RZADKA WADA ROZWOJOWA POLEGAJĄCA NA ZBYT DŁUGIEJ SZYPULE NACZYNIOWEJ ŚLEDZIONY, POZWALAJĄCEJ JEJ NA PRZEMIESZCZENIE SIĘ W DOWOLNE MIEJSCE JAMY BRZUSZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA to:

rzadka wada rozwojowa polegająca na zbyt długiej szypule naczyniowej śledziony, pozwalającej jej na przemieszczenie się w dowolne miejsce jamy brzusznej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKA WADA ROZWOJOWA POLEGAJĄCA NA ZBYT DŁUGIEJ SZYPULE NACZYNIOWEJ ŚLEDZIONY, POZWALAJĄCEJ JEJ NA PRZEMIESZCZENIE SIĘ W DOWOLNE MIEJSCE JAMY BRZUSZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.564

NUMIZMATYKA, RODZINA NUKLEARNA, KONTAKT, NAROŻNICA, PORĘCZ, WYWROTNOŚĆ, RAKIETA, SEKRETARZ, SZWARCCHARAKTER, HISTON, SZCZELINA DYLATACYJNA, CERKIEWSZCZYZNA, PUZZLE, GENOMIKA STRUKTURALNA, OKRASA, SZKUTNIK, BŁONA NACZYNIOWA, GRASICA, ZAKRYSTIA, LECZENIE CHIRURGICZNE, SEJMIK RELACYJNY, WIERCENIE, ROZCZAROWANIE, CAŁY TON, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, LOGIKA KIERUNKOWA, PIĘCIOBÓJ, MATERIALIZM EKONOMICZNY, KSIĄŻĘ ALBERT, AUTOBUS CZŁONOWY, KOHORTA, TRUSIA, WSZOŁY, ŻABA, MINA, PSYCHIATRIA, MIMETYZM, IRYGATOR, TEOLOGIA NATURALNA, CZESKI BŁĄD, PRAWO PIĘŚCI, KONESER, HISTERYK, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, SPÓR, RYSA, WIATRAK, TYP, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, DZIEWIĄTKA, MERSYTEMA, TENOR LIRYCZNY, FASHIONISTKA, OKRĄGŁY STÓŁ, MALKONTENCTWO, RÓŻOWA LANDRYNKA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PUNKT WĘZŁOWY, KRYSTALOGRAFIA, MISZNA, DŻINGEL, ANTROPOLOGIA, PILAR, UZBRAJANIE SIĘ, MELODYKA KANTYLENOWA, LANGUR WSPANIAŁY, JEŻOWIEC JADALNY, PERILLA ZWYCZAJNA, ADRES INTERNETOWY, BRUDNA ROBOTA, TAŚMA PRODUKCYJNA, GIMBOPATRIOTA, FIZYKA MATEMATYCZNA, GRABEN, OSTOJA, STRATUS, BĄBEL, NACZYNIAK LIMFATYCZNY ZŁOŚLIWY, OBOZOWISKO, FOTOKSIĄŻKA, SCHLANIE SIĘ, DOŚWIADCZENIE, AYER, RAJ, KORSYKAŃSKI, GRA RPG, NIETOLERANCJA, KRAJNIK, BEZSTRONNOŚĆ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, SZKLISTKA, WĘZEŁ, MEKSYKANKA, SPADKODAWCA, RĘKOSKRZYDŁE, PENETRACJA GENU, CZARDASZ, WADA WRODZONA, KIR, IMMUNOCHEMIA, SZEŚCIOBÓJ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ŁUPEK DACHOWY, STRUKTURALISTKA, HYPERBATON, STARTUP, KRAJKA, JAWNOGRZESZNIK, SZEW PODNIEBIENNY, SZMALCÓWKA, PODREGION, GRZECH CIĘŻKI, KOLOBOMA TĘCZÓWKI, ENDOPSAMMON, POWIEŚCIOPISARZ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, TELEFONIA KOMÓRKOWA, SAMOLUBNY DNA, KAC, ŁUPEK, KOŃ ARABSKI, DRZEWO MAMUTOWE, PODANIE, CHLEB CHRUPKI, PRZEJEŻDŻAJĄCY, GONDOLA, WIOSKA, UCZUCIE, ZBIORNICA, STRUNOOGONOWE, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, WITRYNA, CHOROBA WERLHOFA, FALA, BASKINKA, RAPIER, IMPLANTACJA, MOST, BROŃ RADIOLOGICZNA, WIECZERNIK, TENIS STOŁOWY, ASOCJALNOŚĆ, MAJÓWKA, GALARETKA, DROGA KOŁOWA, ALGOLOGIA, BOHATER, SMERFETKA, SAPROFAG, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, ZAGĘSTNIK, ROŻEN, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ODWRÓCENIE TRZEWI, WZDĘCIE, PODNIEBIENIE TWARDE, MOHRG, BARWINEK, MĄŻ ZAUFANIA, EUCHARYSTIA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, CZARNY CHARAKTER, IGŁAWA, DŻAGA, FARMAKODYNAMIKA, ELITARYSTA, KADŁUB, WĘDROWNICZEK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POWŁOKA BRZUSZNA, KLEJARZ, KOMETA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, STATEK KOSMICZNY, AKWARELA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, RUTYNA, TARCZA, JAMA STAWOWA, ŚWIECIDEŁKO, WŻER, KARA ŚMIERCI, ABISAL, SKALA PODATKOWA, MAGNI, ELANA, MLECZ, KONFESJA, SPONTANICZNOŚĆ, OGLĄD, WĄTEK, ROPUCHY NOSATE, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, EFEKT PRIMAKOFFA, POPRAWNOŚĆ, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, PROZODIA, GEN HIPOSTATYCZNY, ŻYCZLIWY, WCIĄGARKA, FRYGIJCZYCY, SYNERGETYKA, KAPITALISTA, SZYNA, DRUGA NATURA, OPAR, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, DZIEŃ REKTORSKI, FIRMA ZWROTOWA, BASEN, SZCZELINA POWIEKI, ZASOBY KOPALIN, PLOTER PŁASKI, KRYSZNAIZM, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, FOTOGRAFIKA, TAKT TRÓJDZIELNY, TOPSPIN, GAWORZENIE, DOBRY DUCH, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, SAMOOCZYSZCZANIE, ŻONA LOTA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SUFRAGANIA, HERMENEUTYKA, KAUCZUKOWIEC, ŻĄDŁÓWKI, ELIMINACJA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, DELAWIRDYNA, SAMOISTNOŚĆ, REGION, GRZBIETORODOWATE, ZWADA, UKŁAD NIEINERCJALNY, SAMOWOLKA, SZPILKA, MIEJSCE STOJĄCE, BIEGUN MAGNETYCZNY, HARTOWNOŚĆ, STARA MALEŃKA, PĘDNIK AZYMUTALNY, PIŁKARZ, POWIEŚĆ BRUKOWA, AKRECJA, IBISOWATE, SPIĘTRZENIE, IMPREGNATOR, SHORT TRACK, ŻABA Z JUNIN, SYLABA OTWARTA, OBIJACZ, CHOROBA BATTENA, ŁĄCZNIK, REKLAMIARZ, LIŚĆ ŁODYGOWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, BECZKA ŚMIECHU, POSTERUNEK, PRACA INTERWENCYJNA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, DWUSTUMETROWIEC, MANIFA, SUBLITORAL, OBOWIĄZEK SZKOLNY, TERAŹNIEJSZOŚĆ, AMFIBIA, PISARZ POLNY, PICOWNIK, XHOSA, KONTRETYKIETA, WYŁUDZACZ, SERCE, BANITA, WYMIANA KULTURALNA, WTYCZKA, PROWANSALSKI, QUICKSTEP, GIBANIE, ŻABA KRZYKLIWA, DOM, WOLA, WŁÓKNO, ZDZIADZIENIE, GALLIKANIZM, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, CARVING, IMMUNOFLUORESCENCJA, INWERSJA, LATO, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, SKROMNOŚĆ, ?ANEROID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.564 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKA WADA ROZWOJOWA POLEGAJĄCA NA ZBYT DŁUGIEJ SZYPULE NACZYNIOWEJ ŚLEDZIONY, POZWALAJĄCEJ JEJ NA PRZEMIESZCZENIE SIĘ W DOWOLNE MIEJSCE JAMY BRZUSZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKA WADA ROZWOJOWA POLEGAJĄCA NA ZBYT DŁUGIEJ SZYPULE NACZYNIOWEJ ŚLEDZIONY, POZWALAJĄCEJ JEJ NA PRZEMIESZCZENIE SIĘ W DOWOLNE MIEJSCE JAMY BRZUSZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA rzadka wada rozwojowa polegająca na zbyt długiej szypule naczyniowej śledziony, pozwalającej jej na przemieszczenie się w dowolne miejsce jamy brzusznej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA
rzadka wada rozwojowa polegająca na zbyt długiej szypule naczyniowej śledziony, pozwalającej jej na przemieszczenie się w dowolne miejsce jamy brzusznej (na 18 lit.).

Oprócz RZADKA WADA ROZWOJOWA POLEGAJĄCA NA ZBYT DŁUGIEJ SZYPULE NACZYNIOWEJ ŚLEDZIONY, POZWALAJĄCEJ JEJ NA PRZEMIESZCZENIE SIĘ W DOWOLNE MIEJSCE JAMY BRZUSZNEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RZADKA WADA ROZWOJOWA POLEGAJĄCA NA ZBYT DŁUGIEJ SZYPULE NACZYNIOWEJ ŚLEDZIONY, POZWALAJĄCEJ JEJ NA PRZEMIESZCZENIE SIĘ W DOWOLNE MIEJSCE JAMY BRZUSZNEJ. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x