RODZAJ MIKROSKOPU, W KTÓRYM DO GENEROWANIA POWIĘKSZONEGO OBRAZU BADANEGO PRZEDMIOTU JEST WYKORZYSTYWANE ŚWIATŁO PRZECHODZĄCE PRZEZ SPECJALNY UKŁAD OPTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ Z ZESTAWU OD KILKU DO KILKUNASTU SOCZEWEK OPTYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROSKOP OPTYCZNY to:

rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.)MIKROSKOP ŚWIETLNY to:

rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MIKROSKOPU, W KTÓRYM DO GENEROWANIA POWIĘKSZONEGO OBRAZU BADANEGO PRZEDMIOTU JEST WYKORZYSTYWANE ŚWIATŁO PRZECHODZĄCE PRZEZ SPECJALNY UKŁAD OPTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ Z ZESTAWU OD KILKU DO KILKUNASTU SOCZEWEK OPTYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.167

MOSTEK SCHERINGA, BŁYSKOTKA, BARANI ŁEB, ZABUDOWA, BRYTYJSKI, RAPTOREKS, PRZELOT, SAFIZM, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, KRYSZNAIZM, SZYBKOWÓZ, KOPUŁKA, TRANSPARENTNOŚĆ, STOMATOLOG, BRANIE PRZYKŁADU, PŁOMIENIE, WIZUALNOŚĆ, PORSCHE, NOWICJAT, AWINION, OLIWA Z OLIWEK, PIEPRZ CZARNY, KLUCZ, WŚCIEKLICE, DOLA, PASKÓWKI, ZAKOLE, ADWENTYSTA, CAMORRA, MĘTNOŚĆ, CIELĘCE LATA, LASONOGI, FLAZOLET, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, NIEPOKALANOŚĆ, WĘZEŁ ZWYKŁY, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, WIELOBARWNOŚĆ, CHORAŁ PROTESTANCKI, REJESTR OKRĘTOWY, UKRAINKA, POLIFONIA, ASTROSPEKTROSKOPIA, CYNGIEL, ZBIORNIK RETENCYJNY, REIFIKACJA, REWOLUCJA, AZJATYCKI TYGRYS, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, PARADOKS, PRZEDROST, UNKWILLOZAUR, BALSAM, SALONOWIEC, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, POKUSA, OTULINA, NIEDOROZWÓJ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, MINERALOGIA GENETYCZNA, ZASOBOŻERNOŚĆ, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, NAFCIARSTWO, SMS, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SŁOWACKI, AYACACHTLI, MENDOZAZAUR, PRASADA, NUBIRA, ŚWIAT DYSKU, FILOLOGIA NIEMIECKA, ARAMBOURGIANIA, CYGARNICA, SATELITA GEOSTACJONARNY, ALPINARIUM, JASKÓŁCZE ZŁĄCZE, MORTAL KOMBAT, ANTAGONISTA, PIEPRZYCZNIK, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, WAGON BREKOWY, KSIĘGOWY, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, BIAŁA NIEDZIELA, HOKEJ, FERMENTACJA MASŁOWA, SPINING, OŻYNA, FICROJA, ODDZIAŁ, COPYPASTA, PRZERABIACZ, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, MAKABRYCZNOŚĆ, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, KOŁNIERZYK BEBE, PRĘDKOŚĆ FALOWA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, WATA, AKSAMITEK, KAMIKADZE, PRZEPOCZWARZENIE, WAGON PULMANOWSKI, KACZKA CZERNICA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, SHAKER, DEWOCJONALIA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, AGREGATOR, ZLEW, STRATOTYP, ZAPORA, KOD, KWIATUSZEK, REWANŻ, NIEZADOWOLENIE, IKAT, RUTYNA, SIATKOWIEC, FALKA, SENSOWNOŚĆ, ŁAPIDUCH, TEORIA GRAFÓW, SKAZA MOCZANOWA, SABOT, KASZTAN, DROBNIACZEK, GEOGRAF, REZONANS, WDŻ, POETA LAUREATUS, FISTUŁA, FREATOKSEN, KARAKUŁ, OLIMPIADA, KAPANINA, SUTKA, EKSKREMENTY, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BAJKOPIS, IMMUNOGENETYKA, POZYCJA, ENTOMOLOGIA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KIERUNEK, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, REPRESJA, CZIP, OBUCH, REMONT BIEŻĄCY, FILOZOFIA MATEMATYKI, GRAFIKA INŻYNIERSKA, OBRAZOWOŚĆ, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, TOLERANCJA WYMIARU, SARONG, ANAKREONTYK, POWRÓZEK NASIENNY, MORS, CZUWANIE MODLITEWNE, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, CERES, ŁOTEWSKOŚĆ, GALAKTYKA, TRZECIACZKA, WTYCZKA, KOMENDATARIUSZ, ANGIELSKOŚĆ, KLESZCZE MIĘKKIE, GÓRALSKI, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, FLASZKA, JĘZYK HETYCKI, KILKA, ANKIETA PERSONALNA, BAON, SWOBODA, KLIRING PRACY, SIEDLISKO, OBWÓD AUTONOMICZNY, WYROBISKO KORYTARZOWE, PRZETWORNIK, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, CEREMONIA HERBACIANA, SNYCERZ, KONSTANTAN, ARCHEOPTERYKS, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, LOGIKA FILOZOFICZNA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, TEREN, GRAFICZKA, OKRĘT DOZOROWY, ILOCZYN WEKTOROWY, MOTOR, CHOMIK TURECKI, WETKA, EDIAKAR, RACHUBA, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, MAJONEZ, GWIAZDA NOWA, ŁAD, FOKSTERIER, SSAKI WŁAŚCIWE, SODOKU, ORKUS, ŁYŻKA CEDZAKOWA, POPARCIE, KUPLER, DEPOZYCJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, OGÓRCZAK, ZAJOB, EROZJA GENETYCZNA, BALBO, TEORIA DOWODU, WYDMUSZKA, TUBIETIEJKA, BIAŁORUTENISTYKA, OŚRODEK, KAPROZUCH, KOŃ, GŁADZAK, RADA GABINETOWA, STAROPOLSKI, VERTIKAL, OWCZA WEŁNA, WETERAN, AMYGDALODON, JAMA OTRZEWNA, TYTANOFON, MATCZYNOŚĆ, BUJAK, FILOLOGIA, OBRONA FRANCUSKA, SILNIK SKOKOWY, FARMA, WŁOK, CIEMNOBLASZEK, DNA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, DZIARSKOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, PRZEŚWIT, KIJANKA, HARD ROCK, LOGOPEDKA, KONFEDERACJA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, USTAWA, ORIENTACJA, ŚWINKA, TEATR LALEK, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, KOŁATANINA, RACJONALIZM, PRZEMYSŁ SIARKOWY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, CHEMEX, TAŚMOWY, NOWY, MAPA FIZYCZNA, LATAWIEC, WOLUMTERYCZNOŚĆ, INFOBOX, PROLEK, STRONA BIERNA, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, MECHANIZM JARZMOWY, MOTYWIK, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, FUNKCJONALIZM, FORMA DRUKOWA, KADŹ ZACIERNA, NADSCENIE, REDEMPTORYSTA, WYPŁYW, SKIP, BUCZYNA NIŻOWA, KAKAO, ARAB, ZWÓJEK, MONOFAGI, TUNDRA, GRASICA, KOŚCIÓŁ, RATUSZ, ANALIZA FUNKCJONALNA, ASYRYJSKI, CHASEREK, GOŁĘBIĄTKO, OBŁOK SREBRZYSTY, DWUWARSTWOWOŚĆ, EPICYKL, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ?DRELICH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.167 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ MIKROSKOPU, W KTÓRYM DO GENEROWANIA POWIĘKSZONEGO OBRAZU BADANEGO PRZEDMIOTU JEST WYKORZYSTYWANE ŚWIATŁO PRZECHODZĄCE PRZEZ SPECJALNY UKŁAD OPTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ Z ZESTAWU OD KILKU DO KILKUNASTU SOCZEWEK OPTYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MIKROSKOPU, W KTÓRYM DO GENEROWANIA POWIĘKSZONEGO OBRAZU BADANEGO PRZEDMIOTU JEST WYKORZYSTYWANE ŚWIATŁO PRZECHODZĄCE PRZEZ SPECJALNY UKŁAD OPTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ Z ZESTAWU OD KILKU DO KILKUNASTU SOCZEWEK OPTYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROSKOP OPTYCZNY rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.)
MIKROSKOP ŚWIETLNY rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROSKOP OPTYCZNY
rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.).
MIKROSKOP ŚWIETLNY
rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ MIKROSKOPU, W KTÓRYM DO GENEROWANIA POWIĘKSZONEGO OBRAZU BADANEGO PRZEDMIOTU JEST WYKORZYSTYWANE ŚWIATŁO PRZECHODZĄCE PRZEZ SPECJALNY UKŁAD OPTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ Z ZESTAWU OD KILKU DO KILKUNASTU SOCZEWEK OPTYCZNYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - RODZAJ MIKROSKOPU, W KTÓRYM DO GENEROWANIA POWIĘKSZONEGO OBRAZU BADANEGO PRZEDMIOTU JEST WYKORZYSTYWANE ŚWIATŁO PRZECHODZĄCE PRZEZ SPECJALNY UKŁAD OPTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ Z ZESTAWU OD KILKU DO KILKUNASTU SOCZEWEK OPTYCZNYCH. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x