KURCZENIE SIĘ I ROZKURCZANIE GWIAZD ZMIENNYCH CO ZWIĄZANE JEST ZE ZMIANAMI ICH JASNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PULSACJA to:

kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PULSACJA

PULSACJA to:

proces kurczenia się i rozkurczania pewnych typów gwiazd zmiennych związany ze zmianami jasności (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KURCZENIE SIĘ I ROZKURCZANIE GWIAZD ZMIENNYCH CO ZWIĄZANE JEST ZE ZMIANAMI ICH JASNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.666

TEFLON, KATAKUMBY, OBRONA BAŁTYCKA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, BARWA OCHRONNA, MISJOLOGIA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, AMERYKA, CERKIEWSZCZYZNA, SKARGOWOŚĆ, MECHANIKA, PRZECIWNAKRĘTKA, WYPRAWIACZ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PROLEK, POGOTOWIE TECHNICZNE, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, SAROS, BŁONA SUROWICZA, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, MIĘTA KĘDZIERZAWA, RAMA, KANIKUŁA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, INGRESJA MORZA, GEN RECESYWNY, IMPAS, PASTISZ, HIGHLAND, OTWARCIE RÉTIEGO, STEKOWCE, KASZUBSKOŚĆ, ORLICZKA MIECZOWATA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, UPADEK, WCIĄGARKA, AUDIENCJA GENERALNA, ZBIEG, OBLITERACJA, FILEMON CIENKODZIOBY, SIEDLISKO, NADWYŻKA KONSUMENTA, BIZNESWOMAN, ILUWIUM, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, KOMPAKTOWOŚĆ, TRUST, CUDZOŚĆ, RELATYWIZM MORALNY, SKAŁA MACIERZYSTA, ODLEWARKA, ALGOL, BODY PAINTING, WIAROŁOMSTWO, BRANIE PRZYKŁADU, ABSOLUTORIUM, KORYTO RZEKI, FECHMISTRZ, LARYNGOFON, PUDŁO, DETALISTKA, NIEODPORNOŚĆ, RAK, RUMUNKA, HIPOTELORYZM, FENETYKA, PROTETYKA, KIPA, MIASTECZKO, PŁOCHLIWOŚĆ, KOSZATNICA, WSKAZÓWKA, DWUSETKA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, KWADRANT, PARAMENTY, GWAŁT, JAMA PACHOWA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, NEPOT, PAWIE OKO, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, PODRYDZYK OSTRY, TEORIA GIER, TEMPERATURA ABSOLUTNA, GRANICA FUNKCJI, TERROR, WYŁADOWANIE KORONOWE, MIĘKKOŚĆ, ZNAJOMA Z WIDZENIA, TOTEM, GAJOWIEC ŻÓŁTY, WESOŁOŚĆ, WĄTEK, OSTRONOS WORKOWATY, PIJAŃSTWO, JEDNOŻEŃSTWO, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, GODZINA MILICYJNA, KSYLOFON, SZACHY AKTYWNE, SŁOWACKI, COCKNEY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, KRÓWKA, FLETY, BEZCZELNOŚĆ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, INWALIDA WOJENNY, AFILIACJA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, UKŁAD MOCZOWY, ALGEBRAIK, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, CZYNELE, ENERGIA, PIECHUR, TREPANG, JASTRZĘBNIK, EMENTALER, SZEWCZYNA, FEININGER, KĄT UJEMNY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, PŁAWA SONAROWA, WINIETA, SYNONIMIKA, OTWÓR KIERUNKOWY, CYBERNETYZACJA, FAŁSZYWY PROROK, KAJMAK, MŁODZIK, SINICA OBWODOWA, KOŃCÓWKA, KAMIEŃ OZDOBNY, BERGMAN, DOSTĘP WARUNKOWY, PRZETOKOWY, ZAWŁOKA, GRUPA RYZYKA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, MASŁO, POLONISTYKA, POŚCIELÓWKA, NIEMIECKOŚĆ, LICHENOLOGIA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, PACZKA, PROMINENT, RELIGIA, ZASTÓJ, DRASTYCZNOŚĆ, PRAWOZNAWCA, TUNEL, ZASTRZYK, ASFALTOBETON, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, KORMORAN PLAMISTY, PRYMITYWIZM, WETKA, MIEDZIORYTNIK, KOSZYCZEK, CYLINDEREK, ROK OBROTOWY, NIESŁUSZNOŚĆ, ŁAPACZ, FARMERYZACJA, KUBEK, AMIDEK, KRWIOBIEG PŁUCNY, ZGODNOŚĆ, SZYMPANS, ETMALOZA, KLASA, NAPÓR, MOSTOWNICZY, TRIATLON, CHŁOPEK ROZTROPEK, KROK MILOWY, MONOTELETA, MANIERZYSTA, ANTROPONIMIA, PERUKARSTWO, TEORIA CIAŁ, ALBAŃSKI, ODWIETRZNIK, WOREK REZONANSOWY, KARAFKA, RUCH WAHADŁOWY, BRETOŃSKI, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, CORONET, BOOROOLA, OKAP, SHERGOTTYT, PODPORA, MALFORMACJA MACICY, NAUSZNIK, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, LOSOWOŚĆ, SUBLITORAL, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PUNKT WĘZŁOWY, PODDIALEKT, ROZBÓJNIK, IRREALIZM, NIEGOSPODARNOŚĆ, STROLLER, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, CZAS TERAŹNIEJSZY, NIEPORZĄDNOŚĆ, WYSTĘPOWANIE, WYŻSZE NACZELNE, ORIENTACJA, TAKSIARA, ZATRZYMANIE, SAMOLOT BOMBOWY, SKÓRNIK, MANUFAKTURA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KATASTROFICZNOŚĆ, TEREN ZAKRYTY, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ZAPRZEDANIEC, GOTOWOŚĆ, DWUWIERSZ, BEZECNOŚĆ, CHIPPENDALE, HAPLOTYP, KORDON, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, LENIWIEC PSTRY, POŻAR, INFORMACJA GENETYCZNA, LICHWA, PARTIA HISZPAŃSKA, GORETEX, CHOROBA BOSTOŃSKA, JELEŃ MILU, TKANINA UBRANIOWA, HAJDUK, SPOTKANIE OPŁATKOWE, PODKŁAD, JĘZYCZNIK, EKSKLUZYWIZM, ODWAGA CYWILNA, AKCJA NIEMA, OPŁATEK, DYGNITARZ, NERWICA NIEDZIELNA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, HEGEMONICZNOŚĆ, ZESPÓŁ DRAVET, WALEC HIPERBOLICZNY, KULTYWAR, SIŁA PRZEBICIA, HEWEA, HISTOCHEMIA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, NISZCZUKA KROKODYLA, OKLUZJA, SZKOLARSTWO, OSZCZĘDNOŚĆ, ODEZWA, NIEDOBÓR, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, MALARZ, BANKRUCTWO, TAJNIAK, ŁUK MADZIARSKI, NIEOBFITOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, WAŻNOŚĆ, NIEMIECKI, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, OGIEŃ I WODA, HEMOCYT, ŚRODKOWOŚĆ, TEMPERATURA MROZU, BECZKA Z PROCHEM, KOSMOLOGIA, DŻEM, WYKŁADZINA, SZTURMAK, REPETYTYWNOŚĆ, TASZYZM, AGNOZJA WZROKOWA, ŚWIDER, SZPANERSTWO, JANSENIZM, ZAINTERESOWANY, WARP, NIEOKRZESANIEC, GEOGRAFIA ROŚLIN, DUSZNICA, SAPROFIT, ?MŁAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.666 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KURCZENIE SIĘ I ROZKURCZANIE GWIAZD ZMIENNYCH CO ZWIĄZANE JEST ZE ZMIANAMI ICH JASNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KURCZENIE SIĘ I ROZKURCZANIE GWIAZD ZMIENNYCH CO ZWIĄZANE JEST ZE ZMIANAMI ICH JASNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PULSACJA kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PULSACJA
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności (na 8 lit.).

Oprócz KURCZENIE SIĘ I ROZKURCZANIE GWIAZD ZMIENNYCH CO ZWIĄZANE JEST ZE ZMIANAMI ICH JASNOŚCI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KURCZENIE SIĘ I ROZKURCZANIE GWIAZD ZMIENNYCH CO ZWIĄZANE JEST ZE ZMIANAMI ICH JASNOŚCI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x