE, WOSKOWNIA, KUMOTER, CHEMIA, REZEDA, APLIKACJA ADWOKACKA, KOLORYT LOKALNY, ZAKWASZENIE, GÓRY, WSZOŁY, LUKRECJA, WYNIKANIE LOGICZNE, KILOFEK, TRANSFORMATORNIA, GLINIANE RĘCE, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KOŁOWIEC, WIETLICA, IZBA, PISOWNIA, PRONIEMIECKOŚĆ, ROBOTA, KOSZT ALTERNATYWNY, SKALA PODATKOWA, WŚCIK DUPY, SARI, METAL KOLOROWY, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, MISKA SEDESOWA, WIELORASOWOŚĆ, BANDYCKOŚĆ, NUMIZMATYKA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ESKIMOSKA, OSCHŁOŚĆ, PODKOMENDNY, SILNIK BENZYNOWY, NIELITOŚCIWOŚĆ, CZAS, ROK, ŁĄCZNIK CIECZOWY, BÓL, ULEGŁOŚĆ, PRZESTĘPCA, SYNTAKTYK, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, WYKROCHMALENIE SIĘ, ŚRODEK MASY, ŚLISKOŚĆ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KRĄŻEK PRZESUWNY, PŁOMYKÓWKA, INFA, HIPISKA, KROK PÓŁROZKROCZNY, DYNAMIKA, CZŁOWIEKOWATE, ZABAWOWOŚĆ, KLAPA, PASSIVUM, LODRANIT, BĄK, ZADRZECHNIA, CELEBRACJA, RAJFURSTWO, MAN, JĘZYK FRYZYJSKI, KABINA, TERAPENA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, KUNDMAN, PÓJDŹKA, FORTECA, KOŃ KABARDYŃSKI, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, LOGGIA, ENUMERACJA, POMPADOUR, ŚWIĘTOKRADZTWO, ODPROMIENNIK, TARTAN, WYMIENNIKOWNIA, FISZ, EMBLEMAT, SZOK, SPULCHNIACZ, OZNAJMIENIE, SIŁA SPOKOJU, RADIOKABINA, OPTYK, LENIUCH OSPAŁY, MISIAK, PRZEŻYCIE, PRZEWIJAK, NOSOROŻEC JAWAJSKI, REFLEKTOR, POJEMNOŚĆ, KATEGORIA SPOŁECZNA, CEREMONIA HERBACIANA, GŁOŚNIK OTWARTY, ŚRODEK TRWAŁY, PAPROTKA, DRZEWO TERPENTYNOWE, OPRAWKA, NOWOZACIĘŻNY, WIBROAKUSTYK, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, KORKOCIĄG, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, SIODŁO JUCZNE, ?KIESZENIÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.295 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM URZĄDZENIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST ŚRUBA ZAMOCOWANA POD KADŁUBEM STATKU NA OBRACAJĄCYM SIĘ (DO 360°) WOKÓŁ PIONOWEJ OSI RAMIENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM URZĄDZENIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST ŚRUBA ZAMOCOWANA POD KADŁUBEM STATKU NA OBRACAJĄCYM SIĘ (DO 360°) WOKÓŁ PIONOWEJ OSI RAMIENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘDNIK AZYMUTALNY pędnik okrętowy, w którym urządzeniem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest śruba zamocowana pod kadłubem statku na obracającym się (do 360°) wokół pionowej osi ramieniu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘDNIK AZYMUTALNY
pędnik okrętowy, w którym urządzeniem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest śruba zamocowana pod kadłubem statku na obracającym się (do 360°) wokół pionowej osi ramieniu (na 16 lit.).

Oprócz PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM URZĄDZENIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST ŚRUBA ZAMOCOWANA POD KADŁUBEM STATKU NA OBRACAJĄCYM SIĘ (DO 360°) WOKÓŁ PIONOWEJ OSI RAMIENIU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM URZĄDZENIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST ŚRUBA ZAMOCOWANA POD KADŁUBEM STATKU NA OBRACAJĄCYM SIĘ (DO 360°) WOKÓŁ PIONOWEJ OSI RAMIENIU. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x