Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MAŁE URZĄDZENIE OPTYCZNE, KTÓREGO ZADANIEM JEST SKUPIENIE ŚWIATŁA NA ELEMENCIE ŚWIATŁOCZUŁYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROSOCZEWKA to:

małe urządzenie optyczne, którego zadaniem jest skupienie światła na elemencie światłoczułym (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIKROSOCZEWKA

MIKROSOCZEWKA to:

gwiazda działająca jak mikrosoczewka w sytuacji, gdy dwie gwiazdy i Ziemia znajdą się prawie na jednej linii, bliższa gwiazda może ogniskować światło drugiej gwiazdy w taki sposób, że dla obserwatora na Ziemi jej blask wzrasta w charakterystyczny sposób (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁE URZĄDZENIE OPTYCZNE, KTÓREGO ZADANIEM JEST SKUPIENIE ŚWIATŁA NA ELEMENCIE ŚWIATŁOCZUŁYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.792

REIFIKACJA, CHOROBA WIRUSOWA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, USTONOGIE, SALAMI, ŁAKOMY KĄSEK, KAWAŁ, DZIAD, GRAAL, PORZĄDEK, MYSZKA, NAWA GŁÓWNA, DOŁEK, KOGUT, PRZEDROST, KEIRIN, SŁABEUSZ, DOPALACZ, PANICZĄTKO, GYROS, SIŁY POWIETRZNE, KARCZMA, MAŁOSTKOWOŚĆ, ZATOROWOŚĆ, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, BARANEK, IDENTYFIKACJA, SEZONOWIEC, DŹWIGNICA, SUBSKRYBENT, REALGAR, MBIRA, RADIOELEKTRONIKA, ŁAMACZ LODU, PAŚNIK, MASZYNA DO SZYCIA, UPOJNOŚĆ, WIDŁOGONKA SIWICA, CIOS SIERPOWY, CZTERNASTKA, PORÓD POŚLADKOWY, WYDERKA, METALICZNOŚĆ, JAŚMINOWIEC WONNY, ROZMODLENIE, DWUPRZODOZĘBOWCE, OCZKO, SPREJ, FILTR, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, NOCEK WĄSATEK, SURDYNA, WARIACJE, LATIMERIA, UKŁAD ODNIESIENIA, BIDŁO, SYRENA, ROZKŁADOWOŚĆ, KĄPIEL LECZNICZA, CARSTWO, TRZECIORZĘDNOŚĆ, TREPANG, ORGAN SPÓŁKI, ARSENEK, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, NIEPOTRZEBNOŚĆ, PŁAT, RYBA, PĘDNIK AZYMUTALNY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, ADIANTUM KLINOWATE, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, CIEMNOŚĆ, KOZŁOWIEC, ZACHOWAWCZOŚĆ, ŻÓŁW OLIWKOWY, PLANISFERA, INTERMEZZO, NIEPRZYSTOSOWANIE, FUKS, FIGLARNOŚĆ, TENIS, AMFIBIJNOŚĆ, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, WARTOWNIK, NAŚWIETLENIE, CZERWONE CIAŁKO KRWI, ELEKTROFON, ZAKŁADKA, PODŁOTA, PIERWSZEŃSTWO, PRZECIWWAGA, JUNKIER, ANIMIZM, METEORYT KAMIENNY, TORKRETNICA, RODZINA KATYŃSKA, HALUCYNACJA, HACZEK, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, WĘGORZOKSZTAŁTNE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, SKAŁA MACIERZYSTA, ODTWARZACZ EMPETRÓJEK, BATERIA, BISOPROLOL, NIEOKREŚLONOŚĆ, MAŁE KARO, KATAPULTA, ILUZORYCZNOŚĆ, GLORIA, ZDARZENIOWOŚĆ, POPOVER, KWINTESENCJA, MYRMEKOFIL, ZBITOŚĆ, GEEZ, ŻABA KRZYKLIWA, KRĄGLIK, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, ROZBRATEL, MAZUR, FLEGMA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, UKRES, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, PŁOMIEŃ, DZIESIĘCIONOGI, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, BACIK, WYPALARKA, FIGIEL, GOŹDZIENIEC, ZAPYCHACZ, NIEOBLICZALNOŚĆ, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, UTYLITARYZM, SPEKTROMETR MASOWY, POKREWNA DUSZA, WYROSTEK RZĘSKOWY, PRONATALIZM, FONDUE, PISMO NUTOWE, ŚLEPY STRZAŁ, UBEZWŁASNOWOLNIONY, KUC CONNEMARA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, CHUDOPACHOŁEK, DIABELSKI WYNALAZEK, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, RETORTA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, SAVE, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PCHŁY, HURTOWNIA DANYCH, POWIETRZNOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, BIEG PRZEŁAJOWY, JACHTKLUB, LORENC, ODTWARZACZ WIDEO, ŚWISZCZ, SYF, MITOSPOROWE, PANASONIC, MASER, OPIEKUŃCZOŚĆ, PIEC CENTRALNY, SPEKULANT, KOMPENSATOR, SYLOGIZM, FOTOLAB, OSŁONOWOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, WIELKOŚĆ, KOMUNIA, RECYTATYW, ŻYWOŚĆ, PIANKA POLIURETANOWA, NAKTUZ, NIECELOWOŚĆ, POKOLENIE, METODA, SARNA, MEMBRANOFON, DROBNOUSTEK BECKFORDA, INDYKATOR, INFORMACJA, COPYPASTA, KUKLIK SZKARŁATNY, AKTORKA, NIECHLUJNOŚĆ, KORMOFITY, SOKOLE OKO, WYJĄTKOWOŚĆ, CZUBATOŚĆ, NADZIEWKA, WYRAŹNOŚĆ, USŁUGI NIEMATERIALNE, APARAT WYLĘGOWY, OPACTWO, ALTEMBAS, SOCJOLOGIA RADYKALNA, OKOREK, MINOTORPEDA, KLUCZ SZWEDZKI, ROBOT KUCHENNY, LEGITYMISTA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, RAGLAN, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PRACA STUDIALNA, OGRANICZONOŚĆ, DŻAGA, RADIOSYGNAŁ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, OZNACZENIE, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, F, MANDALA, NOOB, POWYWRACANIE, ROZTWÓR KOLOIDALNY, MROK, GAŚNIK, WIGOŃ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WIRÓWKA, METODA TERMICZNA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, KWAS AZOTOWY, SIATKÓWKA, GENEZA, RADOSNOŚĆ, BULLETIN BOARD SYSTEM, ODMIENNOŚĆ, PODSZYWACZ, PERFUMA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ZEPSUTOŚĆ, EGZYSTENCJALIZM, NAZWA RZETELNA, WIATRAK HOLENDERSKI, RAMDYSK, CZĘSTUNEK, KOSTKA, START MASOWY, SATELITA GEOSTACJONARNY, TRAWERS, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, TABLOIDYZACJA, NIEGODZIWOŚĆ, KOMERCJA, LUSTRO FENICKIE, HUBA, BLADZIUCH, CZYTANKA, JUDASZ, MAŁODUSZNOŚĆ, ZAINTERESOWANY, FUNKCJONALIZM, STAN USTALONY, INKUBATOR, UKŁUCIE, SZKOLNOŚĆ, DWUTLENEK, CZEŚNIK KORONNY, KONDENSATOR, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, RUMPEL, PIEC, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ZAIMEK ZWROTNY, PSIKUS, SERBOCHORWATYSTYKA, DEFENSOR, ZDOLNOŚĆ REFLEKSYJNA, TRANSKRYPCJA, GOOGLE INC, ETIOPSKI KLASYCZNY, CZART, SLOTY, OWCA WIELOROGA, ARTYKUŁ WIARY, EMBLEMAT, UNIONISTKA, AZJATYCKI TYGRYS, DRAPIEŻNOŚĆ, KARBONARYZM, REKULTYWACJA, SIŁOWNIA WIATROWA, STANOWISKO OGNIOWE, PLASTYKA, DODATEK KOMPENSACYJNY, PENDŻABSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: małe urządzenie optyczne, którego zadaniem jest skupienie światła na elemencie światłoczułym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁE URZĄDZENIE OPTYCZNE, KTÓREGO ZADANIEM JEST SKUPIENIE ŚWIATŁA NA ELEMENCIE ŚWIATŁOCZUŁYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mikrosoczewka, małe urządzenie optyczne, którego zadaniem jest skupienie światła na elemencie światłoczułym (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROSOCZEWKA
małe urządzenie optyczne, którego zadaniem jest skupienie światła na elemencie światłoczułym (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x