OBSZAR, DO KTÓREGO DOSTĘP JEST ZABRONIONY ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBRONNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEREN ZAMKNIĘTY to:

obszar, do którego dostęp jest zabroniony ze względu na bezpieczeństwo państwa i obronność (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR, DO KTÓREGO DOSTĘP JEST ZABRONIONY ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBRONNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.755

TAJNOŚĆ, SPULCHNIACZ, GOŁĘBIĄTKO, SALONOWIEC, BRZESZCZOT, GROMADA GALAKTYK, OPŁATA RYCZAŁTOWA, CHIŃSKOŚĆ, PASSIVUM, ABSOLUTYZM OŚWIECONY, PRZEWÓD CIŚNIENIOWY, PORZĄDEK, ZAGĘSZCZACZ, OFFSET, PORÓWNYWARKA, PASKUDNIK, ENERGIA, AMPEROZWÓJ, BARIERA ARCHITEKTONICZNA, OKRĘG, KĄT WPISANY, RAUT, KWAŚNOŚĆ, PODSTAWA, AKSAMITKA WZNIESIONA, KONDENSATOR ZMIENNY, ŁATEK, BAWÓŁ KAFRYJSKI, GARNUSZEK, GOŁOBORZE, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, ATRYBUCJA, DNI STUDENTA, URZECZOWIENIE, TRÓJCA, BIAŁY ZNAK, KOMPUTER KWANTOWY, ZGNIŁOŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, APELACJA, NIELITOŚCIWOŚĆ, ASYRYJKA, OUTLIER, TRYNITARYZM, ZAJĄCZEK, BANTENG, PAŁAC, PÓŁWARIAT, LIROGON SKROMNY, AUTOTEMATYZM, IMPULS TELEFONICZNY, NIEPOPULARNOŚĆ, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, PONY AMERYKAŃSKI, MARTWE PRAWO, SFERA, ROJENIE, SZTUKA KONCEPTUALNA, KASZANKA, ECCHI, RADAR DOPPLEROWSKI, WAŁECZEK, ISLAM, SKÓRA, CHOROBA GÓRNIKÓW, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, NADWOZIE SAMONOŚNE, PUNKT MECZOWY, ZESZYT W LINIE, TAMILSKI, INFIKS, ZUPA NA GWOŹDZIU, HELIOSFERA, BRUTALNOŚĆ, PERKOZEK, ŻARŁACZ LUDOJAD, OSPALSTWO, GAZOWY OLBRZYM, NOTORYCZNOŚĆ, NUTRIETY, MOC WYTWÓRCZA, OBUSTRONNOŚĆ, PALENISKO RETORTOWE, RÓWNINA ZALEWOWA, DEBILNOŚĆ, POLITYKA GOSPODARCZA, IDIOM, HELIOCENTRYZM, TYTAN, BENZYNA OŁOWIOWA, CHOLINOLITYK, GAJOWIEC ŻÓŁTY, KUSACZ KASZTANOWATY, POGODNOŚĆ, MACEDONIA, REGULARNOŚĆ, ZIELONA RECEPTA, AGLOMERACJA, GRZYB TRUJĄCY, DELFIN, BATON, HIPOSTYL, DELFINY OCEANICZNE, CZERWONKA, SPAWĘKI, OSCHŁOŚĆ, RATOWNICTWO TECHNICZNE, ZAJĄCZEK, OCET, CLELANDINA, DESPOTYZM, ABSURDALNOŚĆ, MATEMATYKA STOSOWANA, PROTOAWIS, NERECZNICA, SIEROTA NATURALNY, DOBRODUSZNOŚĆ, SYFEK, RAK STAWOWY, AMIOKSZTAŁTNE, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, POKRZYWDZONA, MECHANIZM KORBOWY, SZAFARZ, PULA, LIST ŻELAZNY, WULKAN DRZEMIĄCY, JAŚMINOWIEC WONNY, BIAŁA HERBATA, PÓŁTORAK, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, PRAWO ATOMOWE, PRZEWODNICZKA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, WICELIDER, ILORAZ RODZINNY, ZEN, RUGI, KAUKAZ, SYMPTOMAT, EGZAMIN GIMNAZJALNY, TROLLING, POMORSKI, DIABEŁ WCIELONY, DETAL, GRAFIKA WEKTOROWA, POKREWNA DUSZA, WELUR, PRASSAKI, FINITYZM, NIEKONKRETNOŚĆ, LEJKOGĘBCE, SILNIK INDUKCYJNY, WAGON BREKOWY, WICIOWCE, DIONIZYJSKOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, ZDANIE PYTAJĄCE, METODA KARTOGRAMU, MIARA HAARA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, DYPLOMATKA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, SEKSTA, PRZETWORNIK, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, WARIACYJNOŚĆ, KOMPARYCJA, ZAJĄC SZARAK, REZERWA REWALUACYJNA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, BENZYNÓWKA, LITEWSKOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, SOLANKA, MAŁŻEŃSKA RULETKA, TEREN, RZESZA, ŚLIWA, FIKCJA, PROEPIDEMICZKA, PRZESTWORZE, PYRA, DOMENA PUBLICZNA, OŚRODEK, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, MUZYKA TŁA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, REKOMBINACJA GENETYCZNA, TEKSTYLNY, TREPANG, JĘZYK MASZYNOWY, DODATEK MIESZKANIOWY, GORZKOŚĆ, DYSKRYMINACJA CENOWA, SYNTEZATOR, USŁUGI SPOŁECZNE, RZEŹWOŚĆ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, CZUJKA, HEGEMONICZNOŚĆ, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, AKADEMICKOŚĆ, POCZUCIE WINY, PLANETARIUM, UMBRIA, KUC SZETLANDZKI, ELEGANCIK, SUBSTANCJA, JANSENIZM, ATRYBUCJA GLOBALNA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, MIASTECZKO WODNE, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, WIELORYB, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, SŁUCHAWKA, ORGANIZM WYŻSZY, IMPERTYNENCKOŚĆ, CHROMOSOM PHILADELPHIA, MAKABRYCZNOŚĆ, PRZEDROST, ESPERANTYDA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, JĘZYK DUŃSKI, GAŚNICA PIANOWA, LICZBA RZECZYWISTA, KUC AMERYKAŃSKI, CHLUBNOŚĆ, KONTRMANIFESTACJA, ANTYLIBERALIZM, REPREZENTACYJNOŚĆ, MÓJ, BŁYSZCZ BIZMUTU, NIEMORALNOŚĆ, EKSKLUZYWIZM, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, CEMENT ANHYDRYTOWY, KAMPUS, POSTULATYWNOŚĆ, ANAKREONTYK, DUX, GOOGLE, PLATFORMA, CHUDZIĄTKO, KRAJ, LEW SALONOWY, FACH, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, AZATIOPRYNA, MELODIA, GILOTYNA HUME'A, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, ROZSADNIK, MAJKA, ANTYPOLSKOŚĆ, NIEŻYCZLIWOŚĆ, KALIPSO, KONDENSATOR, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, UKŁAD INERCJALNY, INDEKS, SŁABEUSZ, OSŁONOWOŚĆ, CO, HISTON ŁĄCZNIKOWY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PLOTER SOLWENTOWY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, CZYSTOŚĆ, PRYSZNIC, NACHÓD, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, MACIERZYSTOŚĆ, DAWCA NARZĄDÓW, MDŁOŚĆ, ZSYPISKO, AROGANT, BIAŁA PLAMA, WAFEL, WIEK PRODUKCYJNY, UKŁAD DARLINGTONA, MANDAT, KUBEK, SUSEŁ PEREŁKOWANY, POŻĄDLIWOŚĆ, CHWIEJNOŚĆ, OGONEK, ANTYINTELEKTUALIZM, REWIR, ZAPISOBIORCA, GOŁĘBIE SERCE, OUDRY, LEKTURA, FORMALISTA, PODATEK POŚREDNI, ?CYGANERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR, DO KTÓREGO DOSTĘP JEST ZABRONIONY ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBRONNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR, DO KTÓREGO DOSTĘP JEST ZABRONIONY ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBRONNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEREN ZAMKNIĘTY obszar, do którego dostęp jest zabroniony ze względu na bezpieczeństwo państwa i obronność (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEREN ZAMKNIĘTY
obszar, do którego dostęp jest zabroniony ze względu na bezpieczeństwo państwa i obronność (na 14 lit.).

Oprócz OBSZAR, DO KTÓREGO DOSTĘP JEST ZABRONIONY ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBRONNOŚĆ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OBSZAR, DO KTÓREGO DOSTĘP JEST ZABRONIONY ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBRONNOŚĆ. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x