W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH - URZĘDNIK, KTÓREGO KOMPETENCJE ODPOWIADAJĄ KOMPETENCJOM PREMIERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANCLERZ to:

w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANCLERZ

KANCLERZ to:

urzędnik państwowy w Polsce od XII wieku kierujący kancelarią monarchy oraz odpowiadający za politykę zagraniczną (na 8 lit.)KANCLERZ to:

w szkołach wyższych wyznaczony przez rektora urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni (na 8 lit.)KANCLERZ to:

w kościele - duchowny, wchodzący w skład kurii biskupiej, kierujący kancelarią biskupa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH - URZĘDNIK, KTÓREGO KOMPETENCJE ODPOWIADAJĄ KOMPETENCJOM PREMIERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.595

KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, CHODNIKOWIEC, BURGRAF, ŚLUZ ROŚLINNY, ASPEKT, SPORT EKSTREMALNY, GRZEBIEŃ, KODEKS PRACY, SYJON, SYNDROM WILKOŁACZY, MINÓG STRUMIENIOWY, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, NOŚNIK DANYCH, MAZUR, MALARSTWO BATALISTYCZNE, TELEWIZJA, RÓWNIK NIEBIESKI, PODSEKRETARZ STANU, MINIMALIZM, FUKS, BAZYLEUS, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, AUTO SUBKOMPAKTOWE, PŁYTA DETONACYJNA, SYNDROM WILKOŁAKA, OKRES ROZLICZENIOWY, RACJONALIZM WZGLĘDNY, CHRUŚCIK, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, POLA ELIZEJSKIE, MER, POLE JEDNORODNE, KACZKA CHIŃSKA, KIWI, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, KOLEGIUM KONSULTORÓW, KAPLIN, NARZĄD ROZRODCZY, KOT, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, NUMER KIERUNKOWY, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, KAPSYD, PRAWO KONSTYTUCYJNE, DOŻYWOCIE, KOŁEK, POPOVER, JEDYNY, BŁYSZCZ SREBRA, STROGONOW, PERSEWERACJA, CIAŁO SZTYWNE, PRZYCISK DZWONKA, FILHELLENIZM, PIERŚCIEŃ, EPICYKL, RADIANT, REOFIL, DICYNODON, SYMETRYCZNOŚĆ, ALTERNATYWA, CIASTO PÓŁKRUCHE, PORÓD RODZINNY, INSPEKTOR, KLASÓWKA, A0, BURGRAF, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, USTNIK, STERYD, DOM SZEREGOWY, IDIOMATYZM, GEN RECESYWNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, PUCH KIELICHOWY, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, GOŁĄBECZEK, BRĄZOWY PAS, SYROP, PSIKUS, PISMO TEKSTOWE, SUBDELEGAT, WODOROST, DEFENSYWNOŚĆ, TAŚMOWY, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, PŁAWA SONAROWA, MUNICYPIUM, SPARING, KOPIAŁ, ROJENIE, PISMO MUZYCZNE, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, PGR, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, ŚWIĘTY, MIKROFON NERKOWY, PRAGMATYKA, FORMAT ZASADNICZY, ALLEL RECESYWNY, GORYL NIZINNY, OROGENEZA ALPEJSKA, KRÓLOWA MATKA, KONAK, POCHWA, PRAWO WIELKICH LICZB, ŻÓŁW SĘPI, ZWÓJKA, ŁAMACZ BLOKADY, DOBRO RZADKIE, SYNERGIA, SULFADIAZYNA, SIATKA, ENKODER PRZYROSTOWY, PREMIERA, IDEALIZM, MASŁO, KRZEW RYCYNOWY, GOTOWOŚĆ BOJOWA, MIKROFON CEWKOWY, OCZKO, BISKUPKA, PIENISTOŚĆ, KOMPENSATOR, KLIN, JĘZYKI KAUKASKIE, USTNIK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PROKURATOR, SKAFANDER, KONWENCJONALIZM, MINIRADIO, PAŃSTWO POLICYJNE, PUDŁO REZONANSOWE, MIENIAK TĘCZOWY, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, ASTROLOGIA NATURALNA, OSTANIEC, ANTYRAKIETA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, PROCES ODWRACALNY, NEOTENIA, OFICJAŁ, MÓJ, ŻYWICA, KOMUNIA, ORGANIZM WYŻSZY, KLERK, ALERGEN POKARMOWY, KARBOWNIK, HARMONIA RĘCZNA, CIĘŻKA WODA, LB, HALLOTRON, KORALE KAMIENNE, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, MACEDONIA, TULEJKA, WIAROŁOMSTWO, UNISTOR, OLEJ JADALNY, REALIZM, POLIPEPTYD, TELEKONFERENCJA, FRANK ŚRODKOWOAFRYKAŃSKI, FILM SCIENCE-FICTION, STOLNIK, ZDANIE, BUŁA, DETEKTOR JONIZACYJNY, GNIAZDOWNIK, PRZESTRZEŃ, WOSK MONTANOWY, PROPLASTYD, KLIMAKTERIUM, JĘCZMIEŃ JARY, PRZEDODWŁOK, ANIMALIZM, ADMIRALICJA, SPEKTAKL MUZYCZNY, ŹRÓDŁO, REWIZOR, CICHY WSPÓLNIK, SŁUCHAWECZKA, CZERWONY PAS, KONGRUENCJA, KOMTUR, RAUT, PRZEPRÓCH, NIEBIESKI PAS, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, KERMESYT, PANICZ, JACHTKLUB, RAJ UTRACONY, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, KOMODOR, PRZYSADKA, CIEPLICA, NARAMIENNIK, STUKACZ, SZKŁO ORGANICZNE, HELIOFIZYKA, POMORSKI, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, CZŁON PĘDOWY, WOSKÓWKA, WĄŻ, MORA, KANCELISTA, JOGACZARA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, MEGATSUNAMI, MIĘSISTOŚĆ, WEŁNA, TACIERZYŃSKI, MAŁY CZŁOWIEK, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, PERISTOM, HARMONIA SAMOGŁOSEK, KOMPETENCJE, MLECZARKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, STARZENIE MORALNE, SZARŁAT, MAHDI, GATUNEK SEMELPARYCZNY, PELHAM, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, CHIŃSKI, KWAS NIEORGANICZNY, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, ENEOLIT, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, UKRES, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, EKLIPTYKA, ROMBOŚCIAN, PRZEMIENNIK AMATORSKI, DYFUZOR, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, PACHÓWKA, PERYSTOM, OBIEKT LINIOWY, CLARINO, WODOTRYSK, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, ZAGRANIE, LIKORIN, CIERŃ, STRUKCZASZY, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, HEAD HUNTER, MILICJA, KWARTET FORTEPIANOWY, MIEDZIOWNIK, CENZOR, MASA PERŁOWA, HEADHUNTER, MURGRABIA, KASKADA REZONANSOWA, SANTOS, KOŁO JEZDNE, BYK FALARISA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, NASADA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, SZYMEL, KRÓL, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, ESTYWACJA, ŻÓŁW ZIELONY, SMOK WAWELSKI, KOMORA FERMENTACYJNA, NEUROTRANSMITER, BURGER, METODA GRADIENTU SPRZĘŻONEGO, RÓJKA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, MIMEOGRAF, KOLOR PEŁNY, JANSENIZM, ORATORIANIE, OSA, MAKROMINERAŁ, WYSIEDLONY, PODKANCLERZY, UKŁAD STACJONARNY, MENISK, ŻAGIEW, LANDSZAFTA, SAMOZAPALENIE, NIMFA, WYRAŻENIE, ?ŹRÓDŁO TERMALNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.595 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH - URZĘDNIK, KTÓREGO KOMPETENCJE ODPOWIADAJĄ KOMPETENCJOM PREMIERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH - URZĘDNIK, KTÓREGO KOMPETENCJE ODPOWIADAJĄ KOMPETENCJOM PREMIERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANCLERZ w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANCLERZ
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera (na 8 lit.).

Oprócz W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH - URZĘDNIK, KTÓREGO KOMPETENCJE ODPOWIADAJĄ KOMPETENCJOM PREMIERA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH - URZĘDNIK, KTÓREGO KOMPETENCJE ODPOWIADAJĄ KOMPETENCJOM PREMIERA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast