FIGURA RETORYCZNA, OPIERAJĄCA SIĘ O WŁAŚCIWOŚCI JĘZYKA (W PRZECIWIEŃSTWIE DO FIGURY MYŚLI, ODWOŁUJĄCEJ SIĘ DO ŚWIATA POZAJĘZYKOWEGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIGURA SŁÓW to:

figura retoryczna, opierająca się o właściwości języka (w przeciwieństwie do figury myśli, odwołującej się do świata pozajęzykowego) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIGURA RETORYCZNA, OPIERAJĄCA SIĘ O WŁAŚCIWOŚCI JĘZYKA (W PRZECIWIEŃSTWIE DO FIGURY MYŚLI, ODWOŁUJĄCEJ SIĘ DO ŚWIATA POZAJĘZYKOWEGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.436

SHAKER, ELIZJA, TROJAN, SUCHORYT, UKŁAD ODNIESIENIA, KACZKA PO PEKIŃSKU, PARLAMENT, KARCYNOLOGIA, PLOTER TNĄCY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, CHOROBA GOODPASTURE'A, BŁONA PŁAWNA, SYRENA OKRĘTOWA, WIETRZENIE FIZYCZNE, PAUL, SZKLISTOŚĆ, BYDLEŃ, ZESZYT W KRATKĘ, KOLEJKA LINOWA, KURANT, CHOROBA ZARAŹLIWA, STARY WYGA, MILCZĄCA ZGODA, ŚLIZGAWICA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ZIMNE NÓŻKI, MIĘSOŻERSTWO, KAZAMATA, ŻOŁDAK, ANTIFA, USZTYWNIACZ, ALGEBRA OGÓLNA, PRZYPADEK, ICHNOLOGIA, PROLIFERACJA, MYŚLIWY, RESYNTEZA, OPACZNOŚĆ, MANELE, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, BAŁYK, TEKSTUALNOŚĆ, ROŚLINA FIKCYJNA, POROZUMIENIE PŁACOWE, PACZKA, KĄT, PASEK, TOWAROZNAWSTWO, SUTASZ, ZIARNO, MARUCHA, CHOROBA KESONOWA, SZCZENIARA, MEJLOWANIE, MIECZ OBROTOWY, SILNOŚĆ, HELISA, BECZKA, WIATRAK, FRYGOWIE, TOROS, NARNIA, MEANDER, KOWALSKI, WŁÓKNO, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ROMANSOPISARZ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, BIEGUN POTYLICZNY, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, POZA, SUPERTOSKAN, CEWKA INDUKCYJNA, STROFA ALCEJSKA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, CHORIAMB, RĘKOSKRZYDŁE, ZWARCIE SZEREGÓW, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, PROFESJONALISTA, LUNETA, LORETANKA, FENEK, PASZTETNIK, WIBRACJA, METAMORFIZM WSTECZNY, POŚWIĘCENIE, PRZECZENIE, AKUSTYKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, NACIEK, ŻÓŁWIE, BANK DRZEW, WIELOPIĘTROWIEC, ZATRZYMANIE SIĘ, DŹWIĘCZNOŚĆ, ARABSKI GREYHOUND, KABEL, SKROMNOŚĆ, MEGAPOLIS, NABIEG KORZENIOWY, IZBA, DOMINANTA KOMPOZYCYJNA, ŚWIERAD, STARE MIASTO, ŻYWNOŚĆ, DŻDŻOWNICA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, SAŁATA, STOSUNEK PRZERYWANY, KOTERYJNOŚĆ, POCHODZENIE, RYBACZKA, OPRYSZCZKA, DEKLARACJA, SWAWOLA, PILNOWACZ, FALA, TRZY KARTY, HASŁO, KASZUBSKI, CZAPLA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, KARTRIDŻ, USZYSKO, JAŚMIN, WYDATKI KONSUMPCYJNE, FUNKCJA LAGRANGE'A, BEZPARDONOWOŚĆ, OSOWATE, WĄŻ, REFREN, POBORCA, KSIĘGOWA, USTERKOWOŚĆ, MANIERY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, WINDA, LINIJKA, DZIADZIENIE, OPROWADZACZKA, ŁUK BLOCZKOWY, PRZYPŁYW, FEMTOCHEMIA, TORBACZE, MRÓWKA ŻNIWIARKA, ELEKTRONIKA, TROMPA, MUSZLA KLOZETOWA, STYRON, ŻYWOTOPIS, KŁOBUK, PRZEŚLIZG, SZPADA, ZMROK, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, CUDOWNY OWOC, SZTUCZNA INTELIGENCJA, GRUBA RYBA, KAPILARA, DREWNO FIOŁKOWE, ZAŁAM, DIAKON, ZATRACENIE, RÓWNIK TERMICZNY, MEDIALNOŚĆ, HELING, TRÓJKOMBINACJA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, BUTELKA, DERBY, ONE-STEP, SOK JELITOWY, PARKIETAŻ PENROSE'A, MISIOLUB, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ŚWINIA CELEBESKA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, SYJON, FIKCJA LITERACKA, KOŃ LOKAJSKI, MUSZLA KONCERTOWA, SZABLA, KABOTYŃSTWO, RELA, GALINSTAN, ANAFORA, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, CYSTA BAKERA, PRZEPRÓCHA, JORDANEK, LIGA, DOPPELGANGER, PLUJ-ZUPKA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, GLEBA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, LITERATURA POPULARNA, ANGLOSAS, SŁOWA, BACKGROUND, GENETYKA EKOLOGICZNA, PTERION, KOREKCJA DYNAMICZNA, KONTRAPOST, REGLAN, JĘZYK AJNOSKI, RYBA MASŁOWA, OTWIERANIE SERCA, SYNEREZA, WCIĄGARKA, ZDZIADZIENIE, EPIKUREIZM, KSENOLIT, PANTOFAG, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, MOBIL, ŚWIECIDEŁKO, TYTUŁ WYKONAWCZY, TRAJEKTORIA, SZORY, SOSNA CZERWONA, WODA PO KISIELU, PREZYDENCJALIZM, ARTEFAKT, FERMA, RACA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, DURIAN, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, DIAPAUZA ZIMOWA, GŁOS ELEKTORSKI, SOCJOLOGIA RADYKALNA, WŁÓKNO, PROTEST, SKROMNOŚĆ, MASA KAŁOWA, ANTYCHRYST, PERGAMIN, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, ŁATWOPALNOŚĆ, SCENERIA, SKALA PODATKOWA, CZYNELE, APEKS, WEKA, WAGON PULMANOWSKI, PIASEK BĄBLOWCOWY, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, CHÓD, WYRĄB, SZLACHTA CHODACZKOWA, POZYCJA TRENDELENBURGA, BAJECZNOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, LATARNIA UMARŁYCH, ANTARKTYKA, OBRONA, SIDOR, GEOFIT RYZOMOWY, PERFUMKI, TRANSFORMACJA FALKOWA, ODLEWARNIA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, WYCHOWANKA, LINA PORĘCZOWA, FUNDUSZ PŁAC, WSZYSTKOŻERCA, MIEDNICZKA NERKOWA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, SKROMNIŚ, JAPOK, BAKTERIA ŚLUZOWA, POTAJNIK, PIĘTKA, KLESZCZE, BARWINEK, PANCERNIK SZCZECINIASTY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, UŁAMEK ZWYKŁY, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, LENIN, PACHISI, PLAC, KECZUA, SHONEN-AI, RZEŚKOŚĆ, ORZECH BRAZYLIJSKI, TRANSSEKSUALISTKA, OBLICZNOŚĆ, WIBROAKUSTYK, OSTREK, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, TURANIEC, PAKA, ?ZWIĘZŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIGURA RETORYCZNA, OPIERAJĄCA SIĘ O WŁAŚCIWOŚCI JĘZYKA (W PRZECIWIEŃSTWIE DO FIGURY MYŚLI, ODWOŁUJĄCEJ SIĘ DO ŚWIATA POZAJĘZYKOWEGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIGURA RETORYCZNA, OPIERAJĄCA SIĘ O WŁAŚCIWOŚCI JĘZYKA (W PRZECIWIEŃSTWIE DO FIGURY MYŚLI, ODWOŁUJĄCEJ SIĘ DO ŚWIATA POZAJĘZYKOWEGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIGURA SŁÓW figura retoryczna, opierająca się o właściwości języka (w przeciwieństwie do figury myśli, odwołującej się do świata pozajęzykowego) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIGURA SŁÓW
figura retoryczna, opierająca się o właściwości języka (w przeciwieństwie do figury myśli, odwołującej się do świata pozajęzykowego) (na 10 lit.).

Oprócz FIGURA RETORYCZNA, OPIERAJĄCA SIĘ O WŁAŚCIWOŚCI JĘZYKA (W PRZECIWIEŃSTWIE DO FIGURY MYŚLI, ODWOŁUJĄCEJ SIĘ DO ŚWIATA POZAJĘZYKOWEGO) sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - FIGURA RETORYCZNA, OPIERAJĄCA SIĘ O WŁAŚCIWOŚCI JĘZYKA (W PRZECIWIEŃSTWIE DO FIGURY MYŚLI, ODWOŁUJĄCEJ SIĘ DO ŚWIATA POZAJĘZYKOWEGO). Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast