UKŁAD STYKÓW STALE POŁĄCZONYCH Z ELEKTRODAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ WEWNĄTRZ LAMPY ELEKTRONOWEJ LUB ŻARÓWKI, ZAPEWNIAJĄCY POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Z OBWODAMI ZEWNĘTRZNYMI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU SZCZELNOŚCI LAMPY (KTÓREJ WNĘTRZE MOŻE BYĆ WYPEŁNIONE GAZEM O CIŚNIENIU ODMIENNYM OD ATMOSFERYCZNEGO LUB MOŻE W NIM WYSTĘPOWAĆ PRÓŻNIA), POZWALA NA UMIESZCZENIE LAMPY W PODSTAWIE LAMPOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COKÓŁ to:

układ styków stale połączonych z elektrodami znajdującymi się wewnątrz lampy elektronowej lub żarówki, zapewniający połączenie elektryczne z obwodami zewnętrznymi przy jednoczesnym zachowaniu szczelności lampy (której wnętrze może być wypełnione gazem o ciśnieniu odmiennym od atmosferycznego lub może w nim występować próżnia), pozwala na umieszczenie lampy w podstawie lampowej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: COKÓŁ

COKÓŁ to:

listwa maskująca połączenie ściany z podłogą (na 5 lit.)COKÓŁ to:

najniższa, nadziemna część budynku wysunięta lub wsunięta w stosunku do górnych partii muru (na 5 lit.)COKÓŁ to:

grupa artystyczna założona w 1946 r. w Paryżu (na 5 lit.)COKÓŁ to:

część lampy elektronowej przytwierdzona do bańki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD STYKÓW STALE POŁĄCZONYCH Z ELEKTRODAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ WEWNĄTRZ LAMPY ELEKTRONOWEJ LUB ŻARÓWKI, ZAPEWNIAJĄCY POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Z OBWODAMI ZEWNĘTRZNYMI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU SZCZELNOŚCI LAMPY (KTÓREJ WNĘTRZE MOŻE BYĆ WYPEŁNIONE GAZEM O CIŚNIENIU ODMIENNYM OD ATMOSFERYCZNEGO LUB MOŻE W NIM WYSTĘPOWAĆ PRÓŻNIA), POZWALA NA UMIESZCZENIE LAMPY W PODSTAWIE LAMPOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.575

CZARNY PUNKT, AGENDA, WYLOT, WYDŁUŻALNIK, ORANT, RIST, POWÓZ, PIĘTKA, SKRAJNA PRAWICA, EKLER, TAMBOREK, MAŁŻORACZKI, KALWARIA, LEGITYMACJA PROCESOWA, PACZKA, KRAINA, PONCZOWNICA, KORONIARZ KOŃCATY, SEN ZIMOWY, ŚLICZNOŚĆ, SIŁA AERODYNAMICZNA, BECZKA BEZ DNA, FILM SCIENCE-FICTION, DZIESIĄTY, START, EKSPANSYWNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, INFILTRACJA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, KWAZIKRYSZTAŁ, BANIECZKA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, GARDEROBA, DRAMA, BĘBEN, TYP WIDMOWY, NASTAWANIE, ŁBISKO, PAJĄCZEK, MRÓWKA, NABIODRNIK, ZBIÓR, ULTRAPRAWICA, ZNAK ZAPYTANIA, KLERK, APRIORYZM, MARCÓWKA, STRATOTYP, PRZEWRÓT, SAMIEC, CIELISTOŚĆ, WĘGIERSKI, RURA OGNIOWA, RADIACJA ADAPTATYWNA, ZESKOK, SADNIK, CECHOWNIA, PALATYNKA, CHRUST, NOMOKANON, BAJKA, MICHAŁOWICE, KODEKS, BANIAK, SANKCJA, STAW SKOKOWY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, TYTUŁ PRASOWY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, ZAPŁATA, BANK, ŁAPACZKA RUMOWISKA, DUPLEKS, SZCZUR WĘDROWNY, KONSYGNATARIUSZ, ELEKTORAT, PRIORYTET, SPODEK, WYWÓZKA, ARTROZA, LIŚCIEŃ, OKRES, SUWNICA BRAMOWA, FALC, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, SOCJOBIOLOGIA, RANA WYLOTOWA, ŻĄDŁÓWKI, SYN, STRUKTURA HOLDINGOWA, SZUM, LEK ANALEPTYCZNY, CIĘTOŚĆ, GIGANT, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, OMEGA, ODROŚL, UNIA REALNA, OSOBOGODZINA, MERZYK OBRZEŻONY, ŻŁÓB POLODOWCOWY, IMMUNOGEN, NALOT, KARMEL, KOBIETON, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, SEROWNIA, DINODONTOZAUR, AERONOMIA, EFEKT PRIMAKOFFA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, COACHING, SIÓDEMKA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, TARCZKA, SOWIECKOŚĆ, PRASOWANIE, HAYDN, DWUDZIESTA CZWARTA, SZKARŁUPNIE, SZTUKA PERFORMATYWNA, MIASTO, ODCZYN ZAPALNY, GNETOWE, NAŚLADOWCZOŚĆ, RETRAKCJA, KILBLOKI, BILTONG, ŚLĄSKI, PODKŁADKA, ANNA, CHEMIA ANALITYCZNA, RAKI, KRĄŻENIE OBWODOWE, CZELADNIK, TABELA STRATYGRAFICZNA, FARBA KLEJOWA, DOSTĘP, BABULINKA, RAJKA, KASKADA, RAGLAN, HUNCWOT, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, WĘZEŁ RYBACKI, IZOLAT, RETUSZ, KOZIOŁ, WINNICA NABOTA, AKREDYTOWANIE SIĘ, ANASTOMOZA, KAPAR, IZOCHRONA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ŁASICA, CIEMNOTA, ROZCIEŃCZALNIK, CHŁOPCZYCA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ZUBOŻANIE, MIENIE, MISTERIUM PASYJNE, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, PLUSKWIAK WODNY, NAGRZEW, TOREBKA, KUJNOŚĆ, REGUŁA RAMSEYA, DMUCHAWA, CUDZOŁOŻNICA, RAMA, KANCELARYZM, RAWA, NAPOMNIENIE, RYMARSTWO, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, GAP, ZEWNĘTRZE, ASYRYJSKI, UBOŻENIE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, BAZA, WSPÓŁBRZMIENIE, ZAŚPIEW, WYPIS ŹRÓDŁOWY, LEJ, ZASIĄG, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, LEKTORIUM, DRACENA, APOLOGETA, FANPEJDŻ, ZEGAR SŁONECZNY, SZTOLNIA WODNA, WIDMO OPTYCZNE, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, PRZEŚWIETLENIE, JANUSZ, MIKROFILAMENT, KIPER, PŁYTA KORKOWA, KARA TALIONU, RODZINA JĘZYKOWA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, PROSTACZOŚĆ, DERMOKOSMETYKA, UKRES, DRABINKA, BOA, LENIUCH, KOLANÓWKA, ABONAMENT, UMOWA BUKINGOWA, MATKA ZASTĘPCZA, SEN, SIŁOWNIA JĄDROWA, BROMELIA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, TACIERZYŃSKI, QUEBECKI, ROMANISTA, POLE ELEKTRYCZNE, KRUCHE CIASTO, OKRĘT LOTNICZY, ŚMIECIÓWKA, OGNISKO, BAJADERA, GALANTYNA, NAMASZCZENIE CHORYCH, SZABROWNIK, TARAN, HANDLARZ, HETERODYNA, HARACZ, PUSZEK, MATOWOŚĆ, RAGOUT, SZPALTA, JELEŃ DAVIDA, BRUK, ORION, OSAD FLUWIOGLACJALNY, OPONA, WANIENECZKA, KLASER, UKŁAD ZASILANIA, AKCENCIK, TRIADA KARTAGENERA, INTENCJONALIZM, PRZEMIANA ODWRACALNA, EGALITARYZM, PRZEJEZDNY, ZWAŁY, OLIWA, BRIK, ASFALT, NIEKONSEKWENCJA, KURS, CIĘGNIK, SWOJAK, TŁOKA, ZASIĘG, JĘZYK POLSKI, BIEGUN MAGNETYCZNY, ALGEBRA LOGIKI, ALBAŃSKOŚĆ, WANNA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, PAPIEROCH, TEST NASKÓRKOWY, PŁYTA GŁÓWNA, PRÓBNIK, DRZEWO MASTYKSOWE, PROFIL, WYKONAWCA, CMOKIER, SŁUP, SZACHY 960, GORĄCY PIENIĄDZ, ZEGAR WODNY, PERFUMA, APORT, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, EPOKA KAMIENIA, DIABEŁ, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, PARTIA WIEDEŃSKA, WARSTWA ABLACYJNA, PRZEŻUWACZE, ŁĄCZNIK, SŁUŻBA, POJAZD SILNIKOWY, KOTYLION, ANGLOSASKI, ZAUROZUCH, MANIERYZM, GLORIA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ?FLAMBIROWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.575 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD STYKÓW STALE POŁĄCZONYCH Z ELEKTRODAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ WEWNĄTRZ LAMPY ELEKTRONOWEJ LUB ŻARÓWKI, ZAPEWNIAJĄCY POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Z OBWODAMI ZEWNĘTRZNYMI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU SZCZELNOŚCI LAMPY (KTÓREJ WNĘTRZE MOŻE BYĆ WYPEŁNIONE GAZEM O CIŚNIENIU ODMIENNYM OD ATMOSFERYCZNEGO LUB MOŻE W NIM WYSTĘPOWAĆ PRÓŻNIA), POZWALA NA UMIESZCZENIE LAMPY W PODSTAWIE LAMPOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD STYKÓW STALE POŁĄCZONYCH Z ELEKTRODAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ WEWNĄTRZ LAMPY ELEKTRONOWEJ LUB ŻARÓWKI, ZAPEWNIAJĄCY POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Z OBWODAMI ZEWNĘTRZNYMI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU SZCZELNOŚCI LAMPY (KTÓREJ WNĘTRZE MOŻE BYĆ WYPEŁNIONE GAZEM O CIŚNIENIU ODMIENNYM OD ATMOSFERYCZNEGO LUB MOŻE W NIM WYSTĘPOWAĆ PRÓŻNIA), POZWALA NA UMIESZCZENIE LAMPY W PODSTAWIE LAMPOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COKÓŁ układ styków stale połączonych z elektrodami znajdującymi się wewnątrz lampy elektronowej lub żarówki, zapewniający połączenie elektryczne z obwodami zewnętrznymi przy jednoczesnym zachowaniu szczelności lampy (której wnętrze może być wypełnione gazem o ciśnieniu odmiennym od atmosferycznego lub może w nim występować próżnia), pozwala na umieszczenie lampy w podstawie lampowej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COKÓŁ
układ styków stale połączonych z elektrodami znajdującymi się wewnątrz lampy elektronowej lub żarówki, zapewniający połączenie elektryczne z obwodami zewnętrznymi przy jednoczesnym zachowaniu szczelności lampy (której wnętrze może być wypełnione gazem o ciśnieniu odmiennym od atmosferycznego lub może w nim występować próżnia), pozwala na umieszczenie lampy w podstawie lampowej (na 5 lit.).

Oprócz UKŁAD STYKÓW STALE POŁĄCZONYCH Z ELEKTRODAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ WEWNĄTRZ LAMPY ELEKTRONOWEJ LUB ŻARÓWKI, ZAPEWNIAJĄCY POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Z OBWODAMI ZEWNĘTRZNYMI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU SZCZELNOŚCI LAMPY (KTÓREJ WNĘTRZE MOŻE BYĆ WYPEŁNIONE GAZEM O CIŚNIENIU ODMIENNYM OD ATMOSFERYCZNEGO LUB MOŻE W NIM WYSTĘPOWAĆ PRÓŻNIA), POZWALA NA UMIESZCZENIE LAMPY W PODSTAWIE LAMPOWEJ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - UKŁAD STYKÓW STALE POŁĄCZONYCH Z ELEKTRODAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ WEWNĄTRZ LAMPY ELEKTRONOWEJ LUB ŻARÓWKI, ZAPEWNIAJĄCY POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Z OBWODAMI ZEWNĘTRZNYMI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU SZCZELNOŚCI LAMPY (KTÓREJ WNĘTRZE MOŻE BYĆ WYPEŁNIONE GAZEM O CIŚNIENIU ODMIENNYM OD ATMOSFERYCZNEGO LUB MOŻE W NIM WYSTĘPOWAĆ PRÓŻNIA), POZWALA NA UMIESZCZENIE LAMPY W PODSTAWIE LAMPOWEJ. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x