GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUCZOŁ ŁOJOWY to:

gruczoł pęcherzykowaty skóry ssaków wydzielający łój, który uchodzi do mieszka włosowego, natłuszczając włosy i naskórek (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.627

LUTNIARZ, TEOZOF, KOZOJEBCA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PYZATOŚĆ, JARZYNIARZ, TAKSON PARAFILETYCZNY, RIDER, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PRZEDSZKOLANEK, WIRUS GRYPY TYPU C, OPARZENIE, NADGORLIWOŚĆ, REFRENISTA, KOTOWATE, WÓZ OPANCERZONY, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, RUMIENIEC, BIAŁY ZNAK, ZRZESZONY, KONKURENT, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, KONWENT, BIEDOTA, ANTYBIOZA, PALIUM, WOŁOWATE, DERMATOFIT, RADIESTETA, SZMATA, SUBSTYTUCJA, SKAJ, ZAKŁADKA, JUNAK, KUŚNIERCZYK, TERENOZNAWCA, KOSTNIAK KOSTNINOWY, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, FILOLOGIA ANGIELSKA, USTAWA ZASADNICZA, GERMANISTYKA, POLICHLOREK, PEKARI, PIROELEKTRYK, SOLFUGI, AUREOMYCYNA, DŁUGOSZKI, CZARNOKSIĘŻNIK, PÓŁWARIAT, ZWIĄZEK SPORTOWY, GAZOWNIK, FURGON, HONGSZANOZAUR, KOZIOROŻEC, KABALISTA, DEKARBOKSYLAZA, OBŁÓG, SZEŚCIAN, KWAS TLENOWY, PLACOWY, GRUCZOŁ LIMFATYCZNY, OKRUCH, ANTYDOGMATYZM, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, CZORT, FILTR, POPRZEDNIK, FILOLOGIA CHORWACKA, PTASZEK, KLOZET, UCZEŃ, HELMINTOLOGIA, WATA, MŁODZIK STARSZY, WAŁ, SZALA, METODA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, OKSYBIONT, KOZIOŁ, PROFITENT, EKSPERT, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, IMPLIKANT PROSTY, PISMO FONETYCZNE, KOKS ODLEWNICZY, DOKUMENT, SZPARA POWIEKOWA, PRANKSTER, BUCZYNA NIŻOWA, LICZEBNIK GŁÓWNY, GNOJOWNIK, MIEJSCOWY, WORKOWIEC, ZGODNOŚĆ, TERMINARZ, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, NIEOCHRZCZONY, PODKATEGORIA, MUSZTARDÓWKA, DZIERŻAWCA, PION, TAGALOG, KRZYKACZ, CIELAK, PUSTOROGIE, OPÓR DROGOWY, ZAKRĘT, LATAWCE, TURANIEC, TYNK SZLACHETNY, PRZEGRYWKA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, BIZNESMEN, RAKI, ADRES, MISTRZ MURARSKI, BLASZKA SITOWA, OBSESJA, SPRAWA, STOPKLATKA, BLEDZIUCH, SMRÓD, AMIOKSZTAŁTNE, POMOWIEC, RIKSZARZ, PEBA, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, INTERNACJONAŁ, MODEL, PODGLĄD, KOLCZAKOWATE, STYL TOSKAŃSKI, PROFESOREK, NACHALNOŚĆ, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, ŁÓJ, MONTAŻYSTA, ŚLIMAK, WARGA SROMOWA, REALNA GOSPODARKA, DELTA, HELISA, DRUGOROCZNIAK, DOWCIPNIŚ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, SSAK ŁOŻYSKOWY, KINO DOMOWE, DESKARZ, STRATEGIA, KASTYLIJSKI, NEWSMAN, ARANŻER, INŻYNIER, KLEKOTKA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, BEHAWIORYZM, OSTRONOS WORKOWATY, PRELUDIUM, SĘP, GŁASZCZEK WARGOWY, SLALOMISTA, STADNIAK SIWOGŁOWY, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, PĘPEK, POLIFAG, STAŁA, KOLORY, PODJAZD, OCHOTNIK, AMBRAZURA, PLEBEJUSZ, KLUCZNIK, MASECZKA, ALOES, BRUDNIAK, RZEKA, GRÓB CIAŁOPALNY, APLIKANT ADWOKACKI, FETYSZ, HETYTA, NEBULIZACJA, METRYKA, ZAKOCHANY, GRZECHOTNIK, ŁAPCZYWIEC, PAŁA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, PŁUGOWY, KARTACZ, RELAKSACJA, DETEKTORYSTA, HISTERYK, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, HISTRA, LIBELA, BOGATY, DERMA, NAMIASTKA TABAKI, ESPERANTYSTA, WTAJEMNICZONY, MINIA, TUNIKA, OSŁONA, CHARAKTERYSTYKA, ZARZĄDZAJĄCY, CHWYTNIK, RABARBAR, STOJAK, BAZYLISZEK, EMBRIOTROF, PODRÓŻUJĄCY, BETON, GRA NIESKOŃCZONA, OPARZENIE SŁONECZNE, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, ROGOWACENIE, PRYWATNOŚĆ, BANDAŻ, LOTNIARZ, OBROŃCA, ZYGNEMOPSIS, KOPISTA, OPĘTANIEC, TELETURNIEJ, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, KOLONIZATOR, MISIEK, BAŁAMUT, BELLADONA, AKOLITA, TAPIR ZE WZGÓRZ, TARAS, LUMP, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, TYTULATURA, SKARB, COOL JAZZ, STREETWORKER, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, BALON ZAPOROWY, PATYK, NIEUŻYWALNOŚĆ, ANONIMIZACJA, GAZ PRZEWODOWY, PROEPIDEMIK, MINIATURZYSTA, FARBOWANY LIS, PŁATNIK SKŁADEK, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, INTERPRETATOR, PILCHOWATE, OKSYTAŃSKI, POMOC, INKWIRENT, GNOMOLOG, TRESER, MONET, RADIOOFICER, ELEMENT TOCZNY, INTENDENT, SZCZUROSKOCZKOWATE, OKŁAD, MIZDRA, CHIP, PIORUNOCHRON, UNISTA, PODSIEĆ, CZYNNIK EKOLOGICZNY, PIŻMOWÓŁ, BLISKOZNACZNIK, WALENIE, ZYGOTARIANIN, SILNIK BEZRUCHOWY, RAPTULARZ, BIEDAK, KOŁNIERZ, KOPACZ, MALINA ZACHODNIA, CZŁON SYNTAKTYCZNY, JĘZYK MANX, PRZEPONA, KAMIEŃ MILOWY, LIFTING, PIZZER, DON KISZOT, NAROŻNIK, PIERWSZAK, SZAL, PARAPECIK, KOPISTA, WAPER, DIAFRAGMA, WAFELEK, FAKOMATOZA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, NIEOSTATECZNOŚĆ, WIEWIÓRECZNIKOWATE, PETARDA, ?MARRAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUCZOŁ ŁOJOWY gruczoł pęcherzykowaty skóry ssaków wydzielający łój, który uchodzi do mieszka włosowego, natłuszczając włosy i naskórek (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUCZOŁ ŁOJOWY
gruczoł pęcherzykowaty skóry ssaków wydzielający łój, który uchodzi do mieszka włosowego, natłuszczając włosy i naskórek (na 13 lit.).

Oprócz GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWATY SKÓRY SSAKÓW WYDZIELAJĄCY ŁÓJ, KTÓRY UCHODZI DO MIESZKA WŁOSOWEGO, NATŁUSZCZAJĄC WŁOSY I NASKÓREK. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast