MASZYNA ELEKTRYCZNA INDUKCYJNA MAŁEJ MOCY SŁUŻĄCA DO PRZEKAZYWANIA LUB ODTWARZANIA NA ODLEGŁOŚĆ WYCHYLEŃ KĄTOWYCH NA DRODZE ELEKTRYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SELSYN to:

maszyna elektryczna indukcyjna małej mocy służąca do przekazywania lub odtwarzania na odległość wychyleń kątowych na drodze elektrycznej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SELSYN

SELSYN to:

maszyna elektryczna o zasadzie działania zbliżonej do silnika elektrycznego, używana jako przyrząd pomiarowo-wskaźnikowy, który może jednocześnie wykonać pewną pracę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ELEKTRYCZNA INDUKCYJNA MAŁEJ MOCY SŁUŻĄCA DO PRZEKAZYWANIA LUB ODTWARZANIA NA ODLEGŁOŚĆ WYCHYLEŃ KĄTOWYCH NA DRODZE ELEKTRYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.171

ALIENACJA, ŻAL, DOZOROWIEC POGRANICZA, PÓŁRUCH, PIANOLA, ALKOHOL ROLNICZY, TERMOMETR RNA, KONSYSTORZ, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, CHRUST, SKRA, WZIĘCIE POD WŁOS, ALEC, STAN, NARTOW, SPLOT, BIOREMEDIACJA, GŁOWACZ, ROM, FLAUSZ, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, MOZART, FAŁDA, FEERIA, FIDEIKOMISARZ, UŻYTEK, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, DONIESIENIE, ROLADA, KIFOZA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, MECHOWCOWE, DZIKA KARTA, BOMBA NOMINALNA, FENIG, PODSUFITKA, WYROCZNICA, GRZYB NIEJADALNY, RUNA, MANEŻ, SKÓRNIK, KLINIEC, RÓŻA BAZALTOWA, MECENAT, AKRYL, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, DRENAŻ, SZALOTKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, AFILIACJA, KOPALINA PODSTAWOWA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PLANETARIUM, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, RAWKA BŁAZEN, MAŹNICA, CZARTER, ZAJĄCZEK, SPÓJNIK WYNIKOWY, ŚLIZGAWKA, HIN, KATAFALK, KABRIOLET, DZIAŁ WODNY, MARIO, MAJÓWKA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ROZLEGŁOŚĆ, KREW, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PORT, FLUORESCENCJA, WĘZEŁ, TUSZ, KUGLARZ, ROSZCZENIE REGRESOWE, PRACE, WPŁATA, MRÓWKA, SERM, ŁOPATA, NOSICIEL, RUSKOŚĆ, OSZCZEP, FUTERAŁ, PARK PRZEMYSŁOWY, OKO, PARYTET, AZOLLA AFRYKAŃSKA, MONTAŻ, PRZEDŁUŻACZ, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, SPRAWNOŚĆ, ŁOWIECTWO, WŁOSY WENUS, SZUM, OSĘKA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, FAB LAB, GWAJAK, KOŁTRYNA, OBUWIE, URAZ, RUCH, WELON, TENDER, AEDICULA, ANAGLIF, PEAN, BEZPIECZNY SEKS, RODZINA KATYŃSKA, PEIRESKIA, RICHELIEU, JĘZYK CHIŃSKI, GRADACJA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KONSOLIDACJA, EMOTKA, MUZYKA, EFEKT SNOBA, KRWOTOK, KASETON, ARON HA-KODESZ, TUNIKA, PRÓBKA, ŁUSKOWIEC, ZAPALNIK UDERZENIOWY, SOLE, ORBITA POLARNA, ŁONO, ANEMIA APLASTYCZNA, ALABAMA, NAPIĘCIE, RZYMSKI, NAZWA HANDLOWA, PASER, SALDO CYKLICZNE, JASZCZURECZKA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PROCES FIZYCZNY, PASSA, GNÓJ, NEKROPOLA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, KRYPA, CIEPŁO, PERYKARP, BESTIARIUSZ, WASABI, ATUT, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, PASTEL, MUSZLA, BROŃ MIOTAJĄCA, AKWATINTA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, RESTART, WYDAWNICTWO ZWARTE, IMPERIUM BRYTYJSKIE, INDOS, WITAMINA, PRZĘSŁO, KOPS, NOK, ODBOJNICA, DIVA, SAŁATA LOLLO, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, OCZAR, WPADKA, EKSPANDOR, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, BEDŁKA, KULT ŚWIĄTYNNY, KARMEL, OBRONA WŁASNA, BLASTODERMA, BRZOZA CZARNA, SKRAJNIK, BIEG DYSTANSOWY, KAULIKARPIA, PARTIA, APOGEUM, PRZEPROST, ŚWIAT, DYWIZ, DYFUZJA CHEMICZNA, ABNEGATKA, PRYMITYWIZM, PERŁA, NUDZIARZ, WICIOKRZEW, GALASÓWKA, SŁODYCZ, TYTUŁ NAUKOWY, LAMPKA, APATIA, BIS, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, PIĘTA ACHILLESOWA, USTAWKA, SWORZEŃ, ISTOTA, KLAPECZKA, PULPA, DETENCJA, STROPNICA, TRASA WYLOTOWA, SPIEK, ZASIĄG, PLEWKA, EGZORCYZM, SEJSMOGRAM, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, CŁO WYRÓWNAWCZE, WAT, FUJARKA, NIERUCHLIWOŚĆ, KAJUTA, HIPNOTERAPIA, BOROWIKOWA, AMPUŁKA, DWUWIERSZ, EKRAN, GRECKI, GORSET, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ZABYTEK, CZERWONY, PICOWNIK, PODOKARP, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, FUNKCJA, GAZOLINA, WRÓBEL POLNY, ZIELONE, PODWOZIE, KONKURS, KARRUKA, GAMBIT, KILOFEK, DZIURAWKA, TRANSPORT, DEKRETACJA, BEZIMIENNOŚĆ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, ROZDZIAŁEK, TRAUMATYCZNOŚĆ, AKROLIT, BEGONIA, PAZUR, GLIKOLIPID, ARKADKA, AGATA, FILECIK, ANITA, POLEWACZKA, TRANSLOKACJA, JAMRAJ, GENERALISSIMUS, NIESTOSOWNOŚĆ, ZESTAWIK, PULARES, TAŚMA, KĘPA, GOLFIK, UNDECYMA, CYTOKININA, DOMINANTA, WIĆ ROŚLINNA, FIBRYL, WSZECHSIŁA, SŁUŻBA DYŻURNA, CIAŁO NIEBIESKIE, KRATER METEORYTOWY, KOLIMATOR, PARCH, SZAMPAN, SKALA, NACIĄG, TEMPERATURA ZAPALENIA, GALÓWKA, OKRES PÓŁTRWANIA, SENES, RUCH PRZYSPIESZONY, SER, TELEFONIA, STEK, ODDANIE, DZWONNICA, TOKSEMIA, KOŃ PAROWY, BRAK, CZECZOTA, SONDA, SWETER, CHOREG, ?ŁOWCA .

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ELEKTRYCZNA INDUKCYJNA MAŁEJ MOCY SŁUŻĄCA DO PRZEKAZYWANIA LUB ODTWARZANIA NA ODLEGŁOŚĆ WYCHYLEŃ KĄTOWYCH NA DRODZE ELEKTRYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ELEKTRYCZNA INDUKCYJNA MAŁEJ MOCY SŁUŻĄCA DO PRZEKAZYWANIA LUB ODTWARZANIA NA ODLEGŁOŚĆ WYCHYLEŃ KĄTOWYCH NA DRODZE ELEKTRYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SELSYN maszyna elektryczna indukcyjna małej mocy służąca do przekazywania lub odtwarzania na odległość wychyleń kątowych na drodze elektrycznej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SELSYN
maszyna elektryczna indukcyjna małej mocy służąca do przekazywania lub odtwarzania na odległość wychyleń kątowych na drodze elektrycznej (na 6 lit.).

Oprócz MASZYNA ELEKTRYCZNA INDUKCYJNA MAŁEJ MOCY SŁUŻĄCA DO PRZEKAZYWANIA LUB ODTWARZANIA NA ODLEGŁOŚĆ WYCHYLEŃ KĄTOWYCH NA DRODZE ELEKTRYCZNEJ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ELEKTRYCZNA INDUKCYJNA MAŁEJ MOCY SŁUŻĄCA DO PRZEKAZYWANIA LUB ODTWARZANIA NA ODLEGŁOŚĆ WYCHYLEŃ KĄTOWYCH NA DRODZE ELEKTRYCZNEJ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x