TYP WIRUSA GRYPY, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PANDEMII, M.IN. PTASIEJ GRYPY, ŚWIŃSKIEJ GRYPY I HISZPANKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLUAV to:

typ wirusa grypy, który jest przyczyną pandemii, m.in. ptasiej grypy, świńskiej grypy i hiszpanki (na 5 lit.)WIRUS GRYPY TYPU A to:

typ wirusa grypy, który jest przyczyną pandemii, m.in. ptasiej grypy, świńskiej grypy i hiszpanki (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP WIRUSA GRYPY, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PANDEMII, M.IN. PTASIEJ GRYPY, ŚWIŃSKIEJ GRYPY I HISZPANKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.667

KERATOPLASTYKA, DOSTARCZYCIEL, KOPARKA PODPOZIOMOWA, GRZYB STROJNY, WŁAŚCIWOŚĆ, SZACHY SZYBKIE, ZŁAD, OBIJACZ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WREDOTA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, MODRASZEK REBELA, KOKILARZ, ODLEWACZ, PŁASZCZKA NAGA, PRZELOTNICE, PRZELICZNIK, TEKSTYLNY, PRIORYTET, ABSENCJA CHOROBOWA, ATU, PIEC AKUMULACYJNY, ZRZESZONY, KONIECZNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, CZERWONE CIAŁKO KRWI, KARBIDKA, CEPER, ROZSTRZYGALNOŚĆ, GRZEBIEŃ, HOMAR EUROPEJSKI, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, ZAPALENIEC, MUSZTARDÓWKA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, TYMPANON, WSZYSTKOWIDZĄCA, PRYMITYWNOŚĆ, WIARUS, BĘBEN MAGNETYCZNY, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, CUDZOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, FUNKCJONALIZM, ZAPORA OGNIOWA, ŁAWA RZĄDOWA, OSŁONOWOŚĆ, COB, SZATA GRAFICZNA, SZEŚCIAN, MIODOJAD LEŚNY, PROJEKCYJNOŚĆ, ŚWIATŁA DROGOWE, NIEDZIELNY KIEROWCA, PASZTETÓWA, KAWALER, REGULATOR POGODOWY, BORSUK, FILOLOGIA KLASYCZNA, UZYSK, KROPKA, WYLECZENIE, ANTROPOLOGIA MISYJNA, BŁĄD MATERIALNY, WZW G, TASIEMIEC, SKUN, ODLEGŁOŚĆ, SYRENA OKRĘTOWA, KWAS LIZERGINOWY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, NIUŃKA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, ANTYRAKIETA, SIATKÓWKA, ANTYWIRUS, KAGUAN, KUC SZETLANDZKI, GORZKOŚĆ, MLECZARKA, GÓWNOZJAD, SYMETRALNA, ZWIERACZ, DAGOBA, MIECZ UCHYLNY, OBOJNACTWO, KOMPARYCJA, SREBRNY EKRAN, LUDEK, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, LEGENDARNOŚĆ, REKLAMIARZ, NIEOCZYWISTOŚĆ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, GAGATEK, PRZESTRZEGACZ, PROSTA, DAMSKI KRAWIEC, CENOBIORCA, POLE WIROWE, AMBITNOŚĆ, OBRAZOBURCA, OSZCZĘDNOŚĆ, SKRZYPY, FILOLOGIA KLASYCZNA, WANIENKA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, ZGORZEL, ZARAŻONA, ŚNIEG, OSIOWCE, BURAK, ODKUWKA, AKROCYJANOZA, RAJD OBSERWOWANY, CIŚNIENIE, MIKROSKOPIJNOŚĆ, PAPUGA, TWÓRCA, ZAUROPSYDY, BEZLITOSNOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, METODA DELFICKA, WOLICJONALNOŚĆ, KSIĘGA WIECZYSTA, HOMARZEC, BOWLS, SZALEŃSTWO, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, PIESZY, PŁEĆ, SALONOWIEC, SKUNKS, HAMERNIA, KLĄTWA, OUDRY, GLOJOPELTIS WIDLASTA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, DRABISKO, TAPIR GÓRSKI, PATENT, OBWIĄZKA, KAPITAŁ FINANSOWY, PRZECINACZ, IGŁA, COMPLUVIUM, BYLICA SKALNA, SADOWNICTWO, OKRĘT NAWODNY, GAMONIOWATOŚĆ, SKRZYDEŁKO, PARTYJNY, GARBNIK, REDEMPTOR, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, SZANKIER TWARDY, SKORUPIAKI, PODSKARBI NADWORNY, OBLAK, DELEGACYJKA, SKOK, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ŁAD, FUNKCJONALIZM, GOLARZ, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, ABISAL, WARTOŚĆ EKONOMICZNA, MINISTRANT KSIĘGI, ORZECH, NIEOCHRZCZONY, ENIGMATYCZNOŚĆ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, KUC DARTMOOR, KODEKS, HUN, SYGNIFIKATOR, LICZBA NIEWYMIERNA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, ZIEMIANIN, MIKROSKOPIJNOŚĆ, WEK, POSYBILIZM, ZAIMEK ZWROTNY, KOSZT NIEZGODNOŚCI, WEKTOR, BETON, KOŁNIERZYK, BOHATER POZYTYWNY, DELFINEK, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, KOŚĆ MIEDNICZNA, HANTAWIRUS, STRUKTURALISTA, SNIFFER, KRUSZARNIA, PLAZMA, KAT, CHAŁTUROWIEC, EUDAJMONIZM, PRZYGRYWKA, CHWYTNIK, JEDNOSTKA ZALEŻNA, IZOMER OPTYCZNY, ŁOPATA, TRYB, PROWIZOR, TYP MONGOIDALNY, KAZUISTA, PODŁUŻNOŚĆ, PASSIVUM, MEDIANA, HISTRA, KUGLARSKOŚĆ, BLOKADA, ECCHI, BUŁKA Z MASŁEM, ERYTROCYT, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, LICZBA PRZESTĘPNA, SYNTAKTYKA, PODŁUŻNIK, SEKCJA ZWŁOK, KWADRANT, KOTEWKA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, CHOROBA ZASADOWA, MAUZER, SILNIK NA BENZYNĘ, MAGNEŚNICA, MAKROKIERUNEK, WILCZY DÓŁ, NIEDOKŁADNOŚĆ, PRYMITYWIZM, SAMOZAPŁON, EKRAN, ZESPÓŁ ROŚLINNY, ZAPAŁKA SZTORMOWA, OBCY, GUZ ŁAGODNY, WIRTUOZERSTWO, KOMEDIODRAMAT, PLIK MULTIMEDIALNY, KURATOR SZTUKI, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, NIEKROPIEŃ, CHOROBA BRUGADÓW, STABILIZATOR, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, KULTURA MASOWA, BANTENG, AUTENTYCZNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, WPŁATA, FUGU, OSTRY NABÓJ, WYŻSZE NACZELNE, ANALOGICZNOŚĆ, GRZEBIENIARZ, KOMUNIA, KOZOJEBCA, REPRODUKCJA PROSTA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, WYNAJMUJĄCY, MIZUNA, POSZKODOWANY, PRZECIWIEŃSTWO, CENTRALNOŚĆ, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, METATEKST, HURTNICA WSTYDLIWA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, LEK NASENNY, CIEKAWSKOŚĆ, TEST ZDERZENIOWY, KOLBA, BECZKA Z PROCHEM, MIECZ DWURĘCZNY, TRUSIĄTKO, POBOŻNOŚĆ, KARTACZ, NIENAGANNOŚĆ, BURAK POSPOLITY, ROCKOWIEC, DOBITNOŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, UKŁAD LOGICZNY, ZERO ABSOLUTNE, NATARCZYWOŚĆ, ANIOŁEK, KIOSK, GWIAZDA BETLEJEMSKA, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, NEKROPOLA, WENESEKCJA, ÓSEMKA, ?PRACOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.667 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP WIRUSA GRYPY, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PANDEMII, M.IN. PTASIEJ GRYPY, ŚWIŃSKIEJ GRYPY I HISZPANKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TYP WIRUSA GRYPY, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PANDEMII, M.IN. PTASIEJ GRYPY, ŚWIŃSKIEJ GRYPY I HISZPANKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLUAV typ wirusa grypy, który jest przyczyną pandemii, m.in. ptasiej grypy, świńskiej grypy i hiszpanki (na 5 lit.)
WIRUS GRYPY TYPU A typ wirusa grypy, który jest przyczyną pandemii, m.in. ptasiej grypy, świńskiej grypy i hiszpanki (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLUAV
typ wirusa grypy, który jest przyczyną pandemii, m.in. ptasiej grypy, świńskiej grypy i hiszpanki (na 5 lit.).
WIRUS GRYPY TYPU A
typ wirusa grypy, który jest przyczyną pandemii, m.in. ptasiej grypy, świńskiej grypy i hiszpanki (na 15 lit.).

Oprócz TYP WIRUSA GRYPY, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PANDEMII, M.IN. PTASIEJ GRYPY, ŚWIŃSKIEJ GRYPY I HISZPANKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TYP WIRUSA GRYPY, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PANDEMII, M.IN. PTASIEJ GRYPY, ŚWIŃSKIEJ GRYPY I HISZPANKI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x