PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIDERLANDZKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niderlandzkiego (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIDERLANDZKI

NIDERLANDZKI to:

język indoeuropejski z grupy języków germańskich zaliczany do języków dolnoniemieckich (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.381

LAMBDA, KOSZT KOMPARATYWNY, POMPIER, SARABANDA, WYPRZEDAŻ, GIMNASTYKA, ORIJA, BIOSELENOLOGIA, KOSZTORYS INWESTORSKI, PORTRECISTA, IDIOMATYZM, KONCERT ŻYCZEŃ, STAN DEPRESYJNY, TENOR DRAMATYCZNY, S.Y, ODKŁACZACZ, PRZEZWISKO, ANIMAG, PORĘCZ, HEJT, ODPŁYW, PROMINENT, OBŻARCIUCH, ŻWAWOŚĆ, TANYSTROF, DYM, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, RYZYKO OPERACYJNE, GŁUPTAK, KOJARZENIE, LAWINA GRUZOWA, ARABSKI, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, GEOFAG, OZONOSFERA, OCZKO, PRASOWNIA, SMALCZYK, UKŁAD WYŻOWY, DOROBEK, LINIA ROZUMU, OBRĘCZ, ŁOTEWSKI, KONSERWARNIA, DZIABKA, PRZEDROŚLE, ZEWŁOK, TOWOT, TEORIA KATASTROF, MORFOFONEMIKA, HOT DOG, DOMEK LORETAŃSKI, IMIĘ, JAMOCHŁON, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, ANTYUTLENIACZ, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ZUPA, INSTYTUT, HIPERESTEZJA, ZERÓWKA, OPARZENIE, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, WINIETA, GRUSZKA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, FAZA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KSOBNOŚĆ, HELING, ANTAŁEK, WYSTRÓJ, SERWIS, DOM ZDROJOWY, GRA, MANDARYŃSKI, KAPTUR, OWOC, PYCHOTA, AKUMULACJA, BUKAT, UDAR, PAPIEROCH, CYBORIUM, ZAPONA, ORGAN, REPUTACJA, TRZYDZIESTKA, CIĄG ARYTMETYCZNY, KAMIEŃ KOTŁOWY, BAJRAM, FUGA, BŁOTNIAK, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, ŚWIECKOŚĆ, PODODDZIAŁ, EUTENIKA, OPAŁ, WYLOT, STRZAŁECZKA, MSZYCZNIK, PRZECIWNAKRĘTKA, DZIECINKA, KREDYT BALONOWY, HYGROPSAMMON, MARGINESOWOŚĆ, RURA ODPŁYWOWA, START, KONOTACJA, MARUDERSTWO, LEADER, GAZ SYNTEZOWY, MUTACJA PUNKTOWA, STACJA, OSIEMDZIESIĄTKA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, PLASTYKA, REKOMENDACJA, NOC, SPLOT, SKANDYNAWISTA, SZTOLNIA WODNA, KLUCZ GŁÓWNY, WIEK PROKREACYJNY, WAŻNOŚĆ, KAWA ZBOŻOWA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, MROK, JEŻOWIEC, CHOROBA ZAWODOWA, PROCH, EPIGENEZA, KARTA, MASELNICZKA, KUPER, GEKONEK, PLAFON, TYFLOLOGIA, BORSUK, FUNDUSZ SOŁECKI, ODSTĘP, LINOWIEC, BERLACZ, FALANGA, OSPA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, KIJEK, KALINA, OKTET, SKRUPULAT, ZAPROSZENIE, OPŁATA MIEJSCOWA, PROTEST SONG, HRABIĄTKO, BLISKOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, JANUSZ, SZEW, SCENKA, ZAWAŁ, PEŁNIA, ALOES, CHEMIA NIEORGANICZNA, UPOMNIENIE, HAMULEC TARCZOWY, GAMA, ROŚLINA PASTEWNA, ACHAJA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, BOTNET, POLEWKA, FIGURKA TANAGRYJSKA, PODKŁADKA, USIŁOWANIE, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, AUKSYNA, NUMER BURTOWY, KOWADŁO, METALURGIA PROSZKÓW, SYNSEPAL, KOT, CUDZOŁOŻNICA, BACHANTKA, EFEKT STYKU, ZAKAZ STADIONOWY, ODPÓR, KONSOLETA, CZEP, KASJERKA, AZOLLA KAROLIŃSKA, ANASTYLOZA, MINUCJA, WYPADEK JĄDROWY, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, PUSZKA, ELEW, TABLICA CAYLEYA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, SZARY RYNEK, EGZEKUTYWA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, SKULICE, CIĄGNIK SIODŁOWY, WOLNY RYNEK, REFERENDUM GMINNE, PRZYPADŁOŚĆ, KONTYNGENT, KRUPNIK, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, APATIA, NIETOLERANCJA, DZIEWIARKA, POTPOURRI, JARZĘBINA, PLEŚNIAWKA, DWUSTUMETROWIEC, OKUPACJA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, KURATOR SZTUKI, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, PORĘCZE, TARCZA, ŁAŻENIE, CIĄGNIK, KOP, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, BOGACTWO, DZIAŁ WÓD, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, AMERYKAŃSKI, TRAKEN, OZDOBNICA WIĘKSZA, KOMBAJN ROLNICZY, KONWERSJA, PRZYKRYWKA, OBLĘŻENIEC, ALKIERZ, KLEJÓWKA, HERBICYD, KRYPTODEPRESJA, UCZESTNIK, ADRES LOGICZNY, ŁAPACZ, BADYL, RYNNA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, RANA, PARA, LANGUSTA POSPOLITA, CZAS MĘSKI, ŚWIECIDEŁKO, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, MIEDZIONIKIEL, OSTRUŻYNY, SIATECZKA, SKNERSTWO, TRZĘSIDŁA, BOZIA, ZAŁOŻENIE, POWIASTKA FILOZOFICZNA, KRĄŻENIE OBWODOWE, NIERÓWNOŚĆ, MAŁPOLUD, STRATEG, OLEJARSTWO, CACHE, KLIMAT MONSUNOWY, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, KOPIOWANIE, KOREK, PLUTON, LEGALIZACJA PONOWNA, ŻABA NILOWA, BINARYZM, SEN, KOMEDIA NISKA, SZPRYCKA, ŁADOWNIK, KONWERGENCJA, DZIAŁKA, ZGNILIZNA DREWNA, PROFESJA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, ROŚLINA NASIENNA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, DYSPOZYTOR, DZIEWICTWO, SIEDZISKO, JĘZYK ETIOSEMICKI, KŁĄB PSZCZELI, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA, PAPIERNICZY, JĘZYK DRAWIDYJSKI, GUMA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ?ESTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIDERLANDZKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niderlandzkiego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIDERLANDZKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niderlandzkiego (na 12 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast