Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ MIKROSKOPU, W KTÓRYM DO GENEROWANIA POWIĘKSZONEGO OBRAZU BADANEGO PRZEDMIOTU JEST WYKORZYSTYWANE ŚWIATŁO PRZECHODZĄCE PRZEZ SPECJALNY UKŁAD OPTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ Z ZESTAWU OD KILKU DO KILKUNASTU SOCZEWEK OPTYCZNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROSKOP OPTYCZNY to:

rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.)MIKROSKOP ŚWIETLNY to:

rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MIKROSKOPU, W KTÓRYM DO GENEROWANIA POWIĘKSZONEGO OBRAZU BADANEGO PRZEDMIOTU JEST WYKORZYSTYWANE ŚWIATŁO PRZECHODZĄCE PRZEZ SPECJALNY UKŁAD OPTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ Z ZESTAWU OD KILKU DO KILKUNASTU SOCZEWEK OPTYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.794

PSZCZOLINKA, OBRÓT SPECJALNY, HABIT, NIEŚPIESZNOŚĆ, TWARDOŚĆ, FIGHTERKA, GRZYB, NIĆ, BEZIDEOWOŚĆ, MEDYCYNA, POSTRZYŻYNY, POCIĄGŁOŚĆ, KLIMAT KONTYNENTALNY, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, CEKOTROFIA, CZESTER, KARBINADEL, TON, PIEPRZYCZNIK, NUDZIARZ, POLITYK, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, ŻABA MARMURKOWANA, KOMPAKTOWOŚĆ, REALISTYCZNOŚĆ, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, PODŁUŻNIK, UNDEAD, WYŻYNY, ŚWIT CYWILNY, PŁASKLA ŁOSIOROGA, OWCA JACOBA, TRÓJCA, SILIKON, ŚWIETLICZANKA, NIECIERPLIWOŚĆ, KACZKA, PALIUSZ, LOTOKOT FILIPIŃSKI, BLICH, ANALITYKA MEDYCZNA, GRUPA LIEGO, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, SER PODPUSZCZKOWY, USTĘPLIWOŚĆ, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, BŁONA MIĘŚNIOWA, POKÓJ ŚNIADANIOWY, POŚCIELÓWKA, OPŁATA, KRACH, SYNCHROTRON PROTONOWY, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, JEZIORO WYTOPISKOWE, WOJNA CELNA, DOMINIUM, LICZNIK STRUMIENIOWY, REGION, PROJEKTOR FILMOWY, BEZWIETRZE, MUNGO, ZGODA, PODMIOT DOMYŚLNY, JĘZYK BRETOŃSKI, SŁODOWNIA, KOMBINACJA ALPEJSKA, GWIZD, GRZYB OKAZAŁY, MASA RELATYWISTYCZNA, KORNET, PRZYGOTOWANIE, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, GOOGLE, ŻÓŁW OLIWKOWY, DURNOWATOŚĆ, STARONORDYJSKI, PRZEDAWCZYK, BÓR WRZOSOWY, FANFARON, TOKSYKOZA HASHIMOTO, NIEDOCUKRZENIE KRWI, TRÓJBÓJ, MAŃSKI, BAR MLECZNY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, FRAKCJA, PIONEK, CYCKI MURZYNKI, BAZYLIA, NISZCZUKA KROKODYLA, FILTR CZEBYSZEWA, PARNOŚĆ, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, KOLANÓWKA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, KASTA, ŻABA RYŻOWA, KANGUR, NORIKER, ZŁOŻENIE BRONI, POMPA WYPOROWA, DOMICYL, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, MOCZARA, JUDASZ, MILEW, TĘGI UMYSŁ, SOK, ALEGORYCZNOŚĆ, SAMSON, DIUSZESA, INSTRUMENT DŁUŻNY, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, POCIĄG EKSPRESOWY, PEDAGOGIKA SPECJALNA, DEBILNOŚĆ, FAKT NAUKOWY, SFERA BIOTYCZNA, BANDONEON, BON OŚWIATOWY, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, VIANI, TYTOŃ, PRZYLEPNOŚĆ, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, GEMISTA, DOM BLIŹNIACZY, WZNOWIENIE, LAMPA BENZYNOWA, FUNKCJA NAZWOWA, BALON METEOROLOGICZNY, PROSEMINARIUM, GMINA TARGOWA, OGRÓD ZOOLOGICZNY, POWSZECHNOŚĆ, STRZYKWA, MAKABRYCZNOŚĆ, FENEK, ULTRAPRAWICA, STARSZY CZŁOWIEK, URODNOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, STYL FORMULARNY, OFICJEL, EKSMĄŻ, SYNERGIZM, ZRAZOWA, INDUKCJA WŁASNA, POLONEZ, GICZ, KARTY, BROŃ WODOROWA, MARAZM, MIÓD SZYTY, WSTRZĄS, GRZYB NIEJADALNY, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, SANKCJA, SODOMA, AGREGAT POMPOWY, STROFANTYNA, BRZOSKWINIA, MOTYWIK, BANDEROLA, ASYSTA, WNĘTRZNOŚCI, SIEDMIOPALECZNIK, ABDERA, CZARNY, KOMÓRKA SITOWA, WYPITEK, MYDLARNIA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ASOCJACJA GWIAZDOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, GNOZA, CYNOBRÓWKA, PRĄD STAŁY, ADOPCJA, KACZENICA, ROTA, DURNOWATOŚĆ, GMERK, MATRYCA STRUKTURALNA, JAŁOWIEC, BURZA, ROTANG, ZIMOWISKO, BIEG PRZEŁAJOWY, LINISKO, NIEBOSKIE STWORZENIE, LIGOL, FRAKCJONISTA, CZUWAK, BETONKA, WIECZERNICA, ŚWIATŁO MIJANIA, WIGOŃ, KARDIOIDA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, MASOWOŚĆ, RICERCAR, ALFA-BLOKER, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, MIETLORZ, GIGANTOFON, IMITACJA, WĄWÓZ, KARABIN BERDAN, POSTRACH, CHRUPKOŚĆ, POCIĄG, PLOTER PŁASKI, KONICZYNKA, ŁUK KLASYCZNY, BIEGUN NIEBIESKI, OBEDIENCJA, MIELINA, BAZYLIANIE, SPOTKANIE OPŁATKOWE, KOŁO RYCERSKIE, ANTYGENOWOŚĆ, ZMYWACZ, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, RYGOR, POSEŁ NIEZRZESZONY, EUKLIDES, CELOSTAT, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, KRYSTALIZACJA, UNTERWALDEN, OGRANICZENIE, MATRONA, MARZANA, TWIERDZENIE CANTORA, SUROWOŚĆ, ZAUWAŻALNOŚĆ, PŁAZAKOWATE, RZECZ RUCHOMA, REDEMPTOR, POŻYTEK, PYLICA TALKOWA, PODEJŹRZON, DRUKARKA LASEROWA, POLIOLEFINA, TANCERKA, TAPIR, ZWORNIK, HORYZONT, SPRAWA, GZY, PIASEK SANDROWY, JIG, KOREK, REKOMENDACJA, CHLEB PSZCZELI, OSTATNIE PODRYGI, LEJ, STANOWISKO OGNIOWE, CEWKA PUPINIZACYJNA, PAŁECZKI NAPIERA, AKT PRAWNY, CYKL, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SZEJK, SKRZYDEŁKO, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, STEROWANIE HYDRAULICZNE, RYNEK RÓWNOLEGŁY, OŚCIEŃ, PRACOHOLIK, UMOWA ZLECENIA, REPLIKACJA DNA, MIĘSOŻERNOŚĆ, NEGACYJNOŚĆ, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, POLKA MAZURKA, KMIOT, BADACZ POLARNY, AGREGATOR, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, SZCZUR, MONOFAGI, BARBARIA, MASKA WSTYDU, MRUKOKSZTAŁTNE, PODKARMIACZKA, PLAN, MARSZAND, ZRZESZONY, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, KOMPOSTOWNIK, WYPALANKA, ANORMALNOŚĆ, INIEKCJA STRUMIENIOWA, JEDYNA, TĘPOZĄB, METEOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MIKROSKOPU, W KTÓRYM DO GENEROWANIA POWIĘKSZONEGO OBRAZU BADANEGO PRZEDMIOTU JEST WYKORZYSTYWANE ŚWIATŁO PRZECHODZĄCE PRZEZ SPECJALNY UKŁAD OPTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ Z ZESTAWU OD KILKU DO KILKUNASTU SOCZEWEK OPTYCZNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mikroskop optyczny, rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.)
mikroskop świetlny, rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROSKOP OPTYCZNY
rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.).
MIKROSKOP ŚWIETLNY
rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x