OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻURAWINA to:

Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus - zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach; dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku opisywane jako sekcja w obrębie rodzaju borówka (Vaccinium) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻURAWINA

ŻURAWINA to:

owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie (na 8 lit.)ŻURAWINA to:

płożąca się krzewinka o zimotrwałych, czerwonych, jadalnych jagodach (na 8 lit.)ŻURAWINA to:

... błotna, krzew owocowy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.066

PIĄTAK LANCETOWATY, JUKKA ALOESOLISTNA, PRAGNIA, TEATR CIENI, MECH JAWAJSKI, EMPORA, SZURPEK WYSMUKŁY, DĘBIK OŚMIOPŁATKOWY, MINOG WŁADYKOWA, PORZĄDEK, CIEPŁE LODY, FALKARIUS, BYLICA, ROZTWÓR RINGERA, ŚWIERK KOREAŃSKI, PAS KOALICYJNY, JĘZYK NYANJA, HISTORYCYZM, PRZEPIÓRKA, PROPORCZYKOWIEC CYNAMONOWY, POTTO, TŁOK SILNIKA, KUKABURA, WIEWIÓRECZNIK OSINOWY, GOŁOGŁÓW, ŁUSZCZKA, CAPRICCIO, GAJNIK, GRYZIEL STEPOWY, BOURBON, PZPR, TARCZYK, DYLIŻANS, MEWA KAMCZACKA, SUŁTAN PŁOWY, ANDROPAUZA, KRĘPACZEK BIAŁOSZYI, WIECHLINA CHAIXA, RUCH ODRZUTOWY, KOJOT, KRAŚNIK KOMONICOWIEC, GAŁĘZATKA, WNĘTRZE, CHÓW WSOBNY, WRÓBLAK, FAETON BIAŁOSTERNY, PIANKA, KOSMOS, BYSTRZYK Z LORETO, ZŁOTOUCH SZAROGŁOWY, HŁADYSZNYK, BISIORKA, ROŻNIK, TRZYDZIESTKA, EUTERPA, SZTAJER, SIKORKA UBOGA, DZIERZYK MASKOWY, ORNITOZUCH, KARLICZKA, SUŁTAN ZŁOTOLICY, LAGERPETON, SOKOLIK DRZEWIEC, KOSTRZEWA DŁUGOLISTNA, TYGRYS SZABLASTOZĘBNY, STYL WILHELMIŃSKI, KUŁAN MONGOLSKI, PĘDRUŚ, CZEREŚNIA, SIEDEMDZIESIĄTKA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, AVOCADO, CHLEBOWIEC, WIGOŃ, PROTOHADROS, FAKOMATOZA, ŚWIERK SZYDLASTY, ŚMIETKA CEBULANKA, KUKLIK ZWISŁY, JELONEK CZUBATY, PIŻAMA, TARANTULA POŁUDNIOWOROSYJSKA, MORENA ŚRODKOWA, KOSTRZEWA NISKA, SKRZYDŁOSZPON, FAŁSZYWA KURKA, GAWĘDA SZLACHECKA, SOSNA KOREAŃSKA, NUTRIA, POWIEŚĆ RZEKA, NORNICA, WARDZANKA ŻĄDLICA, PIPIL RUDOGŁOWY, RZEKOTKA PTASIA, FAJERWERKI, KLASMODOZAUR, KOLONADA, CYKLAMINIAN SODU, TYGRYS TASMAŃSKI, WITWA, DŁUGOSZPON MAŁY, CHANSON, LANCETOGŁÓW SZARY, PERKOZ WIELKI, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, KRÓL ZWIERZĄT, CZUBEK, CASUS, PROPORCZYKOWIEC BŁĘKITNY, MODRACZEK, KLUSKI ŚLĄSKIE, NUR RDZAWOSZYI, PARMEZAN, NISZCZUKA OLBRZYMIA, RUDAWKA NILOWA, ROZGWIAZDA GIGANTYCZNA, ZALOTKA, BOROWIK CEGLASTOPORY, SYLFON, TOKAŃ, EKONOMISTA, KOALICYJKA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, TORFOWIEC LINDBERGA, TRZYSZCZ, KUSACZ KAPTUROWY, OMATNIK JASNY, STOJAK, RYJÓWKA AKSAMITNA, BILBIL SZAROBRZUCHY, TAROT, NOGOLOTKA ARLEKIN, ŚWIERZBOWIEC DRĄŻĄCY PSI, CHOINA KANADYJSKA, FURCZAK KRÓTKOPIÓRY, PAPIERÓWKA, ASTER ARKTYCZNY, JEDNORÓG, KOZAK, CZOSNEK ALFATUNEŃSKI, ROPUCHA NADRZEWNA, NOTOZAUR, TORFOWIEC WULFA, KRYSTATUZAUR, DYSRUPCJA, HYDRA, ŁUSKOGŁÓW, SAMPEL, MUCHOMOR BULWIASTY, PSTROMIODZIK, CHEDYW, GÓRALEK PRZYLĄDKOWY, DRZEWO KAUCZUKOWE, MŁODZIK, DZWONECZNIK SZTYWNY, SZCZEP, TRASZKA SARDYŃSKA, OSTROLOT ŻAŁOBNY, KASK WSPINACZKOWY, ŚMIGNA ROTANG, POTŁUMECZEK NIETRWAŁY, ROLNICA ZBOŻÓWKA, LOFOROTON, STOLIK, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, OSIEMDZIESIĄTKA, CZUBATY PAWIAN, GAZELA PRZEWALSKIEGO, EMPIRIOKRYTYCYZM, DALEKOPIS, BAGNIAK KUTNEROWATY, CIS KRÓTKOLISTNY, TAWULEC, KŁĘBOSZ BIAŁOBRZEGI, CZARECZKA MIESZAŃCOWA, BŁAWATNIK ŚLIWOGARDŁY, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, DELFIN RISSO, SZYMPANS, ASTER WIELKOLISTNY, FUNKIA BIAŁOOBRZEŻONA, HUBA PODBRZEŹNIAK, SOSNA KANARYJSKA, KRĄPIEL, JODŁA BORNMÜLLERA, METAFIZYKA KLASYCZNA, PETREL KLIFOWY, KORMORAN PERUWIAŃSKI, SZADOK, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, KRAKERULA, RDZA ZBOŻOWA, ALOZA, ANOLIS KUBAŃSKI, NAWAŁNIKI, PAL, SWÓJ, OWSICA ŁĄKOWA, BAGIENNIK, ŁUSKODRWAL MAŁY, CHOMIK SYRYJSKI, PLAFONIERA, BOCIAN BIAŁOBRZUCHY, KOLEBKA, NONA, BALOTAŻ, CYPRYS WIELKOSZYSZKOWY, KRYNICZNIK GIĘTKI, TRÓJLIST POŁOŻONY, SOJA, ALTANNIK KRÓLEWSKI, NIEBIELISTKA, RUDAWKA WIELKA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, ZAJĄC, KSIĘŻYCOWY KWIAT, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, WIEK NIEMOBILNY, RZĘSOREK, DŁAWIGAD, SZMER, LUCJANY, KRĄBIEL, BÓBR AMERYKAŃSKI, ZWINNIK COSTELLO, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, ŻÓŁW GEOMETRYCZNY, ŚLIMAK, KURATOR, KUDU MAŁE, ŻYWY KAMIEŃ, JELEŃ ELDA, PIĘCIORNIK BIAŁY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, ASFALT SZTUCZNY, FLAMING CHILIJSKI, ŻÓŁW FLORYDYJSKI, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, LEGWAN LAMPARCI, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, KRAŚNIK WYKOWIEC, MORŚWIN DALLA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, HALIBUT ATLANTYCKI, KROKODYL AUSTRALIJSKI, POLO, ŻAGIEL GAFLOWY, MAPA MORSKA, PRZESTĘPNOŚĆ, CHŁODEK, BUSZÓWKA MYSIA, HUZAR, PRESKRYPTYWIZM, PŁOTKA, SARNA AZJATYCKA, MERZYK PROSTODZIÓBKOWY, KRZYŻAK ZIELONY, KORYTARZ POWIETRZNY, JEZUITA, FREMENI, JASKÓŁCZE ZŁĄCZE, NERWICA WEGETATYWNA, ŻYŁKA, ANTYK, WĘŻÓWKA WIJĄCA, DZWONECZNIK LAMARCKA, MORZYK ŻAŁOBNY, TUNBERGIA, KOŹLAREK, OKTAWIAN AUGUST, KRWIŚCIĄG ŚREDNI, TĘPOLISTKA WODNA, TORPEDÓWKA FALKLANDZKA, CHOMIK DŻUNGARSKI, GRUSZYCZKA, ŻEGLARZ, FIGÓWKA ZIELONA, FELSUMA CZTEROPLAMA, TRYBULA, SARDELA KAPSKA, POLIMORFIZM, TRZMIELEC PÓŁNOCNY, SIDLISZ, WOLEC, KRATA, KATIPO, SKALNIK JEDNOBOCZNY, ŁUK BRZUSZNY, TRASZKA KEYSERLINGA, HUMOR SYTUACYJNY, MIECHERA, TAMARYNA, SYNOGARLICA, PRZELOT, GRZBIET PODMORSKI, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, GEMSBOK, ORNITOCHEIROIDY, ?KULIK KANADYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.066 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻURAWINA Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus - zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach; dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku opisywane jako sekcja w obrębie rodzaju borówka (Vaccinium) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻURAWINA
Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus - zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach; dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku opisywane jako sekcja w obrębie rodzaju borówka (Vaccinium) (na 8 lit.).

Oprócz OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM) sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM). Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast