DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WŁASNOŚCIAMI FIZYCZNYMI A BUDOWĄ KRYSZTAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYSTALOFIZYKA to:

dział fizyki zajmujący się ustalaniem zależności między własnościami fizycznymi a budową kryształów (na 14 lit.)KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA to:

dział fizyki zajmujący się ustalaniem zależności między własnościami fizycznymi a budową kryształów (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WŁASNOŚCIAMI FIZYCZNYMI A BUDOWĄ KRYSZTAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.427

KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, AFRYKANISTYKA, AEROFOBIA, DZIEŻKA, NELSON, STARZĘŚLA, ŻYWIENIE, STOPIEŃ HARCERSKI, ELEWACJA, PALATALIZACJA, KOMÓRKA MATECZNA, UPRAWA, BIAŁA SALA, ART ROCK, TRZYDZIESTKA, STRZELEC POKŁADOWY, SAKRAMENT, JEDWABNIK, PRZECIEK, FARMA, HYDROCHEMIA, FUTURE PROGRESSIVE, NASADKA, PEJZAŻYSTKA, KLARK, WIELOETAPOWOŚĆ, POST, STAŁA SVEDBERGA, BRANDENBURGIA, RAFIA, ESENCJALIZM, REZYGNACJA, BRAMOWNICA, RAUBITTER, BUTERSZNIT, TRÓJKA, IKROWIEC, KORZENIONÓŻKI, DRABINKA, MOPS, ŚMIEĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, GUZEK MONTGOMERY'EGO, HERBATKA, KOMITET, HIPERTEKST, ZŁOŻENIE POKŁONU, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, GRAFIKA KOMPUTEROWA, REGION STREFOWY, WIR POWIETRZNY, IMIESŁÓW BIERNY, GRAF PLANARNY, OPTYKA GEOMETRYCZNA, KARCYNOLOGIA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, MUTUALIZM, TORPEDA, PIECHUR, GEOFAG, KOLANÓWKA, TUNEZYJSKI, SATELITA KOMUNIKACYJNY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZESPÓŁ USHERA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, METODA AGLOMERACYJNA, SIZAL, POJEDYNEK, WABIK, SPRZĘŻNICE, ŚWIĘTE KOLEGIUM, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PIES, WOREK REZONANSOWY, SZPECIELE, HAITAŃSKI, EKRANOPLAN, NAŁOGOWOŚĆ, BACHMISTRZ, UKROP, MACZANKA, CHAMEOFIT, WALOŃSKI, HAK, PŁÓCIENNICA, OKUREK, KIJEK, AWANTUROWANIE SIĘ, BAZA, INFORMA, ZAPŁATA, UKŁAD ODNIESIENIA, ANATOMIA, JĘZYK, EUFONIA, WZGLĄD, DEKLARACJA, SEKCJA, IZOCHRONA, SZAMKA, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, PRZEDMIOT, MIOPATIA ALKOHOLOWA, HELIOFIT, WIDZOWNIA, PIEPRZ MNISI, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, SĄD OSTATECZNY, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, ENTOMOFAGI, KOŃ ANDALUZYJSKI, SYLABA OTWARTA, FRYZ, IMPRESYJNOŚĆ, POKUTA, NOOB, GARDEROBA, ŁADOWNIK, JĘZYK LUKSEMBURSKI, SARKOIDOZA, INTERWAŁ, SZYSZKA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, ZARANIE, NADGORLIWOŚĆ, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, NAWIS, SINIAK, TREND HORYZONTALNY, BIEG PŁASKI, KSIĘGOWA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, ZADRZECHNIA, DZIEŻA, TEORIA INFORMACJI, KUSZTYCZEK, GWIAZDA, CNOTLIWA ZUZANNA, WIEDŹMA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, UPADŁY ANIOŁ, LAWA TRZEWIOWA, PĘCHERZ ŻYWICZNY, ASOCJACJA GWIAZDOWA, SZMALCÓWKA, BARWINEK, ZIELE, JĘZYK POLSKI, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KRÓLIK, CAKE-WALK, MANIPULATOR, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, PŁYTKA NAZĘBNA, SKRUPULANT, HOŁDOWNIK, ZJAWISKO KERRA, DEMÓWKA, PIÓRNIK, WIELKI ATRAKTOR, WNIEBOWSTĄPIENIE, ZASIŁEK CHOROBOWY, TANAGRYJKA, JEŻOWIEC JADALNY, MISIACZEK, WAMPIRZYCA, CIEMIĘŻYCA, INDUKTOR, ŁOWCA TALENTÓW, EWEŃSKI, DERMATOLOGIA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, DŹWIGARKA, OSKARŻENIE, OLĘDER, WYŁOŻENIE SIĘ, PŁYTA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, WAŻNOŚĆ, GAZ ZIEMNY, STATYK, PRĘŻNOŚĆ, SHORT TRACK, SARABANDA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, DOSTOJNIK, SIŁA NOŚNA, OBURĘCZNOŚĆ, PODWOZIE, EPICYKL, KABINA RADIOWA, KOKILKA, OŻENEK, PANNA W WIEKU POBOROWYM, NOGAJOWIE, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, WISKOZA, AKCELERATOR CYKLICZNY, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KORKOWIEC, ZAKŁADKA, STRZEMIENNY, WIDŁOGONEK, OKNO KROSNOWE, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, DETERMINIZM, DAKTYL, DZBANIEC, BIAŁY KARZEŁ, EKSPATRIANT, MISJA STABILIZACYJNA, POPYCHADŁO, ZNAMIĘ SUTTONA, SECCHI, KONFRONTACJA, LALKARSTWO, PIANINO, SFORMUŁOWANIE, KULTURA AZYLSKA, DEKORATOR WNĘTRZ, PODUSZKA BALANSOWA, CIĘTOŚĆ, JAZDA, BIAŁORUSZCZYZNA, TAŚMA MONATAŻOWA, PROTOHISTORIA, IZOMER, BLUES, POGROBOWISKO, KAMIEŃ OZDOBNY, KOŻUSZEK, BOBOWATE WŁAŚCIWE, NOUMENON, TENORKI, MASTURBACJA, FOTOEDYTOR, ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, FILOGENETYKA, KUCHENKA, DRYFTER, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, WYNURT, CUKIER BURACZANY, HIPERTENSJOLOGIA, KAUTOPIREIOFAGIA, REKIN OWSONA, NADKRWISTOŚĆ, GŁOGOWIEC, SPADOCHRONIARKA, PUNKT LANZA, EGZOTARIUM, NOTARIUSZ, WYGIĘCIE, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, BOSSA NOVA, OPIEKUŃCZOŚĆ, PIKIEL, TOKI, ASOCJACJE, PARTER OGRODOWY, SPÓŹNIALSTWO, SAMOUCZEK, KONTYNGENCJA, BUFONADA, WRZĘCHY, LEWICA, ŻYDOFIL, MAPA HIPSOMETRYCZNA, NEANDERTALCZYK, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, SAMOZAPŁON, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, JANSENIZM, SZABAS, MASŁO, MAKROREGION, WYCIĄG, RYTUAŁ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, MAHDI, RYBY ŁAWICOWE, SEPARATYZM, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, KARTACZ, PRÓG WYBORCZY, OBEJMA, AŻUR, ROSYJSKI, UKŁAD ZBIOROWY, ZAWÓD, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, GAMELAN, MASZERUNEK, ?AWANGARDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WŁASNOŚCIAMI FIZYCZNYMI A BUDOWĄ KRYSZTAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WŁASNOŚCIAMI FIZYCZNYMI A BUDOWĄ KRYSZTAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYSTALOFIZYKA dział fizyki zajmujący się ustalaniem zależności między własnościami fizycznymi a budową kryształów (na 14 lit.)
KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA dział fizyki zajmujący się ustalaniem zależności między własnościami fizycznymi a budową kryształów (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYSTALOFIZYKA
dział fizyki zajmujący się ustalaniem zależności między własnościami fizycznymi a budową kryształów (na 14 lit.).
KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA
dział fizyki zajmujący się ustalaniem zależności między własnościami fizycznymi a budową kryształów (na 22 lit.).

Oprócz DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WŁASNOŚCIAMI FIZYCZNYMI A BUDOWĄ KRYSZTAŁÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WŁASNOŚCIAMI FIZYCZNYMI A BUDOWĄ KRYSZTAŁÓW. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast