KTOŚ AKCEPTOWANY, ROZPOZNAWANY JAKO SWÓJ, W PORZĄDKU, RÓWNY, JAKO TAKI, KTÓRY MA WIELE CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA GRUPY I WALORYZOWANYCH DODATNIO; CZŁOWIEK, PRZY KTÓRYM KTOŚ INNY DOBRZE, SWOBODNIE SIĘ CZUJE, OSOBA, DO KTÓREJ MOŻNA MIEĆ ZAUFANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SWOJAK to:

ktoś akceptowany, rozpoznawany jako swój, w porządku, równy, jako taki, który ma wiele cech charakterystycznych dla grupy i waloryzowanych dodatnio; człowiek, przy którym ktoś inny dobrze, swobodnie się czuje, osoba, do której można mieć zaufanie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SWOJAK

SWOJAK to:

ziomek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ AKCEPTOWANY, ROZPOZNAWANY JAKO SWÓJ, W PORZĄDKU, RÓWNY, JAKO TAKI, KTÓRY MA WIELE CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA GRUPY I WALORYZOWANYCH DODATNIO; CZŁOWIEK, PRZY KTÓRYM KTOŚ INNY DOBRZE, SWOBODNIE SIĘ CZUJE, OSOBA, DO KTÓREJ MOŻNA MIEĆ ZAUFANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.081

ZAPOJKA, DOGMATYCZNOŚĆ, REGENERATOR, HYDROFIT, KANAŁ KRĘGOWY, NAROCZNIK, GRZEBIEŃ, SAUDYJCZYK, GILOSZ, PRZECHOWANIE, OBROTNICA, ALERGOLOGIA, CZART, ŁÓŻECZKO, NOSACZ, SHORT-TRACK, ROTACJA, JĘZYKOZNAWCA, SZTAJEREK, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, KONTRGAMBIT GIANUTIO, GORZELNICTWO, ZŁOM, WIRTUOZERIA, GERMANIZATOR, AGLOMERACJA, STARORUSKI, TŁUSZCZAK, POCIĄG SZPITALNY, PARCIANKA, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, METAMORFIZACJA, FRONT, STARY MALUTKI, IZOLACJONIZM, WŚCIEKLICA DORODNA, NIEWIDZENIE, DEOKSYRYBONUKLEAZA, EON, OBSESYJNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, SAPROFAG, DOMEK, ANHYDRYT, GARDZIEL, KOŻUSZYSKO, PAY-AS-YOU-GO, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, AMOBARBITAL, MM HG, OUADDAI, SAJGONKA, POMNIK, FACETKA, DAWKA DOPUSZCZALNA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, CHAMSKI CYC, CZARNA DZIURA, SZPITAL ZAKAŹNY, CENTRUM, PREWENCJA RENTOWA, STRONA CZYNNA, PRINSEPIA CHIŃSKA, PASMANTERIA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ZŁAZ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KSEROGRAFIA, GOŚĆ, SINICA, MARSZ, TŁO, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, BIODOSTĘPNOŚĆ, PC, KOSZAROWOŚĆ, KOŹLAK PSZENICZNY, POLAROID, KRZYKACZ, NERKA, MIODOJAD LEŚNY, KAMERTON, MOSTEK, OPUSZCZENIE, BURZYK SZARY, RECYTATYW, HYDROKSYZYNA, TRZODA CHLEWNA, TABORYTA, CZŁONY, JAF, KRYSTALIZACJA, NIEŚWIADOMOŚĆ, DZIURKA, ENERGIA WYMIANY, NEUROGERIATRIA, GAGATEK, ZASIEDZIAŁOŚĆ, WŚCIEK DUPY, ZDECHLINA, ZAGRANICZNIK, BALKONETKA, BERŁO, DZIEŃ OTWARTY, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, WYNIKANIE LOGICZNE, CÓRKA ŚMIECIARZA, BENEFIS, PROTEID, BEZKASTOWIEC, PODSKAKIWACZ, ZAGÓRZANIN, NÓŻ, KIBLA, ALKAN, GONIEC CZARNOPOLOWY, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, JAŹŃ, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, POLARYZACJA, TOPIEL, EMBLEMAT, KOMBINATOR ALPEJSKI, SEKTOR NIEFINANSOWY, AUREOLA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, AGERAZJA, KOMÓRKA KERRA, ZWORKA, TŁUSZCZYK, MAKARONISTA, CHWYTAK, RAJZBRET, FATALISTA, GOJ, DIABELSKI MŁYN, BLOK, TOR, FENYLOPROPANOLAMINA, TURBINA CIEPLNA, KARBIDKA, BROŃ PANCERNA, KRZESŁO KURULNE, ŁOWCZY, POMPIER, MIESIARKA, DON KISZOT, WRÓŻBITA, TRZEŹWOŚĆ, RAJFUR, POSTĘPOWANIE, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, CACHE, KAWA, TONDO, PROSIAK, PROSTOWNIK SELENOWY, WSPÓŁUCZENNICA, SURFINGOWIEC, TRYCZNIK, OMIEG WSCHODNI, ADHORTACJA APOSTOLSKA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, CHŁODNIK, RÓWNIA POCHYŁA, CIUŁACZ, JEDNOKLASÓWKA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, MOGILAMBDACYZM, DORADCA, BEZDEŃ, RAK DREWNA, SOMATYZACJA, ATRYBUCJA GLOBALNA, HEREZJA, ŁOŻYSKOWIEC, ROŚLINA KORZENIOWA, MECHANIZM KIEROWNICZY, RENTGENOLOGIA, GETER, UNIŻENIE, SADYSTYCZNOŚĆ, FILM TRÓJWYMIAROWY, KREDYT STRACONY, GEOFIT KŁĄCZOWY, KAPOK, PLEMNIA, ZŁĄCZENIE, PRZECHLEWO, HELMIOTOLOGIA, WYSIĘK, ZAKŁAD PRACY, ADVOCATUS DIABOLI, DISACHARYD, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, OBRONA KERESA, SZTOKFISZ, WIEŻA STRAŻNICZA, BRANIE PRZYKŁADU, UCHLANIE SIĘ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, KIELON, SARABANDA, ENCYKLOPEDYSTA, CESARSTWO, PODRÓŻ, IRRADIACJA, KOŚCIÓŁ, DWUKWIAT, SZTUKA MINOJSKA, WIELKOŚĆ, MOTYWIK, PEŁZAK, EKSFOLIACJA, KARCYNOLOGIA, BÓJ SPOTKANIOWY, KAFEJKARZ, CZĘŚĆ, MINERAŁ, MIŚ, OBSADKA, WIBRACJA, CHLOROHEKSYDYNA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, KAMARYLA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, SOCJOPATOLOGIA, WELWET, SKULICE, NEGR, TWÓR, TWIERDZENIE COSINUSÓW, HEBRA, STOMATOLOG, NET, REAKCJA KATALITYCZNA, KAPILARNOŚĆ, ŻÓŁTKO, METRYKA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, FREZARKA, REGUŁA DEDUKCYJNA, MIASTO POWIATOWE, FREATOKSEN, INTERGLACJAŁ, DEZERCJA, DZIKI ZACHÓD, FURAŻ, NAUKA HUMANISTYCZNA, MASZYNA ŻNIWNA, KOŃ POZNAŃSKI, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, UFNOŚĆ, IMPLIKANT PROSTY, SEMINARIUM TEOLOGICZNE, FASKA, KURATORKA, PERYPATETYK, RAPEĆ, KOMEDIA DELL'ARTE, ŻURFIKS, KOŁCHOZ, FATAMORGANA, OBLACJONARIUSZ, ASTRACHAN, SIEDZIBA, MINISTRANT OŁTARZA, ZAKOLE, STRZAŁKA MAŁA, WIAROGODNOŚĆ, GETRY, STREFA NUMERYCZNA, PRYWACIARZ, ZNAKOMITOŚĆ, GASTRONOMIK, STAROINDYJSKI, RADIOBIOLOGIA, METEOR, SZADOK, POSTERUNEK, RUMUŃSKI, NIEDOCUKRZENIE KRWI, PAKOWACZ, JASTRZĘBI NOS, ORGAN, SYSTEM KASTOWY, ARAB, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, CHIRURGIA, NEKROMANCJA, AUTOPARODIA, PRZESTĘPNOŚĆ, AKUMULACJA, NATRĘT, MADERA, RÓWNIACZKA, ?PANKREATYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.081 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ AKCEPTOWANY, ROZPOZNAWANY JAKO SWÓJ, W PORZĄDKU, RÓWNY, JAKO TAKI, KTÓRY MA WIELE CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA GRUPY I WALORYZOWANYCH DODATNIO; CZŁOWIEK, PRZY KTÓRYM KTOŚ INNY DOBRZE, SWOBODNIE SIĘ CZUJE, OSOBA, DO KTÓREJ MOŻNA MIEĆ ZAUFANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ AKCEPTOWANY, ROZPOZNAWANY JAKO SWÓJ, W PORZĄDKU, RÓWNY, JAKO TAKI, KTÓRY MA WIELE CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA GRUPY I WALORYZOWANYCH DODATNIO; CZŁOWIEK, PRZY KTÓRYM KTOŚ INNY DOBRZE, SWOBODNIE SIĘ CZUJE, OSOBA, DO KTÓREJ MOŻNA MIEĆ ZAUFANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SWOJAK ktoś akceptowany, rozpoznawany jako swój, w porządku, równy, jako taki, który ma wiele cech charakterystycznych dla grupy i waloryzowanych dodatnio; człowiek, przy którym ktoś inny dobrze, swobodnie się czuje, osoba, do której można mieć zaufanie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SWOJAK
ktoś akceptowany, rozpoznawany jako swój, w porządku, równy, jako taki, który ma wiele cech charakterystycznych dla grupy i waloryzowanych dodatnio; człowiek, przy którym ktoś inny dobrze, swobodnie się czuje, osoba, do której można mieć zaufanie (na 6 lit.).

Oprócz KTOŚ AKCEPTOWANY, ROZPOZNAWANY JAKO SWÓJ, W PORZĄDKU, RÓWNY, JAKO TAKI, KTÓRY MA WIELE CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA GRUPY I WALORYZOWANYCH DODATNIO; CZŁOWIEK, PRZY KTÓRYM KTOŚ INNY DOBRZE, SWOBODNIE SIĘ CZUJE, OSOBA, DO KTÓREJ MOŻNA MIEĆ ZAUFANIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KTOŚ AKCEPTOWANY, ROZPOZNAWANY JAKO SWÓJ, W PORZĄDKU, RÓWNY, JAKO TAKI, KTÓRY MA WIELE CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA GRUPY I WALORYZOWANYCH DODATNIO; CZŁOWIEK, PRZY KTÓRYM KTOŚ INNY DOBRZE, SWOBODNIE SIĘ CZUJE, OSOBA, DO KTÓREJ MOŻNA MIEĆ ZAUFANIE. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x