GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUCZOŁ ŁOJOWY to:

gruczoł pęcherzykowaty skóry ssaków wydzielający łój, który uchodzi do mieszka włosowego, natłuszczając włosy i naskórek (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.627

SUPERWAJZOR, NARZĘPIK, PRĄTEK, KARMIDEŁKO, QUEBECKI, MIZDRA, HISTRA, ŻONATY, PORTRECISTA, NUTRIOWATE, PEDAGOG SPECJALNY, KREOL, SYMBOL NIETERMINALNY, STARY, ZERÓWKA, TRUPIEŃ, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, PARAFIANIN, KIJ, ROLWAGA, ŚWINIE, GOTYK WENECKI, PARTYJNY, RYKSZARZ, AZULEN, DWUTAKT, NUŻENIEC, UCHO, OBROŃCA, TAPIR WEŁNISTY, STOP-KLATKA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, KASTYLIJSKI, LAKUNA, NISZA NIWALNA, REPIGMENTACJA, BEZBRZEŻE, SUŁTANIT, KONKURENT, KOKILARZ, NAPRAWICIEL, BALLADZISTA, BEZPIECZNIK, EMULATOR, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, ANIMAG, GRATIS, ZWYCIĘŻONY, WULKAN TUFOWY, CEROWACZ, OCET SPIRYTUSOWY, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, OTTER, OGIEŃ KRZYŻOWY, RECYTATOR, TERMINATOR, DYSGRAFIK, BURAK, BLEDZIUCH, MOTYW, FACYLITATOR, KAPŁAN, WYNAJMUJĄCY, PLURALIZM, KOZERA, HAMULCOWY, CHOROBA NAXOS, NAMIASTKA TABAKI, CIOTA, SAMORÓBKA, MRÓWKOJADY, INFOKIOSK, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, TYKA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, WARGA SROMOWA, PATRYCJUSZ, BIEDOTA, FERROELEKTRYK, TENREKOWATE, BABOL, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, NADZÓR JUDYKACYJNY, GRANULOCYT, ABSOLUTORIUM, FURIAT, PREFEKT, KIEŁKOWNIK, HONGSZANOZAUR, RYKSIARZ, MENTON, WIEŚ, EKSTERN, CZERWIEC, DEMON, ROZKRZEWICIEL, LEMING, SYNDETIKON, POCHŁANIACZ, IRAK, POMOC, AEROB, FITOASOCJACJA, MIODOJAD CIENKODZIOBY, JAPONKA, WYŻERACZ, FREZARKA KOPIARKA, ŁOŻYSKOWIEC, RUROWNIA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, PLACOWY, MŁOT SPALINOWY, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, WIRUS, BIAŁKO, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, PIĘKNY WIEK, GÓRNIK, PODAWACZ, KOŁNIERZ, TUPAJE, GEN EPISTATYCZNY, UCZESANIE, WIELOMIESZEK, LUTNIARZ, FRYZURA INTYMNA, SZYSZKA, JĘZYK MARTWY, PILATES, ROMANISTYKA, SAMOUCZEK, ADRES LOGICZNY, MGŁA WYKŁADNICZA, PISTOLET, LINA, INKASKA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, TEORIA PERTURBACJI, SUMERYJCZYK, MOWA EGOCENTRYCZNA, OMOCZNIA, PANKREATYNA, ARSENAŁ, NIRWANA, RYGIEL, ZAIMEK PYTAJNY, KANALIK ŁZOWY, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, TAGER, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ASTRONOM, KOTOWATE, STOPKLATKA, MĄTEWKA, KANAFARZ, BRONZER, SZUM, MAKROKIERUNEK, ŻYWY TRUP, CZŁAPAK, RUCH WZGLĘDNY, KURZOWIEC, CZŁOWIEK PRACY, LÓD, ŚMIERDZIEL, CEGIELNIK, NIEPARZYSTOKOPYTNE, CHIP, OŁTARZYK PRZENOŚNY, LUIZYT, BIAŁY ZNAK, SALAMI, GIMBOPATRIOTA, SZTUKA EGEJSKA, RONIN, HIPERPOWIERZCHNIA, MIEJSKOŚĆ, MLECZKO MACICZNE, FILM ODWRACALNY, DYSCYPLINA SPORTOWA, ŁÓJ, PRYWATNOŚĆ, TŁUSTE LATA, AUTOSZCZEPIONKA, PŁATEK KOSMETYCZNY, PARCELANT, KOTLINA KŁODZKA, SWÓJ, OGÓREK KISZONY, BAZYLIKA WIĘKSZA, PLATFUS, CZŁOWIEK GUMA, KAMERTON STROIKOWY, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, POMPADOUR, BOBROWATE, OPIJUS, TRUSIA, KREDYT POMOSTOWY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, OŚWIETLACZ, KOŁOWY, MIĘTA, DEBLISTA, KALEKA ŻYCIOWA, MINA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, ORZECH, OPONKA, TRZEBIENIEC, INTELEKTUALISTA, NAPAŚĆ, ŻURNALISTA, PŁASKOZIEMIEC, KIERPCE, POŁYKACZ, DŻOLER, ASOCJACJA ROŚLINNA, SUBSKRYBENT, ZŁOŻENIE, TRĄDZIK, ŁAKOMY KĄSEK, UPOWAŻNIENIE, EGZEGETA, DERMATOZA PĘCHERZOWA AKANTOLITYCZNA, ANOMALIA POLANDA, OSTRY STRZAŁ, KAMIKAZE, MARONI, PRZYSZŁOŚĆ, STOPIEŃ, DĘBNIK, NAMIOT TLENOWY, TANCERZ, GRUCZOŁ NADNERCZOWY, PATAREN, KIJEK, WIEWIÓRKOWATE, INSTALATOR, KASABA, SPORT SIŁOWY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, ANGLIK, KSIĘGA WIECZYSTA, KURS STAŁY, ANIOŁEK, FAZA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, NIEPALĄCY, SUMER, SMRÓD, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, LUNETA, BIEDNY, CHRONOMETR OKRĘTOWY, STAROŚĆ, SKŁADAK, MAŁOŚĆ, ŻUK, LATARNIK, DYREKTORIAT, STARY MALUTKI, PODOFICER ZAPRZĘGOWY, USTONOGI, MAŁPY WŁAŚCIWE, DERMOKOSMETYKA, RIDER, SAKSOFON ALTOWY, TATO, GŁOWNIA, POPRZECZKA, GAROWY, WSPÓŁUCZEŃ, NIEWYPAŁ, RUDZIELEC, NOSICIEL, ZWIJACZ, DALMIERZ OPTYCZNY, ŁUK ROMAŃSKI, TRÓJKĄT, CYKL AZOTOWY, CHAŁTURNIK, HARBAJTEL, DETEKTORYSTA, SNOBISTYCZNOŚĆ, SUPERJEDNOSTKA, PRZEKAZICIEL, PRZESIEKA, ĆWICZENIA, PIERŚCIEŃ LOKALNY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, PTAK ŁOWNY, KONTRGAMBIT PHILIDORA, ROZWIDLACZ, NAŚLADOWCA, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, BEAR, ?USTONOGIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUCZOŁ ŁOJOWY gruczoł pęcherzykowaty skóry ssaków wydzielający łój, który uchodzi do mieszka włosowego, natłuszczając włosy i naskórek (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUCZOŁ ŁOJOWY
gruczoł pęcherzykowaty skóry ssaków wydzielający łój, który uchodzi do mieszka włosowego, natłuszczając włosy i naskórek (na 13 lit.).

Oprócz GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x