WYKONANY Z SUSZONYCH CZĘŚCI ROŚLINNYCH (NA OGÓŁ Z WIKLINY) LUB SYNTETYCZNYCH WŁÓKIEN POJEMNIK LUB TORBA, SŁUŻĄCY DO NOSZENIA BĄDŹ PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZ to:

wykonany z suszonych części roślinnych (na ogół z wikliny) lub syntetycznych włókien pojemnik lub torba, służący do noszenia bądź przechowywania przedmiotów (na 4 lit.)KOSZYK to:

wykonany z suszonych części roślinnych (na ogół z wikliny) lub syntetycznych włókien pojemnik lub torba, służący do noszenia bądź przechowywania przedmiotów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSZ

KOSZ to:

w koszykówce metalowa obręcz z zawieszoną siatką, do której zawodnicy wrzucają piłkę (na 4 lit.)KOSZ to:

gondola zawieszona pod balonem wraz z bagażem i aparaturą (na 4 lit.)KOSZ to:

wykonany z suszonych części roślinnych (na ogół z wikliny) lub syntetycznych włókien pojemnik lub torba, służący do noszenia bądź przechowywania przedmiotów (na 4 lit.)KOSZ to:

boczna przyczepa motoru (na 4 lit.)KOSZ to:

obóz wojskowy u Tatarów i Kozaków (na 4 lit.)KOSZ to:

zawartość kosza, potoczna jednostka miary (na 4 lit.)KOSZ to:

trafienie piłką do kosza podczas gry w koszykówkę (na 4 lit.)KOSZ to:

niewielki pojemnik na śmieci (na 4 lit.)KOSZ to:

duży, pleciony z wikliny fotel o wysokim oparciu i bokach, z daszkiem, chroniący przed wiatrem, zwykle używany na plaży (na 4 lit.)KOSZ to:

koszykówka - sport drużynowy (na 4 lit.)KOSZ to:

oddział wojska tatarskiego lub kozackiego (na 4 lit.)KOSZ to:

w maszynie do pisania segment wraz z zestawem dźwigni czcionkowym ułożonych półkoliście (na 4 lit.)KOSZ to:

(balonu) pomieszczenie dla załogi i wyposażenie balonu (na 4 lit.)KOSZ to:

(głośnika) element głośnika przeznaczony do trwałego połączenia układu drgające z układem magnetycznym (na 4 lit.)KOSZ to:

(ssawny) smok; sito umocowane na wlocie przewodu ssawne pompy chroniące przed zasysaniem zanieczyszczeń (na 4 lit.)KOSZ to:

(wsadowy) naczynie z otwieranych dnem do ładowania wsadu do pieca (na 4 lit.)KOSZ to:

pojemnik z wikliny (na 4 lit.)KOSZ to:

... na śmieci (na 4 lit.)KOSZ to:

dwa punkty zdobyte przez Jordana (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONANY Z SUSZONYCH CZĘŚCI ROŚLINNYCH (NA OGÓŁ Z WIKLINY) LUB SYNTETYCZNYCH WŁÓKIEN POJEMNIK LUB TORBA, SŁUŻĄCY DO NOSZENIA BĄDŹ PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.155

KLUZA, LAMPERIA, CAMPUS, RAKIETKA, BORDONE, DYSK TWARDY, IGLAK, SUCHY TYNK, INKASKA, JARZMO, GREK, IZOLACJA, LUBASZKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, KEM, ZNAK PRZESTANKOWY, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, FASZYNA, DEGENERACJA, SEMINARIUM, SSAK WYMARŁY, NIECZUCIE, KABESTAN, MINY, SULFOTLENEK, MURŁATA, BOZIA, STRATYFIKACJA, POMYŁKA FREUDOWSKA, PIWO, BLOK RYSUNKOWY, WARTOŚCIOWOŚĆ, PEŁNE MLEKO, MOPEK, SKRĘT, RANA CIĘTA, KLEJNOT, WRZECIENNIK, REMONTANTY, STROP, ŁONO, FIGÓWKA, LINIA DEMARKACYJNA, SZTYFT, APOSTAZJA, PALEOZOOLOGIA, LEMING LEŚNY, OŚLE UCHO, TRESKA, PASAŻ, ZANZA, TĘCZA, ZACHOWANIE, BATERIA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, AZYDEK, TEKTONIKA, CZTERDZIESTKA, CHARAKTERYSTYKA, AURA, PROCES BIOLOGICZNY, WINO ZIOŁOWE, POWTÓRZENIE, BARWNIK, AURA, HIPERDŹWIĘK, SKARGA, BIEDACZKA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, KALETA, KANGGJE, OSTRA REAKCJA NA STRES, INFUŁAT, KOMPANIA, DŁUGODZIÓB, KORYTO RZEKI, OBÓZ, KAWALKADA, PODWOIK, WIŚNIÓWKA, ANTRYKOT, KULCZYBA WRONIE OKO, ZASADA, PŁETWA, JĘZYK ALEUCKI, KOSZT INWESTYCYJNY, PARTIA, GRZBIET KSIĄŻKI, POMOC, METODA ODCHYLEŃ, FONDUE, EMPIRYZM, GRENADA, TRANSPORTÓWKA, BŁYSK, POŁAWIACZ, SIECZKARNIA BIJAKOWA, DANONEK, SEZAMEK, TYNK, NAKAZ, WISIOREK, PAKLON, GORAL DŁUGOOGONOWY, BIOLIT, LODOWICA, WĘZEŁ, CZERWONY, CHODNICZEK, ULGA PODATKOWA, JURGA, GORAL CHIŃSKI, WARSZTAT, APARAT SZPARKOWY, PCHACZ, AUDIOBUS, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PRZEWÓD KANALIZACYJNY, SPOINA, GLORIA, WRĘŻNIK, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, MERZYK OBRZEŻONY, AWIZO, BRYTYJSKOŚĆ, EPIGRAF, KONIUNKCJA, MAŹNICA, DERELIKCJA, OLGA, GĄBECZKA, ANTYMONARCHISTA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, PERSYFLAŻ, NIHILIZM, PRZEPOJKA, PÓŁOKRĄG, SUCHA IGŁA, CYKL PERYGLACJALNY, BICIE CZOŁEM, PEPIK, PRYMAT, DESIGN, BŁAZENEK, KARA ŁĄCZNA, DESER, UDAWACZKA, ERA MEZOFITYCZNA, SOSNA GÓRSKA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PRZEKRÓJ, ZRAZ, KARCZEK, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, WARZYWNIK, WNĘTROSTWO, PANICZĄTKO, NUCZA, WIELOPIĘTROWIEC, TRAMWAJ, ZNAK LEGITYMACYJNY, HIPERWENTYLACJA, SAMOISTNOŚĆ, OGÓŁ, BUTELKA, GRZYWIENKA, SSAK, BŁĄD ATRYBUCJI, AKROPOL, DRĄŻEK STEROWY, KRATER, PICUŚ, MIKROSKOP WARSZTATOWY, WŁADZUCHNA, LURA, KROPIELNICA, NIBYJAGODA, WIERCENIE, KOŁKOWNICA, NAJDUCH, NOCEK WĄSATY, RESTRYKCJA, KASETA, WYDAWNICTWO ZWARTE, HIPOTEKA, ETERIA, ZGRZEBLENIE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, NATAL, WROTA, LATOLISTEK BLADY, BAŃKA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ZNAK KOREKTORSKI, CZAPKA SPORTOWA, KSIĄŻĘ, BUDYNEK GOSPODARCZY, PANORA, PROGRAM, PIASTA, WIKARY, KOŁO, WYCHODŹTWO, NIECKA WYPADOWA, HEADHUNTER, WPADKA, WÓZ, PLATFORMÓWKA, KOMISANT, JANKA, TERMOMETR LEKARSKI, PRASOWANIE, TYRANEK, PRZEPIĘCIE, PODSUFITKA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, AKSAMITKA, CZARNY PUNKT, AŁYCZA, RADZIECKOŚĆ, DOKUMENT LOKACYJNY, KLAWIATURA, KONSEKRACJA, TEKST JAWNY, HYDROBUS, PARTNERKA, ŚREDNIÓWKA, PRZYGOTOWANIE, BALDACHIM, MINIATURA, WEK, OPALENIZNA, PAS, LUZAK, BEZPIECZNE ZAPASY, SADŁO, STWORZENIE NIEBOŻE, ZASZŁOŚĆ, MECHANIZM, AGENT, INSTRUMENT MUZYCZNY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, NASIĘŹRZAŁ, ALAN, BOJKA, LANE KLUSKI, SZKUTNICTWO, LENIWOŚĆ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ABSZTYFIKANT, KOMORA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, HUMORESKA, UPRZĄŻ, KET, BOSS, MIĘSIEŃ NAWROTNY, CIASTO MAKARONIKOWE, POKOLENIE, PASTWA, WOŁYNIANIN, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ZNAK LICZBY, DZIEŁO ŻYCIA, GAPA, KRYZA, DEMENTI, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, GIGANT, KWASZONKA, MECENASOSTWO, BARWY PAŃSTWOWE, ANGIELSKA FLEGMA, ENERGOELEKTRYK, ZNACHOR, GACEK SZARY, DZIECINNOŚĆ, POLANA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, EPOKA INDUSTRIALNA, AKREDYTACJA, CHOROBA POPROMIENNA, SCHADOW, AUSZPIK, DROBNICA, ESENCJA, WINO, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, FERNAMBUK, JACHT ŻAGLOWY, LEADER, CZANY, WIĘZADŁO OBŁE, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, EDAM, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KOCHAŚ, ZEFIR, SEZONOWIEC, ?SZAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.155 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONANY Z SUSZONYCH CZĘŚCI ROŚLINNYCH (NA OGÓŁ Z WIKLINY) LUB SYNTETYCZNYCH WŁÓKIEN POJEMNIK LUB TORBA, SŁUŻĄCY DO NOSZENIA BĄDŹ PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYKONANY Z SUSZONYCH CZĘŚCI ROŚLINNYCH (NA OGÓŁ Z WIKLINY) LUB SYNTETYCZNYCH WŁÓKIEN POJEMNIK LUB TORBA, SŁUŻĄCY DO NOSZENIA BĄDŹ PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZ wykonany z suszonych części roślinnych (na ogół z wikliny) lub syntetycznych włókien pojemnik lub torba, służący do noszenia bądź przechowywania przedmiotów (na 4 lit.)
KOSZYK wykonany z suszonych części roślinnych (na ogół z wikliny) lub syntetycznych włókien pojemnik lub torba, służący do noszenia bądź przechowywania przedmiotów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZ
wykonany z suszonych części roślinnych (na ogół z wikliny) lub syntetycznych włókien pojemnik lub torba, służący do noszenia bądź przechowywania przedmiotów (na 4 lit.).
KOSZYK
wykonany z suszonych części roślinnych (na ogół z wikliny) lub syntetycznych włókien pojemnik lub torba, służący do noszenia bądź przechowywania przedmiotów (na 6 lit.).

Oprócz WYKONANY Z SUSZONYCH CZĘŚCI ROŚLINNYCH (NA OGÓŁ Z WIKLINY) LUB SYNTETYCZNYCH WŁÓKIEN POJEMNIK LUB TORBA, SŁUŻĄCY DO NOSZENIA BĄDŹ PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WYKONANY Z SUSZONYCH CZĘŚCI ROŚLINNYCH (NA OGÓŁ Z WIKLINY) LUB SYNTETYCZNYCH WŁÓKIEN POJEMNIK LUB TORBA, SŁUŻĄCY DO NOSZENIA BĄDŹ PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x