PROCES POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU I DEZAKTYWACJI SUBSTANCJI SZKODLIWEJ (CHEMIKALIÓW, MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH, CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH), KTÓRA ZAGRAŻA ŻYCIU LUB ZDROWIU LUDZI POPRZEZ KONTAKT BEZPOŚREDNI LUB UŻYWANE SPRZĘTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEKONTAMINACJA to:

proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU I DEZAKTYWACJI SUBSTANCJI SZKODLIWEJ (CHEMIKALIÓW, MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH, CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH), KTÓRA ZAGRAŻA ŻYCIU LUB ZDROWIU LUDZI POPRZEZ KONTAKT BEZPOŚREDNI LUB UŻYWANE SPRZĘTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.137

SIEDZIBA, CEWNIK, BALSAM KANADYJSKI, BAZA LOTNICZA, GENIUSZ, MONOPOL, ROTA, KLASA, AGRAFA, OFENSYWA, SZEZLONG, CZOP, PUKNIĘCIE, PIWO, WIRTUOZERSTWO, ANALIZA, KLUCZ, NERW, SZPILKA, SERBSKOŚĆ, SINFONIA, CIĘGNO NAPĘDOWE, HORYZONT, PŁYTA DETONACYJNA, KROSOWNICA WIZYJNA, LITERATURA, MŁOTOWNIA, WRÓBEL POLNY, OFICJAŁ, MISKA KLOZETOWA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, SOS, DOLMAN, SPLUWACZKA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, PALNIK, PRĄTNIKOWCE, MELANODERMIA, RINFORZANDO, KRWAWNIK, KROKIET, BAJKA TERAPEUTYCZNA, JEZIORO RELIKTOWE, KOMBINACJA, OKREŚLENIE, PIERÓG, KARCIANE DOMINO, BILBORD, KARMNIK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, SZÓSTY, ŁĄCZNOŚĆ, DYWESTYCJA, GRZYB TRUJĄCY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, FILTR WĘGLOWY, TUMULUS, PĘDRAK, DOJUTREK, SZÓSTKA, HALA, TIERIESZKOWA, KRATER, ANALITYCZKA, PAS, FLOTA, POGO, NIECKA, WERBLISTKA, RESET, BUTELKA MIAROWA, MAKROKIERUNEK, SIŁA WYŻSZA, OGNIWO, MIESZADŁO, NIEKLAROWNOŚĆ, ŁAPKA, TOLERASTA, MINBAR, POSZKODOWANA, SZPALTA, WIGONIA, MOTOR, OPAKOWANIE, DEKONTAMINACJA, PZPR, QUADCOPTER, NACIĄG, DWUDZIESTY ÓSMY, PROCES EGZOGENICZNY, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, BAGNIK ZDROJOWY, ĆWICZENIA, KAPRON, DAWCA NARZĄDÓW, STRAŻ, PODEJRZLIWOŚĆ, NABIODRNIK, ALFABET MORSE'A, SAMODZIERŻCA, SY, KAMIENICA, ANALFABETKA, PERLATOR, ORGANIZACJA, JACHT, FUNDAMENT, KONDOMINIUM, ILLOKUCJA, ZAJĄCZEK, GODŁO PROMOCYJNE, PETRYFIKACJA, AUTOCASCO, SIEMIĘ KONOPNE, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KOMPETYCJA, ROGOWACENIE, RUSAŁKA, NAŚLADOWNICTWO, BENEFICJANT, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, LAMPROFIR, ODPŁYW, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, GRÓB SKRZYNKOWY, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, CUG, BUTERSZNYT, ATREZJA JELITA GRUBEGO, PRZYLEPNOŚĆ, RÓŻA BARYTOWA, LAPILLI, OBIEKTYW, SAMOUPROWADZENIE, RYBA PO GRECKU, SEKULARYZACJA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, BARWY, AURA, TABOR, ROZEDMA PŁUC, MACZUGA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, KUMOTERKI, HAJDUK, LOBELIOWE, FALABELLA, DYSKRECJONALNOŚĆ, KRAJARKA, SZKLIWO, NAJEŹDŹCA, BRYLE, BEGONIA, ZAWISAK, CZETA, LAVABO, TERMINAL, PŁAWBA, LAWABO, SZYKANA, PTASZEK, KOŁNIERZYK, PAŁKA, GRONO, POCISK ARTYLERYJSKI, LEJTNANT, FOKA, PIRACTWO, STANOWISKO, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, POSTING, SKRZYNIA BIEGÓW, POCHMIEL, DWUSETKA, FLANSZA, POETA, OBIEKTYWIZM, RADIOTOKSYCZNOŚĆ, TARGANIEC, OBRONICIEL, ODDZIAŁ, ADAPTACYJNOŚĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, CYPROFLOKSACYNA, KASA, KAPUŚNIAK, CIĘŻKI SPRZĘT, INTERKALACJA, TRANSFER BUDŻETOWY, OKOP, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ALKID, OJCIEC CHRZESTNY, PODAŻ JEDNOSTKOWA, DRESIARZ, SPŁONKA, ORGANIZM, PRZESZUKANIE, GALERIA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, DYSTANS, CUDACZEK, TYTULIK, GARDENIA, GENERACJA, TYNKTURA, SIODŁO SKOKOWE, WYJĄTEK, NAGOŚĆ, FATALIZM, BRUKSELA, KAUKAZ, FIGLARZ, STRONA WWW, RZEMIEŚLNICTWO, AGONISTA, MODULACJA SKROŚNA, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, ŁAGIEW, BIOMAGNIFIKACJA, BITUMEN, MACH, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, SKLEPIKARZ, TRZECI PLAN, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PÓLKO, OKRES, BURGRAF, SPÓJNIK WYNIKOWY, PROCES CHEMICZNY, ŻAGIEL REJOWY, SFIGMOMANOMETR, ROZPACZLIWOŚĆ, SYMBOL, PRYMAT, KANONA, GOLF, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KOMBAJN GÓRNICZY, ANALIZA WARIANCJI, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, PRASA, LEGALIZACJA PONOWNA, KOPROFIL, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, TECHNOKRATA, MOSTEK, ZBIÓR ROZMYTY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, POJAZD ZABYTKOWY, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, RAWKA BŁAZEN, TERYNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, IMPREZA TURYSTYCZNA, KUBRAK, ORŁORYB, FANTOM, GÓRALSKI, EGALITARYSTA, OBJAW ZWIASTUNOWY, PODATEK TONAŻOWY, WŚCIBSKOŚĆ, DWÓJKA, REFERENDUM LOKALNE, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, NERCZYŁUSK, LAMPA ELEKTRONOWA, PRZEDMIOT, SPIŻARNY, ABSTRAKCJA, ŁOBUZIAK, OSAD, GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA, BAGAŻ, SUPERKOMBINACJA, DZIELNICA, KRYZYS, ŁAMANIE, POŁOŻNICA, IMPOTENCJA, PERSPEKTYWA, NATYWIZM, SPLOT, OBŁO, PANEL STEROWNICZY, FAŁSZERZ, WYPALENISKO, DELIKT KONSTYTUCYJNY, FASETKA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, SZPARA, PRZEDZIAŁ, DESIGNERKA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, POLICJA DROGOWA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, ?INFOGRAFIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.137 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU I DEZAKTYWACJI SUBSTANCJI SZKODLIWEJ (CHEMIKALIÓW, MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH, CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH), KTÓRA ZAGRAŻA ŻYCIU LUB ZDROWIU LUDZI POPRZEZ KONTAKT BEZPOŚREDNI LUB UŻYWANE SPRZĘTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU I DEZAKTYWACJI SUBSTANCJI SZKODLIWEJ (CHEMIKALIÓW, MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH, CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH), KTÓRA ZAGRAŻA ŻYCIU LUB ZDROWIU LUDZI POPRZEZ KONTAKT BEZPOŚREDNI LUB UŻYWANE SPRZĘTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEKONTAMINACJA proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEKONTAMINACJA
proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty (na 14 lit.).

Oprócz PROCES POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU I DEZAKTYWACJI SUBSTANCJI SZKODLIWEJ (CHEMIKALIÓW, MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH, CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH), KTÓRA ZAGRAŻA ŻYCIU LUB ZDROWIU LUDZI POPRZEZ KONTAKT BEZPOŚREDNI LUB UŻYWANE SPRZĘTY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PROCES POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU I DEZAKTYWACJI SUBSTANCJI SZKODLIWEJ (CHEMIKALIÓW, MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH, CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH), KTÓRA ZAGRAŻA ŻYCIU LUB ZDROWIU LUDZI POPRZEZ KONTAKT BEZPOŚREDNI LUB UŻYWANE SPRZĘTY. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast