OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻURAWINA to:

Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus - zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach; dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku opisywane jako sekcja w obrębie rodzaju borówka (Vaccinium) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻURAWINA

ŻURAWINA to:

owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie (na 8 lit.)ŻURAWINA to:

płożąca się krzewinka o zimotrwałych, czerwonych, jadalnych jagodach (na 8 lit.)ŻURAWINA to:

... błotna, krzew owocowy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.066

OURANOZAUR, KAZARKA, ZIARNOPŁON, JASKINNICA ŻÓŁTA, PETREL CIEMNOGRZBIETY, SOSNA HIMALAJSKA, KOSZATNICZKA BRIDGESA, NEXIA, TRZMIELEC PÓŁNOCNY, MIECHERA WYSMUKŁA, PŁATKONOS CZARNY, ROŻENIEC, POLOPIRYNA, AŁYCZA, NAKLEJANKA, LEW GÓRSKI, KONURA, NOTOWANIE JEDNOLITE, CHORĄGIEW, ZAPONA, KRZAKÓWKA OKAZAŁA, SAŁATKA CEZAR, PADEMELON RUDONOGI, BORODZIEJ, ROKAZAUR, ŁÓDŹ LATAJĄCA, CEARADAKTYL, ŻABA CZERWONOPRĘGA, POZYTYWIZM LOGICZNY, DŻYN, KAZARKA CZUBATA, MERZYK GWIAZDKOWATY, NEPOTYSTA, NIESZPUŁKA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, ŻYWOTNIK JAPOŃSKI, PROCH CZARNY, OSTROLOT MELANEZYJSKI, BILBIL KRESKOUCHY, KUCHNIA GAZOWA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, ŚNIEŻYCA MAŁA, TALERZYK, BYDLĘCA GĘBA, ORZECH, PIPIL RUDOGŁOWY, WERWETA, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, TAKSÓWKARKA, PRZYŚPIESZENIE ODŚRODKOWE, ALAMOZAUR, BURZYK WĘDROWNY, CHOMĄTKO, PERKOZ GWATEMALSKI, IKT, GLIKOKORTYKOID, KOLEJ WĄSKOTOROWA, MURARKA, LETYNIEC SZYSZNICA, WILGA ZIELONAWA, MISIEK, KALENDARZ CHIŃSKI, RYBOTERAPIA, BIBUŁA, ZOSTERA DROBNA, RÓSZCZKA, BARD, JAŁOWIEC PESTKOWATY, ORLICZKA PIŁKOWANA, ŻABA WŁOSKA, TRIMUKRODON, STRUMIENIAK KUBAŃSKI, SAPA, MIRA, ŚWIDRZYK, SALWINIA PODŁUŻNA, TAMARILLO, HOLENDERSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KAKTUS SAGUARO, KUKLIK CHILIJSKI, ŁAZIK, ŻYWORÓDKA DWUSMUGOWA, KROKODYL AMERYKAŃSKI, CZAPLA PURPUROWA, ATTENBOROZAUR, FENIKS, PODTYP, SKIN, MISZPELNIK, LORINAZAUR, LIŚCIAK, KRĘPNIK TRÓJBARWNY, RODZINA INDEKSOWANA, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, OSTRE KOŁO, TOBOŁEK POLNY, OPISTOCELIKAUDIA, PALCZYCHA, SOLANKA, ŚWIATŁÓWKA BABCZARKA, KUMAK WŁOSKI, JODŁA VEITCHA, RUDBEKIA DWUBARWNA, MURENOWATE, PSIZĄB CZERWIENIEJĄCY, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, SZKARŁATKA KRÓLEWSKA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, KAKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, MAKAK ARUNACHALSKI, WODZINCZYN, MEKINTOSZ, MAŁPY WŁAŚCIWE, KROKODYLOMORFY, MAZAMA RUDA, DRAKON, BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA, BASTION, NOTOZAUR, JELEŃ BIAŁOWARGI, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, ŁADNICZKA OKAZAŁA, ŁOPATNIK CZERWONY, DUK WSPANIAŁY, DRZEWIAK, STADNIAK SIWOGŁOWY, MIESZEK, SZYBKOZŁĄCZE, GOFR, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, BECHTER, SPAJAK, SOSNA KOREAŃSKA, PRZERWANIE, CZOSNEK DZIWNY, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, SKĄPOSZCZETY, KOMÓRKA NERWOWA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, DEKONSTRUKTYWIZM, KROKODYL AUSTRALIJSKI, PIŁA, PETREL NOWOZELANDZKI, SKABIOZA, GUMA, SYNOGARLICA BRUNATNA, OKRĘT-BAZA, JEŻYNA DŁUGOPRĘCIKOWA, PIĘCIORNIK WYPROSTOWANY, POMIDOR DRZEWIASTY, MIARA, TURZYCA HARTMANA, HERKULES, ŻACHWA, TRASZKA, SARDYNY, BŁYSKOTEK PURPUROWY, GIZARMA, NAJA, GŁOGOWNIK, WĘGORZ NOWOZELANDZKI, GAJNIK LŚNIĄCY, BRĄZÓWKA, ROZROŻKA CHABROWA, KHAAN, KAPODZIÓB, KORMORAN BIAŁORZYTNY, ŚWIERK SREBRNY, BYSTRZYK BARWNY, STEPNIARKA SIATKOWANA, MIŁKA WONNA, OSZLOCH, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, TRÓJLIST BIAŁAWY, SERPULA, ŻÓŁW FLORYDYJSKI, KRĄPIEL, SUMAK, NIEPARKA, WYDRA, KRYPTOZAUR, OSETNIK, GALAGO ALLENA, BUŁAWKA, KOMIZM SYTUACYJNY, JUKKA, MUSTEL, CIOTCZYSKO, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, BRODAWKA, ARAUKARIA, RYNEK REGIONALNY, KAMELEON ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, WRONA, JASZCZUR OGNISTY, KUKLIK, MOMOT, DZIĘCIOŁ RDZAWOSKRZYDŁY, MAŁA, PIŻMÓWKA MALAJSKA, DALIA, WRÓBEL RDZAWY, ROSOMAK, ŚWIERK BREWERA, BLISTER, JASKÓLNIK, WODNA WSZA, TURZYCA OWŁOSIONA, PROSTOZĄBEK TAURYDZKI, NADLOTKA, LOK, KOLCZAK ŁOSZAK, ŚWIERZBOWIEC ŚWINKI MORSKIEJ, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, KONTERFEKT, BOŻODAJNIA, LIŚCIOŁAZ STRASZLIWY, KAŁAN, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, CZŁOWIEK, GLORIETA, SZAFRAN, KONODONT, KORALINA, TĘPOLISTKA WODNA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, FAŁDOWNIK TRZYRZĘDOWY, KRUK, WANGA MASKOWA, WITEKS CZCZONY, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, JONKERIA, CYPRYSIK ŻYWOTNIKOWATY, TRASZKA Z HONGKONGU, ORFIKA, MORTADELA, WRONA, PODSKOCZEK MYSZOWATY, GŁADNIK MRÓWKOLUB, ŚWIERK SERBSKI, LEONOW, BYLICA MLECZNOBIAŁA, PTASZNIK, ŚNIEŻYCZKA KAUKASKA, INDIANIN, CZESTER, KOCZKODAN TUMBILI, MASKOWIK PRĘGOLICY, MAKAK MANGA, PYSZCZAK WIELOPLAMY, FAŁDÓWKA MOKRZYCA, ZAJĄC POLARNY, SINUSONAZ, KIGELIA, WOKALIZA, NIEDŹWIEDZIÓWKA JASTRZĘBICA, NEKENRAPTOR, MASTODONT, KROGULEC SUNDAJSKI, ŚMIETKA KAPUŚCIANA, MĄCZNIK, BILBIL ŻÓŁTOGŁOWY, SZYBKOWÓZ, TAMARYND, KANGUR RUDY, HISTORYZM, KOTO, NOCEK RYBACZEK, WIDŁOZĄB BERGERA, IRGA CZARNA, FLAMING CHILIJSKI, STUDIUM, MIESIERKA LUCERNÓWKA, KAFTANIK, SIERPÓWKA, ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE, MIGRACJA ZASIŁKOWA, TOPIELICA, RZEŻUCHA WODNA, BARIERA, KACZKA JARZĘBATA, POMROWIK, TRÓJLIST SMALLA, NAROŻNICA NOSATA, KOSTOGŁÓWKA GUJAŃSKA, INWERSJA, KUPKÓWKA ASCHERSONA, POTWAL OLBROTOWIEC, GASPARINIZAURA, KOASEKURACJA, IRGA, GETRY, SZEFEL, CHMIELNICCZYZNA, ?TORFOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.066 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻURAWINA Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus - zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach; dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku opisywane jako sekcja w obrębie rodzaju borówka (Vaccinium) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻURAWINA
Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus - zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach; dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku opisywane jako sekcja w obrębie rodzaju borówka (Vaccinium) (na 8 lit.).

Oprócz OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OXYCOCCUS, WŁAŚC. VACCINIUM SECT. OXYCOCCUS - ZIMOZIELONE, PŁOŻĄCE KRZEWINKI, O DŁUGICH, NITKOWATYCH PĘDACH; DAWNIEJ WYODRĘBNIANE JAKO RODZAJ Z RODZINY WRZOSOWATYCH (ERICACEAE), OD LAT 80. XX WIEKU OPISYWANE JAKO SEKCJA W OBRĘBIE RODZAJU BORÓWKA (VACCINIUM). Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x