CTENOMYIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI, OBEJMUJĄCA RODZAJ CTENOMYS I OK. 60 GATUNKÓW; WYSTĘPUJĄ ENDEMICZNIE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GDZIE ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ EKOLOGICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUKOTUKI to:

Ctenomyidae - monotypowa rodzina ssaków z rzędu gryzoni, obejmująca rodzaj Ctenomys i ok. 60 gatunków; występują endemicznie w Ameryce Południowej, gdzie odgrywają ważną rolę ekologiczną (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CTENOMYIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI, OBEJMUJĄCA RODZAJ CTENOMYS I OK. 60 GATUNKÓW; WYSTĘPUJĄ ENDEMICZNIE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GDZIE ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ EKOLOGICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.264

KURKUMA, RAK BŁOTNY, SALTAZAUR, SKRZYDLIK, LAMPA CROOKESA, ANGLOSASKI, MARMOZETA, GIL, DELFIN BUTELKONOSY, LARIOZAUR, PLAMICA, MATATAN, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SSAK PARZYSTOKOPYTNY, GWIAZDA ZARANNA, FREGATA, DRAKONOWATE, WĘŻÓWKA, SZAFIREK RUDOBRZUCHY, BRODZIEC, PRZYDACZNIOWATE, BIELICE, PARASOLNIK, DESMANY, NABATEJCZYK, SZURPEK POWINOWATY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, STREFA HEMIPELAGICZNA, JASKÓŁCZE ZŁĄCZE, TOCHIZAUR, JELEŃ WIRGINIJSKI, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, BRYKA, RYJÓWKA AKSAMITNA, SKAT, DUMKA, WIATRÓWKA, KALCEOLARIA, ŚLEPA KISZKA, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, GETRY, KNYSZ, SIKORY, KONGEROWATE, MARSYLIOWATE, SUBKOMPAKT, OPUNCJA, PRUSAK, KUZYNKA, GAZELA DAMA, ŚWIATŁO DRUMMONDA, REDINGOTE, ZAJĄCE, RYBOŁÓWSTWO, PIŁONOSOWATE, ORZEŁ SAWANNOWY, SOLANKOWIEC, PELIKAN BRUNATNY, MUCHOŁÓWKA, PILODZIÓB, PRZESŁUCH, SREBRNIKI JUDASZA, BĄCZEK ZWYCZAJNY, OGŁOWIE, HETERODONTOZAUR, ROZPŁOCHOWATE, BAURIA, KUKUŁKA, WIDLICA, APARAT DALMIERZOWY, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, STERNICZKA MASKOWA, CHEMIA BIONIEORGANICZNA, PARZYSTOKOPYTNE, NAWAŁNIKI, DŁUGOODWŁOKOWE, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, POTRZESZCZ, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, BETA, RZEMLIK, DYDELF, TRANSWAL, WORCZAKOWATE, ZĄB PRZEDTRZONOWY, WARDZANKA, WODA KWASOWĘGLOWA, ROLADA, PEDOGENEZA, ZŁOTOGONEK, BRYZGUNOWATE, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, EPIKA, KIEŁŻ RZECZNY, KOLENIOWATE, JODŁA KOREAŃSKA, BŁAWATNIK NIEBIESKI, SKÓRNIK, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, BROSZA, MAŚLACZEK, KAPAR, URANOZAUR, MOKASYN MEKSYKAŃSKI, KLEPSYDROPS, SIEĆ STAWNA, PRĘTNIK, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, PĘPOWNIK, HIPOPOTAMOWATE, LILIJKA, TEKSAS, KOLCZAK, MERZYK KROPKOWANY, CYKLON, SZYBKOZŁĄCZKA, RACZEK, PRZEDPŁATA, PRZEKŁADNIA HIPOIDALNA, KRZYŻ MALTAŃSKI, SERDUSZKA OKAZAŁE, DEGENERIA, TĘPOLISTKA, BISZKOPT, ŻOŁĘDNICA, SIEWKA, ROŻEK, ŚNIEGOWIEC, DŻUNGLA, ALDIS, CIBOTIOWATE, LABIRYNT, PROLOG, MAMBA, TAGER, GIBBONY, PAGINATOR, SPRINGBOK, BAWÓŁ, ARTYLERIA, SUMAK, KAPUCYNKA CZUBATA, BARELIEF, POŁUDNIOWOAFRYKAŃCZYK, GHEE, KAMA, PASTERSTWO, PELIKANY, KRZEWIK, WILGA, SOKOŁOWATE, STROIGŁA, TAR HIMALAJSKI, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, RUMIAN, GARA, WPLESZCZ, GRIPPIA, JAMRAJ, WIERZCHENEK, NICHROM, ŻAKIET, PLEŚNIAK, ZALESZCZOTEK MUZEALNY, GACEK WIELKOUCH, MUCHA, SERENDIPACERATOPS, SELADANG, PAENULA, ENTEROWIRUS, TERYNA, DIAPSYD, POLKA MAZURKA, PYSKOWICE, ROPUCHA ZŁOTA, HUBA, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, FABROZAUR, HURTOWNIA DANYCH, KANKA, BZYGI, PSZCZELNIK, EUFAUZJA, REFLEKTOR, GUZIK, PAŁĘŻYNOWATE, WYROCZNIA, PRZYTULIA, HELIOTROP, KANGUROSZCZUROWATE, AFEKTYWNOŚĆ, KIEŁŻ JEZIORNY, LEGISLATYWA, JUNKERS, ZDRÓJ, RZODKIEW, TRZMIELEC, ROŚLINA EGZOTYCZNA, TAPEŻARY, KLASTER, LEJEK, KUŹNICTWO, CYTOSTOM, BATAGUROWATE, PRÓBA TUBERKULINOWA, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, SERNIK, TALERZE ORKIESTROWE, AUSTRALIA, GLUPTAK, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, TETRAPODY, KRZYKLIWE, PIERWOMSZAKOWATE, GŁOWNIA, WRÓBEL POLNY, KOŁO ŁOPATKOWE, ŻÓŁWIE MORSKIE, ELASMOZAURY, KANCZYL INDYJSKI, PACHOŁ, BIEGUN, CELA, POGOŃCOWATE, GASPARINIZAURA, TREL, PROMIENIOWIEC, URSONOWATE, CHIROPRAKTYKA, PRZYIMEK, TAPIR CZARNY, WELWICZJOWATE, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, SŁOWIK, NOSOROŻEC CZARNY, CZERWOŃCZYK ŻAREK, KIGELIA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, TAPIRY, AULOS, MODRZEW AMERYKAŃSKI, NERECZNICA BORRERA, PŁASKOMERZYKOWATE, SAŁATKA CEZAR, NERCZYŁUSK, ZESPÓŁ TURCOTA, DOM, KRZYWOSZYJOWATE, HORTENSJOWATE, MORGANUKODON, KULKÓWKOWATE, INSTRUMENT POCHODNY, METKA, MAGELANKA ZMIENNA, ZAMOŚĆ, PODSADNIK, MAK OPIUMOWY, SUMER, BUTLONOS, MAKATKA, BOA KRÓTKOOGONOWY, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, DIADEMODON, UMOWA PRZYRZECZONA, ZŁOTNICZEK, UBRANIE OCHRONNE, ZAGANIACZ, OLEJARZ, NAKLEJANKA, KOŚĆ, PLASTYKA, LONKOZAUR, STŁUCZENIE, MAGELANKA RUDOGŁOWA, PISCHINGER, PIŁOGON, WARZYWNIAK, BANGIA, OŚLICZKA, ŻÓŁTODZIÓB GÓRSKI, WALTER, DRZEWOŁAZ MALARSKI, KAMPYLODONISK, TEŚCIK, KANGNAZAUR, PERSKIE OCZKO, PRZEKOPNICA ARKTYCZNA, WĄSATKI, LITERATURA NARODOWA, CYNAMONKA, WRÓBEL SKALNY, REFERENDUM LOKALNE, PALNIK PLAZMOWY, ŚWIERGOTEK, ŻÓŁWIE LĄDOWE, DRYPTOZAUR, MORTADELA, FILOTAKSJA, PIŁONOS JAPOŃSKI, ?DUSZNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.264 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CTENOMYIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI, OBEJMUJĄCA RODZAJ CTENOMYS I OK. 60 GATUNKÓW; WYSTĘPUJĄ ENDEMICZNIE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GDZIE ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ EKOLOGICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CTENOMYIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI, OBEJMUJĄCA RODZAJ CTENOMYS I OK. 60 GATUNKÓW; WYSTĘPUJĄ ENDEMICZNIE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GDZIE ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ EKOLOGICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUKOTUKI Ctenomyidae - monotypowa rodzina ssaków z rzędu gryzoni, obejmująca rodzaj Ctenomys i ok. 60 gatunków; występują endemicznie w Ameryce Południowej, gdzie odgrywają ważną rolę ekologiczną (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUKOTUKI
Ctenomyidae - monotypowa rodzina ssaków z rzędu gryzoni, obejmująca rodzaj Ctenomys i ok. 60 gatunków; występują endemicznie w Ameryce Południowej, gdzie odgrywają ważną rolę ekologiczną (na 8 lit.).

Oprócz CTENOMYIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI, OBEJMUJĄCA RODZAJ CTENOMYS I OK. 60 GATUNKÓW; WYSTĘPUJĄ ENDEMICZNIE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GDZIE ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ EKOLOGICZNĄ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CTENOMYIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI, OBEJMUJĄCA RODZAJ CTENOMYS I OK. 60 GATUNKÓW; WYSTĘPUJĄ ENDEMICZNIE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GDZIE ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ EKOLOGICZNĄ. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x