TŁUSZCZOWIEC, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIPID to:

tłuszczowiec, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TŁUSZCZOWIEC, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.702

MRÓWNIKI, ZAKON ŻEBRZĄCY, KAMELEON LIŚCIOWATY, SEKCJA ZWŁOK, BANK ZRZESZAJĄCY, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, KWAS OLEINOWY, CHLOREK SODU, CHLORAN(VII) AMONU, LAUR, KWAS ORTOFOSFOROWY, KWAS AKRYLOWY, PCHACZ, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, KSIĄŻĘ, KRYSZTAŁ, ZAKON MNISI, GŁUPI, KRÓLIK, SENSYBILIZATOR, PRZEPRÓCHA, AZOTAN(III), ZWIĄZEK NARCIARSKI, TIOALKOHOL, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, ROŚLINA OLEISTA, NUKLEOTYD, ODCZYNNIK CHEMICZNY, AZOTYN, POLE ŹRÓDŁOWE, PLENER, ZOOLATRIA, OPĘTANY, ŻAGIEW, NATYWIZM, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, CHLORAN(V) SODU, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, ŚWIATŁO ZIELONE, F, KOMPARATYSTYKA, OPACTWO, BARCIAK, SZYMEL, DICYNODON, TRITERPEN, TLENEK ŻELAZOWY, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, ROKOKO, ZWIĄZEK ORGANICZNY, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, BERNARDYNKA, AMINOFENOL, BEZWODNIK, ŚLUB, METAJODAN(VII) SODU, BOROWODOREK SODU, GOALKEEPER, SŁUCHAWKA, UBEZPIECZONY, GEN REPORTEROWY, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, KĄT WPISANY, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, UTYLITARNOŚĆ, KWAS GIBERELINOWY, DEZYPRAMINA, CHLORAN(VII) POTASU, TERMIN STANOWCZY, WITAMINKA, KWAS NIEORGANICZNY, ŁAMACZ LODU, CHLORAN(V) POTASU, KREACJONIZM, BULWA, KAUCZUKOWIEC, WYMIANA GAZOWA, VERAIKON, KWAS ŻÓŁCIOWY, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, CYNK, NARKOLEPSJA, KOALICJA, PLACEK PO WĘGIERSKU, GRUPA PROPYLOWA, PORĘBA, STARA PANNA, DYFUZJA ŚLEDZONA, LOTNIK, KONSTYTUCJA, PIEPRZ, BOŻE NARODZENIE, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, WYMÓG, OGNIWO GAZOWE, ROZBUDOWA, ORGANIZM DIPLOIDALNY, OSTRACYZM, GHUL, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, ZWIĄZEK KOLARSKI, CYJANOŻELAZIAN(II), PRĄD ZMIENNY, KOPULACJA, KARBOWNIK, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, ANGIOTENSYNA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, AZOTEK, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, WĘDKA, ZAKON ŻEBRACZY, ODKURZACZ CENTRALNY, PRESJA INFLACYJNA, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, MOST PONTONOWY, TEATYN, SOPEL, BETON ŻUŻLOWY, BURGER, JONOFOR, MOCARZ, JĘZYK, BIAŁKO, TOKOFEROL, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, LOGARYTM NATURALNY, KWAS LIZERGOWY, GICZ, ZWIĄZEK KOMUNALNY, TETRAETYLOOŁÓW, NEBULIZATOR, SIEROTA, FORMAT ZASADNICZY, DERYWAT, CYGANERIA, ELEMENT ODWRACALNY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, USYPIACZ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, PIES OZDOBNY, WYRĄB, PÓŁCIEŃ, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, KWAS WALERIANOWY, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, GŁOS, EUCHARYSTIA, ZWIĄZEK NASYCONY, DRENAŻ KIESZENI, SONDA MOLEKULARNA, ZNAMIĘ SUTTONA, FETOPATIA CUKRZYCOWA, OBRÓT PUBLICZNY, WODA, HORROR, FILIACJA, ŚLIWA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, GRUZOBETON, POROST, BEZDOTYKOWIEC, UREID, EKLIPTYKA, SKÓROSKRZYDŁE, PORÓD NATURALNY, KONCERT, LULEK, KOMUNIA, BISFENOL, WIELOMIAN UNORMOWANY, GRUPA, ZNAK MUZYCZNY, BAKTERIOCHLOROFIL, KOLEKTYWIZM, TRAWA MORSKA, EMBARGO, WYRAŻENIE, KONOTACJA, PRANKO, NAKAZ, WODOROTLENEK BARU, CHLOREK RTĘCI(II), POCISK BALISTYCZNY, NOTACJA MUZYCZNA, SIARCZAN(VI) BARU, WARUNEK DOSTATECZNY, DENDRYMER, MI, KOZIOŁ OFIARNY, NAJEMNIK, CASUS, SAMOLOT BOMBOWY, ANTROPOLOGIZM, RAJ UTRACONY, KOLEGIUM, CLARINO, SULFADIAZYNA, REGRESJA, HYDROFOB, KONCHIOLINA, UKRES, FLAWONOL, WOLNY RYNEK, KWASY, EKSPERYMENT KLINICZNY, DROGOMISTRZ, HISTORYZM, DITERPEN, MANEWROWY, ARCYDZIEŁO, KRYSZTAŁEK, AZOTEK KRZEMU, ENEOLIT, ŁONO ABRAHAMA, EPOKA MIEDZI, ZNAMIĘHALO, FASETA, CHLOREK LITU, KOALICJA, FALKA, ŹRÓDŁO TERMALNE, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, INDYGO, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, SATELITA SZPIEGOWSKI, BOROWODOREK, GNIAZDO, GOGLE, SYLOGIZM, TRIOZA, ZWIĄZEK RZĄDU, TLENEK MIEDZI(I), OKRES OCHRONNY, SOCJOLOGIA OGÓLNA, KWAS LIZERGINOWY, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, CZAS LAPUNOWA, WYPADEK, BISFENOL, ETYMOLOGIA LUDOWA, ZWIĄZEK RADZIECKI, ORCZYK, GALARETKA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, BENZYNA OŁOWIOWA, ROKOKO, DUŻY PION, SERBOCHORWATYSTYKA, NAFTOWNICTWO, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, BAZA NOCLEGOWA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, KONKUBINAT, PARANTELA, ALKOHOL, AKRYLONITRYL, CHLOROFIL, KSIĘŻYC, JASMONIAN, WITALIZM, PRUSAK, BROMIAN POTASU, STREFA ODRUCHOWA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, PORÓD KLESZCZOWY, EKLIPTYKA, KWAS SOLNY, DNI STUDENTA, WĘGLAN, TEST SPRAWNOŚCIOWY, SĄD KRÓLEWSKI, FREGATA RAKIETOWA, CZEŚNIK KORONNY, TYLCZAK, KWASEK CYTRYNOWY, ZAKON MENDYKANCKI, HEMOSTAZA, APLIKACJA REFERENDARSKA, MIEDZIOWNIK, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, GARNUSZEK, ARTYLERIA, TECHNOZAUR, KAMIEŃ PIEKIELNY, PLECHOWIEC, SCHAB, RYBONUKLEAZA, ZWIĄZEK, DAPSON, PISMO NUTOWE, ERYTROCYT, KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY, SZKŁO AKRYLOWE, TYMOLOL, ?GOOGLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.702 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TŁUSZCZOWIEC, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TŁUSZCZOWIEC, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIPID tłuszczowiec, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIPID
tłuszczowiec, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (na 5 lit.).

Oprócz TŁUSZCZOWIEC, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - TŁUSZCZOWIEC, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x