STAN MATERIAŁU POLEGAJĄCY NA ZEROWEJ REZYSTANCJI, OSIĄGANY W NIEKTÓRYCH MATERIAŁACH W NISKIEJ TEMPERATURZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADPRZEWODNICTWO to:

stan materiału polegający na zerowej rezystancji, osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN MATERIAŁU POLEGAJĄCY NA ZEROWEJ REZYSTANCJI, OSIĄGANY W NIEKTÓRYCH MATERIAŁACH W NISKIEJ TEMPERATURZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.183

AUDYTOR, ŻUPAN, STAN LĘKOWY, KONCHOWANIE USZU, GALWEOZAUR, RÓWNOWAGA OGÓLNA, JAWA, ZATRACENIE, KOSMOLOGIA, REZYSTOR, FLEGMATYZATOR, KASZTANOWCOWATE, LAKKOLIT, DURANGO, STAN USTALONY, NARZĄD CIEMIENIOWY, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, USTAWA, MUCHA, LAKOLIT, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, PLATYNA, WIÓR, PARCIAKI, KORMORAN WSPANIAŁY, MIKRODERMABRAZJA, LIMNOCHARYSOWATE, PISZCZAŁKA BURDONOWA, SUPERIOR, OBLAMÓWKA, WASZYNGTON, TRÓJPOLÓWKA, PACHWINA, EKWILIBRYSTYKA, POJĘCIE METEOROLOGICZNE, GŁĘBOKI SEN, PYTON KRÓTKOOGONOWY, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, EUTEKTYKA, UWIĄD STARCZY, IOWA, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, UTAH, BATTERIE, PATOLKA, ŁAD, BAROTROPIA, PENTOBARBITAL, KUCZBAJA, MURSZ, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PRZYCISK, HELIOFIZYKA, TRĄBKA, ANGIOPLASTYKA, EPIDEMIOLOG, KAPILARNOŚĆ, NIEPRZYTOMNOŚĆ, LAKSACJA, ZEROWOŚĆ, STYL, STRES OKSYDACYJNY, DERYWACJA UJEMNA, BASETNIA, OHIO, ARAGUA, MUNICYPIUM, SKAFANDER, KLIMAKTERIUM, AMFIBOLIA, GOFRA, TR, PUDŁO, KALEKA, TERMOS, MACICA PERŁOWA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, NIMFA, RAMIĘ, FARTUCH, ROŚLINOŻERNOŚĆ, RZEMYK, PUCHLINA WODNA, ODSKOK, FAZOWOŚĆ, OBRÓBKA, DZIEŃ OSTATECZNY, ROZETKA, ENDOSKOPIA, ŁOPATA, WYSIEW, BOMBAST, LEGWAN KAMELEONOWATY, LAMÓWKA, SKLERYT, ASAM, KARAFECZKA, ŹRÓDŁO TERMALNE, STAN CYWILNY, HARCAP, PRODUKCJA, CIELĘ, ŁATA, ZGODA, LUSTRO, PIERSI, KIESZONKA, ALASKA, UWAGA, CHÓW WSOBNY, COSTER, WYDZIELINA, AZOOSPERMIA, OFF ROAD, ROSZADA, METODA FEULGENA, STOPIEŃ, MLECZARKA, LAPILLI, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, UWEWNĘTRZNIENIE, STOP NISKOTOPLIWY, KEFIJA, TULEJA, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, ORKA KARŁOWATA, TRANZYSTOR STOPOWY, BIEGUNKA, ODSTRZAŁ, SOMATOTOPAGNOZJA, ZGNILIZNA DREWNA, MEGHALAJA, ALASKA, KOMIZM SYTUACYJNY, SUCRE, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, MELANCHOLIJNOŚĆ, CZŁON PĘDOWY, ŁUSKA, TOKI, ZAPALNOŚĆ, WIRGINIA, MIG, STRUCIE, BŁONA PŁAWNA, WASZYNGTON, PROCENT SKŁADANY, MIKROSKOP SKANINGOWY, ŻAŁOBA, ZNAK GEODEZYJNY, PRZYWŁASZCZENIE, SAMOWOLA, NARKOTYK, SZEWC, PROTEZA, RÓŻYCZKA, FAGOT, PROPORZEC, BALSAM, KANO, ROLNICA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, OLEJ OPAŁOWY, ILORAZ RODZINNY, OBUSIECZNOŚĆ, MYJKA, ALASKA, TRANSPORTÓWKA, PORZĄDEK, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, KRAKOWIAN, PROEPIDEMICZKA, CESARSKIE CIĘCIE, MAJSTER, AGLUTYNACYJNOŚĆ, DELIRIUM, AKATYZJA, ANTYSZTUKA, CHOROBA FRIEDREICHA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, ŻÓŁTACZKA, KAMIONKA, TAMPON, PUZON, TABASCO, CHAŁTURA, MAZUT, STRES, PEŁNOŚĆ, RUADA, EMALIA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, INSTALOWANIE, MORA, STAN ALARMOWY, NARD, KŁĄB, EKLEKTYZM, EMALIA, SKRZEK, USPOKOJENIE, OBSERWACJA, SKANER, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, MANNA, KONTO, DEFENSOR, PSALTERION, ŚWIECOWANIE USZU, PRZEMYT PLECAKOWY, KUREK, SEN LETNI, JESIOTR ROSYJSKI, SERGIPE, VERACRUZ, ŚCIĘCIE, STAN TERMINALNY, SZTANDAR, KOLEC, FUTRO, STRĄCZYNA, NADPŁYNNOŚĆ, OPILSTWO, MARSZAŁEK, PANIEŃSTWO, ALPAKA, ZGODA, PARAIBA, KRÓWKA, REASORTACJA GENOWA, FAJKA, STYL TELEGRAFICZNY, STAGNACJA GOSPODARCZA, PĘTLICA, LARYNGEKTOMIA, PODGARDLE, EPIDEMIOLOGIA, KARAFECZKA, GOLKIPERKA, HIPERALGEZJA, KOLORADO, BOJARSTWO, CEMENTACJA, MUCHY W NOSIE, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, TRIPURA, ODRUCH ORIENTACYJNY, STANOWISKO ROBOTNICZE, TĘSKNICA, NIEBIESKI PAS, IBISOWATE, AGAPA, INHALACJA, RÓG, ZBROJENIE, WĘZEŁ, PAPIRUS, PIJACTWO, ASPEKT, GÓWNO, EROZJA LODOWCOWA, ŚCISŁY POST, PORTUGUESA, PRYSKAWKA, SAMORZĄDNOŚĆ, ORAL, EKSTAZA, ŻEBRO, AMOK, MODRASZEK ALKON, IOWA, AMORFIZM, CIAŁKO MRÓWCZE, WŁÓKNO, BEZKRÓLEWIE, MASSACHUSETTS, KAROLINA, PRZEWODNICZĄCY, BEZDOMNOŚĆ, FUTERKO, ZESKROBINA, KROPKA, DZIŚ, SEGMENT, ROZPLOT, CELOWNIK KOLIMATOROWY, DORYCKI, KADET, DEKONWOLUCJA, POMPA CIEPŁA, SONORA, PROEPIDEMIK, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, BONŻURKA, PARNOŚĆ, MISSOURI, WIELORYB, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, ?INDIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.183 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN MATERIAŁU POLEGAJĄCY NA ZEROWEJ REZYSTANCJI, OSIĄGANY W NIEKTÓRYCH MATERIAŁACH W NISKIEJ TEMPERATURZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN MATERIAŁU POLEGAJĄCY NA ZEROWEJ REZYSTANCJI, OSIĄGANY W NIEKTÓRYCH MATERIAŁACH W NISKIEJ TEMPERATURZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADPRZEWODNICTWO stan materiału polegający na zerowej rezystancji, osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADPRZEWODNICTWO
stan materiału polegający na zerowej rezystancji, osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze (na 16 lit.).

Oprócz STAN MATERIAŁU POLEGAJĄCY NA ZEROWEJ REZYSTANCJI, OSIĄGANY W NIEKTÓRYCH MATERIAŁACH W NISKIEJ TEMPERATURZE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - STAN MATERIAŁU POLEGAJĄCY NA ZEROWEJ REZYSTANCJI, OSIĄGANY W NIEKTÓRYCH MATERIAŁACH W NISKIEJ TEMPERATURZE. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x