Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POWŚCIĄGNĄĆ KOGOŚ LUB COŚ W BIEGU, W RUCHU, UNIEMOŻLIWIĆ POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZATRZYMANIE to:

powściągnąć kogoś lub coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić posuwanie się naprzód (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZATRZYMANIE

ZATRZYMANIE to:

wstrzymanie, skończenie ruchu (na 11 lit.)ZATRZYMANIE to:

przechowywanie czegoś, pozostanie w posiadaniu czegoś, zatrzymać (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWŚCIĄGNĄĆ KOGOŚ LUB COŚ W BIEGU, W RUCHU, UNIEMOŻLIWIĆ POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.786

LAPILLI, BEZDEŃ, PRECEDENSOWOŚĆ, OSTRA AMUNICJA, ŁUK DZIENNY, MORENA SPIĘTRZONA, ZASZCZYT, ROZSTRZAŁ, EDAM, BABINIEC, METRESA, ANATOMIA WARSTWOWA, ROMANISTA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, GRUSZECZKA, KOŁO, ZDRADA, DEGRENGOLADA, RUMPEL, EUFONIA, KISZONKA, EPIGRAF, XSARA, ENUMERACJA, MADAPOLAM, ŚRYŻ, HYBRYDYCZNOŚĆ, PODKOWIEC MAŁY, AŁMA-ATA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, SZKŁO LABORATORYJNE, KOKSOCHEMIA, WAŻNIAK, KLEJÓWKA, HALO, REKRUTER, ASEKURANT, PODSZEWKA, REPETYTYWNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, NADZIEWARKA, FARMERYZACJA, NOTOWANIE, BLASTODERMA, ASTRONOM, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, JELEŃ SCHOMBURGKA, BADANIE PRZESIEWOWE, ŚWINIARKA, TEKA, SZEŚĆSETKA, GLIZA, PIĄTKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, BUTLA, CHIŃSZCZYZNA, ŁUCZNIK, DEKLARACJA, BOMBA LOTNICZA, NEOFITA, MISIO, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, GONIOMETRIA, KLAPAK, SZÓSTKA, WRZECIENNIK, PRZYSMAK, WYSPA, SYNTAKTYK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, LEPSZOŚĆ, ZATRUDNIENIE, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, KLUCZ KODOWY, BIAKS, JACHT, ODPRAWA CZASOWA, PIES NA BABY, ODCINEK, FREGATA, KOSTKA BRUKOWA, KOŁPAK, GORETEX, FUJARKA, MOBING, ZAKŁÓCENIE, KORKOWE, KARES, KONCENTRACJA, CHOROBA KESONOWA, DŁUGOSZPON, NABIODRNIK, KASZMIR, KLESZCZE, OSPOWATOŚĆ, ŁODRANIT, TRYCZNIK, PODPARCIE, BENEFICJENT, ANOMALIA MAGNETYCZNA, STAROHISZPAŃSKI, SYMPATYKOMIMETYK, DZIECINNOŚĆ, MELIORACJA WODNA, BOOT, SULFOTLENEK, ZGUBICIEL, MEJLOWANIE, MUCHY W NOSIE, ROSYJSKI, LABIRYNT, DUMPING, POKŁAD GŁÓWNY, PIKOMETR, SZPECIELE, MAŁŻONEK, RADIOMAGNETOFON, LIMONIADA, DUCH, WISIELCZY HUMOR, NACZYNIE WIEŃCOWE, OBŁĘD UDZIELONY, FILTR, BANDYTYZM, PORNOGRAFIA TWARDA, PLOMBA, MINIMALIZM, DZIRYT, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, GERONTOKRACJA, KOŻUCH, CYMBAŁY, CHWILÓWKA, TUBING, MANTYLA, ALEUCKI, PANDRAK, GRZEBIEŃ, STACJA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ZESPOLENIE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, POSTRZEGALNOŚĆ, KORONA, SKARPETKA, ODCHYŁ, NIERUCHLIWOŚĆ, SENTYMENTALNOŚĆ, POWSTRZYMANIE, OSUWISKO, KOLOKWIUM, TENISISTA STOŁOWY, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, WAGA, PRZYLEPA, RESTYTUCJA GATUNKU, ROPA, RYBONUKLEOZYD, NADCIEKŁOŚĆ, FLUORESCENCJA, DEZAKTYWACJA, OKTET, SYGNATURKA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, WĄTROBOWIEC, PATYCZAK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, EURYTOP, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, DYSZKANCIK, NIESZABLONOWOŚĆ, KROK SKRZYŻNY, OLBRZYM, KRĘGOWIEC, PUBLIKACJA, OGNISKO, SZPIC, ZUPA NA GWOŹDZIU, CHWYTACZ, PALUCH, MUSZLOWCE, PREPARAT, DIAPSYDY, DELOKALIZACJA, AFRYKATA, SILNIK BLIŹNIACZY, PANEK, KATECHEZA, KARTUSZ, KORNIJSKI, HOMOGENIZATOR, PROCES, SAMOOCZYSZCZANIE, KRZEŚLISKO, DZWONNICA, SERDAK, KOMAT, CIELĘCINKA, ANGEOLOGIA, ZMARSZCZKA, DRIPPER, ZBIÓR, GLIPTYKA, KWADRYPTYK, ŁAGODNOŚĆ, MOBILE, DOBRA, OSTRZAŁ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KŁAKI, SZANIEC, WIELOCUKIER, RÓŻOWA LANDRYNKA, STILON, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KLASTER DYSKOWY, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, FILM SF, NOWOBOGACKI, WERYFIKACJA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KOŃCÓWKA, KAPELMISTRZ, PISMO FONETYCZNE, SZCZI, MASKARON, BĄK, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, CHIŃSKI, NIEMĘSKOŚĆ, GEOMETRIA CZYSTA, AVIZO, KORUPCJOGENNOŚĆ, JĘZYK GEOGRAFICZNY, WALOSZEK, AGENCJA, CHORÓBKA, PANTOFAG, NUMER, ZATOCZKA, WARP, PRZEDMURZE, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, GARDEROBIANKA, DEZINSTALACJA, GRZECH ŚMIERTELNY, EMISJA, KULT SOLARNY, PRZECIWCIAŁO, KASETKA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, GEOLOGIA NAFTOWA, ZAKUP, CYKL WEGETACYJNY, ŁĄCZNICA, SKLEPIENIE PALMOWE, SYSTEM ALARMOWY, FUS, ELKI, REMINISCENCJA, INCYDENTALNOŚĆ, CHŁOPAK DO BICIA, DENDRODOA, MANGANIAN, ANALOG, PREMIA GÓRSKA, KIBITKA, ANARCHISTA, IDIOCTWO, SŁUŻBA KOŚCIELNA, CIEPLICA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, KLAMOTY, FARMAKOTERAPIA, TŁUK PANCERNY, KOMORA, SYROP, NIESTOSOWNOŚĆ, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, BAT MICWA, OWODNIOWCE, KULCZYBA, KONDOMINIUM, GIĘTKOŚĆ, STRONA INTERNETOWA, BOMBA KOBALTOWA, BALON, CYKL PRECESYJNY, BIBLIOPOLA, ROKOWANIA ZBIOROWE, NASADA, NAWROTOWOŚĆ, TROLLING, PASTISZ, ARSENAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.786 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: powściągnąć kogoś lub coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić posuwanie się naprzód, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWŚCIĄGNĄĆ KOGOŚ LUB COŚ W BIEGU, W RUCHU, UNIEMOŻLIWIĆ POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zatrzymanie, powściągnąć kogoś lub coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić posuwanie się naprzód (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZATRZYMANIE
powściągnąć kogoś lub coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić posuwanie się naprzód (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x