CHŁODNIA, W KTÓREJ EFEKT CHŁODZENIA UZYSKUJE SIĘ ZA POMOCĄ LODU NATURALNEGO LUB SZTUCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LODOWNIA to:

chłodnia, w której efekt chłodzenia uzyskuje się za pomocą lodu naturalnego lub sztucznego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LODOWNIA

LODOWNIA to:

pomieszczenie z bardzo niską temperaturą, np. o mieszkaniu (na 8 lit.)LODOWNIA to:

magazyn do przechowywania lodu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHŁODNIA, W KTÓREJ EFEKT CHŁODZENIA UZYSKUJE SIĘ ZA POMOCĄ LODU NATURALNEGO LUB SZTUCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.600

REMITENT, ZŁĄCZE, HOLOGRAM, EPITET, MAGNES, ANTYCYPACJA, OBIEG, STREFA CZASOWA, CIEMNA KARTA, OLEJ ARACHIDOWY, LUKI, TENOR LIRYCZNY, WĄŻ, ANOMALIA PELGERA-HUETA, PROKARBAZYNA, SIŁA PŁYWOWA, PARMEZAN, ETERIA, SYNEREZA, MICHAŁEK, PERKOZ GRUBODZIOBY, PROMOCJA, ŻYWOTOPIS, PIERSI, HELIOFIZYKA, PIĘTNASTKA, ZARZUT, FANATYZM, ROZRABIACZ, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ROZLUŹNIENIE, GAJNIK LŚNIĄCY, SPIRALA ARCHIMEDESA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SYMFONIK, ŁAZIK, CZASOPISMO, SŁUPEK, HUTNICTWO, PEDAGOG SPECJALNY, TROPIK, BALECIK, SPOTKANIE OPŁATKOWE, KŁOPOTANIE SIĘ, NAPĘD, NAWALANKA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, KADZIDŁO, JON, DEZAKTYWACJA, KRÓLIK, WELON, GATUNEK AMFIDROMICZNY, SALAMI, GĘSTE, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, POLONISTYKA, UŚMIECH SARDONICZNY, RAKI, KOLUMNA, MURARKA, ELANA, PAPIER, PROTEKCJONIZM, KAMBIUM WASKULARNE, ZABYTEK NIERUCHOMY, CYNADRY, RAFIA, TROSKA, ADMINISTRACJA, OLEJ PALMOWY, BIAŁA STOPA, MASZYNA PROSTA, PROTEZA, PANEKLA, ELEGANCIK, TACIERZYŃSKI, BOB, PÓŁWYSEP, PASSEPIED, MEMBRANA, TERIOLOGIA, IKEBANA, WYCHÓD, GAŁKA BLADA, REJESTR, REWOLWER, RZUT KAMIENIEM, TUNDRA, ŁOWCZY, MOTET, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, TARATAJKA, KOLOKACJA, ZWINNOŚĆ, KOMBINATORYKA, GARBNIK, GLORIA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, METEORYT, ZĄB, SZWEDY, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, OTWÓR KIERUNKOWY, PASIAK, KET, BEAN, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, TORNADO, MĄKA SITKOWA, WAŻNIK, ŁOWCA GŁÓW, BYDLAK, CZASOWNIK FRAZOWY, FLUWIOGLACJAŁ, STAROEGIPSKI, CZŁOWIEK PIÓRA, FOREMKA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, LENIUCHOWANIE, SPOŻYCIE, PANTALONY, START-UP, REPRESOR, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, GEODEZJA LEŚNA, PODSZYWACZ, HISTORIA, GRUCZOŁ DOKREWNY, POŁUDNIK STRUVEGO, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, WYŻYNA, MARKIZA, RONDEL, KOKTAJL KRABOWY, REAKTYWACJA, FERMAN, SĄSIEDZKOŚĆ, ŚLIWKA, WRZECIONO, TROGLOFIL, ROBAK, BULION, EKLIPTYKA, PRESKRYPTYWIZM, RIKSZARZ, ŚMIECIARZ, MEDYCYNA PRACY, TRAŁOWANIE, STOS, KWADRATURA, NIESUBTELNOŚĆ, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, GRABEN, GORE-TEX, OSIOWIEC, AUGUR, APTECZKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, FUTRYNA, GWIAZDKA, KRAN, CHOROBA VAQUEZA, OBAWA, GEOFIT KŁĄCZOWY, TAMARAW, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ZBIOREK, DEKLINACJA MIESZANA, PRZYGODA, REWOLWER, ZRZESZENIE, PROMIENIOWANIE, MINUSY, RÓWNINA SANDROWA, WAMPIR, ODTWÓRCA, BRZOZA CZARNA, DWUCUKIER, JALAPENO, TĘSKNOTA, PUNKT, ETOLA, URUK-HAI, OWADOŻERNE, ŚWIEŻAK, DZIENNIKARZ, OSTRYGOJAD, ANGEOLOGIA, PŁATKI, PRZYWODZICIEL, MIĘKISZ SPICHRZOWY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, SZKIELET OSIOWY, SIŁY POWIETRZNE, KULMINACJA, DYWANIK, KRATKA WENTYLACYJNA, PĘDRAK, DŻUNGLA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, SPRZĘCIOR, TARNOWIANIN, MISIOLUB, KUREK, BOCIAN SIODLASTY, PARNIK, NISKOROSŁOŚĆ, CHRZĄSTKA SZKLISTA, PASO PERUWIAŃSKI, PRZEKAŹNIK, PODIUM, SALA, KOMODOR, RAMIENICA OMSZONA, SPAD, SAMORZUTNOŚĆ, PLATT, RURKA INTUBACYJNA, PATRIARCHAT, SIOSTRA, INTERLINGWISTYKA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ANATOMIA WARSTWOWA, SPEKTROMETRIA MAS, TELESKOP, WĄŻ, RACZYNA, KAULIKARPIA, ABLUCJA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŁUCZNIK, NAWIETRZNIK, ZASIŁEK CHOROBOWY, ELEKTROCHIRURGIA, RATA BALONOWA, MATURA, LARYNGEKTOMIA, MILOWY KROK, GRA W KARTY, SPÓD, POTPOURRI, KOMPRES, BRĄZOWNIK, SIATKA, LINIE OCEANICZNE, ŻYWOPŁOCIK, KONWOJER, HERETYK, URZĄD CENTRALNY, OGRANICZONOŚĆ, ZWORKA, BIAŁY KRUK, PEGMATYT, KRATER PASOŻYTNICZY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PSYLOFIT, ZAŁOM, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, STELMACH, REGION, CHOROBA KENNEDY'EGO, EKRAN, MANDOLA, KRWIOBIEG, KOMPATYBILNOŚĆ, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, KRIOKOMORA, DZIEWIĄTA FALA, PUMPERNIKIEL, STRINDBERG, WARUGA, ONOMASTYKA, KAWA, TRYTON, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, CHRONOGRAF, ZWID, KEM, EKTENDOMIKORYZA, DRYL, SFERA BIOTYCZNA, KLAPA, ROZMNOŻA, CZOPEK, TAMARILLO, NEUROCHEMIA, PŁYTA PILŚNIOWA, TARNOWIANKA, WŁAMANIE, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ZIEMIA ODNIESIENIA, LANDSKNECHT, DYSKRECJA, MYDLARNIA, ?PRZEKŁADNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.600 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHŁODNIA, W KTÓREJ EFEKT CHŁODZENIA UZYSKUJE SIĘ ZA POMOCĄ LODU NATURALNEGO LUB SZTUCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHŁODNIA, W KTÓREJ EFEKT CHŁODZENIA UZYSKUJE SIĘ ZA POMOCĄ LODU NATURALNEGO LUB SZTUCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LODOWNIA chłodnia, w której efekt chłodzenia uzyskuje się za pomocą lodu naturalnego lub sztucznego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LODOWNIA
chłodnia, w której efekt chłodzenia uzyskuje się za pomocą lodu naturalnego lub sztucznego (na 8 lit.).

Oprócz CHŁODNIA, W KTÓREJ EFEKT CHŁODZENIA UZYSKUJE SIĘ ZA POMOCĄ LODU NATURALNEGO LUB SZTUCZNEGO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CHŁODNIA, W KTÓREJ EFEKT CHŁODZENIA UZYSKUJE SIĘ ZA POMOCĄ LODU NATURALNEGO LUB SZTUCZNEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x