SKAŁA SEDYMENTACYJNA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁA OSADOWA to:

skała sedymentacyjna - jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską; skała osadowa powstaje przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr) na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA SEDYMENTACYJNA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.845

KRZTUSIEC, ARCHIKONFRATERNIA, SKRZYWDZONY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, LODOWIEC, DZIAŁ PERSONALNY, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, GUMA, BRYZOMANCJA, GEORGE, KOŁO MŁYŃSKIE, DEZERCJA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, UNDOROZAUR, WYCIERACZKA, OKRĘT, USZYSKO, KOMUNIA, KOLORYSTYKA, ANTYDEPRESANT, SZAFIARKA, MUŁEK, LITERATURA PIĘKNA, SĄCZEK, KURS, DUCHOWY OJCIEC, MONETYZACJA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, NOSÓWKA, PIEC WANNOWY, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, PŁATNIK, PASO PERUANO, MANDŻURSKI, PLOMBA, PTAK ŁOWNY, BOREWICZE, RZUT RÓWNOLEGŁY, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, NUDYZM, DANSKER, SZCZEGÓLNOŚĆ, NATURYZM, KOŃ PRZEWALSKIEGO, ŻUŻLAK, CIAŁO ACETONOWE, DIZAJNERKA, PIŁA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, KASIARZ, FURIOSO, CHRYSLER, AGREGAT, CHINOOK, WOAL, DWUDZIESTY SIÓDMY, PROSUMENT, FORK BOMBA, ROMUALD, CZYŚCIOSZKA, SZOS, PORAŻENIE MÓZGOWE, ODRUCH, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, CELEBRACJA, MEDIANA, WINO, KOCHANEK MUZ, CHAŁTURNICTWO, TEST PŁATKOWY, LUNONAUTA, OŚRODEK WYŻOWY, SZŁYK, GASTROFAZA, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, BLISTER, DROŻNOŚĆ, ZAPOJA, TAMTAM, FILOLOGIA GERMAŃSKA, DWUDZIESTY CZWARTY, TOR, OWCE, CIAŁO, WYRAZ, ELEMENT, KNOT, KNEBEL, MAKOWSKI, STATUS SPOŁECZNY, KOMPENSACJA, SARKOFAG, KARZEŁ, OPATRUNEK OSOBISTY, EOLOMELODIKON, PISMO URZĘDOWE, DRUKARKA ROZETKOWA, KLUCZ OBCY, STENOGRAF, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, PALIWO KOPALNE, SIŁY, MORAWSKI, SZKOŁA WYŻSZA, PREDYSPOZYCJA, POWIERZCHNIA WALCOWA, PURUSZA, DYMORFIZM PŁCIOWY, MAKIAWELISTA, KWASICA MEWALONIANOWA, ROŚLINA ZIELNA, MYSZ, PALINGENEZA, SIŁA PŁYWOWA, LAND ROVER, DEPIGMENTACJA, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, KOMBAJN, ZMARŹLAK, FARBKA, KLESZCZE, KRIOKOMORA, PEŁZAK, PROPYL, SZYNKA SZWARCWALDZKA, NERW ODWODZĄCY, JOGA, LABIRYNT, ŁÓDŹ POLICYJNA, LANE KLUSKI, ZASADA, ROZTWÓR BUFOROWY, ALDEHYD, POWAGA, KARTEL NARKOTYKOWY, PULPIT, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, ABAJA, EPISJER, KSIĘŻULKO, FENETYKA, TRAP, BUFET, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PRZEJEZDNA, GNOJAK, WYRĘBA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, CHORIAMB, CHOROBA TANGIERSKA, ANKUS, KOKSIARZ, JAZDA, HIPOMANIA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, LAMA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, PRZYZWOITOŚĆ, WTRYSK, ŚWIDRAK, PARAZYTOZA, MOŁODYCA, BLISKOZNACZNIK, FISZBINOWIEC, SZALKA, TYKA, KALENDARZ ŻYDOWSKI, PAWIMENT, DYSCYPLINA SPORTOWA, TABU, CALLISTO, MATKA POLKA, DOM WIELORODZINNY, TEORIA DOWODU, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ALTERNARIOZA, PODSTAWA, PSYCHOANALIZA, AULA, PŁOMIENIE, IMMUNOCHEMIA, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, BIURO TECHNICZNE, BEZANMASZT, ADAMITA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, OWERSZTAG, WSTRZYMANIE, AGAMIA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BARBARZYŃSKOŚĆ, MAGENTA, KOKCYDIOZA, ZNAK MUZYCZNY, ANTRYKOT, KIMBANGIZM, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, JUJUBA, ARARAT, PRODUCENT, GNOMOLOG, HOŁDOWNIK, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, TOMIZM, TEORIA GRAFÓW, PORTRECISTKA, BARANECZEK, LOSOWANIE WARSTWOWE, SOKRATES, TRAGIZM, EKONOMIA DOBROBYTU, CHOMĄTO, ŁAJDACTWO, GORETEKS, DACH HEŁMOWY, WÓR, GONIATYT, KLIMAKS, NADKRWISTOŚĆ, ITALIAŃSKI, STARTER, ŚWIATŁA, MODEL REDUKCYJNY, BOEING, JAGODÓWKA, PRZESTRZEŃ STANU, KRATOWNICA, ARBA, PIEKŁO, OSTRĘŻYNA, CZARKA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, CIASTO MAKARONIKOWE, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, HAPLOID, ODKUPICIEL, PROPLASTYD, SUCHA IGŁA, ŚWIDOŚLIWKA, NABIERKA, ZOOFAGIA, KUC AUSTRALIJSKI, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, OCHRA, ODMULACZ, DĘTKA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, KIERZYNKA, DRZEWO TERPENTYNOWE, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, OKRUTNOŚĆ, EMISJA, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, ŻALE, HOMOGENIZATOR, MOSKALIK, DROBIAZG, KANAŁ BURZOWY, SŁOWEŃSKI, RAS AL-CHAJMA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, DARMOCHA, MIKROSILNIK, WIDMO, KASJER, KOTWA, ZDŻAR, PIWO, MOWA, PRÓBA ZEROWA, TYTUŁ PRASOWY, INICJATYWA OBYWATELSKA, PRODUKCJA, GERMAŃSKI, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, CZERECHA, TECHNIKA CYFROWA, KOMPOZYCJA OTWARTA, DOKUMENTACJA BUDOWY, SKORUPA, SONDAŻ, RYNEK WSCHODZĄCY, TROGLODYTA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, IRLANDZKOŚĆ, HALA TARGOWA, JĘZYK FARERSKI, OBURĘCZNOŚĆ, FRYWOLITKI, DROGA ZBIORCZA, NADBUDOWA, KOTLINA, ZASADA PODCZEPIENIA, FOTOGRAFIKA, RUCH, HARLEKIN, PRINCESKA, ?ŻYCIE OSOBISTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.845 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA SEDYMENTACYJNA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA SEDYMENTACYJNA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKAŁA OSADOWA skała sedymentacyjna - jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską; skała osadowa powstaje przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr) na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁA OSADOWA
skała sedymentacyjna - jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską; skała osadowa powstaje przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr) na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego (na 12 lit.).

Oprócz SKAŁA SEDYMENTACYJNA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SKAŁA SEDYMENTACYJNA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x