NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRUSZYNA to:

nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 8 lit.)OKRUCH to:

nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 6 lit.)OKRUSZYNA to:

nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 9 lit.)OKRUSZYNKA to:

nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRUSZYNA

KRUSZYNA to:

określenie małego dziecka, najczęściej pieszczotliwe lub żartobliwe (na 8 lit.)KRUSZYNA to:

Frangula - rodzaj krzewu należący do rodziny szakłakowatych (na 8 lit.)KRUSZYNA to:

nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 8 lit.)KRUSZYNA to:

wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna (na 8 lit.)KRUSZYNA to:

Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych (na 8 lit.)KRUSZYNA to:

krzew lasów Eurazji; niedojrzałe owoce i kora młodych pędów lekiem przeczyszczającym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.644

PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, NEGATYWIZM, KUZYN, DZIOBÓWKA, PATRYCJUSZ, ANGLOSAS, CHORAŁ, ASPOŁECZNOŚĆ, WARSTWA ŚCIERALNA, OSŁONKA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, BACIK, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, MEANDER, PUSZYSTOŚĆ, GINEKOLOGIA, OZNAKA, POSTĘPACTWO, FAŁD KORZENIOWY, WRZECIENNIK, BUTELKA MIAROWA, KWAS TŁUSZCZOWY, PRZYWODZICIEL, KOŁOWROTEK, DEISTA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, KLEJARZ, KLEJONKA, ZMARZLAK, OGONICE, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, DWUCYFRÓWKA, WYRAZ WOLNY, SKRZYNECZKA, KŁĄB, ARABIZOWANIE SIĘ, BICIE POKŁONÓW, RZEZAK, POŚCIELÓWKA, PULSACJA, NAŁÓG, MUCHA, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, WKŁAD DEWIZOWY, NAZWA SYSTEMATYCZNA, NASTROSZ LIPOWIEC, MARSZ, MENU, KOKILKA, BILOKACJA, BRACTWO SZPITALNE, PEJZAŻYSTKA, RADA ROBOTNICZA, FREEGANIN, EGZOSZKIELET, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, DZBANECZEK, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, ANTYWZORZEC, KASZA PERŁOWA, SILNIK ZAMKNIĘTY, WŁÓKNIAK TWARDY, CHORY, PONCZ, GWAŁTOWNOŚĆ, DŻIN, KOMEDIA DELL'ARTE, SZYBKI PANCERNIK, FEININGER, ORBITOWANIE, HOHENZOLLERNOWIE, WTYCZKA, STAN STACJONARNY, KRAJE, CHŁOPIEC DO BICIA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, OBROŃCA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, DERYWAT, SAD, MISJONARZ, SYGNAŁ ANALOGOWY, MAGNEŚNICA, LABORANT, BURAK, MIKOŁAJ, ŻARTOBLIWOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, CZUWAK, PRZYGODA, GWIAŹDZIARZ, HELIOMETR, PICOWNIK, ASTRONAWIGACJA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KLIKALNOŚĆ, GAR, CHOROBA MIKROFALOWA, JEZIORO WYTOPISKOWE, NIENOWOCZESNOŚĆ, WYSYP, SUWNICA, RĘCZNIAK, ASTROCYT, KANCONETTA, BALSAM KANADYJSKI, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, WARSTWA OZONOWA, PLANTAN, GRZYB PLEŚNIOWY, POJAZD NIEKOŁOWY, JURYSDYKCJA, PRZYPADEK, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, WŁAMANIE, SZLAK ŻEGLUGOWY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, CZAS FIZYCZNY, METALOGIKA, CHOROBA HECKA, NAPUSZONOŚĆ, KANAPKA, ORIENTACJA, WYTRAWERSOWANIE, POŁOŻENIE, WAŁ, EKSPERT, REDUKCJA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, ANKSJOLITYK, GESTALTYZM, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, BABA, ONE-STEP, CRASHTEST, GŁUCHOŚĆ, ASYMILOWANIE SIĘ, ASESOR KOLEGIALNY, OBIEG, JAZ RUCHOMY, FAŁ, STREFA PERYGLACJALNA, SERCE W PRZEŁYKU, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SIEDZISKO, ANGLISTYKA, ROMULAŃSKI, REGIONALISTA, ZABUDOWANIA, KOALESCENCJA, DEOKSYCYTYDYNA, EKSPEDYCJA, ASTERYZM, OBRZĘKI, WIĄD RDZENIA, HIEROGLIFY, CIELĘCINKA, PASZTETNIK, FOTOKSIĄŻKA, ANTYNOMIA, KLEJARZ, CHOPINISTKA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PODATEK BASENOWY, KIBLA, TRÓJSKOK, KOLEŻANKA PO FACHU, TRANSAKCJA WIĄZANA, TOREBKA, WIELOETATOWOŚĆ, SUBKULTURA, PIONIER, KURATORIUM OŚWIATY, STRATEGIK, ŁUPEK DACHÓWKOWY, TORNADO SATELICKIE, ŚLIWA, NARZĄD ROZRODCZY, MAŁY REALIZM, BOROWIEC, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, STRÓJ WIECZOROWY, BAKARAT, MIOPATIA ALKOHOLOWA, ŁUSKA, GEOMETRIA RZUTOWA, PLEBEJUSZ, PODPALENIE, SOK, MACIEJKA, ARENGA, ZAPITA, TEOLOGIA NEGATYWNA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, BEZBRZEŻE, DETAL, AZATIOPRYNA, MAKARON, MIĘSIARZ, ALTERNAT, FILM PSYCHOLOGICZNY, SYNDROM WILKOŁACZY, PUNKT WYPADOWY, POKAL, ZDENERWOWANIE, SENAT, JEŁOP, MAŁPKA, OTWÓR KIERUNKOWY, GNICIE, NIEOBLICZALNOŚĆ, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, DZIDZIA-PIERNIK, GARBARSTWO, NASIENIE, NOSOROŻEC JAWAJSKI, PRYSKAWKA, STYL MANUELIŃSKI, KOMITET KOORDYNACYJNY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, STARY MALUTKI, CHEMIA ANALITYCZNA, LUNETA, POMOST, WAPIENNIK, POIMEK, CIĄG SKOŃCZONY, PLANKTON, TWORZYWO, SUPERKLIENT, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, HAMULEC LUZOWANY, WOŁOSKI, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, SYDERYT, EGZEMPLARZ SYGNALNY, MIĘKKI RESET, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, CHOROBA FAZIO-LONDE, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, SKRZYPŁOCZE, SZABLA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SYF, KRYSTALIZACJA, FILAKTERIA, ZESPÓŁ BEHRA, ROWEK, SZTUBA, PARTYJNIAK, IRANIZACJA, KAT, CHILLI, LITERATURA PIĘKNA, EFEKT ZATŁOCZENIA, ROZEDMA PŁUC, HIPPISKA, SZKUTNIK, SKRĘCANIE, FERROELEKTRYK, RESORTACJA GENOWA, SYNGIEL, HISTORYZM, MOŻNOŚĆ, ROŻEK, PIÓRO, ZAUROPODOMORFY, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, PRALUDZIE, DOJŚCIE, SIECI, INTERESOWNOŚĆ, BUREK, KABINA RADIOWA, ŚLAD, SATYRYCZNOŚĆ, TOKARKA KŁOWA, ARGUMENT, KONIKI MORSKIE, LICHENOLOGIA, WAHACZ, FLISAK, PAPIEREK, AFRYKAŃSKI, TRIMER, KASZTELAN, ELASTOMERY, UPADEK, DZIAD, CUKIER LODOWY, INTERWENIENT UBOCZNY, KUSICIEL, DZIERŻAWCA, ?NEURON RUCHOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.644 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRUSZYNA nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 8 lit.)
OKRUCH nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 6 lit.)
OKRUSZYNA nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 9 lit.)
OKRUSZYNKA nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRUSZYNA
nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 8 lit.).
OKRUCH
nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 6 lit.).
OKRUSZYNA
nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 9 lit.).
OKRUSZYNKA
nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 10 lit.).

Oprócz NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast