DZIAŁANIA DZIECKA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ POZNAWCZYCH - WYSTĘPUJĄ W KONTAKCIE Z NOWĄ SYTUACJĄ LUB BODŹCEM, POZWALAJĄ ZASPOKOIĆ POZNAWCZE POTRZEBY DZIECKA, M.IN. AKTYWACJA RECEPTORÓW, PRZYBLIŻANIE SIĘ DO OBIEKTU, MANIPULACJA, STAWIANIE PYTAŃ I PRZYPUSZCZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE to:

działania dziecka prowadzące do zdobycia informacji i doświadczeń poznawczych - występują w kontakcie z nową sytuacją lub bodźcem, pozwalają zaspokoić poznawcze potrzeby dziecka, m.in. aktywacja receptorów, przybliżanie się do obiektu, manipulacja, stawianie pytań i przypuszczeń (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIA DZIECKA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ POZNAWCZYCH - WYSTĘPUJĄ W KONTAKCIE Z NOWĄ SYTUACJĄ LUB BODŹCEM, POZWALAJĄ ZASPOKOIĆ POZNAWCZE POTRZEBY DZIECKA, M.IN. AKTYWACJA RECEPTORÓW, PRZYBLIŻANIE SIĘ DO OBIEKTU, MANIPULACJA, STAWIANIE PYTAŃ I PRZYPUSZCZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.950

KIOSK, KOMPENSACJA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, OGNIWO NALEWNE, ARTEFAKT, ZIARENKO, OPOZYCJA, BUCHTA, MALATURA, MROZEK, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, UPADŁOŚĆ, FIBRYL, DOJŚCIE, GŁOWICA, DZIESIĄTKA, PAMIĘTNIK, UDAR SŁONECZNY, TRYMER, OLAF, GARMAŻERNIA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, KILOMETR NA SEKUNDĘ, BEŁKACZEK POSPOLITY, MEDRESA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, NASTURAN, POKŁAD DOLNY, SELSYN, SPRZĘŻNICA, OPOŃCZYKOWCE, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, GODET, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, UBOGI KREWNY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, JEDNORAZOWOŚĆ, NALEŚNIK WIOSENNY, SZYFON, TRAGICZNOŚĆ, NIEODZOWNOŚĆ, PASTEL, PACJENT URAZOWY, KAPAR, WIRULENCJA, KARETKA REANIMACYJNA, BAZYLIA, ORZEŁ, SZAGRYN, KABINA RADIOWA, TAPETA, HERBACIARKA, BATORÓWKA, LISTA TRANSFEROWA, GITARA BASOWA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, RÓJ, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, PARTIA HISZPAŃSKA, PRZESZKODA, CYKL KONIUNKTURALNY, PROGRAM, NATURA, DOKTOR HABILITOWANY, SEKCJA, ALAIN, MUSZKATOWCOWATE, JANSENIZM, LANDSKNECHT, BLOCZEK, ABOLICJONISTKA, FILIŻANKA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, GALÓWKA, MEDYCYNA NUKLEARNA, DRZEWO, OLEJ, GULASZ, BROKER UBEZPIECZENIOWY, JOSE, NIEUMARŁY, OPŁATA SANKCYJNA, BOBIK, PASTERSKOŚĆ, SOS MUŚLINOWY, PELAGIAL, OZONEK, BEZWYZNANIOWIEC, POMPA POŻARNICZA, OPŁATA MIEJSCOWA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, MNISZEK, SZCZELINA LODOWCOWA, SPONTANICZNOŚĆ, RZEZAK, TORU, WŁÓKNO, DOM REKOLEKCYJNY, KRECIK, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, SMERF, MUZYKA, EDOMETR, DONIESIENIE, NERKA RUCHOMA, URZĄD IMIGRACYJNY, PŁYN NASIENNY, ILUMINACJA, RUMUNKA, LABORATORIUM, KLONOWANIE, MECENASOSTWO, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, ODMIANA HERBOWA, KURATORSTWO, KAMERTON, STAROANGIELSKI, ZBIÓR, KOZAK, KULTUROWOŚĆ, KAGANIEC, SZACHY TRZYOSOBOWE, SYMPTOMAT, MROZIWO, MAŁPA WĄSKONOSA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, OTTO, IBERYSTYKA, ZATOR, ŻYDOSTWO, EGZOTYK, MISIOLUB, SYGNAŁEK, FARBOWANIE SIĘ, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, WODOCIĄGOWNIA, RANA POSTRZAŁOWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KACZY DÓŁ, NAPRĘŻACZ, MIKROKROPKA, SYGNALIZATOR, BOCIAN, OREGANO, EGZEKUTOR, NOŚNA, JĘZYK ANGIELSKI, ARCUS TANGENS, LEKTOR, ASYMILACJA, PYSZOTA, NARÓD, ŁAPÓWKARSTWO, KOCHANEK MUZ, TRZYNASTY, WAGNER, GARDEROBA, BROSZA, TREPY, DIAGONAL, PROKARBAZYNA, FACHURA, STYKÓWKA, SYMPOZJON, INKUBACJA, HEGEMON, NAGOŚĆ, MATURZYSTA, MARKGRAF, USTĘP, KREM, LUBASZKA, RECEPTYWNOŚĆ, JUBILER, BUTLA, WIDEOMAN, DOPING, PINGWIN ADELI, SILNIK CZTEROTAKTOWY, ZASYP, TRZPIEŃ, ROCZEK, KIEROWCA, PŁACA, DOK, FUNKCJA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, GRZYB SKALNY, KŁOSEK, GORĄCZKA DUM-DUM, ZWYCZAJOWOŚĆ, WYWIAD CHOROBOWY, TRAGICZNOŚĆ, NOŻYK, PIKIETA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, WINKRYSTYNA, ANTYWESTERN, PODZIEMIE, ŚWIETLISTOŚĆ, LEGENDA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NUMER TAKTYCZNY, MEANDER, KAMIEŃ, MIKROCHIRURGIA, SIEĆ ENERGETYCZNA, TEFILIM, WAR, INSTALATOR, LB, KORNWALIJSKI, COŚ NA ZĄB, GEOFIT CEBULOWY, EŁK, COCKNEY, ŻUŻEL, DEFERENT, ABLACJA LODOWCOWA, RIKSZARZ, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, DRUHNA, KOCIE OKO, ADAT, SALETRA, TELEBINGO, JAŚMIN, TURANISTA, AGAT MSZYSTY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, DOMICYL, KRYZA, RETRAKCJA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, DEROGACJA, LEUKOTOMIA, ETYKIETA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, PANDRAK, SĄD OPIEKUŃCZY, KROKANT, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ŻELE, PREDESTYNACJA, SPRYCIARKA, KARTEL, DEOKSYNUKLEOTYD, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, TRAWA MORSKA, RZEP, TRZEPACZ, KISZONKA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, DRES, HEJT, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ULUBIENIEC MUZ, PATOLOG SĄDOWY, ROZPISKA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, TUŁACZ, WIECZERNIK, MURARKA RUDA, SINGIEL, DIKSONIOWATE, SADOWISKO, TRIDUUM, ROZJAZD, KORBACZ, NAPÓR, MŁYN, STRONA, TAFTA, KUFA, REKLAMIARZ, GABINECIK, KECZUA, RYZYKO NIEWYGASŁE, BIEGUN, NAUKA PRZYRODNICZA, OBURĘCZNOŚĆ, SPÓŁKA, KOŻUSZEK, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, RAJZBRET, ZGŁĘBNIK, DOKUMENTALISTYKA, POTNICA, ALBUMIK, HELMIOTOLOGIA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, MAMUT POŁUDNIOWY, KOMUNIA, KOMISUROTOMIA, BABUŚKA, RADIANT, TYPOLOGIZACJA, PACYFIKAŁ, ?POZIOM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIA DZIECKA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ POZNAWCZYCH - WYSTĘPUJĄ W KONTAKCIE Z NOWĄ SYTUACJĄ LUB BODŹCEM, POZWALAJĄ ZASPOKOIĆ POZNAWCZE POTRZEBY DZIECKA, M.IN. AKTYWACJA RECEPTORÓW, PRZYBLIŻANIE SIĘ DO OBIEKTU, MANIPULACJA, STAWIANIE PYTAŃ I PRZYPUSZCZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIA DZIECKA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ POZNAWCZYCH - WYSTĘPUJĄ W KONTAKCIE Z NOWĄ SYTUACJĄ LUB BODŹCEM, POZWALAJĄ ZASPOKOIĆ POZNAWCZE POTRZEBY DZIECKA, M.IN. AKTYWACJA RECEPTORÓW, PRZYBLIŻANIE SIĘ DO OBIEKTU, MANIPULACJA, STAWIANIE PYTAŃ I PRZYPUSZCZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE działania dziecka prowadzące do zdobycia informacji i doświadczeń poznawczych - występują w kontakcie z nową sytuacją lub bodźcem, pozwalają zaspokoić poznawcze potrzeby dziecka, m.in. aktywacja receptorów, przybliżanie się do obiektu, manipulacja, stawianie pytań i przypuszczeń (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE
działania dziecka prowadzące do zdobycia informacji i doświadczeń poznawczych - występują w kontakcie z nową sytuacją lub bodźcem, pozwalają zaspokoić poznawcze potrzeby dziecka, m.in. aktywacja receptorów, przybliżanie się do obiektu, manipulacja, stawianie pytań i przypuszczeń (na 22 lit.).

Oprócz DZIAŁANIA DZIECKA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ POZNAWCZYCH - WYSTĘPUJĄ W KONTAKCIE Z NOWĄ SYTUACJĄ LUB BODŹCEM, POZWALAJĄ ZASPOKOIĆ POZNAWCZE POTRZEBY DZIECKA, M.IN. AKTYWACJA RECEPTORÓW, PRZYBLIŻANIE SIĘ DO OBIEKTU, MANIPULACJA, STAWIANIE PYTAŃ I PRZYPUSZCZEŃ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DZIAŁANIA DZIECKA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ POZNAWCZYCH - WYSTĘPUJĄ W KONTAKCIE Z NOWĄ SYTUACJĄ LUB BODŹCEM, POZWALAJĄ ZASPOKOIĆ POZNAWCZE POTRZEBY DZIECKA, M.IN. AKTYWACJA RECEPTORÓW, PRZYBLIŻANIE SIĘ DO OBIEKTU, MANIPULACJA, STAWIANIE PYTAŃ I PRZYPUSZCZEŃ. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast